სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ბარათაშვილი, ნ.ნადარეიშვილი. ტექნოპარკების ფორმირების პერსპექტივები საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემაში. თბილისი, ჟურნალი "საქართველოს ეკონომიკა". 2010წ. N 11, 0.8 ნ.თ..

ნ. ნადარეიშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი. ტექნოპარკების ფორმირების პერსპექტივები საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემაში. საქართველოს ეკონომიკა. 2010წ. №11, გვ 68-74.

რ. პატარაია, ი. ორჯონიკიძე, ვ. ჯამარაშვილი. ტექნოპარკის საპროექტო წინადადება ბორჯომ–პარკისათვის . ინტერნეტ–ჟურნალი. 2011წ. №5.

კ. სოხაძე. ტექნოპარკის ფუნქციონირების ყცხოური გამოცდილების ზოგიერთი ასპექტი. . ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2011წ. #1 გვ.195-201..

დ. თავხელიძე, თ.ბაციკაძე. კ.სოხაძე. ტექნოპარკის ფუნქციონირებისუცხოოური გამოცდილების ზოგიერთი ასპექტი . სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს ინჟინერინგი "№1(26). 2013წ. .

ნ. ნადარეიშვილი, ე. ბარათაშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი. ტექნოპარკი– ინოვაციების სტიმულიატორი. ბიზნესი და მენეჯმენტი №2. 2010წ. შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი. ბათუმი. №2. გვ. 43-47.

ე. დოკვაძე. ტექსტის ავტომატიზირებული (ინტერაქტიული) ტეგერის ზმნური კომპონენტი. . 2001წ. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული N5 გვ.147-149.

გ. ჩიკოიძე. ტექსტის ანალიზი და გრამატიკული კატეგორიები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2016წ. N 20, თბილისი, გვ. 131-142.

თ. თოდუა. ტექსტის დახრის კუთხის კორექციისა და სეგმენტაციის ალგორითმები ოპტიკური ამომცნობი სისტემებისათვის. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2004წ. #7-9, გვ. 26-29.

რ. თაბუკაშვილი. ტექსტის მთლიანობის არსი ფსიქოლინგვისტურ განზომილებაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო მულტილინგვური ჟურნალი scripta manent. 2016წ. 2(30) 2016. .

რ. თაბუკაშვილი. ტექსტის ტიპები ტექნიკურ დოკუმენტაციაში და ინტერკულტურული ბარიერები. საერთაშორისო სამეცნიერო მულტილინგვური ჟურნალი scripta manent. 2013წ. 1(17) 2013.

რ. თაბუკაშვილი. ტექსტისა და დისკურსის დეფინირების საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო მულტილინგვური ჟურნალი scripta manent. 2016წ. 2(30) 2016. .

ი. კუტუბიძე. ტვინების გადინება - ინტელექტუალური რესურსები იშრიტება. რა იქნება ხვალ?. საქართველოს რესპუბლიკა. 2002წ. 20 თებერვალი, 4გვ.

. ტიბარენების განსახლების ისტორიისათვის. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა მოკლე შინაარსები. 2004წ. გვ. 4-7.

ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე, თ. ლაბაძე, პ.მანჯავიძე. ტიპის ურთიერთინდუქციური მრავალსექციური პირველადი გარდამქმნელის გამოყენება მექანიკური პარამეტრების ერთდროული კონტროლისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები, თბილისი. 2011წ. #15,გვ. 128-133. .

ვ. ხუციშვილი. ტიპიური ონლაინ სლოტის პარამეტრების იდენტიფიკაცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული. 2016წ. № 20, გვ. 63-69.

გულიაშვილი გ.. ტიროზანისა და ტრიპტოფანის გარდაქმნის პროდუქტების გავლენა ღვინის ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2005წ. ტომი 13, გვ. 53-56.

გულიაშვილი გ.. ტიროზოლის და ტრიფტოფოლის დაგროვების დინამიკის შესწავლა ალკოჰოლიანი დუღილის პროცესში. აგრარული მეცნიერების პრობლემები,. 2005წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXX, გვ. 139-141.

თ. ცერცვაძე, ბ.გოგიჩაშვილი აჩიკო პაპიაშვილი. ტიტანის შემცველი მრავალკომპონენტიანი შენადნობით ფოლადსა და წიდას შორის ზედაპირული მოვლენების შესწავლა . ინტელექტუალი. 2017წ. N 34.

კ. გორგაძე, ხიზანიშვილი შ., ნაბახტიანი გ.. ტიტანის შენადნობების ძირითადი ფიზიკო-მექანიკური თვისებები. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. განათლება.. 2013წ. №2 ( 8) , ISSN №1512-102X ,გვ158-161.