სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25118 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ჭურაძე, ლ. ცკვიტინიძე, მ. გრძელიშვილი. ფოლადის კოროზიამედეგობა გამომწვარი თიხების დანამატიანი ცემენტ-ქვიშია დუღაბის ფენის ქვეშ.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი" N2 თბილისი:2001. გვ.31-33. 2001წ. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი" N2 თბილისი:2001. გვ.31-33.

თ. ცერცვაძე, ბ.გოგიჩაშვილი აჩიკო პაპიაშვილი. ფოლადის უწყვეტი ჩამოსხმის დროს ლითონურ ნამზადებში ნახშირბადისა და გოგირდის განაწილების მათემატიკური მოდელირება. სამთო ჟურნალი. 2016წ. N 1(34).

ხ. გორჯოლაძე, ნ. ბერიშვილი. ფოლადის შედგენილი განივკვეთის კოჭების გაანგარიშების ახლებური ხერხი.. . ენერგია (სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი).. 2007წ. ISSN 1512-0120, 3-4(43-44)/2007, გვ. 63-67...

ბერიშვილი ნოდარი. ფოლადის შედგენილი განივკვეთის მქონე შედუღებული კოჭების გაანგარიშების ახლებური ხერხი. ჟურნ. "ენერგია", თბილისი. 2007წ. #3-4 (43-44), გვ. 63-67.

ბ. სურგულაძე, სვიანაძე. ფოლადის წინასწარდაძაბული ჩარჩოვანი კონსტრუქცია. მშენებლობა. 2016წ. №4(43).

ბ. სურგულაძე, ლ. ფირყულაშვილი, სვიანაძე. ფოლადის წინასწარდაძაბული ჩარჩოვანი კონსტრუქცია. ჟურნალი "მშენებლობა". 2016წ. N4(43) 2016.

ნ. ბერიშვილი, ხ.გორჯოლაძე. ფოლდის შედგენილი განივკვეთის მქონე შედუღებული კოჭების გაანგარიშების ახლებური ხერხი. ჟურნალი ”ევრიკა”. 2007წ. № 3-4 (43-44).

ლ. ჩხენკელი. ფონეტიკური ინტენფერენცია ქართველი სტუდენტების მეტყველებაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2009წ. შრომები, 1(13); 57–60.

გ. კაიშაური. ფორთოხლის ნატურალური ვაჟინი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალი "მოამბე თბ.". 2015წ. 34. მაისი. გვ. 309 - 310.

გ. კაიშაური, თ. ძნელაძე. ფორთოხლის წვენის ძირითადი ხარისხობრივი მაჩვენებლების შესწავლა მისი შემდგომი გადამუშავების მიზნით. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის "მოამბე". 2012წ. ტ.31, გვ.225-226.

ზ. ქარუმიძე. ფორიზებული ბეტონის დამზადება ალუმინის ფხვნილის გამოყენებით. სტუ-ს გამომცემლობა. 2006წ. გვ.240-243.

ნ. თევზაძე, ზ.კიკნაძე, ვ. მუჯირი. ფორმათწარმოქმნისა და კომპოზიციის პარადიგმა არქიტექტურაში (ისტორიული და ლოგიკური ასპექტები). საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2010წ. #2(17), .

ი. ირემაძე. ფორმალური ნეირონის გამოყენების მოდელი გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოებისათვის. (ქართული საერთშორისო ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი „ქესჟ“, კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები). 2012წ. .

თ. წივწივაძე, მ.ცინცაძე, ნ.მახარობლიძე, დ.ლოჩოშვილი, გ.ცინცაძე, მ.ჭანტურია. ფორმილჰიდრაზინის აღნაგობა და კომპლექსწარმოქმნის უნარის გამოთვლა ქვანტურ-ქიმიური მეთოდით AMI. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. N6(4) გვ. 434-436.

მ. ჯავახიშვილი, ი. ღარიბაშვილი. ფოროვან შემავსებელზე დამზადებული მსუბუქი ბეტონების თბოგამტარებლობა მათი თბური დამუშავების დამთავრების შემდეგ. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. №2(13).

თ. ჭეიშვილი, ზ.ჯავაშვილი. ფოროვანი არაორგანული მასალების მიღების და გამოყენების პერსპექტივა საქართველოში. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტუალი. 2015წ. №28, გვ.112-116.

მ. ტურძელაძე, ლ. უგულავა, თ. ნარეკლიშვილი. ფოროვანი მოსაპირკეთებელი ქვების კარიერის ნარჩენის გამოყენება მსუბუქ ბეტონებში. ენერგია, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი. 2006წ. ISSN 1512-0120, №1(37), გვ. 150–152.

ლ. უგულავა, თ.ნარეკლიშვილი. ფოროვანი მოსაპირკეთებელი ქვის კარიერის გამოყენება მსუბუქ ბეტონებში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2006წ. # 1(37) ISSN 1512-0120.

ნ. ნადარეიშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი, კ. კიკაბიძე. ფორსაიტი - ქვეყნის განვითარების პრიორიტეტების შერჩევის ინსტრუმენტი. „სოციალური ეკონომიკა“ . 2016წ. №3 (მაისი-ივნისი) გვ. 52-57.

ი. ცომაია, ი. გველესიანი. ფოსფატების ექსტრაქცია ჩაწყობილა ბაიას მიწისზედა ნაწილებში.. საქართველოს ქიმიური სა-ზოგადოება Georgia Chemical Society, №1 2014.. 2014წ. №1 2014..