სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ხასაია. ფილოსოფიური საუბარი მრგვალ მაგიდასთან. Kartvelology ქართველოლოგია. 2014წ. 2014.1.

გ. ელიავა, დ. კობეშავიძე ნ. შარაშენიძე. ფილტვების სტრუქტურული და ფუნქციური ცვლილებები ანტენატალურ და პოსტნატალურ ონტოგენეზში. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #3, 2010. 2010წ. 67-71.

ზ. ციცქიშვილი. ფილტრაციის ამოცანის შესახებ წყალშეუღწევი მრუდწირული ფუძის მქონე მიწის კაშხლისათვის. საქ. ტექნიკური უნვერსიტეტის შრომები #1 (447) თბილისი. 2003წ. .

კ. ბზიავა, ი. ყრუაშვილი, ე. კუხალაშვილი, გ. ნატროშვილი, ინაშვილი ირმა. ფილტრაციის თავისებურებანი ნიადაგ-გრუნტებში. გამომცემლობა „უნივერსალი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2012წ. №67, გვ. 226-230.

ე. კუხალაშვილი. ფილტრაციის თავისებურებანი ნიადაგ–გრუნტებში. სამეცნიერო შრომათა კრებული ეძღვნება სტუ–ს 90 წლის იუბილ. 2012წ. .

შ. კუპრეიშვილი, ა. სახვაძე, გ. ომსარაშვილი. ფილტრაციის საწყისი გრადიენტი, როგორც ძირითადი საანგარიშო პარამეტრის-მაქსიმალური მოლეკულური წყალტევადობის ფუნქცია. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2009წ. #25, გვ. 208-211.

შ. კუპრეიშვილი, ნ. მებონია, დ. კავთუაშვილი. ფილტრაციის საწყისი გრადიენტის ექსპერიმენტული კვლევა მაღალდისპერსიულ თიხა სორბენტებში. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2005წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXII, გვ. 161-164.

კ. ბზიავა. ფილტრაციული დანაკარგების განსაზღვრა პერიოდულად მოქმედი არხებიდან მათი წყლით შევსების შემდგომ პერიოდში. სსაუ–ს გამომცელობა, ასპირანტთა და ხარისხის მაძიებელთა სამეცნიერო შრომათა კრებული. 1998წ. ტ. III, გვ. 224-233 .

დ. გურგენიძე. ფილტრაციული დინება გრუნტში ორ მდინარეს შორის, მაგისტრალური ნავთობსადენის ავარიისას დროში ცვლადი დენის დატვირთვის შემთხვევაში. ”საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2006წ. №16 თბილისი.

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო. ფინანსების სწავლების გაუმჯობესების ძირითადი მიმართულებანი საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2011წ. #5(17), გვ,100-110.

ნ. ბებიაშვილი. ფინანსური ანალიზის მნიშვნელობა თანამედროვე პირობებში. ჟურნალი ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2010წ. #12, გვ. 25-28.

ლ. გვენეტაძე. ფინანსური ანგარიშგება და მისი გამოყენება ფირმის მმართველობით საქმიანობაში . „გადასახადები“ სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი . 2007წ. N 9 გვ. 49-53.

ლ. გვენეტაძე, ნანა გალოგრე. ფინანსური ანგარიშგების როლი ფინანსური გადაწყვეტილებების მიღებაში . „გადასახადები“ სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი . . 2007წ. N10 გვ.52-56.

ო. ზუმბურიძე, მ.ზიბზიბაძე. ფინანსური ანგარიშგების უწყისების რეორგანიზება კომპანიის ღიეებულების შეფასების პროცესში. ჟურნალი „განათლება“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. № 2(8). 166-170გვ..

თ. ღამბაშიძე. ფინანსური აქტივების მართვის ალტერნატივები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. 4–6 3–12.

დ. მაგრაქველიძე. ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების შეფასების ზოგადი პრინციპები აშშ-ში (FASB 115). საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2013წ. #1(45).

ლ. გვენეტაძე. ფინანსური აღრიცხვის ხელოვნება . „გადასახადები“ სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი. 2007წ. N 13 გვ. 49-52.

. ფინანსური აღრიცხვის ხელოვნება. „გადასახადები“ სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი. 2007წ. N 13 გვ. 49-52.

ი. მამალაძე. ფინანსური და ეკონომიკური განვითარების ურთიერთდამოკიდებულების საკითხისათვის. თსუ სტამბა; ჟუნალი "ეკონომისტი". 2014წ. №2; 16-19 გვ.

ზ. ვაშაკიძე, რობაქიძე ი.. ფინანსური და ინვესტიციური ბაზები და მათი ურთიერთკავშირი. . ჟურნალი „ეკონომისტი". თბილისი.. 2010წ. №1-2, გვ. 80-90..