სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. დიაკონიძე, რ. დიაკონიძე, თ. სუპატაშვილი, ფ. ლორთქიფანიძე, ნ. ლაბარტყავა. ტრანსკავკასიური სატრანსპორტო დერეფნების ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება საქართველოს წიფა-ხარაგაულის სარკინიგზო გზის მონაკვეთის მაგალითზე.. ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები . 2010წ. #363. გვ. 44-52 .

თ. ისაკაძე, თ. მეგრელიძე. ტრანსკრიტიკული სამაცივრო სისტემები. სტუ-ს შრომათა კრებული . 2016წ. N 3(501)გვ .92-96.

დ. სეხნიაშვილი. ტრანსნaციონალური კომპანიების ფუნქციონირების თანამედროვე თავისებურებები. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 0წ. 2009, №5-6.

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ტრანსნაციონალური კომპანიების ფუნქციონირების თანამედროვე თავისებურებები. ჟურ. ”ეკონომიკა”; ISSN 0206-2828. 2009წ. # 5-6, გვ. 61-65.

სეხნიაშვილი დალი. ტრანსნაციონალური კომპანიების ფუნქციონირების თანამედროვე თავისებურებები. ჟურ. ”ეკონომიკა”; ISSN 0206-2828. 2009წ. # 5-6, გვ. 61-65.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ანანიძე მეგი. ტრანსნაციონალური კორპორაციები და მათი როლი საერთაშორისო ეკონომიკაში. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2014წ. №7-9.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ანანიძე მ.. ტრანსნაციონალური კორპორაციები და მათი როლი საერთაშორისო ეკონომიკაში. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2014წ. 7-9.

ა. აბრალავა, გ. სულაშვილი, ნ. ფაილოძე. ტრანსნაციონალური კორპორაციების მართვის ცენტრალიზაცია. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2010წ. #6, გვ.23-26.

ა. აბრალავა. ტრანსნაციონალური კორპორაციების როლი გლობალიზაციის პროცესში. ჟურნალი " ეკონომიკა"#5-6. 2003წ. .

მ. ზუბიაშვილი, ნ.ბახტურიძე. ტრანსპორტზე მართვის პროცესების ინფორმაციული უზრუნველყოფა. ”ტრანსპორტი”. 2005წ. # 4.

მ. მოისწრაფიშვილი, ჯ. კანკაძე; თ. არჩვაძე; ო. ნაცვლიშვილი. ტრანსპორტი და გარემოს ეკოლოგიური მდგომარეობა. ჟურნალი „ტრანსპორტი“. 2005წ. #2(22); გვ.18-19.

მ. მოისწრაფიშვილი, ბარბაქაძე მაია, უროტაძე თორნიკე. ტრანსპორტი და ეკოლოგია. სტუ, ჟურნ. განათლება. 2015წ. #3(14) გვ. 124-131.

მ. ზუბიაშვილი, გ.კორახაშვილი. ტრანსპორტის ადგილი ეროვნულ მეურნეობათა სისტემაში. ”ეკონომიკა”. 2008წ. # 5-6.

მ. ზუბიაშვილი, გ.კორახაშვილი, ლ.პერტაია. ტრანსპორტის ადგილი ეროვნულ მეურნეობათა სისტემაში. ”ეკონომიკა”. 2008წ. # 5-6.

ნ. ჯვარელია, ლ.ჩხეიძე. ტრანსპორტის გამონაბოლქვში ტექნიკური კომპონენტების შემცირების გზები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“. 2010წ. №13, გვ. 89-97.

ლ. ჩხეიძე. ტრანსპორტის გამონაბოლქვში ტოქსიკური კომპონენტების შემცირების გზები. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. საერთაშორისო სამეცმიერო ჟურნალი ``ინტელექტუალი``. 2010წ. #13, გვ. 89-96.

ი. ჩხეტია, გ. არჩვაძე, ვ. ჯაჯანიძე. ტრანსპორტის კონკრეტული სახეობის გამოყენების ეფექტიანობის შეფასება ლოგისტიკის ერთიან სისტემაში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. №2 (36) .

მ. ელიზბარაშვილი, პ.ელიზბარაშვილი, კ.მჭედლიშვილი. ტრანსპორტის მართვის ავტომატიზებული სისტემების ჩამოყალიბების საკითხისათვის. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2015წ. №2(33), თბილისი, 2015, გვ. 195-199.

ი. ჩხეტია, გ. არჩვაძე, ვ. ჯაჯანიძე. ტრანსპორტის მეტაქრონულ სისტემებში ნეირონული ქსელების გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. №2 (36) .

ნ. დიდიშვილი, თ. კილაძე. ტრანსპორტის როლი მსოფლიო ეკონომიკაში. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2008წ. N 1–2 გვ.23-28.