სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ბალანჩივაძე, ლ.კახიანი, დ. გურგენიძე, მ.სულაძე. სხვადასხვა ქვეყნის სეისმომედეგი მშენებლობის ნორმები და მათი კრიტიკული შეფასება. მშენებელი. 2016წ. N4(43) 2016 40-44გვ..

მ.სულაძე, ლ.კახიანი, დ.გურგენიძე, მ.სულაძე. სხვადასხვა ქვეყნის სეისმური მშენებლობის ნორმები და მათი კრიტიკული შეფასება. მშენებლობა. 22016წ. N3(42) .

ნ. ბექაური, დ. დანელია. სხვადასხვარეცეპტორიანი ნეირონული ელემენტების ფუნქციონირებისა და დასწავლისა და მეხსიერების უჯრედული ელემენტების კომპიუტერული მოდელები. მეცნიერება და ტექნიკა. 1999წ. #7-9, გვ.66-71.

ნ. ხომერიკი, ო. ქომურჯიშვილი. სხვაობიანი სქემები ერთი არაწრფივი პარაბოლური ტიპის განტოლებისათვის. შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2010წ. №1(8), 241-244.

ნ. ხომერიკი, ო.ქომურჯიშვილი. სხვაობიანი სქემების აგება ნებისმიერად მიმართული წარმოებულის გამოყენებით ჰელმჰოლცის განტოლებისათვის. საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 1992წ. №8 (391),თბილისი,9–11.

ო. კიღურაძე, დ.კიღურაძე, კ.გიგიტელაშვილი. სხვდასხვა სხეულების სითხით გარსდენის კომპიუტერული მოდელირება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `ენერგია,. 2011წ. #4(60), 14-16.

რ. იმედაძე. სხმული ასფალტის იატაკები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ''მშენებლობა" . 2012წ. #2(25).

გ. ვარშალომიძე, დ. ლეკვეიშვილი, გ. ზახაროვი. სხმული სალი მასალების მიღება თმს ტექნოლოგიით. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2014წ. #29, გვ. 107–112.

ტ. კვიციანი. ტ. ფერდობების მდგრადობის გაანგარიშებისას საშიში დაცურების წირის ანალიზური ხერხით განსაზღვრა. . შრომების კრებული, საერთაშორისო სიმპოზიუმის ჰიდროტექნიკური ნაგებობების პროექტირების მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პრობლემებზე. . 2000წ. გვ. 52-62.

ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია, ივანიშვილი პეტრე. ტალავერის (ფახრა-ლოს) ტუფის საბადო და მისი დამუშავების ტექნოლოგია. სამთო ჟურნალი, სტუ. 2016წ. 1 (36).

უ. ზვიადაძე, ზ. ღაღანიძე. ტალახის ვულკანები – ტერიტორიის ნავთობშემცველობის მაჩვენებელი. ჟურნალ “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, #10-12, გვ. 31 - 35. 2009წ. ISSS 0130-7061.

ს. მიდელაშვილი. ტალიავინის კომისიის ანგარიშის ზოგიერთი პოლიტიკური და სამართლებრივი ასპექტის შესახებ . ჟურნალი „საიტორიო ვერტიკალები”. 2012წ. №24, გვ. 251-256..

ს. მიდელაშვილი. ტალიავინის კომისიის დასკვნის სამართლებრივი ასპექტები, №1(7-8), 2012-2013 წწ., გვ. 60-63.. ჟურნალი „კრიმინოლოგია”. 2012წ. №1(7-8), გვ. 60-63..

ს. მიდელაშვილი. ტალიავინის კომისიის დასკვნის სამართლებრივი და პოლიტიკური ასპექტები . ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი”. 2012წ. №1(17), გვ. 21-30..

ზ. ბუაჩიძე, ა.გიგინეიშვილი,ა.ჭირაქაძე,ნ.ყავლაშვილი. ტალღგამტარული 4x4 კომუტატორ-გადამრთველი ბოჭკოვან-ოპტიკური ქსელებისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერნციის შრომათა კრებული.გვ.. 2012წ. გვ.459- 462. .

თ. გველესიანი. ტალღების გენერაციასთან დაკავშირებული ექსპერიმენ-ტალური ცდების მართვა. ჰიდროინჟინერია . 2010წ. " #1-2(9-10).(ISSN 1512-410X) .

თ. გველესიანი, კ. ხაზალია. ტალღური მოძრაობის მოდელირების შესაძლებლობის ფარგლები კონკრეტულ ექსპერიმენტულ კვლევისას . ენერგია . 2010წ. #3(55) გვ-20.ISSN 1512-0120..

კ. ხაზალია, თ.გველესიანი. ტალღური მოძრაობის მოდელირების შესაძლებლობის ფარგლები კონკრეტულ ექსპერიმენტულ კვლევისას. ენერგია ISSN 1512-0120. 2010წ. #3(55) გვ-20.

ი. სარჯველაძე, მ. ღირსიაშვილი. ტანის ხეობის სუბალპური ზონის ბუნებრივი საკვები სავარგულები და მათი გაუმჯობესების ღონისძიებები. სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები“, N 1(721); ISSN 0130-7061, Index 76127. 2016წ. თბილისი, გ. 103-106.

ი. სარჯველაძე. ტანის ხეობის სუბალპური ზონის ბუნებრივი საკვები სავარგულები და მათი გაუმჯობესების ღონისძიებები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2016წ. #1(721). გვ.103-106. თბილისი 2016წ..