სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბახსოლიანი. ტერმინ კავკასიის ინტერპრეტაციისათვის. სვეტიცხოველი. 2016წ. #2, .

ნ. ბახსოლიანი. ტერმინი კავკასია ბერძნულენოვან ტექსტებში. მსოფლიო და კავკასია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2011წ. გვ.111–112.

ნ. ბახსოლიანი. ტერმინი კაპადოკია ძველაღმოსავლურ და ანტიკური ხანის წერილობით წყაროებში. ისტორიულ–ეთნოლოგიური შტუდიები V. 2002წ. გვ. 25–34. 375.

. ტერორიზმი სახელმწიფოთა უმრავლესობის პრობლემა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "დიპლომატია და სამართალი". 2016წ. №1.

მ. რაზმაძე. ტერორიზმი-კაცობრიობის საფრთხე. საისტორიო ვერტიკალები. 2013წ. N27.

ს. მიდელაშვილი, ნონა ლომიძე. ტერორიზმის როლი აგრესიული სეპარატიზმის ჩამოყალიბებაში (საქართველოს მაგალითზე) . ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2013წ. №3, გვ. 229-231..

მ. რაზმაძე. ტერორიზმის წარმოშობის საკითხისათვის. საისტორიო ვერტიკალები. 2012წ. N26 .

დ. კაპანაძე. ტესტების შედგენა სირთულის გათვალისწინებით LMS Moodle–ს გარემოში. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2008წ. №1(4), სტუ, გვ. 195-196 .

ზ. ყიფშიძე, გ.ძოძუაშვლი. ტესტირების დინამიკური მოდელი. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკაადემიის მოამბე. 2001წ. 163, 590-598 .

დ. კაპანაძე. ტესტურ დავალებათა ბაზით შესასწავლი თემების დაფარვის ამოცანა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეი შრომები . 2006წ. №2, გვ.48-50.

ნ. თოფურია, ზ. ბოსიკაშვილი, მ. კიკნაძე. ტესტურ დავალებათა ბაზით შესწავლილი თემების დაფარვის ამოცანა. სტუ შრ.კრებ.: N2(460). 2006წ. 48-50.

დ. კაპანაძე. ტესტური კონტროლის ამოცანის ფორმალიზაციის შესახებ. შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2007წ. №1(2) , სტუ, გვ.73-77.

ლ. ქრისტესაშვილი, ნ. ჩხუბიანიშვილი. ტეტრაფთორეთილენის და ბრომტრიქლორმეთანის ტელომერებზე თუთიის ზემოქმედების შესწავლა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. თბილისი. 2012წ. ტ. 12, N2, ISSN 1512-0686, გვ.160-164.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, ხახანაშვილი ლ., ჩხუბიანიშვილი დ.. ტეტრაფტორეთილენის და ბრომტრიქლორმეთანის ტელომერიზაციის რეაქციის კინეტიკის გამოკვლევა . Georgian Engineering News. 2004წ. #1, p. 88-91.

ლ. კაპანაძე. ტეტჩერი და ტეტჩერიზმი.. მსოფლიო და გენდერი. . 2015წ. #1 (1) გვ; 20-25.

მ. კაპანაძე, მ. მშვილდაძე, ა. სარუხანიშვილი, ა. ლომიძე. ტექნიგენური ნედლეულის გამოყენებით ჭიქურის მიღების თავისებურებები. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. თბილისი . 2009წ. 109-111.

ს. სიგუა. ტექნიკიდან – სულისაკენ. ჟურნალი „განთიადი“. 2013წ. №4..

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ტექნიკის განახლების ეფექტიანობის საკითხები საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2008წ. №11-12.

მ. შონია. ტექნიკის ჰუმანიზების პრობლემა. მეცნიერება და ტექნიკა. 2000წ. 1-3,გვ.53-54.

თ. ჯაგოდნიშვილი. ტექნიკური დარგის ჟურნალისტიკის „მიმართულების ჟურნალისტური განათლების კონცეფციის ზოგიერთი თავისებურება თანამედროვე ეტაპზე“. საქ, განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება, „შრომები“. 2004წ. ტ. 4.