სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. უთურაშვილი, ედიბერიძე ეთერი, სტურუა ლალი, ჩიხლაძე მ.. სურნელოვან-არომატული მცენარეების შენახვის თავისებურებანი. საქ. ს/მ მეცნ. აკადემია ჟ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2004წ. №10-12.

ვ. დათაშვილი, ბესიკ თეთვაზე. სურსათის მსოფლიო ბაზრის ლიბერალიზაციის პერსპექტივები და შედეგები. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. 1.

ნ. კუციავა, ნ.სინაურიძე. ს.ბაძგარაძე. ნ.კუციავა, თ. ქანთარია, თ. ქანთარია, რ. ქაცარავა. სუსპენზიის მოცულობის ერთეულში მიკროსფეროების რაოდენობისა და თავისუფალი მოცულობის გაანგარიშება შიდა დიამეტრსა და კედლის სისქეზე დამოკიდებულებით.. ჟურნალი "კერამიკა". 2017წ. ტ. 19 N 1(37) გვ. 20-24.

ვ. მაისურაძე, მ. სალუქვაძე, ვ. გაბისონია. სუსტად კონუსური ოპტიმალობის პირობები არასკალარული ოპტიმიზაციის ამოცანებში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2005წ. №9.

ვ. გაბისონია, მ. სალუქვაძე, ვ. მაისურაძე. სუსტად კონუსური ოპტიმალობის პირობები არასკალარული ოპტიმიზაციის ამოცანებში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2005წ. №9,გვ. 14-21.

ზ. ციცქიშვილი, შარიქაძე ჯ , კეკენაძე მ.. სუსტადგამტარი ხარისხოვანი სითხის არასტაციონარული თავისუფალი კონვექციის ამოცანის მიახლოებითი ამოხსნა . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2014წ. N 4 (35) 69-75.

ნ. კაპანაძე, ბ.ბერიტაშვილი. სუფთა განვითარების მექანიზმის დანერგვა საქართველოში. გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. 3(82), გვ.101-104, ISSN 2333-3347.

ნ. არაბიძე, ა. გრიგალაშვილი, ხ. არაბიძე. სუფთა განვითარების მექანიზმის მიმდინარეობა და პერსპექტივები საქართველოში. GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2012წ. #1 , გვ. 83-86.

ნ. მაისურაძე, გ. მიქაძე, ლ. რუხაძე, ნ. მაისურაძე, მ. ტატიშვილი, ო. მიქაძე. სუფთა ლითონების მიღება შესაბამისი ოქსიდების კონვერსიით.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2010წ. #3(477), 2010, გვ. 61-65..

ო. ისაკის ძე მიქაძე, ლ.რუხაძე, მ.ტატიშვილი. სუფთა ლითონების მიღება შესაბამისი ოქსიდების კონვერსიით.. სტუ–ს შრომები. №3(477). 2010წ. .

ო. ისაკის ძე მიქაძე, თ.პოპიაშვილი, ლ.რუხაძე. სუფთა ნიკელისა და კობალტის მიღება შესაბამისი ოქსიდების კონვერსიით. სტუ–ს შრომები. №1(467). 2008წ. .

თ. შაქარაშვილი, ნ. ბექაური, ი. კუციავა, ი. ხორავა. სუფსის ნავთობის არომატული ნახშირწყალბადის შესწავლა და მათი კატალიზური გარდაქმნა დასხივებული კატალიზატორების თანაობით . სპი-ს შრომები. 1969წ. .

ნ. ჩახნაშვილი, ლენა შატაკიშვილი. სუფსის ნავთობის საბადოს მარაგების ანგარიში. ენერგია. 2004წ. 4 (32). (გვ.101-102).

ნ. ჩახნაშვილი. სუფსისა და შრომისუბანი-წყალწმინდის საბადოზე ზედამიოცენური (სარმატი) ნალექების ნავთობგაზგამოვლინებები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2004წ. 11 (გვ. 31-32)..

ნ. ჯავახიშვილი. სფეროზე მდებარე ფიგურე-ბის სივრცითი კოორდინატების განსაზღვრა სტერეო-გრაფიული გეგმილების საშუალებით. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. #1(13), . გვ. 94-100.

თ. ბარამაშვილი, ნ. ჯავახიშვილი, ჯუმბერ უფლისაშვილი. სფეროზე მდებარე ფიგურებს შორის სფერული მანძილის განსაზღვრა ინვერსიული გარდაქმნებით. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2017წ. #1(38) 2017წ. გვ.174-178, ISSN 1512-3537.

ლ. ნადარეიშვილი. სფერულ ზედაპირზე გრადიენტ-წარმოქმნის პროცესის რეგულირება. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი". 2000წ. #1, 62-67.