სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჯავახიშვილი. სფეროზე მდებარე ფიგურე-ბის სივრცითი კოორდინატების განსაზღვრა სტერეო-გრაფიული გეგმილების საშუალებით. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. #1(13), . გვ. 94-100.

თ. ბარამაშვილი, ნ. ჯავახიშვილი, ჯუმბერ უფლისაშვილი. სფეროზე მდებარე ფიგურებს შორის სფერული მანძილის განსაზღვრა ინვერსიული გარდაქმნებით. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2017წ. #1(38) 2017წ. გვ.174-178, ISSN 1512-3537.

ლ. ნადარეიშვილი. სფერულ ზედაპირზე გრადიენტ-წარმოქმნის პროცესის რეგულირება. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი". 2000წ. #1, 62-67.

ლ. ბალანჩივაძე, ი.მელაშვილი, ბ. ნიჟარაძე. სფერული გარსის სეგმენტის თავისუფალი რხევების პერიოდის ავტომატური რეგულირებისათვის. მშენებლობა. 2007წ. N3 6-11.

რ. ცხვედაძე, გ.მახარაძე. სფერული გუმბათის გაანგარიშება საყრდენი რგოლის გათვალისწინებით.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებელი".. 2006წ. # 1, 2006..

ზ. ნაცვლიშვილი, მაჭავარიანი ნ.. სფერული მექანიზმის ბარბაცაზე მდებარე წერტილების კოორდინატების განსაზღვრა სფეროს ბრუნვის მეთოდით. ჟურნალი ''ტრანსპორტი და მანქანათმსენებლობა''. 2009წ. #2 (14) გვ.114-118ნამ.

თ. ბარამაშვილი, ნ. ჯავახიშვილი. სფერული სამკუთხედის ბრტყელი მოდელი. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2013წ. #2(27)2012, გვ.51-55, ISSN 1512-3537.

ლ. პაპავა, გ. გუგულაშვილი. სფერული სარტყლის ნაწილის ფორმის მქონე მზის კოლექტორი. ენერგია N4 2014 წელი.. 2014წ. გვ.45–50.

დ. გორგიძე, ზ. სირაძე. სქელი ტრანსვერსალურად-იზოტროპული ფილის ღუნვის ამოცანა თერმული ველის გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნლი "მშენებლობა". 2010წ. 3(18), გვ.33-37.

დ. ტაბატაძე, რ. ცხვედაძე, მ. ყალაბეგაშვილი, რ. გიორგაძე. სქელი ფილის ღუნვის სივრცითი ამოცანის გადაწყვეტა ჩვეულებრივ დიფ, განტოლებებში.. სამშენებლო მექანიკის და სეისმომედეგობის ინსტიტუტის შრომები. თბილლისი.. 2003წ. სამშენებლო მექანიკის და სეისმომედეგობის ინსტიტუტის შრომები.

რ. ცხვედაძე, მ. ყალაბეგაშვილი, დ. ტაბატაძე, რ. გიორგაძე. სქელი ფილის ღუნვის სივრცითი ამოცანის გადაწყვეტა ჩვეულებრივ დიფ, განტოლებებში.. სამშენებლო მექანიკის და სსეისმომედეგობის ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. აპრილი, 2004.

ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე. სქელკედლიანი სფერული გარსის არადრეკადი დეფორმაციები მუდმივი ტემპერატურული გრადიენტის პირობებში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2007წ. №2(5).

ჯ. ნიჟარაძე, ნ.მურღულია. სქელკედლიანი სფერული გარსის არადრეკადი დეფორმაციები მუდმივი ტემპერატურული გრადიენტის პირობებში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2007წ. №2(5) .

თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია, ჯ.ნიჟარაძე. სქელკედლიანი სფერული გარსის არადრეკადი დეფორმაციები მუდმივი ტემპერატურული გრადიენტის პირობებში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა” თბილისი. 2007წ. N 2 (5).

თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია ჯ. ნიჟარაძე. სქელკედლიანი ღრუტანიანი ცილინდრული გარსის მზიდუნარიანობა გარე და შიდა დაწნევის მოქმედებისას. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”. 2010წ. №4(19).

ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე. სქელკედლიანი ღრუტანიანი ცილინდრული გარსის მზიდუნარიანობა გარე და შიდა დაწნევის მოქმედებისას. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2010წ. .

ჯ. ნიჟარაძე, ნ.მურღულია. სქელკედლიანი ღრუტანიანი ცილინდრული გარსის მზიდუნარიანობა გარე და შიდა დაწნევის მოქმედებისას. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2010წ. .

ვ. სოხაძე, რ.გიორგობიანი. სქელკედლიანი ცილინდრის გაანგარიშება რთული დეფორმაციის პირობებში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2017წ. .

ნ. მურღულია. სქელკედლიანი ცილინდრული გარსების არადრეკადი დეფორმაციები მუდმივი ტემპერატურული გრადიენტის და წნევის პირობებში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი 'ჰიდროინჟინერია". 2007წ. №2(2).

რ. გაფრინდაშვილი. სქესთა შორის მსგავსება-განსხვავებულობის ბიოლოგიური ფაქტორები, სოციალური მიღწევები და „ფარშევანგის კუდის“ ეფექტი. ტექნიკური უნივერსიტეტი, კრებული „მსოფლიო და გენდერი“. 2015წ. გვ. 6.