სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ზუბიაშვილი, გ.კორახაშვილი, ლ.პერტაია. ტრანსპორტის ადგილი ეროვნულ მეურნეობათა სისტემაში. ”ეკონომიკა”. 2008წ. # 5-6.

ნ. ჯვარელია, ლ.ჩხეიძე. ტრანსპორტის გამონაბოლქვში ტექნიკური კომპონენტების შემცირების გზები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“. 2010წ. №13, გვ. 89-97.

ლ. ჩხეიძე. ტრანსპორტის გამონაბოლქვში ტოქსიკური კომპონენტების შემცირების გზები. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. საერთაშორისო სამეცმიერო ჟურნალი ``ინტელექტუალი``. 2010წ. #13, გვ. 89-96.

ი. ჩხეტია, გ. არჩვაძე, ვ. ჯაჯანიძე. ტრანსპორტის კონკრეტული სახეობის გამოყენების ეფექტიანობის შეფასება ლოგისტიკის ერთიან სისტემაში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. №2 (36) .

მ. ელიზბარაშვილი, პ.ელიზბარაშვილი, კ.მჭედლიშვილი. ტრანსპორტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების ჩამოყალიბების საკითხისათვის. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2015წ. №2(33), თბილისი, 2015, გვ. 195-199.

ი. ჩხეტია, გ. არჩვაძე, ვ. ჯაჯანიძე. ტრანსპორტის მეტაქრონულ სისტემებში ნეირონული ქსელების გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. №2 (36) .

ნ. დიდიშვილი, თ. კილაძე. ტრანსპორტის როლი მსოფლიო ეკონომიკაში. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2008წ. N 1–2 გვ.23-28.

მ. ზუბიაშვილი, დ.ახალკაციშვილი. ტრანსპორტის ფუნქციონირების ეკოლოგიური ასპექტები. ”ეკონომიკა”. 2008წ. # 3-4.

რ. ჩიხლაძე. ტრანსფორმატორის გაცივების სისტემის დეფექტების თერმოგრაფიული გამოკვლევა. ინტელექტუალი. 2015წ. N28 გვ.6. თბილისი.

ლ. თევდორაშვილი. ტრანსფორმატორის გაცივების სისტემის თერმოგრაფიული გამოკვლევა. ინტელექტუალი. 2015წ. №28, 2015, გვერდების რაოდენობა 7.

რ. ჩიხლაძე, ნაცვლიშვილი კუკური, საჩალელი ივანე, გუგავა ციალა. ტრანსფორმატორის დაძველებული ზეთების ასკანთიხით აღდგენა. ენერგია. 2008წ. N3 (33) თბილისი გვ 5..

რ. ჩიხლაძე, ნაცვლიშვილი კუკური, საჩალელი ივანე, გუგავა ციალა. ტრანსფორმატორის ზეთის Սგამ და tgδ გამზომი ხელსაწყოების შესამოწმებელი უჯრედები. ენერგია. 2012წ. N2 (62) გვ.4. თბილისი .

ნაცვლიშვილი კუკური, საჩალელი ივანე, გუგავა ციალა. ტრანსფორმატორის ზეთის Սგამ და tgδ გამზომი ხელსაწყოების შესამოწმებელი უჯრედები. ენერგია. 2012წ. N2 (62) გვ.4. თბილისი .

ქ. ჩიხლაძე, რ.ჩიხლაძე, გ.გურასპაშვილი. ტრანსფორმატორის ზეთის რეფრაქციის კოეფიციენტსა და სიმკვრივეს შორის კავშირი. სტუ-ს,, შრომები’’. 2012წ. N 4 (486) გვ 4 თბილისი.

რ. ჩიხლაძე, გურასპაშვილი გიორგი. ტრანსფორმატორის ზეთის რეფრაქციის კოეფიციენტსა და სიმკვრივეს შორის კავშირი. სტუ-ს ,,შრომები ''. 2012წ. N4 (486) გვ.4. თბილისი.

რ. ჩიხლაძე, გურასპაშვილი გიორგი. ტრანსფორმატორის ზეთის შეფასება V/δ-ს სიდიდის მიხედვით . ენერგია. 2008წ. N2 გვ.4. თბილისი.

რ. ჩიხლაძე, ქ.ჩიხლაძე. ტრანსფორმატორის ზეთის შეცვლა თუ აღდგენა. ჟურნალი ,,ენერგია’’ . 2017წ. N28 გვ.5. თბილისი.

ქ. ჩიხლაძე, რ.ჩიხლაძე. ტრანსფორმატორის ზეთის შეცვლა თუ აღდგენა. ჟურნალი ,,ენერგია’’ N2 (82). 2017წ. 5გვ N2 (82) თბილისი.

რ. ჩიხლაძე, გურასპაშვილი გიორგი. ტრანსფორმატორის ზეთის ხარისხის შეფასება V/ρ სიდიდით. სტუ-ს ,,შრომები ''. 2012წ. N4 (486) გვ.4. თბილისი.

ქ. ჩიხლაძე, რ.ჩიხლაძე, გ.გურასპაშვილი. ტრანსფორმატორის ზეთის ხარისხის შეფასება γ/ρ სიდიდის მიხედვით. სტუ-ს ,,შრომები“. 2012წ. N4 (486) გვ.4. თბილისი.