სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26241 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ანანიძე მეგი. ტრანსნაციონალური კორპორაციები და მათი როლი საერთაშორისო ეკონომიკაში. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2014წ. №7-9.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ანანიძე მ.. ტრანსნაციონალური კორპორაციები და მათი როლი საერთაშორისო ეკონომიკაში. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2014წ. 7-9.

ა. აბრალავა, გ. სულაშვილი, ნ. ფაილოძე. ტრანსნაციონალური კორპორაციების მართვის ცენტრალიზაცია. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2010წ. #6, გვ.23-26.

ა. აბრალავა. ტრანსნაციონალური კორპორაციების როლი გლობალიზაციის პროცესში. ჟურნალი " ეკონომიკა"#5-6. 2003წ. .

მ. ზუბიაშვილი, ნ.ბახტურიძე. ტრანსპორტზე მართვის პროცესების ინფორმაციული უზრუნველყოფა. ”ტრანსპორტი”. 2005წ. # 4.

მ. მოისწრაფიშვილი, ჯ. კანკაძე; თ. არჩვაძე; ო. ნაცვლიშვილი. ტრანსპორტი და გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობა. ჟურნალი „ტრანსპორტი“. 2005წ. #2(22); გვ.18-19.

მ. მოისწრაფიშვილი, ბარბაქაძე მაია, უროტაძე თორნიკე. ტრანსპორტი და ეკოლოგია. სტუ, ჟურნ. განათლება. 2015წ. #3(14) გვ. 124-131.

მ. ზუბიაშვილი, გ.კორახაშვილი. ტრანსპორტის ადგილი ეროვნულ მეურნეობათა სისტემაში. ”ეკონომიკა”. 2008წ. # 5-6.

მ. ზუბიაშვილი, გ.კორახაშვილი, ლ.პერტაია. ტრანსპორტის ადგილი ეროვნულ მეურნეობათა სისტემაში. ”ეკონომიკა”. 2008წ. # 5-6.

ნ. ჯვარელია, ლ.ჩხეიძე. ტრანსპორტის გამონაბოლქვში ტექნიკური კომპონენტების შემცირების გზები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“. 2010წ. №13, გვ. 89-97.

ლ. ჩხეიძე. ტრანსპორტის გამონაბოლქვში ტოქსიკური კომპონენტების შემცირების გზები. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. საერთაშორისო სამეცმიერო ჟურნალი ``ინტელექტუალი``. 2010წ. #13, გვ. 89-96.

ი. ჩხეტია, გ. არჩვაძე, ვ. ჯაჯანიძე. ტრანსპორტის კონკრეტული სახეობის გამოყენების ეფექტიანობის შეფასება ლოგისტიკის ერთიან სისტემაში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. №2 (36) .

მ. ელიზბარაშვილი, პ.ელიზბარაშვილი, კ.მჭედლიშვილი. ტრანსპორტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების ჩამოყალიბების საკითხისათვის. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2015წ. №2(33), თბილისი, 2015, გვ. 195-199.

ი. ჩხეტია, გ. არჩვაძე, ვ. ჯაჯანიძე. ტრანსპორტის მეტაქრონულ სისტემებში ნეირონული ქსელების გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. №2 (36) .

ნ. დიდიშვილი, თ. კილაძე. ტრანსპორტის როლი მსოფლიო ეკონომიკაში. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2008წ. N 1–2 გვ.23-28.

მ. ზუბიაშვილი, დ.ახალკაციშვილი. ტრანსპორტის ფუნქციონირების ეკოლოგიური ასპექტები. ”ეკონომიკა”. 2008წ. # 3-4.

რ. ჩიხლაძე. ტრანსფორმატორის გაცივების სისტემის დეფექტების თერმოგრაფიული გამოკვლევა. ინტელექტუალი. 2015წ. N28 გვ.6. თბილისი.

ლ. თევდორაშვილი. ტრანსფორმატორის გაცივების სისტემის თერმოგრაფიული გამოკვლევა. ინტელექტუალი. 2015წ. №28, 2015, გვერდების რაოდენობა 7.

რ. ჩიხლაძე, ნაცვლიშვილი კუკური, საჩალელი ივანე, გუგავა ციალა. ტრანსფორმატორის დაძველებული ზეთების ასკანთიხით აღდგენა. ენერგია. 2008წ. N3 (33) თბილისი გვ 5..

რ. ჩიხლაძე, ნაცვლიშვილი კუკური, საჩალელი ივანე, გუგავა ციალა. ტრანსფორმატორის ზეთის Սგამ და tgδ გამზომი ხელსაწყოების შესამოწმებელი უჯრედები. ენერგია. 2012წ. N2 (62) გვ.4. თბილისი .