სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. გვასალია, ნ. ბარათელი, მ. მჭედლიშვილი. ტემპერატურის გავლენა ტრაქიტის კირქვასთან შეცხობის პროცესი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2002წ. ტ.2, №3, 3 გვ..

ა. ჩიქოვანი, თევზაძე დიანა. ტემპერატურის და ტენიანობის გავლენა ბეტონის სიმტკიცის ფორმირებაზე. ჟურნალი „სამთო ჟურნალი“, N2(35), 2015 . 2015წ. .

ქ. როყვა. ტემპერატურის სინოტივის კომპლექსური კლიმატური პარამეტრების განაწილება საქართველოს ტერიტორიაზე.. სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის „მოამბე“. 2009წ. ტ. # 24.

ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ. გვარამაძე. ტემპერატურისა და ტენიანობის გადაწყობადი კონტროლისა და მართვის მიკროპროცესორული სისტემა. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2006წ. #10. გვ. 103-106..

ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, ლ. გვარამაძე, თ. საანიშვილი. . ტემპერატურისა და ტენიანობის გადაწყობადი კონტროლისა და მართვის მიკროპროცესორული სისტემა. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. . 0წ. 2006წ. #10. გვ. 103-106...

ქ. როყვა, ლ.ქართველიშვილი, ლ. მეგრელიძე. ტემპერატურისა და ტენიანობის კომპლექსური პარამეტრის გათვალისწინება სოფლის მეურნეობაში და მშნებლობების დაპროექტებისას. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო–რეფერირებული ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2016წ. ტ. 2 (722).

შ.ჩიხრაძე, რ.ჩიხრაძე, ს.სტამბოლიშვილი. ტენიანობა როგორც საძირკვლის გრუნტის გტანმსაზღვრელი ფაქტორი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2009წ. №3(473).

ნ. თევზაძე. ტერასული ქალაქის წარმოჩენის მეთოდოლოგია და განვითარების ასპექტები. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2010წ. #2(17), 224-229.

მ. მელქაძე, ნანული თევზაძე. ტერასული ქალაქის ხასიათი, წარმოჩენის მეთოდოლოგია და განვითარების ასპექტები. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი მოამბე, დამატება შრომები. 2010წ. 2(17), 224-230, ISSN 1512-102X.

რ. მიშველაძე. ტერენტი გრანელი, .. კრებული ,,მწერალი და ავი საუკუნე, ეროვნული მწერლობა’’, 40 გვ. 2008წ. .

ნ. ჩიკვილაძე, თ.ჭედია. ტერიტორია,როგორც სოციალურ-ეკონომიკუ- რი განვითარების ობიექტი. ჟურნალი“ეკონომიკა“ 2009წ.. 0წ. N7,7.

ლ. ფურცელაძე. ტერიტორიების ეკოლოგიური რისკის შეფასება. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. #66, გვ. 223-228.

თ. ქობლიანიძე, მაია ვეშაგური. ტერიტორიის ბრენდინგის თეორიული ასპექტები და მისი როლი ტურიზმში . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენცია „ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია“. 2012წ. გვ.

გ. სალუქვაძე, null, ვ. მჭედლიშვილი, მ. მილაშვილი. ტერიტორიის რევიტალიზაციის საკითხები და მათი ხელახალი გამოყენების პერსპექტივები ქ. თბილისში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. შრომა №2, . 2012წ. .

თ. აბრალავა. ტერიტორიულ-სამრეწველო კომპლექსისა და კლასტერის სხვაობის საკითხებისათვის. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2011წ. 5(17) თბილისი, გვ.40-50.

ნ. გალახვარიძე, ე.ბარათაშვილი, თ. აბრალავა. ტერიტორიულ-სამრეწველო კომპლექსისა და კლასტერის სხვაობის საკითხისათვის.. ჟურნალი ”სოციალური ეკონომიკა” XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები.09. 2011წ.. 2011წ. .

ნ. ჩიკვილაძე, მ.დანელია, თ.ბაგრატიონი. ტერიტორიული განვითარების მენეჯმენტი. ჟურნალი “საქართველოს ეკონომიკა“ 2008წ.. 0წ. N3(124) ,5.

ბ. გოდერძიშვილი, დანელია მაია. ტერიტორიული განვითარების სტრატეგია. ხელისუფლება და საზოგადოება. ISSN 1512-374X. . 2007წ. #4.

ვ. დათაშვილი, კობა სანდროშვილი. ტერიტორიული კონკურენტ უნარიანობის საკითხისათვის. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2007წ. 3.

ს. მიდელაშვილი. ტერიტორიული მთლიანობისა და თვითგამორკვევის საერთაშორისო სამართლებრივი რეგულაციები (საქართველოს მაგალითზე) . ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2012წ. სტუ, №3, გვ. 185-188..