სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. მესტვირიშვილი, კ.ქოქიაური, ბ.ქოქიაური. სხვადასხვა საწვავის ეკოლოგიური შეფასება სათბურის ეფექტის თვალსაზრისით.. ჟურნალი "ენერგია". 2011წ. 2(58),გვ. 61-65.

გ. ელიავა, მ. ტაბიძე ნ. უზნაძე ი. შანიძე მ. ჯაში. სხვადასხვა სახის საკვები კომპონენტების გავლენა ორგანიზმის ვეგეტატიურ ფუნქციებზე. არამედიკამენტური საშუალებების გამოყენების პრობლემები მედიცინაში, საუწყებათაშორისო სამეცნიერო შრომათა კრებული, თბ. 2006. 2006წ. 34-36.

გ. ელიავა, მ. ტაბიძე ნ. უზნაძე ი. შანიძე მ. ჯაში. სხვადასხვა სახის საკვები კომპონენტების გავლენა ორგანიზმის ვეგეტატიურ ფუნქციებზე. არამედიკამენტური საშუალებების გამოყენების პრობლემები მედიცინაში, საუწყებათაშორისო სამეცნიერო შრომათა კრებული, თბ. 2006. 2006წ. 34-36.

გ. ელიავა, ა. ისაკაძე ლ. ბერულავა. სხვადასხვა სელექ¬ციურობის ბეტა-ადრენო¬ბლოკატორების მოქმედების მექანიზმი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. I, #1, 2012. 2012წ. 20-27.

მ. მოისწრაფიშვილი, ნ.რურუა. სხვადასხვა სიგანის ლიან¬დის ლიანდაგების შეერთე¬ბი¬სა და გადაკვეთის თავისებურებანი. ტრანსპორტი. 2003წ. #1-4, გვ.31-33.

ნ. რურუა, მ. მოისწრაფიშვილი. სხვადასხვა სიგანის ლიანდის ლიანდაგების შეერთებისა და გადაკვეთის თავისებურებანი. “ტრანსპორტი”, . 2003წ. ISSN 1512-0910 #1-4 გვ.31-33.

თ. ტროყაშვილი. სხვადასხვა სიმძლავრის ჰიდროაგრეგატის მართვის ალგორითმები და მათი აგების საკითხები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. # 15, გვერდი 154.

ა. ხაბეიშვილი. სხვადასხვა სიხისტის კოეფიციენტის მქონე ელემენტებისაგან შედგენილი დრეკადი სისტემის განივ დარტყმაზე გაანგარიშება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, "განათლება". . 2011წ. N2. გვ.103-107. ISSN 1512-102X.

მ. ტურძელაძე, ა. საყვარელიძე, ნ. ღუდუშაური. სხვადასხვა ტენშემცველობის ბეტონის ცოცვადობა გრეხისას. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, №1(49), 2009. 2009წ. .

მ. ტურძელაძე, ნ. ღუდუშაური, ა. საყვარელიძე. სხვადასხვა ტენშემცველობის ბეტონის ცოცვადობა გრეხისას. ენერგია, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი. 2009წ. ISSN 1512-0120,№1(49), გვ. 97–101.

ა. საყვარელიძე, ტურძელაძე მალხაზ, ღუდუშაური ნიკოლოზ. სხვადასხვა ტენშემცველობის ბეტონის ცოცვადობა გრეხისას.. კავშირი მეცნიერება და ენერგეტიკა, "ენერგია". 2009წ. #1(49), 97–101გვ.

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოხ, ტურძელაძე მალხაზ. სხვადასხვა ტენშემცველობის წვრილმარცვლოვანი ბეტონის მექანიკური მახასიათებლები გრეხისას, დეფორმაციების სხვადასხვა სიჩქარის დროს. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებლობა“. 2009წ. #3(14), 60–63გვ.

მ. ტურძელაძე, ნ. ღუდუშაური, ა. საყვარელიძე. სხვადასხვა ტენშემცველობის წვრილმარცვლოვანი ბეტონის მექანიკური მახასიათებლები გრეხისას, დეფორმაციის სხვადასხვა სიჩქარის დროს. მშენებლობა, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი. 2009წ. ISSN 1512-3936, №3(14), გვ.60-63.

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზ, ნარიმანიძე ნინო. სხვადასხვა ტენშემცვლელობის წვრილმარცვლოვანი ბეტონის მოცულობითი ცოცვადობის ბირთვების დადგენა. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებლობა“. 2016წ. #2(41), 41–45გვ.

გ. წურწუმია, ნ.ქოიავა , ნ. გოგიშვილი, ლ. ბერიაშვილი. სხვადასხვა ტიპის ანიონსელექტიურ მემბრანიან უჯრედებში (NH4)2S04, H2SO4 და MnSO4 ელექტროლიტთა ხსნარების მასათა გადატანის პროცესის შესწავლა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2010, . 2010წ. ტ.36,№ 4,414-420. .

მ. ცერცვაძე, ნ. ყავლაშვილი. სხვადასხვა ტიპის დინამიური ობიექტების მართვის ამოცანების გადაწყვეტა ინფორმაციის გარდაქმნის თანამედროვე პრინციპების გამოყენების საფუძველზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2016წ. #20 გვ. 28-38.

გ. წურწუმია, ნ. ქოიავა, ნ. გოგიშვილი, ლ. ბერიაშვილი. სხვადასხვა ტიპის იონსელექტიურ მემბრანებიან უჯრედებში (NH4)2SO4, H2SO4 და MnSO4 ელექტროლიტთა ხსნარების მასათა გადატანის პროცესების შსწავლა. საქართველოს მაეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2010წ. v. 36, #4, 414-420.

მ. ჯავახიშვილი, ჰ. ბაბუციძე, null. სხვადასხვა ტიპის სამშენებლო კონსტრუქციების სადიაგნოსტიკო ანალიზი ფოტომთვლელის გამოყენებით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2006წ. №2.

ე. კალატოზიშვილი, ა. გოდაბრელიძე, ლ. მუჯირი. სხვადასხვა ფაქტორების გავლენა ფენოლურ და საღებავ ნივთიერებათა ექსტრაქციაზე. გამომცემლობა `აჭარა” მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მიმართულებები რეგიონების აგროსამრეწველო სექტორში. 2007წ. ბათუმი, გვ, 533-538.

გ. ელიავა, მ. ჯაში, თ. ცინცაძე, რ. მჟავანაძე. სხვადასხვა ფაქტორების მოქმედება გვირგვინოვან სისხლმიმოქცევაზე ფიზიკური დატვირთვის დროს. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი `გაენათის მაცნე~ (2015 წ. ტ. 2, #4, გამ-ბა `გეორგიკა~). 2015წ. 58-65.