სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ჩიხლაძე, ნაცვლიშვილი კუკური, საჩალელი ივანე, გუგავა ციალა. ტრანსფორმატორის დაძველებული ზეთების ასკანთიხით აღდგენა. ენერგია. 2008წ. N3 (33) თბილისი გვ 5..

რ. ჩიხლაძე, ნაცვლიშვილი კუკური, საჩალელი ივანე, გუგავა ციალა. ტრანსფორმატორის ზეთის Սგამ და tgδ გამზომი ხელსაწყოების შესამოწმებელი უჯრედები. ენერგია. 2012წ. N2 (62) გვ.4. თბილისი .

ნაცვლიშვილი კუკური, საჩალელი ივანე, გუგავა ციალა. ტრანსფორმატორის ზეთის Սგამ და tgδ გამზომი ხელსაწყოების შესამოწმებელი უჯრედები. ენერგია. 2012წ. N2 (62) გვ.4. თბილისი .

ქ. ჩიხლაძე, რ.ჩიხლაძე, გ.გურასპაშვილი. ტრანსფორმატორის ზეთის რეფრაქციის კოეფიციენტსა და სიმკვრივეს შორის კავშირი. სტუ-ს,, შრომები’’. 2012წ. N 4 (486) გვ 4 თბილისი.

რ. ჩიხლაძე, გურასპაშვილი გიორგი. ტრანსფორმატორის ზეთის რეფრაქციის კოეფიციენტსა და სიმკვრივეს შორის კავშირი. სტუ-ს ,,შრომები ''. 2012წ. N4 (486) გვ.4. თბილისი.

რ. ჩიხლაძე, გურასპაშვილი გიორგი. ტრანსფორმატორის ზეთის შეფასება V/δ-ს სიდიდის მიხედვით . ენერგია. 2008წ. N2 გვ.4. თბილისი.

რ. ჩიხლაძე, ქ.ჩიხლაძე. ტრანსფორმატორის ზეთის შეცვლა თუ აღდგენა. ჟურნალი ,,ენერგია’’ . 2017წ. N28 გვ.5. თბილისი.

ქ. ჩიხლაძე, რ.ჩიხლაძე. ტრანსფორმატორის ზეთის შეცვლა თუ აღდგენა. ჟურნალი ,,ენერგია’’ N2 (82). 2017წ. 5გვ N2 (82) თბილისი.

რ. ჩიხლაძე, გურასპაშვილი გიორგი. ტრანსფორმატორის ზეთის ხარისხის შეფასება V/ρ სიდიდით. სტუ-ს ,,შრომები ''. 2012წ. N4 (486) გვ.4. თბილისი.

ქ. ჩიხლაძე, რ.ჩიხლაძე, გ.გურასპაშვილი. ტრანსფორმატორის ზეთის ხარისხის შეფასება γ/ρ სიდიდის მიხედვით. სტუ-ს ,,შრომები“. 2012წ. N4 (486) გვ.4. თბილისი.

გ. ტყეშელაშვილი. ტრანსფორმაციული ეკონომიკის მენეჯმენტის ტავისებურებანი საქართველოში. ეკონომიკა. 2011წ. 7-8; 25-38 გვ..

დ. კვარაცხელია. ტრანსფორმაციული შოკი, როგორც ეკონომიკური დაცემის მიზეზი (ეკონომიკური ზრდის სოლოუს მოდელის მიხედვით).. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები.: ”პოსტკრიზისული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მექანიზმები“. . 2011წ. გვ.: 61-64, ISBN 978-9941-9230-1-2.

ა. აბრალავა, ე. ბარათაშვილი, null. ტრანსფორმირებადი ეკონომიკის ქვეყნების კლასიფიკაცია და მაკროეკონომიკური სტაბილიზაციის პროცესების შედარებითი ანალიზი. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. #1, გვ.76-80.

ე. ბარათაშვილი, თ.ასათიანი. ტრანსფორმირებადი ეკონომიკის ქვეყნების კლასიფიკაცია და მაკროეკონომიკური სტაბილიზაციის პროცესების შედარებითი ანალიზი (საქართველოს და დსთ-ს ქვეყნების მაგალითზე). თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 0.5 ნ.თ.. 2009წ. #1-2.

ე. ბარათაშვილი, ლ.ბულია. ტრანსფორმირებადი ეკონომიკის ქვეყნების კლასიფიკაცია და მაკროეკონომიკური სტაბილიზაციის პროცესების შედარებითი ანალიზი (საქართველოს და შავი ზღვის აუზის ქვეყნების (ბისეკი) მაგალითზე. ჟურნალი "საქართველოს ეკონომიკა". 2009წ. #1. ო.5 ნ.თ..

მ. ნიკოლაძე, ე. ლოგაჩევა. ტრანსფორმირებადი ძალოვანი რგოლის სტრუქტურა და კინემატიკური ანალიზი. სტუ სამეცნიერო შრომების კრებული, . 2016წ. #2 (500), გვ. 95-101.

ნ. კარბელაშვილი. ტრანსცენდენტული წირების გამოყენება მხატვრული ელემენტების კონსტრუირებაში. ტექინფორმი, თბილისი. 1996წ. .

თ. გველესიანი, ყირიმლიშვილი–დავითაშვილი თ.. ტრანსცენდენტური დისპერ-სიის განტოლების ამოხსნა გამარტივებული მეთოდით სითხის ზედაპირზე მდგარი ტალღების შესწავლის მიზნით. ენერგია . 2008წ. 4(48) (ISSN 1512-0120).

ი. ყრუაშვილი, ე. კუხალაშვილი. ტრაპეციული კვეთის არხში ფილტრაციული ხარჯის განსაზღვრის საანგარიშო მოდელი . სტუ, ჟ. "ჰიდროინჟინერია". 2013წ. #1-2, (15-16), თბილისი, გვ. 70-78.

დ. გუბელაძე. ტრაპეციული კვეთის არხში ფილტრაციული ხარჯის საანგარიშო მოდელი. ჟურნალი „ჰიდროინჟინერია „. 2013წ. N1-2, სტუ,თბილისი გვ.70-74 .