სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. გაბედავა, ი.ნ. ნოვიაჩევი, ე.ვ. დრეპალო, ო.ვ. სვანიძე. ტექნოლოგიური მოდულის მოქნილი პროგრამული მართვის სისტემა. ავტომატიზებული მართვის სისტემების დაპროექტება და ექსპლუატაცია სპი-ს შრომები. 1989წ. №4 (346), 53-56 გვ;.

რ. ცერცვაძე. ტექნოლოგიური მოწყობილობების ციკლური მართვის არსებული სისტემის ანალიზი. სტუ. 2008წ. 4(12)/ გვ.6..

ნ. რაჭველიშვილი. ტექნოლოგიური ნედლეულის გამოყენებით მიღებული ფოლადისთვის განკუთვნილი მინანქრის თავისებურებანი. ჟურნალი “კერამიკა“. 2013წ. გვ. 32-36, ISSN 1512-0325.

ნ. ნადარეიშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი, კ. კიკაბიძე. ტექნოლოგიური პლატფორმები – სამეცნიერო-ტექნიკური განვითარების პრიორიტეტებზე კონცენტრაციის მექანიზმი. „ეკონომიკა“ . 2016წ. №11-12.

ე. მენაბდე-ჯობაძე, მაია ბენია, ლაშა მამულაშვილი. ტექნოლოგიური პროგრესი – მითი თუ რეალობა?. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2014წ. #2 2014 წელი გვ. 208-210.

ო. გაბედავა. ტექნოლოგიური პროცესების მართვის ავტომატიზებული სისტემების ელექტრონულ მოწყობილობებში ხელშემშლადეგობის ამაღლების ხარისხი, რომლებიც უზრუნველყოფს მოცემულ საიმედოობას ხელშეშლის ზემოქმედების პირობებში. მართვის ავტომატიზებული სისტემების (სტატიების კრებული), "საბჭოთა საქართველო" . 1981წ. 199-205 გვ..

შ. ნაჭყებია, შ. ნაჭყებია, ზ. მიქაძე. ტექნოლოგიური პროცესების მართვის ავტომატიზირებული სისტემის სტრუქტურული და ფუნქციური ორგანიზაციის თავისებურებანი და მისი მათემატიკური მოდელირება. სტუ-ს შრომები. 2000წ. #5, 9 გვერდი.

ნ. ოთხოზორია, ნარჩემაშვილი მედეა, ცხაკაია თამარი. ტექნოლოგიური პროცესის მრავალპარამეტრული სტატისტიკური კონტროლის ეფექტურობის უზრუნველყოფის საკითხები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. შრომები. . 2016წ. 2 (22).

პ. ნარიმანიშვილი. ტექნოლოგიური სქემები და ეკონომიკური ანგარიში ტყესაკაფ სამუშაოებზე საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, სამეცნიერო ტექნიკური ჯურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათ მშენებლობა #2-18. 0წ. 2011წელი.

ჯ. მორჩილაძე, პ. ქენქაძე. ტექნოლოგიური “ფანჯრის” რაციონალიზაციის შესახებ. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, ISSN 0201-7164.. 2008წ. #¹3 (469) 2008. გვ. 6..

თ. ბაციკაძე. ტექნოპარკები და თავისუფალი ეკონომიკური ზონები „სამეცნიერო-ტექნიკური პარკი, როგორც ინოვაციური რეალიზაციის ობიექტი. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“ სტუ-ს ყოველკვარტალური სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2012წ. №4.

ნ.ძიძიკაშვილი. ტექნოპარკები-ინოვაციების სტიმულატორი. . წ. .

ვ. დათაშვილი, ევგენი ბარათასვილი. ტექნოპარკების როლი და ადგილი რეგიონის ინოვაციურ სტრუქტურაში. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. 4 გვ.85 .

ე. ბარათაშვილი, ნ.ნადარეიშვილი. ტექნოპარკების ფორმირების პერსპექტივები საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემაში. თბილისი, ჟურნალი "საქართველოს ეკონომიკა". 2010წ. N 11, 0.8 ნ.თ..

ნ. ნადარეიშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი. ტექნოპარკების ფორმირების პერსპექტივები საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემაში. საქართველოს ეკონომიკა. 2010წ. №11, გვ 68-74.

რ. პატარაია, ი. ორჯონიკიძე, ვ. ჯამარაშვილი. ტექნოპარკის საპროექტო წინადადება ბორჯომ–პარკისათვის . ინტერნეტ–ჟურნალი. 2011წ. №5.

კ. სოხაძე. ტექნოპარკის ფუნქციონირების ყცხოური გამოცდილების ზოგიერთი ასპექტი. . ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2011წ. #1 გვ.195-201..

დ. თავხელიძე, თ.ბაციკაძე. კ.სოხაძე. ტექნოპარკის ფუნქციონირებისუცხოოური გამოცდილების ზოგიერთი ასპექტი . სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს ინჟინერინგი "№1(26). 2013წ. .

ნ. ნადარეიშვილი, ე. ბარათაშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი. ტექნოპარკი– ინოვაციების სტიმულიატორი. ბიზნესი და მენეჯმენტი №2. 2010წ. შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი. ბათუმი. №2. გვ. 43-47.

ე. დოკვაძე. ტექსტის ავტომატიზირებული (ინტერაქტიული) ტეგერის ზმნური კომპონენტი. . 2001წ. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული N5 გვ.147-149.