სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. კვარაცხელია. ტრანსფორმაციული შოკი, როგორც ეკონომიკური დაცემის მიზეზი (ეკონომიკური ზრდის სოლოუს მოდელის მიხედვით).. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები.: ”პოსტკრიზისული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მექანიზმები“. . 2011წ. გვ.: 61-64, ISBN 978-9941-9230-1-2.

ა. აბრალავა, ე. ბარათაშვილი, null. ტრანსფორმირებადი ეკონომიკის ქვეყნების კლასიფიკაცია და მაკროეკონომიკური სტაბილიზაციის პროცესების შედარებითი ანალიზი. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2009წ. #1, გვ.76-80.

ე. ბარათაშვილი, თ.ასათიანი. ტრანსფორმირებადი ეკონომიკის ქვეყნების კლასიფიკაცია და მაკროეკონომიკური სტაბილიზაციის პროცესების შედარებითი ანალიზი (საქართველოს და დსთ-ს ქვეყნების მაგალითზე). თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 0.5 ნ.თ.. 2009წ. #1-2.

ე. ბარათაშვილი, ლ.ბულია. ტრანსფორმირებადი ეკონომიკის ქვეყნების კლასიფიკაცია და მაკროეკონომიკური სტაბილიზაციის პროცესების შედარებითი ანალიზი (საქართველოს და შავი ზღვის აუზის ქვეყნების (ბისეკი) მაგალითზე. ჟურნალი "საქართველოს ეკონომიკა". 2009წ. #1. ო.5 ნ.თ..

მ. ნიკოლაძე, ე. ლოგაჩევა. ტრანსფორმირებადი ძალოვანი რგოლის სტრუქტურა და კინემატიკური ანალიზი. სტუ სამეცნიერო შრომების კრებული, . 2016წ. #2 (500), გვ. 95-101.

ნ. კარბელაშვილი. ტრანსცენდენტული წირების გამოყენება მხატვრული ელემენტების კონსტრუირებაში. ტექინფორმი, თბილისი. 1996წ. .

თ. გველესიანი, ყირიმლიშვილი–დავითაშვილი თ.. ტრანსცენდენტური დისპერ-სიის განტოლების ამოხსნა გამარტივებული მეთოდით სითხის ზედაპირზე მდგარი ტალღების შესწავლის მიზნით. ენერგია . 2008წ. 4(48) (ISSN 1512-0120).

ი. ყრუაშვილი, ე. კუხალაშვილი. ტრაპეციული კვეთის არხში ფილტრაციული ხარჯის განსაზღვრის საანგარიშო მოდელი . სტუ, ჟ. "ჰიდროინჟინერია". 2013წ. #1-2, (15-16), თბილისი, გვ. 70-78.

დ. გუბელაძე. ტრაპეციული კვეთის არხში ფილტრაციული ხარჯის საანგარიშო მოდელი. ჟურნალი „ჰიდროინჟინერია „. 2013წ. N1-2, სტუ,თბილისი გვ.70-74 .

ლ. წულუკიძე. ტრასეკას დერეფნის მიმდებარედ არსებული მოწყვლადი ფერდობის მდგრადობის შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ც. მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2016წ. #71, .

მ. მჭედლიშვილი, ნ. ბარათელი. ტრაქიტებიდან მიღებული ალუმინატური ხსნარების კარბონიზაცია. ჩამომსხმელთა და მასალათმცოდნეთა სამეცნიერო ჟურნალი. 2007წ. №1.

ნ. ბარათელი, მ. მჭედლიშვილი, ლ. გვასალია. ტრაქიტების გადამუ-შავებით მიღებული კარბონატული ხსნა-რების აორთქლება-კრისტალიზაციის პროცესის გამოკლევა. სტუ-ს შრომები . 2009წ. თბილისი. №2.

მ. მჭედლიშვილი, ნ. ბარათელი., ლ. გვასალია. ტრაქიტების გადამუშავებით მიღებული კარბონატული ხსნარების აორთქლება-კრისტალიზაციის პროცესის გამოკლევა.. სტუ-სშრომები. 2009წ. თბილისი. №2 (472)..

ლ. გვასალია, ნ. ბარათელი. ტრაქიტების გადამუშავებით მიღებული კარბონატული ხსნარების აორთქლება-კრისტალიზაციის პროცესის გამოკცლევა. სტუ-ს შრომები, თბილისი. 2009წ. №2 (472).

მ. მჭედლიშვილი, გ.დემურიშვილი. ტრაქიტების კირქვასთან და სოდასთან შემცვარი მასის გამოტუტვის პროცესის ანალიზი. თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი; შრომების კრებული.. 2011წ. ქ. ქუთაისი. .

მ. მჭედლიშვილი, გ. დემურიშვილი. ტრაქიტების კირქვასთან შემცხვარი მასის გამოტუტვის პროცესის ანალიზი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. 11(2),131-134გვ..

ნ. ბარათელი, მ. მჭედლიშვილი. ტრაქიტიდან მიღებული ალუმინატური ხსნარების კარბონიზაცია. საქართ. ჩამომსხმ. და მასალათმც. სამეცნ. ჟურნალი,. 2007წ. თბილისი,60-62.

გ. მაღალაშვილი, ჯ. კაკულია, ლ. ქართველიშვილი, ვ. თოთიბაძე, ნ. ლომიძე. ტრაქტიტების ბიოგადამუშავების შესაძლებლობის დადგენა კალიუმის ნაერთების მიღების მიზნით. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მეორე საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა, მიძღვნილი კალ. ქუთათელაძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. გვ. 139-141.

მ. სამადაშვილი. ტრეინინგების ეფექტიანობის მნიშვნელობა ბიზნესის განვითარებაში. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2013წ. № 3–4, 173–177.

ე. გობეჯიშვილი. ტრეინინგის მნიშვნელობა ადამიანური რესურსების მართვის პროცესში. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2016წ. №11-12, 7.