სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. რაჭველიშვილი, დ. კოტრიკაძე. ტექნოგენური მასალების გამოყენების შესაძლებლობა მინანქრისა და მინამასალების წარმოებაში ჭიათურის მადნის გამდიდრების ნარჩენების მაგალითზე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ქალი და XXI საუკუნე" შრომები, თბილისი. 2011წ. 86-88.

ვ. გორდელაძე, ნ. რაჭველიშვილი, ა. სარუხანიშვილი. ტექნოგენური ნედლეულის გამოყენებით მიღებული ფოლადისთვის განკუთვნილი მინანქრის თავისებურებანი. ჟურნალი “კერამიკა” №2. 2013წ. თბილისი, გვ 3-6.

ნ. რაჭველიშვილი, მ. კაპანაძე, მ. მშვილდაძე, ა. სარუხანიშვილი, ა. ლომიძე. ტექნოგენური ნედლეულის გამოყენებით ჭიქურის მიღების თავისებურებები. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. თბილისი . 2009წ. 109-111.

ნ. მაჭავარიანი. ტექნოგენური საგანგებო სიტუაციების პროგნოზირება და რისკების შეფასება საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნი¬კუ-რი, საინფორმაციო ანალიტიკური რეფე-რირებული ჟურნალი „საქართველოს ნავთობი და გაზი“, N 30, 2015. 2015წ. N 30,.

ლ. ჩხეიძე, გიგაური ს., მაჭავარიანი ნ., ჯვარელია ნ.. ტექნოგენური საგანგებო სიტუაციების პროგნოზირება და რისკების შეფასება საქარტველოში. საქართველოს ნავთობი და გაზი. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური, საინფორმაციო-ანალიტიკური რეფერირებული ჟურნალი. 2015წ. 30, გვ139-142.

ლ. ჩხეიძე, გიგაური სოფიო, მაჭავარიანი ნანა, ჯვარელია ნინო. ტექნოგენური საგანგებო სიტუაციების პროგნოზირება და რისკების შეფასება.. შეფასება. სსიპ გრ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტში აკად. ა.ძიძიგურის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენციაზე „სამთო საქმისა და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“. . 2014წ. .

ზ. სვანიძე. ტექნოგენური წარმოშობის მიკრომინარევებით ბუნებრივი გარემოს დაბინძურების პრობლემები.. სამეცნიერო ჟურნალი “ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2016წ. სტუ, #4(40), 2016, ტ.1, გვ.148-160. .

გ. გუნია, ზ. სვანიძე . ტექნოგენური წარმოშობის მიკრომინარევებით ბუნებრივი გარემოს დაბინძურების პრობლემები. . ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) 2016” მოხსენებათა კრებული, სტუ, 2016/26/11. – სამეცნიერო ჟურნალი “ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)”, სტუ, ISSN 1512-374X. 2016წ. #4(40), ტ.1, გვ. 148-160..

ვ. დათაშვილი. ტექნოკრატიული ექსპლუატაციის განვითარების ტენდენციები XX-XXI საუკუნეების მიჯნაზე. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2006წ. 3.

ვ. დათაშვილი. ტექნოკრატიული ტენდენციების გავლენა სახელმწიფო ეკონომიკური პოლიტიკის ცვლილებებზე. ჯურნალი "ეკონომიკა". 2006წ. 5-6.

ვ. დათაშვილი. ტექნოკრატიული ტენდენციების ზოგიერთი თავისებურებანი იაპონიასა დაგერმანიაში. ჟურნალი "ეკონომიკ". 2006წ. 4.

ვ. დათაშვილი, ვაჟა შავიშვილი. ტექნოკრატიული ტენდენციების როლი თანამედროვე ეკონომიკაში. ჟურნალი"ეკონომიკა". 2005წ. 5–6.

ვ. დათაშვილი, ვაჟა შავიშვილი. ტექნოკრატიული ტენდეციების გავლენა მეცნიერულ ტექნიკურ პროგრესზე. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2005წ. 3–4.

ვ. დათაშვილი, იოსებ ელისაბედაშვილი, ლ.ბუბუტეიშვილი. ტექნოკრატიული ურთიერთობები და ტენდენციები. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2009წ. 7.

ს. გოგოლაძე, შორენა ოკუჯავა. ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სწავლების პერსპექტივები საქართველოში. 11th International Silk Road Conference Innovations in Bussness, Education and Sciences. 2016წ. 11th International Silk Road Conference Innovations in Bussness, Education and Sciences 407-414გვ.

ნ. ჭიკაიძე, დ. სეხნიაშვილი. ტექნოლოგიის განვითარება- ქვეყნის განვითარების ინდიკატორი. ჟ.ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2009წ. N3.

ა. ხოტივარი, ილურიძე ნელი. ტექნოლოგიის დამუშავება ადგილობრივი ნედლეულის რესურსების გამოყენებით. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2003წ. №11, გვ. 198.

ე. ბარათაშვილი, თ.ბარათაშვილი. ტექნოლოგიურ ინოვაციებზე მოთხოვნილებების შეფასება საქართველოს მანქანათმშენებლობაში. ჟურნალი . წ. #10-12, 0.5 ნ.თ..

ზ. ეზუგბაია, გ. იოსებაშვილი, ი. ირემაშვილი, ლ. ჩალაძე. ტექნოლოგიურად დაბინძურებული ტერიტორიების ათვისების ტექნოლოგია. ჟურნალი ,,მშენებლობა" #3(26), თბილისი. 2012წ. .

მ. მარიდაშვილი. ტექნოლოგიური აუდიტი ბიზნეს-იდეის კომერციალიზაციის პროცესში. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, თბილისი. 2012წ. №2, 2012. გვ. 83-92 .