სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ისაკის ძე მიქაძე, ლ.რუხაძე, მ.ტატიშვილი. სუფთა ლითონების მიღება შესაბამისი ოქსიდების კონვერსიით.. სტუ–ს შრომები. №3(477). 2010წ. .

ო. ისაკის ძე მიქაძე, თ.პოპიაშვილი, ლ.რუხაძე. სუფთა ნიკელისა და კობალტის მიღება შესაბამისი ოქსიდების კონვერსიით. სტუ–ს შრომები. №1(467). 2008წ. .

თ. შაქარაშვილი, ნ. ბექაური, ი. კუციავა, ი. ხორავა. სუფსის ნავთობის არომატული ნახშირწყალბადის შესწავლა და მათი კატალიზური გარდაქმნა დასხივებული კატალიზატორების თანაობით . სპი-ს შრომები. 1969წ. .

ნ. ჩახნაშვილი, ლენა შატაკიშვილი. სუფსის ნავთობის საბადოს მარაგების ანგარიში. ენერგია. 2004წ. 4 (32). (გვ.101-102).

ნ. ჩახნაშვილი. სუფსისა და შრომისუბანი-წყალწმინდის საბადოზე ზედამიოცენური (სარმატი) ნალექების ნავთობგაზგამოვლინებები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2004წ. 11 (გვ. 31-32)..

ნ. ჯავახიშვილი. სფეროზე მდებარე ფიგურე-ბის სივრცითი კოორდინატების განსაზღვრა სტერეო-გრაფიული გეგმილების საშუალებით. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. #1(13), . გვ. 94-100.

თ. ბარამაშვილი, ნ. ჯავახიშვილი, ჯუმბერ უფლისაშვილი. სფეროზე მდებარე ფიგურებს შორის სფერული მანძილის განსაზღვრა ინვერსიული გარდაქმნებით. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2017წ. #1(38) 2017წ. გვ.174-178, ISSN 1512-3537.

ლ. ნადარეიშვილი. სფერულ ზედაპირზე გრადიენტ-წარმოქმნის პროცესის რეგულირება. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი". 2000წ. #1, 62-67.

ლ. ბალანჩივაძე, ი.მელაშვილი, ბ. ნიჟარაძე. სფერული გარსის სეგმენტის თავისუფალი რხევების პერიოდის ავტომატური რეგულირებისათვის. მშენებლობა. 2007წ. N3 6-11.

რ. ცხვედაძე, გ.მახარაძე. სფერული გუმბათის გაანგარიშება საყრდენი რგოლის გათვალისწინებით.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებელი".. 2006წ. # 1, 2006..

ზ. ნაცვლიშვილი, მაჭავარიანი ნ.. სფერული მექანიზმის ბარბაცაზე მდებარე წერტილების კოორდინატების განსაზღვრა სფეროს ბრუნვის მეთოდით. ჟურნალი ''ტრანსპორტი და მანქანათმსენებლობა''. 2009წ. #2 (14) გვ.114-118ნამ.

თ. ბარამაშვილი, ნ. ჯავახიშვილი. სფერული სამკუთხედის ბრტყელი მოდელი. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2013წ. #2(27)2012, გვ.51-55, ISSN 1512-3537.

ლ. პაპავა, გ. გუგულაშვილი. სფერული სარტყლის ნაწილის ფორმის მქონე მზის კოლექტორი. ენერგია N4 2014 წელი.. 2014წ. გვ.45–50.

დ. გორგიძე, ზ. სირაძე. სქელი ტრანსვერსალურად-იზოტროპული ფილის ღუნვის ამოცანა თერმული ველის გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნლი "მშენებლობა". 2010წ. 3(18), გვ.33-37.

დ. ტაბატაძე, რ. ცხვედაძე, მ. ყალაბეგაშვილი, რ. გიორგაძე. სქელი ფილის ღუნვის სივრცითი ამოცანის გადაწყვეტა ჩვეულებრივ დიფ, განტოლებებში.. სამშენებლო მექანიკის და სეისმომედეგობის ინსტიტუტის შრომები. თბილლისი.. 2003წ. სამშენებლო მექანიკის და სეისმომედეგობის ინსტიტუტის შრომები.

რ. ცხვედაძე, მ. ყალაბეგაშვილი, დ. ტაბატაძე, რ. გიორგაძე. სქელი ფილის ღუნვის სივრცითი ამოცანის გადაწყვეტა ჩვეულებრივ დიფ, განტოლებებში.. სამშენებლო მექანიკის და სსეისმომედეგობის ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. აპრილი, 2004.

ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე. სქელკედლიანი სფერული გარსის არადრეკადი დეფორმაციები მუდმივი ტემპერატურული გრადიენტის პირობებში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2007წ. №2(5).

ჯ. ნიჟარაძე, ნ.მურღულია. სქელკედლიანი სფერული გარსის არადრეკადი დეფორმაციები მუდმივი ტემპერატურული გრადიენტის პირობებში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2007წ. №2(5) .