სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ებანოიძე, ნ. ბოკუჩავა, დ. ჯინჭარაძე, ი. ჯანელიძე. ტიულკი-ტაპას ფსევდოვულკანური ტალახის (პელოიდის) ქიმიური შედგენილობა და ქიმიური მაჩვენებლები. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2013წ. ტ. 39, №1-2, თბილისი გვ. 83-87.

ნ. ბოკუჩავა, ლ. ებანოიძე, ი. ჯანელიძე. ტიულკი-ტაპას ფსევდოვულკანური ტალახის (პელოიდის) ქიმიური შედგენილობა და ქიმიური მაჩვენებლები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2013წ. ტ.39, №1-2, თბილისი, გვ. 83-86.

ნ. ბოკუჩავა, დ. ჯინჭარაძე, ლ. ებანოიძე, ი. ჯანელიძე. ტიულკი-ტაპას ფსევდოვულკანური ტალახის (პელოიდის) ქიმიური შედგენილობა და ქიმიური მაჩვენებლები.. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2013წ. ტ.39, №1-2, თბილისი, გვ.83-87.

თ. ნანიტაშვილი, შილაკაძე ცისანა, ეჯიბია ლუიზა, კონჯარია ლალი. ტკბილის ალკოჰოლური დუღილის ტემპერატურის რეგულირების მეთოდების გავლენა ევროპული ტიპის თეთრი ღვინოების ხარისხზე. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2007წ. #21.

ც. ოშაყმაშვილი, მ.ხოსიტაშვილი; მ.მიქიაშვილი და სხვ.. ტკბილის დაწმენდის გავლენა საკონიაკე ღვინომასალის ხარისხზე. აგრაული მეცნიერების პრობლემები სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXVII. 2006წ. გვ. 111.

ტ. კვიციანი. ტოლწინაღობის თაღოვანი კაშხლების გადამწყვეტ განტოლებათა სისტემა. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2011წ. #66.გვ. 20-28. .

მ. პაპაშვილი. ტომაზო მინადოი და როვიგოს ორი ცნობა ოსმალეთის წინააღმდეგ სიმონ I-ის უჩვეულო ბრძოლის შესახებბ. ჟურნ.: "საისტორიო ვერტიკალები".. 2008წ. №16, გვ.147-150.

მ. პაპაშვილი. ტომაზო მინადოი და როვიგოს ორი ცნობა ოსმალეთის წინააღმდეგ სიმონ I-ის უჩვეულო ბრძოლის შესახებბ. ჟურნ.: \"საისტორიო ვერტიკალები\".. 2008წ. №16, გვ.147-150.

ნ. გომართელი. ტომას მორის დიპლომატიური მისიების პოლიტიკური არსი. ქართული დიპლომატია, #7. 2000წ. გვ.420-428.

ნ. გომართელი. ტომას მორის მსოფლმხედველობის დემოკრატიზაცია . თსუ შრომები, თომი 338. 2001წ. გვ.107-113.

ნ. გომართელი. ტომას მორის ”უტოპიის” როლი ინგლისური პოლიტიკური აზრის განვითარების ისტორიაში. შუა საუკუნეების ისტორიის საკითხები II. 2000წ. გვ.109-130.

მ. მჭედლიშვილი, ნ. დუჩიძე. ტომატ-პასტის ნედლეულად გამოყენებულ პომიდორში ზოგიერთი მძიმე ლითონის შემცველობა „მარნეულის სასურსათო ქარხნის“ მაგალითზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი; . 2012წ. თბილისი.ტ.12; №2, .

თ. ბერიძე. ტოპოგრაფიული ზედაპირების გადაკვეთა სიბრტყით. "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2006წ. №16.

თ. ბერიძე. ტოპოგრაფიული ზედაპირების გამოკლება. " საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2006წ. №16.

თ. ბერიძე. ტოპოგრაფიული ზედაპირების გამრავლება და გალოგარითმება. "ინტელექტი". 2006წ. №1.

ნ. ნოზაძე, ჩიტაიშვილი გოჩა. ტოპოგრაფიული ზედაპირის გადაკვეთა წრფით კომპიუტერული . სგმა “მოამბე” . 2010წ. N 11 4გვ. ISSN1512-195X.

ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი, ფ. ღურწკაია. ტოპოლოგიის გამოყენება პოზიციური ამოცანების გადაწყვეტაში. GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2003წ. N1.

ი. ხატისკაცი, ა. ლაშხი, ნ. ნიკვაშვილი, შავგულიძე ანზორი, ხომასურიძე ბ.. ტოპოლოგიური გარდაქმნების გამოყენება გამოყენებითი გეომეტრიის პოზიციური ამოცანების ამოხსნაში. სტუ-ს შრომები (საიუბილეო გამოცემა). 2002წ. N7(446).

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე, ნ.ცეცაძე, მ.გვერდწითელი, რ.სხილაძე, ნ.სხილაძე. ტოპოლოგიური ინდექსები. Georgian engineering news.. 2011წ. N3, p.101-103.

ბ. ცხადაძე. ტოპონიმ ზაქათალა’ს ეტიმოლოგიისათვის. . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2008წ. #12, გვ. 132-134.