სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გუნია, ზ. სვანიძე . ტექნოგენური წარმოშობის მიკრომინარევებით ბუნებრივი გარემოს დაბინძურების პრობლემები. . ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) 2016” მოხსენებათა კრებული, სტუ, 2016/26/11. – სამეცნიერო ჟურნალი “ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)”, სტუ, ISSN 1512-374X. 2016წ. #4(40), ტ.1, გვ. 148-160..

ვ. დათაშვილი. ტექნოკრატიული ექსპლუატაციის განვითარების ტენდენციები XX-XXI საუკუნეების მიჯნაზე. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2006წ. 3.

ვ. დათაშვილი. ტექნოკრატიული ტენდენციების გავლენა სახელმწიფო ეკონომიკური პოლიტიკის ცვლილებებზე. ჯურნალი "ეკონომიკა". 2006წ. 5-6.

ვ. დათაშვილი. ტექნოკრატიული ტენდენციების ზოგიერთი თავისებურებანი იაპონიასა დაგერმანიაში. ჟურნალი "ეკონომიკ". 2006წ. 4.

ვ. დათაშვილი, ვაჟა შავიშვილი. ტექნოკრატიული ტენდენციების როლი თანამედროვე ეკონომიკაში. ჟურნალი"ეკონომიკა". 2005წ. 5–6.

ვ. დათაშვილი, ვაჟა შავიშვილი. ტექნოკრატიული ტენდეციების გავლენა მეცნიერულ ტექნიკურ პროგრესზე. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2005წ. 3–4.

ვ. დათაშვილი, იოსებ ელისაბედაშვილი, ლ.ბუბუტეიშვილი. ტექნოკრატიული ურთიერთობები და ტენდენციები. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2009წ. 7.

ს. გოგოლაძე, შორენა ოკუჯავა. ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სწავლების პერსპექტივები საქართველოში. 11th International Silk Road Conference Innovations in Bussness, Education and Sciences. 2016წ. 11th International Silk Road Conference Innovations in Bussness, Education and Sciences 407-414გვ.

ნ. ჭიკაიძე, დ. სეხნიაშვილი. ტექნოლოგიის განვითარება- ქვეყნის განვითარების ინდიკატორი. ჟ.ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2009წ. N3.

ა. ხოტივარი, ილურიძე ნელი. ტექნოლოგიის დამუშავება ადგილობრივი ნედლეულის რესურსების გამოყენებით. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2003წ. №11, გვ. 198.

ე. ბარათაშვილი, თ.ბარათაშვილი. ტექნოლოგიურ ინოვაციებზე მოთხოვნილებების შეფასება საქართველოს მანქანათმშენებლობაში. ჟურნალი . წ. #10-12, 0.5 ნ.თ..

ზ. ეზუგბაია, გ. იოსებაშვილი, ი. ირემაშვილი, ლ. ჩალაძე. ტექნოლოგიურად დაბინძურებული ტერიტორიების ათვისების ტექნოლოგია. ჟურნალი ,,მშენებლობა" #3(26), თბილისი. 2012წ. .

მ. მარიდაშვილი. ტექნოლოგიური აუდიტი ბიზნეს-იდეის კომერციალიზაციის პროცესში. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, თბილისი. 2012წ. №2, 2012. გვ. 83-92 .

მ. მარიდაშვილი. ტექნოლოგიური აუდიტის მეთოდიკა ბიზნესში. „სოციალური ეკონომიკა”. 2012წ. 2012წ. №2(20) გვ. 111-116 .

ა. აბრალავა. ტექნოლოგიური განვითარება: სიახლეები და საფრთხეები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2011წ. #6, გვ. 10-14.

ე. ბარათაშვილი, ნ. გალახვარიძე ნ. მარტინენკო. ტექნოლოგიური და ორგანიზაციული-მმართველობითი ინოვაციები ბიზნესში. ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა’’ №3, 2013წ. 2013წ. №3, 2013წ.

ნ. გალახვარიძე, ნ. მარტინენკო., მ.დათაშვილი. ტექნოლოგიური და ორგანიზაციული-მმართველობითი ინოვაციები ბიზნესში.. ჟურნალი ”სოციალური ეკონომიკა” №3. 2013წ. .

ე. ბარათაშვილი, ნ. გალახვარიძე ნ. მარტინენკო. ტექნოლოგიური ინოვაციების რისკების მართვა ბიზნესში. ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა’’ . 2013წ. №3, 2013წ.

ნ. გალახვარიძე, ნ.მარტინენკო, მ.დათაშვილი. ტექნოლოგიური ინოვაციების რისკების მართვა ბიზნესში ჟურნლი ”სოციალური ეკონომიკა” №2. ჟურნლი ”სოციალური ეკონომიკა” №2. 2013წ. .

დ. ნატროშვილი, ო. ქარჩავა. ტექნოლოგიური მანქანების ეკონომიკური ეფექტურობის განსაზღვრა. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2003წ. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, ტომი XXII, გვ.80-81.