სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კალატოზიშვილი ე., გოდაბრელიძე ა., ჯავახიშვილი მ.. სხვადასხვა ფაქტორის გავლენა წითელი ღვინის ფენოლური და საღებავ ნივთიერებათა ექსტრაქტები. გამომცემლობა "აჭარა" მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მიმართულებები რეგიონების აგროსამრეწველო სექტორში. ქ.თბილისი,. 2007წ. გვ. 533-538.

ნ. ჩიკვილაძე, ლ.კაკულია. სხვადასხვა ქვეყნების საქმიანი კულტურების ურთიერთგამდიდრება, როგორც ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის რეზერვი . ჟურნალი“სოციალური ეკონომიკა XXIსაუკუ- ნის პრობლემები“ 2014წ.,. 0წ. N3,13.

დ.გურგენიძე, ლ.ბალანჩივაძე, მ.სულაძე. სხვადასხვა ქვეყნის სეისმომედეგი მსენებლობის ნორმები და მათი კრიტიკული შეფასება. მშენებლობა. 2016წ. N2(17).

ლ. ბალანჩივაძე, ლ.კახიანი, დ. გურგენიძე, მ.სულაძე. სხვადასხვა ქვეყნის სეისმომედეგი მშენებლობის ნორმები და მათი კრიტიკული შეფასება. მშენებელი. 2016წ. N4(43) 2016 40-44გვ..

მ.სულაძე, ლ.კახიანი, დ.გურგენიძე, მ.სულაძე. სხვადასხვა ქვეყნის სეისმური მშენებლობის ნორმები და მათი კრიტიკული შეფასება. მშენებლობა. 22016წ. N3(42) .

ნ. ბექაური, დ. დანელია. სხვადასხვარეცეპტორიანი ნეირონული ელემენტების ფუნქციონირებისა და დასწავლისა და მეხსიერების უჯრედული ელემენტების კომპიუტერული მოდელები. მეცნიერება და ტექნიკა. 1999წ. #7-9, გვ.66-71.

ნ. ხომერიკი, ო. ქომურჯიშვილი. სხვაობიანი სქემები ერთი არაწრფივი პარაბოლური ტიპის განტოლებისათვის. შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2010წ. №1(8), 241-244.

ნ. ხომერიკი, ო.ქომურჯიშვილი. სხვაობიანი სქემების აგება ნებისმიერად მიმართული წარმოებულის გამოყენებით ჰელმჰოლცის განტოლებისათვის. საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 1992წ. №8 (391),თბილისი,9–11.

ო. კიღურაძე, დ.კიღურაძე, კ.გიგიტელაშვილი. სხვდასხვა სხეულების სითხით გარსდენის კომპიუტერული მოდელირება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `ენერგია,. 2011წ. #4(60), 14-16.

რ. იმედაძე. სხმული ასფალტის იატაკები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2012წ. #2(25).

გ. ვარშალომიძე, დ. ლეკვეიშვილი, გ. ზახაროვი. სხმული სალი მასალების მიღება თმს ტექნოლოგიით. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2014წ. #29, გვ. 107–112.

ტ. კვიციანი. ტ. ფერდობების მდგრადობის გაანგარიშებისას საშიში დაცურების წირის ანალიზური ხერხით განსაზღვრა. . შრომების კრებული, საერთაშორისო სიმპოზიუმის ჰიდროტექნიკური ნაგებობების პროექტირების მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პრობლემებზე. . 2000წ. გვ. 52-62.

ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია, ივანიშვილი პეტრე. ტალავერის (ფახრა-ლოს) ტუფის საბადო და მისი დამუშავების ტექნოლოგია. სამთო ჟურნალი, სტუ. 2016წ. 1 (36).

უ. ზვიადაძე, ზ. ღაღანიძე. ტალახის ვულკანები – ტერიტორიის ნავთობშემცველობის მაჩვენებელი. ჟურნალ “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, #10-12, გვ. 31 - 35. 2009წ. ISSS 0130-7061.

ს. მიდელაშვილი. ტალიავინის კომისიის ანგარიშის ზოგიერთი პოლიტიკური და სამართლებრივი ასპექტის შესახებ . ჟურნალი „საიტორიო ვერტიკალები”. 2012წ. №24, გვ. 251-256..

ს. მიდელაშვილი. ტალიავინის კომისიის დასკვნის სამართლებრივი ასპექტები, №1(7-8), 2012-2013 წწ., გვ. 60-63.. ჟურნალი „კრიმინოლოგია”. 2012წ. №1(7-8), გვ. 60-63..

ს. მიდელაშვილი. ტალიავინის კომისიის დასკვნის სამართლებრივი და პოლიტიკური ასპექტები . ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი”. 2012წ. №1(17), გვ. 21-30..

ზ. ბუაჩიძე, ა.გიგინეიშვილი,ა.ჭირაქაძე,ნ.ყავლაშვილი. ტალღგამტარული 4x4 კომუტატორ-გადამრთველი ბოჭკოვან-ოპტიკური ქსელებისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერნციის შრომათა კრებული.გვ.. 2012წ. გვ.459- 462. .

თ. გველესიანი. ტალღების გენერაციასთან დაკავშირებული ექსპერიმენ-ტალური ცდების მართვა. ჰიდროინჟინერია . 2010წ. " #1-2(9-10).(ISSN 1512-410X) .

თ. გველესიანი, კ. ხაზალია. ტალღური მოძრაობის მოდელირების შესაძლებლობის ფარგლები კონკრეტულ ექსპერიმენტულ კვლევისას . ენერგია . 2010წ. #3(55) გვ-20.ISSN 1512-0120..