სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბაღათურია, ლ.მოისწრაფიშვილი. ტარხუნის კომპლექსური გადამუშავება. სსმმ აკადემია სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი #7.

ნ. ბაღათურია. ტარხუნის სპირტიანი ნაყენის მიღების ახალი ტექნოლოგია. სსმმ აკადემია სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2004წ. ტომი #7.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. მოისწრაფიშვილი. ტარხუნის სპირტიანი ნაყენის მიღების ახალი ტექნოლოგია. სსმმ აკადემია სამეცნიერო შრომათა კრებული ტომი . 2004წ. ტომი #7.

ნ. ბაღათურია. ტარხუნის სპირტიანი ნაყენის მიღების ფერმესტრაქციული მეთოდი. სსმმ აკადემია სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2004წ. ტომი #7.

ნ. ბაღათურია. ტარხუნის სპირტიანი ნაყენის მიღების ფერმესტრაქციული მეთოდი. სსმმ აკადემია სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2004წ. ტომი #7.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. მოისწრაფიშვილი. ტარხუნის სპირტიანი ნაყენის მიღების ფერმესტრაქციული მეთოდი. სსმმ აკადემია სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი #7.

ი. ქვარაია, ა. ფიროსმანისვილი. ტაძრის ცოკოლის მოწყობა ყაზბეგის დიაბაზის გამოყენებით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2016წ. #4(43), გვ.4.

მ. ქუთათელაძე. ტახის (ღორის) სიმბოლიკა მითრაიზმში. სტუ შრომები. 2009წ. N 1(471), გვ. 108-112.

ბ. ცხადაძე. ტბელ ანთროპონიმის წარმომავლობისათვის. ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები. 2004წ. #8, გვ. 92-102.

მ. ცერცვაძე, გ. კუბლაშვილი. ტევადობის განსაზღვრის მეთოდი გადაადგილების მოცულობითი ურთიერთინდუქტოტევადოსინური გარდამქმნელებისათვის . საქართველოს მეცნ. აკად. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები . 1999წ. გვ. 105-108 .

გ. კუბლაშვილი, null, ო.ლაბაძე, მ.ცერცვაძე. ტევადობის განსაზღვრის მეთოდი გადაადგილების მოცულობითი ურთიერთინდუქტოტევასინური გარდამქმნელისათვის. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 1999წ. .

შ. კელეპტრიშვილი. ტეთისის ჩრდილოეთი ზოლის ქვედაცარცული ნალექების ბიოსტრატიგრაფია ბელემნიტიდების მიხედვით. სსიპ ჰიდროგეოლ. და სინჟ. გეოლ. ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2007წ. ტომი XVI, გვ.282-287.

ნ. მაზიაშვილი. ტეთჩერისეულიეკონომიკურიდერეგულაციაფინანსურდაშრომითბაზარზე.. „დიპლომატია და სამართალი.“ . 2016წ. #1.

ნ. ნოზაძე, მ.ელიზბარაშვილი გ.ზღულაძე. ტეილორის ოპერატორის მდგრადობის შესახებ . სტუ სტამბა სამეცნიერო შრომები . 1990წ. N 7(363) ISSN 0201-1467.

რ. გაფრინდაშვილი. ტელევიზია - აგრესიის გამოვლენის ერთ-ერთი მიზეზი . აკ. წერეთლის სახელობის, ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქ. განათლების აკადემია, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2013წ. გვ. 47-52.

ჯ. ხუნწარია, კ. ხოშტარია, ლ. ხუნწარია, ვ. აბულაძე. ტელეკომუნიკაციის პირველადი, საარხო და სახაზო სიგნალები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. .

ლ. ბერიძე. ტელეტრაფიკის თეორიის პრობლემები თანამედროვე ტელეკომუნიკაციური ქსელებისათვის. სამეცნიერო შრომების კრებული „ინტელექტი“, ISSN 1512-0279. 1998წ. #3, გვ. 37-38.

ი. ჩხეიძე, გოჭორიშვილი ც.. ტელეტრაფიკის ფრაქტალური მოდელირების ერთი მეთოდის შესახებ. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენციისა. საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება და მართვა.. 2015წ. .

მ. კაშიბაძე, მარტიაშვილი გ., კახელი ბ.. ტელეფონია დაSMS. სტუ შრომ.კრებული.,,მართვის ავტომატიზებული სისტემები''. 0წ. #1(13) 2017 წ 211-215 გვ.

მ. ჩიხლაძე, გ. კუკულაძე. ტელურით ლეგირებული GaSb-InSb-ის მყარი ხსნარების მიღება ზონური კრისტალიზაციის მეთოდით. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი განათლება 2016. 0წ. №1(15) ,4გვ.