სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ჩიქოვანი. სწრაფშენებადი ნაგებობები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2010წ. # 3 ISSN 1512-3936.

რ. მახვილაძე, სოხაძე ბ.. სჭირდება თუ არა ქვეყანას მშენებელ–მენეჯერები?. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2010წ. №1(16).

ა. სოხაძე, ჯ.ჩოგოვაძე, რ.მახვილაძე. სჭირდება თუ არა ქვეყანას მშენებელ–მენეჯერრები?. მშენებელი. 2010წ. N1(16).

ჯ. ჩოგოვაძე, რ. მახვილაძე. სჭირდება თუ არა ქვეყანას მშენებლ მენეჯერები?. "მშენებლობა" #1(16) 2010წ. 0წ. .

თ. ნატრიაშვილი, რ. ადამია, , ს. მებონია. . სხეულების დარტყმითი ურთიერთქმედების ძალების გაანგარიშების საინჟინრო მეთოდები ფენომენოლოგიური მოდელების გათვალისწინებით. . „ნოვაცია“, ქუთაისი. 2010წ. №7, 2010.

მ. თოდუა, ნ. ბერიშვილი, ხ. გორჯოლაძე. სხეულებში ძაბვების განაწილება დატვირთვების ცალმხრივი ზემოქმედების შემთხვევაში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2008წ. #2 (9), თბილისი, გვ. 44-50.

ნ. ბერიშვილი, მ. თოდუა. სხეულში ძაბვების განაწილება დატვირთვების სამმხრივი მოქმედების შემთხვევაში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2008წ. #2(9), თბილისი, გვ. 44-49.

ნ. ბერიშვილი, მ.თოდუა, ხ,გორჯოლაძე. სხეულში ძაბვების განაწილება დატვირთვების სამმხრივი მოქმედების შემთხვევაში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2008წ. №2 (9).

ხ. გორჯოლაძე, ნ. ბერიშვილი, მ. თოდუა. სხეულში ძაბვების განაწილება დატვირთვების სამმხრივი მოქმედების შემთხვევაში.. . მშენებლობა (სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი). 2008წ. ISSN 1512-3936, N 2(9), 44-49, თბილისი.

რ. გიორგობიანი, თ. ბაციკაძე, ნ.ბერიშვილი. სხეულში ძაბვებისა და დეფორმაციების განსაზღვრა გარე დატვირთვის მართობული მიმართულებით. სტუ გამოყენებითი მექანიკის შრომათა კრებული. 2010წ. .

ნ. ბერიშვილი, თ.ბაციკაძე, რ.გიორგობიანი. სხეულში ძაბვებისა და დეფორმაციების განსაზღვრა გარე დატვირთვის მართობული მიმართულებით. სტუ-ს გამოყენებითი მექანიკის შრომათა კრებული. 2010წ. .

გ. ჩიკოიძე. სხვა ენებიდან შემოსული ე.წ. “ნასესხები” ლექსიკის შესახებ. ენათმეცნიერების საკითხები. 2011წ. თბილისი, გვ. 170-173..

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზ, ნარიმანიძე ნინო. სხვადასხვა ასაკის ბაზალტ–ფიბრობეტონის სიმტკიცის მახასიათებლები კუმშვისას . "მეცნიერება და ენერგეტიკა", "ენერგია". 2015წ. #3(75), 62–68გვ.

ა. საყვარელიძე. სხვადასხვა ასაკის წვრილმარცვლოვანი ბეტონის ტენგამტარობის მახასიათებლები . "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებლობა“. 2008წ. #2(9), 114–117გვ.

ლ. შაიშმელაშვილი. სხვადასხვა ერების ურთიერთდამოკიდებულების საკითხი აკაკი წერეთლის შემოქმედებაში. ჟურნალი ეთნოპოლიტიკა. 2006წ. #1, გვ. 49–51.

ა. ხაბეიშვილი. სხვადასხვა მასალისაგან შედგენილი არაერთგვაროვანი კოჭის გაანგარიშება განივ დარტყმაზე.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები.. 2008წ. N4(470). გვ.23-26. ISSN 1512-0996.

გ. ელიავა, მაია გუგეშაშვილი ი. ხინთიბიძე მ. გუგეშაშვილი ნ. ტაბიძე მ. ჯაში ვ. ჭეიშვილი. სხვადასხვა მიდგომები პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარების დროს რიკს-ფაქტორების კონცეფციაზე დაყრდნობით. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “გაენათის მაცნე” , ტ. 1, #1, თბ, 2007. 2007წ. 87-92.

ა. სოხაძე, გ.მაისურაძე. სხვადასხვა მოხაზულობის სივრცითი გადახურვა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2000წ. N10–12.

გ.მაისურაძე. სხვადასხვა მოხაზულობის სივრცითი გადახურვა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2000წ. 10–12.

მ. ანდღულაძე, ნ. კუციავა. სხვადასხვა რიგის ზოგიერთი კენტ-ნახშირბადატომიანი ნახშირწყალბადების კონტაქტურ-კატალიზური გარდაქმნა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. N12 (2) გვ.167-169.