სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

თ. ჯაჯანიძე. მიწისქვეშა წყლების როლი თბილისის ჩაკეტილი დეპრესიების გენეზისში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2010წ. 3(477), 29-35 გვ..

მ. დარჩაშვილი. მიხაკო წერეთელი საქართველოს ევროპული პოლიტიკური კურსის შესახებ (XX-ის დასაწყისი. საერთშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „საზოგადოება და ხელისუფლება“ . 2016წ. .

მ. დარჩაშვილი. მიხაკო წერეთელი სამხრეთ კავკასიის ტერიტორიული მოწყობის შესახებ, . საერთაშორისო კრებული „მსოფლიო და კავკასია“ . 2013წ. .

ნ. რურუა, გ.ბუჟღულაშვილი. მიჯახების კუთხის გავლენა რელსების გვერდით ცვეთაზე. "მშენებლობა" ISSN 1512-3936. 2012წ. #3(26).-გვ.32-35.

ი. კვესელავა. მკვლელობა თუ თვითმკვლელობა. თბილისი, ჟურნ. ,,პარალელი’’, #1. 2011წ. .

ზ. გასიტაშვილი, მ.თევდორაძე, ა.ფრანგიშვილი, ზ.მაცაბერიძე. მმართველი ქსელის პარალელური თვლის ავტომატიზებული სისტემა. სამეცნიერო შრომების კრებული "ინტელექტი", თბილისი . 1995წ. .

გ. იაშვილი, ნ. ბრეგაძე. მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღება მომსახურების სისტემაში. გამომცემლობა ,,უნივერსალი" შ. რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი. 2016წ. გვ. 157–160.

თ. კილაძე, მ.ჩინჩალაძე. მმართველობითი გადაწყვეტილების მოდელირება რეფლექსური თამაშებით.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა.. 2010წ. #2 (18). გვ.46-49..

ქ. ჯიჯეიშვილი. მმართველობის სისტემის ქართული სპეციფიკა. საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. №35.

დ. ბოსტანაშვილი. მნიშვნელობის ტვირთი. საქართველოს სემიოტიკის საზოგადოება, სემიოტიკის კვლევის ცენტრი, ”სემიოტიკა”. 2009წ. 7, ISSN 1512-2409.

ა. სონღულაშვილი. მნიშვნელოვანი გამოკვლევა სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს შესახებ. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2011წ. #2, გვ. 415-419.

ი. ცქვიტინიძე, ჯ. ბერიძე. მობილური კავშირის LTE ტექნოლოგია IT სფეროში. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ - „შრომები“. 2011წ. № 1 , გვ. 275-279.

ფ. წოწკოლაური, რ.აბულაძე. მობილური კომერციის ბაზრის განვითარების ტენდენციები . ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინირინგი". 2016წ. #1-2, .

ი. კეცხოველი. მოგონება – ,,არც ისე დიდი ხნის წინათ”. წიგნში ,,ალექსი რობაქიძე” . 2007წ. გვ. 123-125.

ზ. გასიტაშვილი, ი. აბულაძე, ვ. წვერავა. მოდელირების თანამედროვე სისტემის მიმოხილვა გამოთვლითი ქსელის ანალიზისათვის. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი N 2 (19). 2009წ. .

მ. ამირგულაშვილი. მოდერნიზაცია და გლობალიზაცია. სსუუ, სამეცნიერო შრომების კრებული. 2011წ. #2, გვ. 148.

შ. ბაქანიძე, გ.ახვლედიანი, ვ.პირმისაშვილი, ლ.სამხარაძე. მოედნის მოშანდაკებისას გრუნტის გადაზიდვის საშუალო მანძილის განსაზღვრის ჭადრაკული ბალანსის ხერხის ანალიზი. ჟურნალი ,,მშენებლობა. 2011წ. #3,(22) გვ.132.

გ. ჯოლია. მოლაპარაკების არსი და მნიშვნელობა თანამედროვე ეტაპზე. ჟურ. ”ბიზნესი და კანონმდებლობა”. 2006წ. #9, გვ.52-56.