სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ჩხაიძე, მაძაღუა მაია. სწავლების პროცესები და ეტალონური აღწერების აგება. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2002წ. №7-9, გვ.24-27.

გ. ჯანელიძე, ქეთევან მეფარიშვილი. სწავლების პროცესის მართვის ზოგიერთი ასპექტი. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის "კომპიუტერული მეცნიერება, განათლების მენეჯმენტი, სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები", სამეცნიერო შრომები, თბილისი . 2011წ. 226-232გვ. .

ჯ. ნიკურაძე, ვ.კვინტრაძე, ვ.მელაძე კ.ცხაკაია. სწავლების პროცესის ტემპური მახასიათებელი და სწავლების ტიპოლოგია ტემპური თავისებურებების საფუძველზე. სტუ, განათლება № 1 ( 17 ) თბილისი 2017. 2017წ. .

ვ. კვინტრაძე, ჯ.ნიკურაძე, ვ. მელაძე, კ. ცხაკაია. სწავლების პროცესის ტემპური მახასიათებელი და სწავლების ტიპოლოგია ტემპური თავისებურებების საფუძველზე. სტუ, განათლება№1(17), 2017. 0წ. .

ნ. ხომერიკი. სწავლებისა და ცოდნის შეფასების რეიტინგული სისტემა უმაღლეს სასწავლებლებში და მისი ღირსებები. საქართველოს აღორძინების ფონდი „ინტელექტი“. 1998წ. 3, 201-202.

თ. ბჟალავა, ი.კიკვაძე, გ.კეკელია. სწორკუთხა ტალღგამტარში მოთავსებული მეტალური ცილინდრისა და დიელექტრიკული ფენისგან შემდგარი სისტემის ზოგიერთი ელექტროდინამიკური თვისებების შესახებ. საქ. მეცნ. აკადემიის მოამბე, თბილისი. 1994წ. ტ. 150, # 3, გვ. 442-446.

ა. ტაბატაძე. სწორკუთხა ფორმის ფილების ღუნვაზე ამოცანების გადაწყვეტა კლასიკურ დრეკადობის თეორიაში დაკანონებული კირხოფის ჰიპოთეზის გამოყენების გარეშე.. . 2008წ. .

დ. ტაბატაძე. სწორკუთხედის ფორმის განივკვეთიან დახრილ არეში სითხის ლამინირებულ დინებაზე ამოცანის ზუსტი გადაწყვეტა.. ჟურნალი "ენერგია". 2000წ. #1(13), 2000..

თ. ბაციკაძე, დ.ბედუკაძე, ჯ.ნიჟარაძე. სწორკუთხოვანი ფირფიტის ბრტელი დაძაბული მდგომარეობა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2008წ. №3(10)..

ჯ. ნიჟარაძე, დ.ბედუკაძე, რ.ჭყოიძე. სწორკუთხოვანი ფირფიტის ბრტელი დაძაბული მდგომარეობა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2008წ. №3(10)..

რ. ცხვედაძე, ნ .ფაილოძე, გ. ყიფიანი. სწორხაზოვანი ხვრელების მქონე გეგმაში დამრეცი სფერული გარსის დაძაბულ მდგომარეობაზე პლასტიკური დეფორმაციების ზემოქმედების გავლენა.. ჰიდროინჟინერია.. 2007წ. #3(3), სტუ, თბილისი, 2007, გვ. 78-82.

გ. ყიფიანი, ცხვედაძე რ.. სწორხაზოვანი ხვრეტების მქონე გეგმაში დამრეცი სფერული გარსის დაძაბულ მდგომარეობაზე პლასტიკური დეფორმაციის ზემოქმედების გავლენა. //ჰიდროინჟინერია, “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი . 2007წ. #3(3). გვ. 78-82 ISSN 1512-410X.

მ. დოლიძე, შ. ჩხეიძე, ა. ქივთარაძე. სწრაფი მოქმედების საფუარით გამომცხვარი ქატოს და ცეხვილი ფქვილის პურის პროდუკტი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიშროებას წარმოადგენს. . გაზეთი "რეზონანსი". 2017წ. .

თ. გაბადაძე, ნ. ქარქუსაშვილი, ი.სულაძე. სწრაფშეკვრადი ცემენტების მიღება და მათი თვისებების კვლევა. ჟურნალი ,,მშენებლობა”, თბილისი.. 2012წ. №2 (25), გვ.152-155.

ა. ჩიქოვანი. სწრაფშენებადი ნაგებობები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2010წ. # 3 ISSN 1512-3936.

რ. მახვილაძე, სოხაძე ბ.. სჭირდება თუ არა ქვეყანას მშენებელ–მენეჯერები?. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2010წ. №1(16).

ა. სოხაძე, ჯ.ჩოგოვაძე, რ.მახვილაძე. სჭირდება თუ არა ქვეყანას მშენებელ–მენეჯერრები?. მშენებელი. 2010წ. N1(16).

ჯ. ჩოგოვაძე, რ. მახვილაძე. სჭირდება თუ არა ქვეყანას მშენებლ მენეჯერები?. "მშენებლობა" #1(16) 2010წ. 0წ. .

თ. ნატრიაშვილი, რ. ადამია, , ს. მებონია. . სხეულების დარტყმითი ურთიერთქმედების ძალების გაანგარიშების საინჟინრო მეთოდები ფენომენოლოგიური მოდელების გათვალისწინებით. . „ნოვაცია“, ქუთაისი. 2010წ. №7, 2010.

მ. თოდუა, ნ. ბერიშვილი, ხ. გორჯოლაძე. სხეულებში ძაბვების განაწილება დატვირთვების ცალმხრივი ზემოქმედების შემთხვევაში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2008წ. #2 (9), თბილისი, გვ. 44-50.