სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. გომართელი. სწავლა-აღზრდისა და განათლების საკითხები დასავლეთ ევროპიის პოლიტიკურ მოღვაწეთა თხზულებებში. „საისტორიო ვერტიკალები“. 2012წ. N24, გვ. 100-105.

ნ. გომართელი. სწავლა-აღზრდისა და განათლების საკითხები ტიუდორთა პერიოდის ინგლისის პოლიტიკურ მოღვაწეთა ქმნილებებში. სკოლა და ცხოვრება #1-6. 2000წ. გვ.118-123.

რ. თხინვალელი, ა.კვიტაშვილი. სწავლებადი ქსელების დინამიური ადაპტაცია. საქ მეცნ.აკადემია კიბერნეტიკის ინსტიტუტის შრომები. 2000წ. ტ 1-2.

ჯ. ნიკურაძე, ქ.დ. ჩუბინიძე გ.დ. ტაბატაძე. სწავლებაში კომპიუტერის გამოყენების პედაგოგიური ექსპერიმენტის შედეგები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება შრომები, 6 2007 წ.. 2007წ. .

ტ. გავრილენკო, ნ. ტყემალაძე, ვ. ჯიხვაშვილი, მ. ქურიძე, გ. მამულაშვილი. სწავლებით სახეთა ამოცნობის სისტემაში საკონტროლო რეალიზაციების განსაზღვრის ერთი მიდგომის შესახებ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2018წ. .

ნ. ტყემალაძე, ვიოლეტა ჯიხვაშვილი, მაყვალა ქურიძე, ტატიანა გავრილენკო, გიორგი მამულაშვილი. სწავლებით სახეთა ამოცნობის სისტემაში საკონტროლო რეალიზაციების განსაზღვრის ერთი მიდგომის შესახებ. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2018წ. 1(727).

დ. კაპანაძე. სწავლების ალტერნატიული ფორმის ორგანიზება LMS MOODLE-ის გამოყენებით. არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი შრომათა კრებული ISSN 0135-0765. 2008წ. 195 № 12, გვ 200-203.

თ. თოდუა, თ. ლომინაძე, ა. კობიაშვილი. სწავლების ალტერნატიული ფორმის ორგანიზება LMS MOODLE-ის გამოყენებით. სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. თბილისი. 2008წ. #12.

გ. ჩაჩანიძე. სწავლების ახალი ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების ისტორია და დღევანდელი მდგომარეობა საქართველოში. . 2000წ. სტუ-ს საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები. თბილისი .

ი. ჯავახიშვილი. სწავლების ზოგიერთი მეთოდი სახეთაა გამოცნობის სისტემებისათვის. AUTOMATED CONTROL SYSTEMS. 2017წ. N1(23).

ს. ხიზანიშვილი. სწავლების იდეის ალტერნატივები (ქართული და ამერიკული განათლების სისტემის მაგალითზე). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი საისტორიო ვერტიკალები. 2012წ. # 25, g. 80-85.

თ. ბერიძე, ა.შავგულიძე. სწავლების ინფორმაციული ტექნოლოგიები. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2008წ. №2.

ქ. გიორგობიანი. სწავლების მეთოდები მწერლის შემოქმედებითი პოტენციალის სრულად წარმოდგენისათვის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტდცენტებისათვის. სტუ. საქ. განათ. მეცნ. აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2005წ. N5. გვ.15-18.

ნ. ნოზაძე, ქ. ჭკუასელი, ჩიტაიშვილი გოჩა. სწავლების ორგანიზაციის ფორმები . სგმა “მოამბე” . 2007წ. N 9 ISSN1512-102X.

გ. ჩაჩანიძე, ვ. ქელბაქიანი. სწავლების პროფილური დიფერენცირების მათემატიკური მოდელი. მეცნიერებათა აღორძინების ფონდი „ინტელექტის" სამეცნიერო შრომების კრებული, თბილისი. 1997წ. #1.

თ. თოდუა, ო. ვერულავა, რ. ხუროძე, მ. მაძაღუა. სწავლების პროცესები ამომცნობ სისტემებში. ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2002წ. #4–6, გვ. 3–6 .

მ. ჩხაიძე, მაძაღუა მაია. სწავლების პროცესები და ეტალონური აღწერების აგება. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2002წ. №7-9, გვ.24-27.

გ. ჯანელიძე, ქეთევან მეფარიშვილი. სწავლების პროცესის მართვის ზოგიერთი ასპექტი. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის "კომპიუტერული მეცნიერება, განათლების მენეჯმენტი, სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები", სამეცნიერო შრომები, თბილისი . 2011წ. 226-232გვ. .

ჯ. ნიკურაძე, ვ.კვინტრაძე, ვ.მელაძე კ.ცხაკაია. სწავლების პროცესის ტემპური მახასიათებელი და სწავლების ტიპოლოგია ტემპური თავისებურებების საფუძველზე. სტუ, განათლება № 1 ( 17 ) თბილისი 2017. 2017წ. .

ვ. კვინტრაძე, ჯ.ნიკურაძე, ვ. მელაძე, კ. ცხაკაია. სწავლების პროცესის ტემპური მახასიათებელი და სწავლების ტიპოლოგია ტემპური თავისებურებების საფუძველზე. სტუ, განათლება№1(17), 2017. 0წ. .