სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ.ჩიხრაძე, რ.ჩიხრაძე, ს.სტამბოლიშვილი. ტენიანობა როგორც საძირკვლის გრუნტის გტანმსაზღვრელი ფაქტორი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2009წ. №3(473).

ნ. თევზაძე. ტერასული ქალაქის წარმოჩენის მეთოდოლოგია და განვითარების ასპექტები. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2010წ. #2(17), 224-229.

მ. მელქაძე, ნანული თევზაძე. ტერასული ქალაქის ხასიათი, წარმოჩენის მეთოდოლოგია და განვითარების ასპექტები. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი მოამბე, დამატება შრომები. 2010წ. 2(17), 224-230, ISSN 1512-102X.

რ. მიშველაძე. ტერენტი გრანელი, .. კრებული ,,მწერალი და ავი საუკუნე, ეროვნული მწერლობა’’, 40 გვ. 2008წ. .

ნ. ჩიკვილაძე, თ.ჭედია. ტერიტორია,როგორც სოციალურ-ეკონომიკუ- რი განვითარების ობიექტი. ჟურნალი“ეკონომიკა“ 2009წ.. 0წ. N7,7.

ლ. ფურცელაძე. ტერიტორიების ეკოლოგიური რისკის შეფასება. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. #66, გვ. 223-228.

თ. ქობლიანიძე, მაია ვეშაგური. ტერიტორიის ბრენდინგის თეორიული ასპექტები და მისი როლი ტურიზმში . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენცია „ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია“. 2012წ. გვ.

გ. სალუქვაძე, null, ვ. მჭედლიშვილი, მ. მილაშვილი. ტერიტორიის რევიტალიზაციის საკითხები და მათი ხელახალი გამოყენების პერსპექტივები ქ. თბილისში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. შრომა №2, . 2012წ. .

თ. აბრალავა. ტერიტორიულ-სამრეწველო კომპლექსისა და კლასტერის სხვაობის საკითხებისათვის. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2011წ. 5(17) თბილისი, გვ.40-50.

ნ. გალახვარიძე, ე.ბარათაშვილი, თ. აბრალავა. ტერიტორიულ-სამრეწველო კომპლექსისა და კლასტერის სხვაობის საკითხისათვის.. ჟურნალი ”სოციალური ეკონომიკა” XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები.09. 2011წ.. 2011წ. .

ნ. ჩიკვილაძე, მ.დანელია, თ.ბაგრატიონი. ტერიტორიული განვითარების მენეჯმენტი. ჟურნალი “საქართველოს ეკონომიკა“ 2008წ.. 0წ. N3(124) ,5.

ბ. გოდერძიშვილი, დანელია მაია. ტერიტორიული განვითარების სტრატეგია. ხელისუფლება და საზოგადოება. ISSN 1512-374X. . 2007წ. #4.

ვ. დათაშვილი, კობა სანდროშვილი. ტერიტორიული კონკურენტ უნარიანობის საკითხისათვის. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2007წ. 3.

ს. მიდელაშვილი. ტერიტორიული მთლიანობისა და თვითგამორკვევის საერთაშორისო სამართლებრივი რეგულაციები (საქართველოს მაგალითზე) . ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2012წ. სტუ, №3, გვ. 185-188..

გ. სოსელია, null, ნ.ნაცვლიშვილი, ვ.ნაჭყებია. ტერიტორიული სივრცითი მოწყობის საინჟინრო აღჭურვა. ქ.თბილისი. 2002წ. თემა N 13- 53/2002.

ბ. ბარკალაია. ტერიტორიულ–რეკრეაციული სისტემის ფორმირების თანამედროვე პრინციპები. რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი” (სტუ). 2012წ. №1. 0,45 n.T..

ბ. ბარკალაია. ტერიტორიულ–რეკრეაციული სისტემის ფორმირების თანამედროვე პრინციპები. რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი” (სტუ). 2012წ. №1. 112-118.

ნ. ბახსოლიანი. ტერმინ კავკასიის ინტერპრეტაციისათვის. სვეტიცხოველი. 2016წ. #2, .

ნ. ბახსოლიანი. ტერმინი კავკასია ბერძნულენოვან ტექსტებში. მსოფლიო და კავკასია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2011წ. გვ.111–112.

ნ. ბახსოლიანი. ტერმინი კაპადოკია ძველაღმოსავლურ და ანტიკური ხანის წერილობით წყაროებში. ისტორიულ–ეთნოლოგიური შტუდიები V. 2002წ. გვ. 25–34. 375.