სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. დათაშვილი, იოსებ ელისაბედაშვილი, ლ.ბუბუტეიშვილი. ტექნოკრატიული ურთიერთობები და ტენდენციები. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2009წ. 7.

ს. გოგოლაძე, შორენა ოკუჯავა. ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სწავლების პერსპექტივები საქართველოში. 11th International Silk Road Conference Innovations in Bussness, Education and Sciences. 2016წ. 11th International Silk Road Conference Innovations in Bussness, Education and Sciences 407-414გვ.

ნ. ჭიკაიძე, დ. სეხნიაშვილი. ტექნოლოგიის განვითარება- ქვეყნის განვითარების ინდიკატორი. ჟ.ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2009წ. N3.

ა. ხოტივარი, ილურიძე ნელი. ტექნოლოგიის დამუშავება ადგილობრივი ნედლეულის რესურსების გამოყენებით. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2003წ. №11, გვ. 198.

ე. ბარათაშვილი, თ.ბარათაშვილი. ტექნოლოგიურ ინოვაციებზე მოთხოვნილებების შეფასება საქართველოს მანქანათმშენებლობაში. ჟურნალი . წ. #10-12, 0.5 ნ.თ..

ზ. ეზუგბაია, გ. იოსებაშვილი, ი. ირემაშვილი, ლ. ჩალაძე. ტექნოლოგიურად დაბინძურებული ტერიტორიების ათვისების ტექნოლოგია. ჟურნალი ,,მშენებლობა" #3(26), თბილისი. 2012წ. .

მ. მარიდაშვილი. ტექნოლოგიური აუდიტი ბიზნეს-იდეის კომერციალიზაციის პროცესში. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, თბილისი. 2012წ. №2, 2012. გვ. 83-92 .

მ. მარიდაშვილი. ტექნოლოგიური აუდიტის მეთოდიკა ბიზნესში. „სოციალური ეკონომიკა”. 2012წ. 2012წ. №2(20) გვ. 111-116 .

ა. აბრალავა. ტექნოლოგიური განვითარება: სიახლეები და საფრთხეები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2011წ. #6, გვ. 10-14.

ე. ბარათაშვილი, ნ. გალახვარიძე ნ. მარტინენკო. ტექნოლოგიური და ორგანიზაციული-მმართველობითი ინოვაციები ბიზნესში. ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა’’ №3, 2013წ. 2013წ. №3, 2013წ.

ნ. გალახვარიძე, ნ. მარტინენკო., მ.დათაშვილი. ტექნოლოგიური და ორგანიზაციული-მმართველობითი ინოვაციები ბიზნესში.. ჟურნალი ”სოციალური ეკონომიკა” №3. 2013წ. .

ე. ბარათაშვილი, ნ. გალახვარიძე ნ. მარტინენკო. ტექნოლოგიური ინოვაციების რისკების მართვა ბიზნესში. ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა’’ . 2013წ. №3, 2013წ.

ნ. გალახვარიძე, ნ.მარტინენკო, მ.დათაშვილი. ტექნოლოგიური ინოვაციების რისკების მართვა ბიზნესში ჟურნლი ”სოციალური ეკონომიკა” №2. ჟურნლი ”სოციალური ეკონომიკა” №2. 2013წ. .

დ. ნატროშვილი, ო. ქარჩავა. ტექნოლოგიური მანქანების ეკონომიკური ეფექტურობის განსაზღვრა. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2003წ. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, ტომი XXII, გვ.80-81.

ო. გაბედავა, ი.ნ. ნოვიაჩევი, ე.ვ. დრეპალო, ო.ვ. სვანიძე. ტექნოლოგიური მოდულის მოქნილი პროგრამული მართვის სისტემა. ავტომატიზებული მართვის სისტემების დაპროექტება და ექსპლუატაცია სპი-ს შრომები. 1989წ. №4 (346), 53-56 გვ;.

რ. ცერცვაძე. ტექნოლოგიური მოწყობილობების ციკლური მართვის არსებული სისტემის ანალიზი. სტუ. 2008წ. 4(12)/ გვ.6..

ნ. რაჭველიშვილი. ტექნოლოგიური ნედლეულის გამოყენებით მიღებული ფოლადისთვის განკუთვნილი მინანქრის თავისებურებანი. ჟურნალი “კერამიკა“. 2013წ. გვ. 32-36, ISSN 1512-0325.

ნ. ნადარეიშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი, კ. კიკაბიძე. ტექნოლოგიური პლატფორმები – სამეცნიერო-ტექნიკური განვითარების პრიორიტეტებზე კონცენტრაციის მექანიზმი. „ეკონომიკა“ . 2016წ. №11-12.

ე. მენაბდე-ჯობაძე, მაია ბენია, ლაშა მამულაშვილი. ტექნოლოგიური პროგრესი – მითი თუ რეალობა?. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2014წ. #2 2014 წელი გვ. 208-210.

ო. გაბედავა. ტექნოლოგიური პროცესების მართვის ავტომატიზებული სისტემების ელექტრონულ მოწყობილობებში ხელშემშლადეგობის ამაღლების ხარისხი, რომლებიც უზრუნველყოფს მოცემულ საიმედოობას ხელშეშლის ზემოქმედების პირობებში. მართვის ავტომატიზებული სისტემების (სტატიების კრებული), "საბჭოთა საქართველო" . 1981წ. 199-205 გვ..