სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

გ. ტაბატაძე, მ.ნადირაძე. მინერალური რესურსების გამოყენების ეკონომიკური და სამთო–ტექნიკური ფაქტორები, . ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2008წ. №7, 2009, გვ. 122–129;.

გ. ლობჟანიძე. მინერალური რესურსების საფუძველზე აღმოცენებული გადამამუშავებელი მრეწველობის დარგების განცითარების პერსპექტივები საქართველოში, . ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, №7–9, გვ.76–82, 2002. 2002წ. №7–9, გვ.76–82, 2002.

გ. როყვა, მარინე ბრელიძე, ზურაბ კიკნაძე. მინის არქიტექტურის პროექტირების პროგრამული უზრუნველყოფა (მინა CAD სისტემებში) (რუსულ ენაზე). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მშენებლობის პროექტირების და ექსპერტიზის ცენტრი. მშენებლობა. 2011წ. №1(20) გვ. 27–30.

გ. როყვა, მზია მილაშვილი. მინის როლი და განვითარების ეტაპები არქიტექტურაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი „მოამბე“-ს დამატება, შრომები. 2009წ. №1(13) გვ. 327–332..

ლ. თოფურია, ა. ისაკაძე, თ. ცინცაძე. მიოკარდიუმის ინფარქტის ტიპიური და ატიპიური ფორმების კლინიკური გამოვლინებებისა და ლაბორატორიული ნიშნების თავისებურებანი. "გეორგიკა"; "გაენათის მაცნე". 2014წ. ტ.2, N 3. გვ.49-62.

რ. მახვილაძე, გოგბერაშვილი ა.. მიწაში ჩაღრმავებული სართულები: იმავდროული თუ საექსპლუატაციო ეკონომიკური ეფექტი.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2012წ. №3(26).

ნ. რურუა, ა.სამხარაძე. მიწის ვაკისის გაანგარიშებები მდგრადობაზე. “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, . 2015წ. ISSN 1512-3537, #2(33).–გვ.63-71..

ხ. ირემაშვილი. მიწის ვაკისის მდგრადობის უზრუნველყოფა რთულ პირობებში მომუშავე რკინიგზებზე.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. . 2013წ. №1 (26) გვ,110-115, ISSN 1512-3537.

ხ. ირემაშვილი. მიწის ვაკისის მოწყობის თავისებურებანი მთის ხეობებში გამავალ გზებზე.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი“. 2002წ. №3-4, გვ32-34 ISSN 1512-0910.

ხ. ირემაშვილი. მიწის ვაკისის მშენებლობის თავისებურებანი ციცაბო ფერდობებზე და მდინარეთა ნოღებში.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი“. 2002წ. №3-4,გვ34-36 ISSN 1512-0910.

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, ბ. ბრეგაძე, გ. მაისურაძე. მიწის ვაკისის ყრილის ტანში დინამიკური ძაბვების განსაზღვრის მეთოდი. მშენებლობა. 2011წ. #3(22), გვ.23-26.

დ. ფოცხვერია, ნ.მუსერიძე, დ.თელიაშვილი. მიწის კაშხლის მდგრადობის უზრუნველყოფისათვის დამცავი ღონისძიებების განხორციელების მეთოდური რეკომენდაციები . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია წყალთამეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი(საქ. ჰიდრო ეკოლოგია). 2003წ. გვ. 45-48.

თ. თევზაძე, ნ.მუსერიძე, დ.თელიაშვილი. მიწის კაშხლის მდგრადობის უზრუნველყოფისათვის დამცავი ღონისძიებების განხორციელების მეთოდური რეკომენდაციები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია წყალთამეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი(საქ. ჰიდრო ეკოლოგია). 2003წ. გვ. 45-48.

თ. თევზაძე, ნ.მუსერიძე, დ.თელიაშვილი, დ.ფოცხვერია. მიწის კაშხლის მდგრადობის უზრუნველყოფისათვის დამცავი ღონისძიებების განხორციელების მეთოდური რეკომენდაციები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია წყალთამეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი(საქ. ჰიდრო ეკოლოგია). 2003წ. გვ. 45-48.

თ. თევზაძე, ნ.მუსერიძე, დ.თელიაშვილი, დ.ფოცხვერია. მიწის კაშხლის მდგრადობის უზრუნველყოფისათვის დამცავი ღონისძიებების განხორციელების მეთოდური რეკომენდაციები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია წყალთამეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი(საქ. ჰიდრო ეკოლოგია). 2003წ. გვ. 45-48.

თ. თევზაძე, გ.ნაცვლიშვილი, გ.ტლაშაძე, ს.ღაღანიძე. მიწის ნაგებობების წყალში ჩაყრის ტექნოლოგიით მშენებლობისას გრუნტის კონსულიდაციის პროგნოზირების პრობლემა.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინროგეოლოგიის ინსტიტუტი შრომათაკრებული XIV . 2003წ. თბილისი 2003წ. გვ. 177-184 .

ი. ლომიძე, თ. შოშიაშვილი. მიწისქვეშა გაზსაცავი, როგორც პიკური მოთხოვნის დაბალანსების ინსტრუმენტი.. ენერგია . 2016წ. № 2(78)/.

ი. ლომიძე, დ. ნამგალაძე, გ. ჩალაგაშვილი. მიწისქვეშა გაზსაცავი-მაგისტრალური გაზსადენი“ სისტემის საიმედოობა. ტექნიკური უნივერსიტეტის “შრომები”. 2011წ. #2(480) .

დ. კუპატაძე, ი. ცუცქირიძე. მიწისქვეშა მშენებლობა და მიწისზედა ნაგებობათა გავლენის არეები. "სამთო ჟურნალი". 2008წ. 1-2(20-21), გვ. 16-17.

რ. კაკაურიძე, ა.ყუბანეიშვილი, ა.იურიატინი. მიწისქვეშა ნაგებობებზე მოსული დატვირთვების განსაზღვრის საკითხები. "ენერგია" #3, 2009წ.. 0წ. .