სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ბუაჩიძე, ა.გიგინეიშვილი,ა.ჭირაქაძე,ნ.ყავლაშვილი. ტალღგამტარული 4x4 კომუტატორ-გადამრთველი ბოჭკოვან-ოპტიკური ქსელებისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერნციის შრომათა კრებული.გვ.. 2012წ. გვ.459- 462. .

თ. გველესიანი. ტალღების გენერაციასთან დაკავშირებული ექსპერიმენ-ტალური ცდების მართვა. ჰიდროინჟინერია . 2010წ. " #1-2(9-10).(ISSN 1512-410X) .

თ. გველესიანი, კ. ხაზალია. ტალღური მოძრაობის მოდელირების შესაძლებლობის ფარგლები კონკრეტულ ექსპერიმენტულ კვლევისას . ენერგია . 2010წ. #3(55) გვ-20.ISSN 1512-0120..

კ. ხაზალია, თ.გველესიანი. ტალღური მოძრაობის მოდელირების შესაძლებლობის ფარგლები კონკრეტულ ექსპერიმენტულ კვლევისას. ენერგია ISSN 1512-0120. 2010წ. #3(55) გვ-20.

ი. სარჯველაძე, მ. ღირსიაშვილი. ტანის ხეობის სუბალპური ზონის ბუნებრივი საკვები სავარგულები და მათი გაუმჯობესების ღონისძიებები. სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, N 1(721); ISSN 0130-7061, Index 76127. 2016წ. თბილისი, გ. 103-106.

ი. სარჯველაძე. ტანის ხეობის სუბალპური ზონის ბუნებრივი საკვები სავარგულები და მათი გაუმჯობესების ღონისძიებები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2016წ. #1(721). გვ.103-106. თბილისი 2016წ..

მ. ღირსიაშვილი, თ. კაჭარავა. ტანის ხეობის სუბალპური ზონის ბუნებრივი საკვები სავარგულები და მათი გაუმჯობესების ღონისძიებები.. ჟურნალი“მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2016წ. ISSN 0130-7061ტ.1(721),თბილისი 2016,გ.103-105.

ნ. ხაბეიშვილი, მ. ხაბეიშვილი. ტანმოვარჯიშის ოპტიმალური წონის განსაზღვრა ინერციის ძალის გათვალისწინებით . სტუ–ის სამეცნიერო ჟურნალი „განათლება“. 2016წ. .

ლ. ლურსმანაშვილი, ნ.დოლიძე, ი.უგრეხელიძე. ტანსაცმლის დაგეგმარება ქსოვილის შეკლების კოეფიციენტის გათვალისწინებით. სამეცნიერო ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", მეცნიერებათა აკადმიის გამომცემლობა. 2012წ. N4-6. .

ლ. ლურსმანაშვილი, ნ.დოლიძე, მ.დათუაშვილი, ი.უგრეხელიძე, ქ.ჩირგაძე. ტანსაცმლის დეტალების კონსტრუქციული ნახაზის აგების საანგარიშო გრაფიკული მეთოდების დახასიათება. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. შრომები. 2009წ. 2(14). 192-195გვ..

ლ. ლურსმანაშვილი, ნ.ღინტიბიძე, ნ.დოლიძე, მ.დათუაშვილი. ტანსაცმლის კომფორტულობის კვლევა სითბოგამტარებლობის მიხედვით. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. შრომები. 2007წ. N9, 196-200 გვ..

ლ. ლურსმანაშვილი, ნ.დოლიძე, მ.დათუაშვილი. ტანსაცმლის სხვადასხვა უბანზე დანამატების განაწილების დამოკიდებულება ნაწარმის ფორმასა და გამოყენებულ მასალებზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2009წ. N7-9. 106-111გვ..

მ. ტაბატაძე. ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის მოდის ხანგრძლივობის დადგენა, 1948-2000 წლის მონაცემების მიხედვით. სტუ. შრომები N4 (450) 2003 წ.. 2003წ. 6 გვერდი.

მ. ოქროსაშვილი, ვ. ფეიქრიშვილი, ა. დგებუაძე, ბ. გოდიბაძე. ტანტალ–ალუმინის ინტერმეტალური ნაკეთობის ფორმირება ცხლად აფეთქებით დაწნეხილ ნიმუშებში. სამთო ჟურნალი . 2014წ. 1(32), გვ. 74–79.

რ. მიშველაძე. ტანჯული, . კრებული ,,მწერალი და ავი საუკუნე’’,15 გვ.. 2008წ. .

ი. გოგუაძე. ტარიბანის ნავთობის საბადოზე ჭაბურღილის ნიკო #1 არასწორი ექსპლუატაციის გამომწვევი მიზეზები და НКТ-ს შემწოვი ნაწილის საწმენდი მოწყობილობა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2004წ. #11, 66-70 გვ..

თ. ჯაგოდნიშვილი. ტარიელ ჭანტურაიას ენობრივი სამყაროს თავისებურებანი. სტუ ჟურნალი ”განათლება”. 2012წ. №2(5), გვ. 93-96.

ე. უთურაშვილი, მეხაშიშვილი ვენერა, მოისწრაფიშვილი მ.. ტარხუნა და ბაღის რეჰანი ძვირფასი საკვები მცენარეებია.. საქ. აგრარული უნივერსიტეტი. სამეცნიერო შრომათა კრებული, აგრარულ მეცნ. პრობლემები. 2005წ. XXX.

ე. უთურაშვილი, ბაღათურია ნუგზარ, კუპატაძე იზოლდა, მოისწრაფიშვილი მ.. ტარხუნის კომპლექსური გადამუშავება. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი 7.

ი. კუპატაძე, ბაღათურია ნუგზარი, უთურაშვილი ეთერი, მოისწრაფიშვილი ლალი. ტარხუნის კომპლექსური გადამუშავება. სსმმ აკადემიის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი 7.