სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23465 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. აგლაძე, ი. კახნიაშვილი, გ. წურწუმია. ხალკოპირიტის სუსპენზიური ელექტროდის მუშაოის მექანიზმი ანოდური დაჟანგვისას. მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. 1999წ. ტ. 25, # 3–4, 340–342.

ლ. წიკლაური. ხალხთა თანასწორუფლებიანობის და თვითგამორკვევის პრინციპი. საერტაშორისო გამომცემლობა ,,პროგრესი". 2017წ. ISBN 978-9941-9454-1-0.

მ. წულუკიძე, ლილი ბოლქვაძე. ხალხთა კულტურული ტრადიციები და კვების ტიპები. სტუ. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 0წ. 2016№1-2 გვ.379.

ე. კალანდაძე, ნ. იმნაძე. ხალხური არქიტექტურა და თანამედროვეობა. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება შრომები . 2009წ. 1 (13) 317-321 გვ..

ბ. ცხადაძე. ხალხური ეტიმოლოგია და ისტორიული ხსოვნა. "საიუბილეო კრებული". 2011წ. .

ი. ლომიძე, თ. მრევლიშვილი. ხანგრძლივ ექსპლუატაციაში მყოფი მაგისტრალური მილსადენების ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება. . 2015წ. 2(74)/.

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზ, ნარიმანიძე ნინო. ხანგრძლივად დატვირთული ბეტონის პუასონის კოეფიციენტის დამოკიდებულება მასალის ტენშემცვლელობაზე. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", "ჰიდროინჟინერია". 2016წ. #1-2(21-22), 23–29გვ.

ე. სადაღაშვილი. ხანგრძლივი შენახვის პირობებში ზოგიერთი პროდუქტის წვენის ქიმიური შემადგენლობის ცვლილების ექსპერიმენტული შესწავლა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. თბილისი №3 (473). გვ. 32-34 .

თ. ხმელიძე, გ.აბაშიძე, რ.მახვილაძე. ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმირება მშენებლობაში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი მშენებლობა, . 2006წ. ISSN 1512-3936, N 3,გვ.38.

ნ. რაზმაძე, ლ.ბარდაველიძე, ს.მეტონიძე, ლ.სხირტლაძე. ხანძრის პრევენცია მშენებლობაზე. ჟურნალი `საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #24, გვ. 147-154..

თ. მაგრაქველიძე. ხაოიანი ზედაპირების თბოგაცემის პროცესის ფიზიკური მოდელის დაზუსტებისათვის . ა.ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2007წ. თბილისი, N11, გვ.126-131.

თ. მაგრაქველიძე, ნ. ბანცაძე, ნ.ლეკვეიშვილი. ხაოიანობის გეომეტრიული პარამეტრების გავლენა თბოგაცემაზე სარევიან აპარატში სარევისა და თბოგამცემი ზედაპირის სხვადასხვა დონეზე განთავსების შემთხვევაში. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2003წ. თბილისი. N7, გვ.120-124.

ნ. გზირიშვილი, დემეტრაძე ლეილა. ხარაზი და მექალამნეები საქართველოში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი. 2011წ. # 2 (21). გვ. 58.

ა. მამარდაშვილი, ჭანტურია მაია. ხარისხის ინფრასტრუქტურა და სამშენებლო ბიზნესი. მშენებლობა. 2015წ. №3(46)38.

მ. ჭანტურია, მამარდაშვილი ალექსანდრა. ხარისხის ინფრასტრუქტურა და სამშენებლო ბიზნესი. "მშენებლობა". 2015წ. № 3(38), გვ. 137-139.

ც. ლომაია, ა.მჭედლიშვილი. ხარისხის მართვის თანამედროვე მდგომარეობის ანალიზი და პერსპექტივები. №1. ჟ. ჯანდაცვისა და მედიცინის აქტუალური პრობლემები. 2015წ. №1.

ნ. აბელაშვილი. ხარისხის მართვის მათემატიკური მოდელი ღვინის გადამამუშავებელი საწარმოსათვის. შრომები. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2010წ. 2010. №1(8).

გ. იაშვილი, ბ. შერაზადიშვილი. ხარისხის მართვის საკითხები საჯარო სფეროში. სტუ. საქართველოს საინჟინრო აკადემიის, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ბიზნეს–ინჟინერინგი". 2013წ. #4 გვ. 212–215.

ხ. ბერიშვილი. ხარისხის მართვის სტრატეგიები. მარკეტინგის აქტუალური საკითხები.. წ. #5.2006. 250–254.

მ. ბალიაშვილი. ხარისხის მართვის ფუნქციები და მართვის პროცესი. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2003წ. №2 (16).