სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. პაპავა, გ. გუგულაშვილი. სფერული სარტყლის ნაწილის ფორმის მქონე მზის კოლექტორი. ენერგია N4 2014 წელი.. 2014წ. გვ.45–50.

დ. გორგიძე, ზ. სირაძე. სქელი ტრანსვერსალურად-იზოტროპული ფილის ღუნვის ამოცანა თერმული ველის გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნლი "მშენებლობა". 2010წ. 3(18), გვ.33-37.

დ. ტაბატაძე, რ. ცხვედაძე, მ. ყალაბეგაშვილი, რ. გიორგაძე. სქელი ფილის ღუნვის სივრცითი ამოცანის გადაწყვეტა ჩვეულებრივ დიფ, განტოლებებში.. სამშენებლო მექანიკის და სეისმომედეგობის ინსტიტუტის შრომები. თბილლისი.. 2003წ. სამშენებლო მექანიკის და სეისმომედეგობის ინსტიტუტის შრომები.

რ. ცხვედაძე, მ. ყალაბეგაშვილი, დ. ტაბატაძე, რ. გიორგაძე. სქელი ფილის ღუნვის სივრცითი ამოცანის გადაწყვეტა ჩვეულებრივ დიფ, განტოლებებში.. სამშენებლო მექანიკის და სსეისმომედეგობის ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. აპრილი, 2004.

ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე. სქელკედლიანი სფერული გარსის არადრეკადი დეფორმაციები მუდმივი ტემპერატურული გრადიენტის პირობებში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2007წ. №2(5).

ჯ. ნიჟარაძე, ნ.მურღულია. სქელკედლიანი სფერული გარსის არადრეკადი დეფორმაციები მუდმივი ტემპერატურული გრადიენტის პირობებში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2007წ. №2(5) .

თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია, ჯ.ნიჟარაძე. სქელკედლიანი სფერული გარსის არადრეკადი დეფორმაციები მუდმივი ტემპერატურული გრადიენტის პირობებში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა” თბილისი. 2007წ. N 2 (5).

თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია ჯ. ნიჟარაძე. სქელკედლიანი ღრუტანიანი ცილინდრული გარსის მზიდუნარიანობა გარე და შიდა დაწნევის მოქმედებისას. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”. 2010წ. №4(19).

ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე. სქელკედლიანი ღრუტანიანი ცილინდრული გარსის მზიდუნარიანობა გარე და შიდა დაწნევის მოქმედებისას. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2010წ. .

ჯ. ნიჟარაძე, ნ.მურღულია. სქელკედლიანი ღრუტანიანი ცილინდრული გარსის მზიდუნარიანობა გარე და შიდა დაწნევის მოქმედებისას. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2010წ. .

ვ. სოხაძე, რ.გიორგობიანი. სქელკედლიანი ცილინდრის გაანგარიშება რთული დეფორმაციის პირობებში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2017წ. .

ნ. მურღულია. სქელკედლიანი ცილინდრული გარსების არადრეკადი დეფორმაციები მუდმივი ტემპერატურული გრადიენტის და წნევის პირობებში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი 'ჰიდროინჟინერია". 2007წ. №2(2).

რ. გაფრინდაშვილი. სქესთა შორის მსგავსება-განსხვავებულობის ბიოლოგიური ფაქტორები, სოციალური მიღწევები და „ფარშევანგის კუდის“ ეფექტი. ტექნიკური უნივერსიტეტი, კრებული „მსოფლიო და გენდერი“. 2015წ. გვ. 6.

რ. ბურდიაშვილი. სქორინგი იურიდიულ პირთა დაკრედიტებაში. ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა“ . 2017წ. #3-4, გვ. 115-121..

მ. ბალახაშვილი, მ. მშვილდაძე. სქურის ადგილმდებარეობის დოლომიტის შესწავლა მაღალცეცხლგამძლე კომპოზიტების წარმოებისათვის. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი „კერამიკა“. 2015წ. VOL.17. 2(34). . გვ. 20-26.

ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე, მ. მშვილდაძე, ბალახაშვილი მაია. სქურის ადგილმდებარეობის დოლომიტის შესწავლა მაღალცეცხლგამძლე კომპოზიტების წარმოებისათვის. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი „კერამიკა“ . 2015წ. Vოლ.17. 2(34). . გვ. 20-26..

ო. ვერულავა, ზ.წვერიკმაზაშვილი. სწავლა ამოცნობის პროცესებისათვის არასაკმარისი ინფორმაციისას. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა. 2010წ. 294.

ნ. გომართელი. სწავლა-აღზრდისა და განათლების საკითხები დასავლეთ ევროპიის პოლიტიკურ მოღვაწეთა თხზულებებში. „საისტორიო ვერტიკალები“. 2012წ. N24, გვ. 100-105.

ნ. გომართელი. სწავლა-აღზრდისა და განათლების საკითხები ტიუდორთა პერიოდის ინგლისის პოლიტიკურ მოღვაწეთა ქმნილებებში. სკოლა და ცხოვრება #1-6. 2000წ. გვ.118-123.

რ. თხინვალელი, ა.კვიტაშვილი. სწავლებადი ქსელების დინამიური ადაპტაცია. საქ მეცნ.აკადემია კიბერნეტიკის ინსტიტუტის შრომები. 2000წ. ტ 1-2.