სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბერიშვილი, მ. თოდუა. სხეულში ძაბვების განაწილება დატვირთვების სამმხრივი მოქმედების შემთხვევაში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნ. "მშენებლობა". 2008წ. #2(9), თბილისი, გვ. 44-49.

ნ. ბერიშვილი, მ.თოდუა, ხ,გორჯოლაძე. სხეულში ძაბვების განაწილება დატვირთვების სამმხრივი მოქმედების შემთხვევაში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2008წ. №2 (9).

ხ. გორჯოლაძე, ნ. ბერიშვილი, მ. თოდუა. სხეულში ძაბვების განაწილება დატვირთვების სამმხრივი მოქმედების შემთხვევაში.. . მშენებლობა (სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი). 2008წ. ISSN 1512-3936, N 2(9), 44-49, თბილისი.

რ. გიორგობიანი, თ. ბაციკაძე, ნ.ბერიშვილი. სხეულში ძაბვებისა და დეფორმაციების განსაზღვრა გარე დატვირთვის მართობული მიმართულებით. სტუ გამოყენებითი მექანიკის შრომათა კრებული. 2010წ. .

ნ. ბერიშვილი, თ.ბაციკაძე, რ.გიორგობიანი. სხეულში ძაბვებისა და დეფორმაციების განსაზღვრა გარე დატვირთვის მართობული მიმართულებით. სტუ-ს გამოყენებითი მექანიკის შრომათა კრებული. 2010წ. .

გ. ჩიკოიძე. სხვა ენებიდან შემოსული ე.წ. “ნასესხები” ლექსიკის შესახებ. ენათმეცნიერების საკითხები. 2011წ. თბილისი, გვ. 170-173..

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზ, ნარიმანიძე ნინო. სხვადასხვა ასაკის ბაზალტ–ფიბრობეტონის სიმტკიცის მახასიათებლები კუმშვისას . "მეცნიერება და ენერგეტიკა", "ენერგია". 2015წ. #3(75), 62–68გვ.

ა. საყვარელიძე. სხვადასხვა ასაკის წვრილმარცვლოვანი ბეტონის ტენგამტარობის მახასიათებლები . "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებლობა“. 2008წ. #2(9), 114–117გვ.

ლ. შაიშმელაშვილი. სხვადასხვა ერების ურთიერთდამოკიდებულების საკითხი აკაკი წერეთლის შემოქმედებაში. ჟურნალი ეთნოპოლიტიკა. 2006წ. #1, გვ. 49–51.

ა. ხაბეიშვილი. სხვადასხვა მასალისაგან შედგენილი არაერთგვაროვანი კოჭის გაანგარიშება განივ დარტყმაზე.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები.. 2008წ. N4(470). გვ.23-26. ISSN 1512-0996.

გ. ელიავა, მაია გუგეშაშვილი ი. ხინთიბიძე მ. გუგეშაშვილი ნ. ტაბიძე მ. ჯაში ვ. ჭეიშვილი. სხვადასხვა მიდგომები პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარების დროს რიკს-ფაქტორების კონცეფციაზე დაყრდნობით. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “გაენათის მაცნე” , ტ. 1, #1, თბ, 2007. 2007წ. 87-92.

ა. სოხაძე, გ.მაისურაძე. სხვადასხვა მოხაზულობის სივრცითი გადახურვა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2000წ. N10–12.

გ.მაისურაძე. სხვადასხვა მოხაზულობის სივრცითი გადახურვა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2000წ. 10–12.

მ. ანდღულაძე, ნ. კუციავა. სხვადასხვა რიგის ზოგიერთი კენტ-ნახშირბადატომიანი ნახშირწყალბადების კონტაქტურ-კატალიზური გარდაქმნა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. N12 (2) გვ.167-169.

შ. მესტვირიშვილი, კ.ქოქიაური, ბ.ქოქიაური. სხვადასხვა საწვავის ეკოლოგიური შეფასება სათბურის ეფექტის თვალსაზრისით.. ჟურნალი "ენერგია". 2011წ. 2(58),გვ. 61-65.

გ. ელიავა, მ. ტაბიძე ნ. უზნაძე ი. შანიძე მ. ჯაში. სხვადასხვა სახის საკვები კომპონენტების გავლენა ორგანიზმის ვეგეტატიურ ფუნქციებზე. არამედიკამენტური საშუალებების გამოყენების პრობლემები მედიცინაში, საუწყებათაშორისო სამეცნიერო შრომათა კრებული, თბ. 2006. 2006წ. 34-36.

გ. ელიავა, მ. ტაბიძე ნ. უზნაძე ი. შანიძე მ. ჯაში. სხვადასხვა სახის საკვები კომპონენტების გავლენა ორგანიზმის ვეგეტატიურ ფუნქციებზე. არამედიკამენტური საშუალებების გამოყენების პრობლემები მედიცინაში, საუწყებათაშორისო სამეცნიერო შრომათა კრებული, თბ. 2006. 2006წ. 34-36.

გ. ელიავა, ა. ისაკაძე ლ. ბერულავა. სხვადასხვა სელექ¬ციურობის ბეტა-ადრენო¬ბლოკატორების მოქმედების მექანიზმი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. I, #1, 2012. 2012წ. 20-27.

მ. მოისწრაფიშვილი, ნ.რურუა. სხვადასხვა სიგანის ლიან¬დის ლიანდაგების შეერთე¬ბი¬სა და გადაკვეთის თავისებურებანი. ტრანსპორტი. 2003წ. #1-4, გვ.31-33.

ნ. რურუა, მ. მოისწრაფიშვილი. სხვადასხვა სიგანის ლიანდის ლიანდაგების შეერთებისა და გადაკვეთის თავისებურებანი. “ტრანსპორტი”, . 2003წ. ISSN 1512-0910 #1-4 გვ.31-33.