სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. მაღრაძე, რ. იმედაძე,, მ. წიქარიშვილი. ქალაქში ჰაერის დაჭუჭყიანების მიზეზები და მის წინააღმდეგ ბრძოლის ხერხები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~. 2015წ. თბილისი, @#1(36) .

მ. წიქარიშვილი, რ.იმედაძე, თ. მაღრაძე. ქალაქში ჰაერის დაჭუჭყიანების მიზეზები და მის წინააღმდეგ ბრძოლის ხერხები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2015წ. N1(36) 20-23გვ..

ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. ქალები ნიკო ნიკოლაძის ცხოვრებასა და შემოქედებაში. საერთაშორისო კონფერენციის ,,გენდერი და მსოფლიოს” მასალები. 2013წ. №3.

დ. ბიბიჩაძე. ქალების სამეწარმეო, საინვესტიციო და სამომხმარებლო ქცევის თავისებურებანი. . 2012წ. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები“.

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო, ბიბიჩაძე დავით. ქალების სამეწარმეო, საინვესტიციო და სამომხმარებლო ქცევის თავისებურებანი. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. #2, გვ.61-64.

გ. აბაშიძე. ქალთა დანაშაულობა. . ჟურნალი `კრიმინოლოგი.~ . 2011წ. #1 (6), .

გ. აბაშიძე. ქალთა დანაშაულობის კრიმინოლოგიური დახასიათება. . შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები,. 2011წ. ტომი II .

ნ. ჭანტურია, თამარ შინჯიაშვილი, შორენა მეტრეველი. ქალთა დასაქმებისა და რეპროდუქციული ქცევის ურთიერთგავლენა პოსტსაბჭოთა სივრცეში . ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტი დემოგრაფიის და სოციოლოგიის პრობლემები, შრომების კრებული. 2014წ. ISSBN 978-9941-0-6459-3 ,გვ. 88-95.

შ. მეტრეველი, ნ.ჭანტურია, თ.შინჯიაშვილი. ქალთა დასაქმებისა და რეპროდუქციული ქცევის ურთიერთგავლენა პოსტსაბჭოთა სივრცეში. დემოგრაფიის და სოციოლოგიის პრობლემები. შრომების კრებული.. 2014წ. ISBN 978-9941-0-6459-3 გვ.89-94.

მ. ყიფიანი. ქალთა ინტეგრაცია პოლიტიკაში. საერთაშორისო ჟურნალი "საისტორიო ვერტიკალები". 2009წ. #18, 144-148.

ა. კლდიაშვილი. ქალთა პოლიტიკური კულტურა აზიაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები“ . 2016წ. № 33 , თბილისი; გვ. 165-174..

გ. ჩხიკვიშვილი, მ. დარჩაშვილი. ქალთა უფლებების დაცვის საკითხი არჩილ ჯორჯაძის შეხედულებებში. კონფერენცია გენდერი და მსოფლიოს სამეცნიერო მასალები . 2013წ. გვ. 57-67.

ნ. ბახსოლიანი. ქალი ანტიკური ხანის ანატოლიაში (ალანიის მუზეუმის ექსპონატების კონტექსტში). სტუ, გენდერი და მსოფლიო. 0წ. #3.

ხ. თოდაძე. ქალი და ბიზანტიური სამონასტრო ცხოვრება . საერთაშორისო ქართველოლოგიური სამეცნიერო შრომების კრებული. 2011წ. გვ. 159-162.

ლ. მეტრეველი. ქალი და მამაკაცი. „განათლება“. 2015წ. N2(13), გვ. 167-172.

ლ. მეტრეველი. ქალი და მამაკაცი. „განათლება“. 2015წ. N2(12), გვ. 171-174.

ი. ბურდული. ქალი და რელიგიური არქეტიპები კავკასიურ დისკურსში. მსოფლიო და კავკასია . 2011წ. საერთ. საკონფ. მასალები სტუ. 3გვ. 215-217 .

მ. გურამიშვილი. ქალი და შეიარაღებული კონფლიქტები. სტუ,მსოფლიო და გენდერი. 2016წ. გვ.3-48.

. ქალი საქართველოს ისტორიულ-კულტურულ და თანამედროვე სოციალურ პროცესებში. საისტორიო შტუდიები. 2004წ. V, თბ. გვ. 188-207..

ლ. ასლამაზიშვილი. ქალის გათხოვება და მემკვიდრეობის საკითხი პანკისელ ქისტებში. კრებული „ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები“. 2017წ. .