სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ჩიხლაძე, გ. კუკულაძე. ტელურით ლეგირებული GaSb-InSb-ის მყარი ხსნარების მიღება ზონური კრისტალიზაციის მეთოდით. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი განათლება 2016. 0წ. №1(15) ,4გვ.

ჯ. ვაჩნაძე, რ.კორძახია. ტემპერატურა-სინოტივის კომპლექსი.. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. საქართველოს ჰავა. გურია. 2011წ. ტომი 118, გვ 49-52.

ჯ. ვაჩნაძე, რ.კორძახია. ტემპერატურა-სინოტივის კომპლექსი.. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. საქართველოს ჰავა. აფხაზეთი. 2006წ. ტომი 112, გვ 120-124.

გ. ბუაჩიძე. ტემპერატურების განაწილება შავი ზღვის აღმოსავლეთ ნაწილის პერსპექტიულ ნავთობ აირ შემცველ სტრუქტურებში.. „საქართველოს ნავთი და გაზი“. 2007წ. N21,გვ. 29-34,თბილისი.

ლ. ღლონტი, გ.მელიქაძე. ტემპერატურების განაწილების კანონზომიერებანი წყალშემცველი კომპლექსის თბილისის თერმულის წყლების საბადოსთვის. (რუსულ ენაზე). გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2009წ. ტ.61, გვ.66-69, თბილისი.

მ. ხუციშვილი, ა. სულამანიძე, , გ. დადიანიძე. ტემპერატურეს გავლენა ნავთობსადენთა 12Х3СМФЮТ (ДИ-46), და 12Х4СМФЮТ (ДИ-47) მარკის ფოლადების მექანიკურ მახასიათებლებსა და შენადუღ ნაკერზე . მეცნიერება და ტექნოლოგიები. . 2008წ. _ 2008. #7-9. გვ 47-50..

ა. სულამანიძე, მ.ხუციშვილი, გ.დადიანიძე. ტემპერატურის გავლენა ნავთობსადენთა 12Х3СМФЮТ (ДИ-46), 12Х4СМФЮТ (ДИ-47) ფოლადების მექანიკურ მახასიათებლებსა და შენადუღ ნაკერზე . საქ. მეცნ. ეროვნ. აკად. სამეცნ. ჟურნალი`მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2008წ. N7-9, გვ. 47-50 .

ლ. გვასალია, ნ. ბარათელი, მ. მჭედლიშვილი. ტემპერატურის გავლენა ტრაქიტის კირქვასთან შეცხობის პროცესი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2002წ. ტ.2, №3, 3 გვ..

ა. ჩიქოვანი, თევზაძე დიანა. ტემპერატურის და ტენიანობის გავლენა ბეტონის სიმტკიცის ფორმირებაზე. ჟურნალი „სამთო ჟურნალი“, N2(35), 2015 . 2015წ. .

ქ. როყვა. ტემპერატურის სინოტივის კომპლექსური კლიმატური პარამეტრების განაწილება საქართველოს ტერიტორიაზე.. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის „მოამბე“. 2009წ. ტ. # 24.

ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ. გვარამაძე. ტემპერატურისა და ტენიანობის გადაწყობადი კონტროლისა და მართვის მიკროპროცესორული სისტემა. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2006წ. #10. გვ. 103-106..

ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ. გვარამაძე, თ. საანიშვილი. . ტემპერატურისა და ტენიანობის გადაწყობადი კონტროლისა და მართვის მიკროპროცესორული სისტემა. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. . 0წ. 2006წ. #10. გვ. 103-106...

ქ. როყვა, ლ.ქართველიშვილი, ლ. მეგრელიძე. ტემპერატურისა და ტენიანობის კომპლექსური პარამეტრის გათვალისწინება სოფლის მეურნეობაში და მშნებლობების დაპროექტებისას. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო–რეფერირებული ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2016წ. ტ. 2 (722).

შ.ჩიხრაძე, რ.ჩიხრაძე, ს.სტამბოლიშვილი. ტენიანობა როგორც საძირკვლის გრუნტის გტანმსაზღვრელი ფაქტორი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2009წ. №3(473).

ნ. თევზაძე. ტერასული ქალაქის წარმოჩენის მეთოდოლოგია და განვითარების ასპექტები. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2010წ. #2(17), 224-229.

მ. მელქაძე, ნანული თევზაძე. ტერასული ქალაქის ხასიათი, წარმოჩენის მეთოდოლოგია და განვითარების ასპექტები. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი მოამბე, დამატება შრომები. 2010წ. 2(17), 224-230, ISSN 1512-102X.

რ. მიშველაძე. ტერენტი გრანელი, .. კრებული ,,მწერალი და ავი საუკუნე, ეროვნული მწერლობა’’, 40 გვ. 2008წ. .

ნ. ჩიკვილაძე, თ.ჭედია. ტერიტორია,როგორც სოციალურ-ეკონომიკუ- რი განვითარების ობიექტი. ჟურნალი“ეკონომიკა“ 2009წ.. 0წ. N7,7.

ლ. ფურცელაძე. ტერიტორიების ეკოლოგიური რისკის შეფასება. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. #66, გვ. 223-228.

თ. ქობლიანიძე, მაია ვეშაგური. ტერიტორიის ბრენდინგის თეორიული ასპექტები და მისი როლი ტურიზმში . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენცია „ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია“. 2012წ. გვ.