სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. პაპაშვილი. ტომაზო მინადოი და როვიგოს ორი ცნობა ოსმალეთის წინააღმდეგ სიმონ I-ის უჩვეულო ბრძოლის შესახებბ. ჟურნ.: \"საისტორიო ვერტიკალები\".. 2008წ. №16, გვ.147-150.

ნ. გომართელი. ტომას მორის დიპლომატიური მისიების პოლიტიკური არსი. ქართული დიპლომატია, #7. 2000წ. გვ.420-428.

ნ. გომართელი. ტომას მორის მსოფლმხედველობის დემოკრატიზაცია . თსუ შრომები, თომი 338. 2001წ. გვ.107-113.

ნ. გომართელი. ტომას მორის ”უტოპიის” როლი ინგლისური პოლიტიკური აზრის განვითარების ისტორიაში. შუა საუკუნეების ისტორიის საკითხები II. 2000წ. გვ.109-130.

მ. მჭედლიშვილი, ნ. დუჩიძე. ტომატ-პასტის ნედლეულად გამოყენებულ პომიდორში ზოგიერთი მძიმე ლითონის შემცველობა „მარნეულის სასურსათო ქარხნის“ მაგალითზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი; . 2012წ. თბილისი.ტ.12; №2, .

თ. ბერიძე. ტოპოგრაფიული ზედაპირების გადაკვეთა სიბრტყით. "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2006წ. №16.

თ. ბერიძე. ტოპოგრაფიული ზედაპირების გამოკლება. " საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2006წ. №16.

თ. ბერიძე. ტოპოგრაფიული ზედაპირების გამრავლება და გალოგარითმება. "ინტელექტი". 2006წ. №1.

ნ. ნოზაძე, ჩიტაიშვილი გოჩა. ტოპოგრაფიული ზედაპირის გადაკვეთა წრფით კომპიუტერული . სგმა “მოამბე” . 2010წ. N 11 4გვ. ISSN1512-195X.

ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი, ფ. ღურწკაია. ტოპოლოგიის გამოყენება პოზიციური ამოცანების გადაწყვეტაში. GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2003წ. N1.

ი. ხატისკაცი, ა. ლაშხი, ნ. ნიკვაშვილი, შავგულიძე ანზორი, ხომასურიძე ბ.. ტოპოლოგიური გარდაქმნების გამოყენება გამოყენებითი გეომეტრიის პოზიციური ამოცანების ამოხსნაში. სტუ-ს შრომები (საიუბილეო გამოცემა). 2002წ. N7(446).

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე, ნ.ცეცაძე, მ.გვერდწითელი, რ.სხილაძე, ნ.სხილაძე. ტოპოლოგიური ინდექსები. Georgian engineering news.. 2011წ. N3, p.101-103.

ბ. ცხადაძე. ტოპონიმ ზაქათალა’ს ეტიმოლოგიისათვის. . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2008წ. #12, გვ. 132-134.

ბ. ცხადაძე. ტოპონიმ ლაგოდეხ’ის წარმომავლობისათვის. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’. 2008წ. #16, გვ. 23-26.

მ. დემეტრაშვილი. ტორისა და სფეროს თანაკვეთის წრის აგება კვადრატული გარდაქმნის გამოყენებით.. სტუ–ს შრომები ISSN 1512-0996. 2006წ. № 1(459), გვ 126–130.

გ. წულეისკირი, მ. არაბიძე. ტორიჩელის წერტილი და მისი ზოგიერთი თვისებები. ჟურნალი ''ტრანსპორტი''. 2010წ. #3-4 (33-34) გვ. 46-47.

ნ. ვარძიაშვილი, თ. ობგაძე. ტორპედოს ბლანტი სითხის ნაკადით გარსდენის მათემატიკური მოდელირება. სტუ–ს თემატური სამეცნიერო შრომების კრებული "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2010წ. №1 (8), გვ. 30-33..

ვ. აბაიშვილი, ზ. ჩიტიძე. ტორსული ფრეზების ცვეთამედეგობა წბრილდისპერსიული მერქნული ფრაქციის (MDF) მერქანბოჭკოვანი ფილების დამუშავებისას. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”. 2010წ. #4 გვ. 134-139 ISSN 1512-3537..

ზ. სვანიძე. ტოქსიკური მეტალებით აგრარული პროდუქტების დაბინძურების მექანიზმისა და ხარისხის მონიტორინგისა და შეფასების საკითხები. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები. საქ.ტექნ.უნ–ტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინ–ტის შრომათა კრებული,. 2016წ. ტ.124, გვ.62–67. .

გ. გუნია, ზ. სვანიძე . ტოქსიკური მეტალებით აგრარული პროდუქტების დაბინძურების მექანიზმისა და ხარისხის მონიტორინგისა და შეფასების საკითხები. . ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები: – საქ.ტექნ.უნ–ტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინ–ტის შრომათა კრებული. ISSN 1512 - 0902. 2017წ. ტ.124, გვ.62–67..