სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჩიკოიძე. ტექსტის ანალიზი და გრამატიკული კატეგორიები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2016წ. N 20, თბილისი, გვ. 131-142.

თ. თოდუა. ტექსტის დახრის კუთხის კორექციისა და სეგმენტაციის ალგორითმები ოპტიკური ამომცნობი სისტემებისათვის. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2004წ. #7-9, გვ. 26-29.

რ. თაბუკაშვილი. ტექსტის მთლიანობის არსი ფსიქოლინგვისტურ განზომილებაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო მულტილინგვური ჟურნალი scripta manent. 2016წ. 2(30) 2016. .

რ. თაბუკაშვილი. ტექსტის ტიპები ტექნიკურ დოკუმენტაციაში და ინტერკულტურული ბარიერები. საერთაშორისო სამეცნიერო მულტილინგვური ჟურნალი scripta manent. 2013წ. 1(17) 2013.

რ. თაბუკაშვილი. ტექსტისა და დისკურსის დეფინირების საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო მულტილინგვური ჟურნალი scripta manent. 2016წ. 2(30) 2016. .

ი. კუტუბიძე. ტვინების გადინება - ინტელექტუალური რესურსები იშრიტება. რა იქნება ხვალ?. საქართველოს რესპუბლიკა. 2002წ. 20 თებერვალი, 4გვ.

. ტიბარენების განსახლების ისტორიისათვის. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა მოკლე შინაარსები. 2004წ. გვ. 4-7.

ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე, თ. ლაბაძე, პ.მანჯავიძე. ტიპის ურთიერთინდუქციური მრავალსექციური პირველადი გარდამქმნელის გამოყენება მექანიკური პარამეტრების ერთდროული კონტროლისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები, თბილისი. 2011წ. #15,გვ. 128-133. .

ვ. ხუციშვილი. ტიპიური ონლაინ სლოტის პარამეტრების იდენტიფიკაცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული. 2016წ. № 20, გვ. 63-69.

გულიაშვილი გ.. ტიროზანისა და ტრიპტოფანის გარდაქმნის პროდუქტების გავლენა ღვინის ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2005წ. ტომი 13, გვ. 53-56.

გულიაშვილი გ.. ტიროზოლის და ტრიფტოფოლის დაგროვების დინამიკის შესწავლა ალკოჰოლიანი დუღილის პროცესში. აგრარული მეცნიერების პრობლემები,. 2005წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXX, გვ. 139-141.

თ. ცერცვაძე, ბ.გოგიჩაშვილი აჩიკო პაპიაშვილი. ტიტანის შემცველი მრავალკომპონენტიანი შენადნობით ფოლადსა და წიდას შორის ზედაპირული მოვლენების შესწავლა . ინტელექტუალი. 2017წ. N 34.

კ. გორგაძე, ხიზანიშვილი შ., ნაბახტიანი გ.. ტიტანის შენადნობების ძირითადი ფიზიკო-მექანიკური თვისებები. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. განათლება.. 2013წ. №2 ( 8) , ISSN №1512-102X ,გვ158-161.

ნ. გომართელი. ტიუდორთა დინასტიის მმართველობის ისტორიიდან. თსპი მსოფლიო ისტორიის კათედრის შრომების კრებული. 2006წ. გვ.34-38.

ნ. გომართელი. ტიუდორთა ხანის ინგლისური პოლიტიკური აზრის შესწავლისათვის. პოლიტიკა #2. 2000წ. გვ.63-65.

ნ. გომართელი. ტიუდორთა ხანის ინგლისური პოლიტიკური აზრის შესწავლისათვის. ინტელექტი, #1(7). 2000წ. გვ.110-112.

ლ. ებანოიძე, ნ. ბოკუჩავა, დ. ჯინჭარაძე, ი. ჯანელიძე. ტიულკი-ტაპას ფსევდოვულკანური ტალახის (პელოიდის) ქიმიური შედგენილობა და ქიმიური მაჩვენებლები. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2013წ. ტ. 39, №1-2, თბილისი გვ. 83-87.

ნ. ბოკუჩავა, ლ. ებანოიძე, ი. ჯანელიძე. ტიულკი-ტაპას ფსევდოვულკანური ტალახის (პელოიდის) ქიმიური შედგენილობა და ქიმიური მაჩვენებლები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2013წ. ტ.39, №1-2, თბილისი, გვ. 83-86.

ნ. ბოკუჩავა, დ. ჯინჭარაძე, ლ. ებანოიძე, ი. ჯანელიძე. ტიულკი-ტაპას ფსევდოვულკანური ტალახის (პელოიდის) ქიმიური შედგენილობა და ქიმიური მაჩვენებლები.. საქ. მეც. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2013წ. ტ.39, №1-2, თბილისი, გვ.83-87.

თ. ნანიტაშვილი, შილაკაძე ცისანა, ეჯიბია ლუიზა, კონჯარია ლალი. ტკბილის ალკოჰოლური დუღილის ტემპერატურის რეგულირების მეთოდების გავლენა ევროპული ტიპის თეთრი ღვინოების ხარისხზე. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2007წ. #21.