სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23478 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მექვაბიშვილი, ნ.დომდოლაძე. წყლის დარბილება და შემდეგ მიღებული ნალექის გამოკვლევა. ჟურნალი `ენერგია`. 2006წ. #2(38).

ლ. ქობულაშვილი. წყლის ეკოლიგიური ექსპერტიზის შესახებ. ჰიდროინჟინერია(სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი). 2008წ. №2(6), ISSN №1512-410 X თბილისი.

რ. მახვილაძე, ქორქია ქ.. წყლის კაპილარული ზემოქმედება შენობა–ნაგებობათა მდგრადობაზე. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2012წ. №4(27).

ხ. კიკნაძე, ხ. კიკნაძე, ი.ხუბულავა. წყლის მაქსიმალური ხარჯების საანგარიშო ემპირიული დამოკიდებულებები. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული თბილისი,. 2009წ. .

ე. კუხალაშვილი, ი. ყრუაშვილი, კ. ბზიავა. წყლის მიგრაციისა და ნიადაგის მახასიათებლების გავლენა რწყვის რეჟიმზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული ჰიდროინჟინერია . 2013წ. №1-2(15-16), გვ. 79–83.

ზ. გასიტაშვილი, ზ.ციხელასვილი, გ.ჯერენაშვილი. წყლის მიწოდების სისტემის მართვის სცენარების მოდელირებისა და ანალიზის ავტომატიზებული სისტემის სტრუქტურული მოდელი. სტუ-ს შრომები, N 3. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 1998წ. .

ზ. გასიტაშვილი, გ.ჯერენაშვილი, ა.გრიგოლიშვილი. წყლის მიწოდების სისტემის სქემატური ინტერპრეტაციის მოდელური არჩევა.. სტუ-ს შრომები, N 3. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 1999წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ზ.ციხელაშვილი,გ.ჯერენაშვილი. წყლის მიწოდების სისტემის ქსელური მოდელი მოდიფიცირებული პეტრის ქსელების ბაზაზე. სტუ-ს შრომები, N 3. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 1998წ. .

თ. შელია, ვ. ნაჭყებია. წყლის მიწოდებისა და განაწილების სისტემების ოპტიმალური პარამეტრების განსაზღვრა ტექნიკური პირობების გათვალისწინებით. სტუ-"ჰიდროინჟინერია". 2007წ. #4(4), გვ. 41-47.

მ. ნაცვლიშვილი. წყლის მოხმარების რეჟიმების პარამეტრების შეფასების საკითხისათვის. ჰიდროინჟინერია. 2008წ. N1 (5).

რ. კილაძე. წყლის ნაკადის მოძრაობა ჰორიზონტალურ წყალჟონად ფსკერზე . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. გამომცემლობა - "ჰიდროინჟინერია". 2011წ. No. 11-12.

ზ. საბაშვილი, თ. ლოლაძე, ნ. კენჭიაშვილი. წყლის ორთქლის გარემოში პლაზმური ჭრისას წყლის ორთქლის ტემპერატურის და წნევის გავლენა ჭრის ზედაპირის ხარისხზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2015წ. N3(497) გვ.182-189.

თ. როსტიაშვილი. წყლის რესურსების ეფექტიანი გამოყენების პრობლემები საზოგადოების მდგრადი სოციალურ–ეკონომიკური განვითარების თანამედროვე ეტაპზე. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული 2,თბილისი,. 2009წ. .

რ. დიაკონიძე, ლაბარტყავა ნ., ფირცხალაიშვილი ი.. წყლის რესურსების ხარისხის დაცვა ღვარცოფულ რეგიონებში.. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომები, . 2007წ. თბილისი..

ნ. მაჭავარიანი, ე. ზამთარაძე. წყლის შემადგენლობის ზეგავლენა აბრეშუმის პარკის ამოხვევის პროცესზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-ილუსტრირებული ჟურნალი ”მეცნიერება და ტექნოლოგია”. 2006წ. №7-9.

ი. ქადარია. წყლის შტორმული ადინების გაანგარიშება ზღვის სანაპირო ფერდობზე. . 2007წ. N 3(3); გვ. 30-36; ISSN 1512-410X.

შ. გაგოშიძე, ი.ქადარია. წყლის შტორმული ადინების გაანგარიშება ზღვის სანაპირო ფერდობზე. ჰიდროინჟინერია . 2007წ. N3.

ი. ქადარია. წყლის შტორმული ადინების გაანგარიშების მეთოდი ჩაკეტილ წყალსატევებში. "ტექნიკური უნივერსიტეტი" ჰიდროინჟინერია. 2007წ. N 1(1) გვ. 125-131; ISSN 1512-410X.

ზ. ღვინიაშვილი. წყლის ჭავლით აბრაზიული ჭრის პროცესი და მისი ძირითადი ელემენტები. სტუ სტუნდენტთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი2002 გვ,20. 2002წ. .