სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. სალუქვაძე, null, ვ. მჭედლიშვილი, მ. მილაშვილი. ტერიტორიის რევიტალიზაციის საკითხები და მათი ხელახალი გამოყენების პერსპექტივები ქ. თბილისში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. შრომა №2, . 2012წ. .

თ. აბრალავა. ტერიტორიულ-სამრეწველო კომპლექსისა და კლასტერის სხვაობის საკითხებისათვის. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2011წ. 5(17) თბილისი, გვ.40-50.

ნ. გალახვარიძე, ე.ბარათაშვილი, თ. აბრალავა. ტერიტორიულ-სამრეწველო კომპლექსისა და კლასტერის სხვაობის საკითხისათვის.. ჟურნალი ”სოციალური ეკონომიკა” XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები.09. 2011წ.. 2011წ. .

ნ. ჩიკვილაძე, მ.დანელია, თ.ბაგრატიონი. ტერიტორიული განვითარების მენეჯმენტი. ჟურნალი “საქართველოს ეკონომიკა“ 2008წ.. 0წ. N3(124) ,5.

ბ. გოდერძიშვილი, დანელია მაია. ტერიტორიული განვითარების სტრატეგია. ხელისუფლება და საზოგადოება. ISSN 1512-374X. . 2007წ. #4.

ვ. დათაშვილი, კობა სანდროშვილი. ტერიტორიული კონკურენტ უნარიანობის საკითხისათვის. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2007წ. 3.

ს. მიდელაშვილი. ტერიტორიული მთლიანობისა და თვითგამორკვევის საერთაშორისო სამართლებრივი რეგულაციები (საქართველოს მაგალითზე) . ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2012წ. სტუ, №3, გვ. 185-188..

გ. სოსელია, null, ნ.ნაცვლიშვილი, ვ.ნაჭყებია. ტერიტორიული სივრცითი მოწყობის საინჟინრო აღჭურვა. ქ.თბილისი. 2002წ. თემა N 13- 53/2002.

ბ. ბარკალაია. ტერიტორიულ–რეკრეაციული სისტემის ფორმირების თანამედროვე პრინციპები. რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი” (სტუ). 2012წ. №1. 0,45 n.T..

ბ. ბარკალაია. ტერიტორიულ–რეკრეაციული სისტემის ფორმირების თანამედროვე პრინციპები. რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი” (სტუ). 2012წ. №1. 112-118.

ნ. ბახსოლიანი. ტერმინ კავკასიის ინტერპრეტაციისათვის. სვეტიცხოველი. 2016წ. #2, .

ნ. ბახსოლიანი. ტერმინი კავკასია ბერძნულენოვან ტექსტებში. მსოფლიო და კავკასია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2011წ. გვ.111–112.

ნ. ბახსოლიანი. ტერმინი კაპადოკია ძველაღმოსავლურ და ანტიკური ხანის წერილობით წყაროებში. ისტორიულ–ეთნოლოგიური შტუდიები V. 2002წ. გვ. 25–34. 375.

ს. ჩქოფოია. ტერორიზმი სახელმწიფოთა უმრავლესობის პრობლემა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "დიპლომატია და სამართალი". 2016წ. №1.

მ. რაზმაძე. ტერორიზმი-კაცობრიობის საფრთხე. საისტორიო ვერტიკალები. 2013წ. N27.

ს. მიდელაშვილი, ნონა ლომიძე. ტერორიზმის როლი აგრესიული სეპარატიზმის ჩამოყალიბებაში (საქართველოს მაგალითზე) . ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2013წ. №3, გვ. 229-231..

მ. რაზმაძე. ტერორიზმის წარმოშობის საკითხისათვის. საისტორიო ვერტიკალები. 2012წ. N26 .

დ. კაპანაძე. ტესტების შედგენა სირთულის გათვალისწინებით LMS Moodle–ს გარემოში. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2008წ. №1(4), სტუ, გვ. 195-196 .

ზ. ყიფშიძე, გ.ძოძუაშვლი. ტესტირების დინამიკური მოდელი. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკაადემიის მოამბე. 2001წ. 163, 590-598 .

დ. კაპანაძე. ტესტურ დავალებათა ბაზით შესასწავლი თემების დაფარვის ამოცანა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეი შრომები . 2006წ. №2, გვ.48-50.