სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ვარძიაშვილი, თ. ობგაძე. ტორპედოს ბლანტი სითხის ნაკადით გარსდენის მათემატიკური მოდელირება. სტუ–ს თემატური სამეცნიერო შრომების კრებული "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2010წ. №1 (8), გვ. 30-33..

ვ. აბაიშვილი, ზ. ჩიტიძე. ტორსული ფრეზების ცვეთამედეგობა წბრილდისპერსიული მერქნული ფრაქციის (MDF) მერქანბოჭკოვანი ფილების დამუშავებისას. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”. 2010წ. #4 გვ. 134-139 ISSN 1512-3537..

ზ. სვანიძე. ტოქსიკური მეტალებით აგრარული პროდუქტების დაბინძურების მექანიზმისა და ხარისხის მონიტორინგისა და შეფასების საკითხები. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები. საქ.ტექნ.უნ–ტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინ–ტის შრომათა კრებული,. 2016წ. ტ.124, გვ.62–67. .

გ. გუნია, ზ. სვანიძე . ტოქსიკური მეტალებით აგრარული პროდუქტების დაბინძურების მექანიზმისა და ხარისხის მონიტორინგისა და შეფასების საკითხები. . ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები: – საქ.ტექნ.უნ–ტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინ–ტის შრომათა კრებული. ISSN 1512 - 0902. 2017წ. ტ.124, გვ.62–67..

თ. შარაბიძე. ტოქსიკური ნარჩენების მეტალურგიული გადამუშავებისას გამოყოფილი აირების გაწმენდა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ”მოამბე”. 2004წ. №2 (68).

შ. შათირიშვილი, ი.შათირიშვილი, ქ. ბერიაშვილი, გ. ზაკალაშვილი. ტოქსიკური ნივთერებების იდენტიფიკაციის პრობლემები. . 2007წ. XXXVIII, გვ. 70-72 .

ი. შათირიშვილი, შ. შათირიშვილი, ქ. ბერიაშვილი. ტოქსიკური ნივთიერებების იდენტიფიკაციის პრობლემები. . 2007წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXVIII გვ. 70-71.

ზ. ხასაია. ტრაგიკული გმირი (წინასიტყვაობის მაგიერ). დავით აღმაშენებელი, გალობანი სინანულისანი. 2016წ. Carpe diem, გვ. 7-10.

მ. ძიძიგური, დავით იოსებიძე. ტრადიცია და არქიტექტურა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, განათლება. 2011წ. № 1, 205-209გვ..

მ. დავითაია. ტრადიცია და თანამედროვეობა გლობალიზაციის კონტექსტში. გამომც. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „კამარა“ 2(5), ქართული არქ. თეორიისა და ისტორიის საკითხები. 2006წ. ISSN 1512-2956, (გვ.62-65);.

მ. დავითაია. ტრადიციის თემა XX საუკუნის იაპონელი არქიტექტორების შემოქმედებაში. "შრომები" 1(16) საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2010წ. ISSN 1512-102X, (გვ.209-212);.

ა. ბიბილაშვილი, ვ. დავითაია. ტრადიციის პრობლემა პოსტფუნქციონალიზმის პერიოდში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი, ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები, თბილისი. 2017წ. #7; გვ. 57-73.

ნ. ხაბეიშვილი. ტრადიციული ინგლისური სტილი.. Design review. გამომც.შპს."ფაბლისითი".. 2008წ. N10. გვ.56–67. ISSN 1512-3316.

შ. ბაქანიძე, ბ. სურგულაძე, კ. იაშვილი. ტრადიციული მეწყერსაწინააღმდეგო საყრდენი კედლების ხელსაყრელი ტექნოლოგიური გადაწყვეტა. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2015წ. #4(39), გვ.9.

დ. გორგიძე, ლ. ქვარცხავა. ტრანსვერსალურად-იზოტროპული წრიული სქელი ფილის ღუნვის ამოცანა თერმული ველის გათვალისწინებით. ტექნიკური უნივერსიტეტი, გამოყენებითი მექანიკა. 2010წ. გვ.106-111.

ლ. ქვარცხავა, დ. გორგიძე. ტრანსვერსალურად-იზოტრპული წრიული სქელი ფილის ღუნვის ამოცანა თერმული ველის გათვალიწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი გამოყენებითი მექანიკა შრომათა კრებული. 2010წ. გვ.106-111.

მ. ქავთარაძე. ტრანსკავკასიური ავტოსატრანსპორტო მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორიის ეკომონიტორინგი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2016წ. ტომი 16, #1, გვ. 207-213.

ბ. გითოლენდია. ტრანსკავკასიური კორიდორი და საქართველოს ეკონომიკური პერსპექტივა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა” . 2007წ. #2, გვ. 94-98.

ფ. ლორთქიფანიძე, გ.ჩახაია, რ.დიაკონიძე, თ.სუპატაშვილი, ფ.ლორთქიფანიძე, ნ.ლაბარტყავა. ტრანსკავკასიური სარტანსპორტო დერეფნების ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება საქართველოს წიფა-ხარაგაულის რკინიგზის მონაკვეთის მაგალითზე . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. 2010წ. # 363 გვ.44-52.