სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Л. Глонти, გ.მელიქაძე, გ.კობზევი. ქანების სითბური პარამეტრები და ტემპერატურების განაწილება თბილისის ცენტრალური ნაკვეთის ჰიდროთერმული საბადოს წყალშემცველ კომპლექსში. . ჰიდროგეოლ. და საინჟინრო-გეოლ. ინსტიტუის შრომათა კრებული, . 2009წ. NXVII,გვ.54-58, თბილისი.

მ. წერეთელი, ნ. მახარაშვილი. ქანქარასებრ კიდულ ბაგირგზებზე ვაგონის მოძრაობის ტრაექტორიის განსაზღვრა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “ენერგია”, . 2010წ. 2010, # 4(56).

მ. წერეთელი, ნ. მახარაშვილი, ი. წერეთელი. ქანქარისებრი კიდული ბაგირგზის სარელსო ბაგირის შერჩევა.. სამთო ჟურნალი, . 2012წ. #1(28) , 2012 წ. გვ. 63-64.

თ. ხუციშვილი, ხუციშვილი ო., ციხელაშვილი ბ. . ქაოსი და სინერგეტიკული მართვა ენერგოსისტემაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული #15, თბილისი, გვ. 89-95 .

ო. ხუციშვილი, ხუციშვილი თ., ციხელაშვილი ბ. . ქაოსი და სინერგეტიკული მართვა ენერგოსისტემაში. . სტუ-ს ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2011წ. #15, გვ. 89-95 .

მ. ახობაძე, ი. ბრეგვაძე. ქაოსის თეორიის ელემენტების გამოყენება განაშენიანების მათემატიკური მოდელირებისა და მართვისათვის. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2006წ. N10. გვ. 85-90.

ე. ბუხრაშვილი. ქართველ მამულიშვილთა როლი ერის წინსვლისა და აღორძინების საქმეში . თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `აღმაშენებელი~, #2. 2007წ. #2, გვ. 61-67, თბ..

თ. გრიგოლია. ქართველ მამულიშვილთა უკვდავი საქმენი. ტაშისკარი 400. 2009წ. .

ე. გვენეტაძე, ზ. კვეტენაძე, თ. გრიგოლია. ქართველ მამულიშვილთა უკვდავი საქმენი. ტაშისკარ 400. 2009წ. .

ბ. ცხადაძე. ქართველ მეტალურგთა დიდი წარმატება. ,,მწერლის გაზეთი’’ . 2012წ. #3 (210) , გვ. 4.

მ. გურამიშვილი. ქართველ სასულიერო პირთა საგანმანათლებლო მოღვაწეობა ჩრილოეთ კავკასიაში. კონფერენციის შრომები,აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისამი მიძღვნილი ,კონფერენციის შრომების კრებული. 2010წ. გვ.528-530.

ო. კალანდარიშვილი. ქართველ სტუდენტთა მიერ რუსულ წერით მეტყველებაში დაშვებული შეცდომების შესახებ. სტუ განათლება # 1(7), გვ. 22–24 . 0წ. სტუ განათლება # 1(7), გვ. 22–24, თბ, 2013 .

ა. სახვაძე. ქართველებთან ფიქტიური ქორწინება _ ევროპაში მოხვედრის მარტივი საშუალება?! . ინტერნეტ გამოცემა Fორ.გე . 2017წ. 2017 წლის 14 აპრილი (ჟურნალისტი _ მანანა ნოზაძე)..

ნ. ხაზარაძე. ქართველების აღმნიშვნელი ძველი ბერძნული ტერმინები როგორც საისტორიო წყარო. ივანე გვარამაძის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სიმპოზიუმის შრომები "ევროპული კვლევები". 2013წ. 189-202.

მ. ქუთათელაძე. ქართველთა უძველესი რწმენა-წარმოდგენების კვლევისათვის. ისტორიული რეპრეზენტაცია:თეორიული მიმართულებანი და კონკრეტული კვლევები, აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადების 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორიოს კონფერენციის მასალები. 2014წ. ისტორიული რეპრეზენტაცია: თეორიული მიმართულებანი და კონკრეტული კვლევები, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, გვ. 263-272.

ნ. ხაზარაძე. ქართველთა წარმომავლობისათვის. წიგნში: გრ გიორგაძე, უძველესი ახლოაღმოსავლური ეთნოსები და ქართველთა წარმომავლობა. 2002წ. 153-181.

ნ. ხაზარაძე. ქართველთა წინაპრები ბიბლიაში. კრებულში: საქართველო არის ესე. 2003წ. გვ. 35-42.

ი. გელენავა. ქართველი და აფხაზი ინტელიგენციის ერთობლივი ღვაწლმოსილება რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული აღორძინებისათვის (1900-1917 წწ).. ისტორიის, ეთნოლოგიის, რელიგიის შესწავლისა და პროპაგანდის სამეცნიერო ცენტრის სამეცნიერო კრებული,,ანალები“ . 2008წ. #4 .

ა. სონღულაშვილი. ქართველი ებრაელების რელიგია და ყოფა-ცხოვრება. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2009წ. #1, გვ. 281-295.

ნ. გომართელი. ქართველი ემიგრანტების ნათელი კვალი შორეულ აღმოსავლეთში. აკ. წერეთლის სახ. ქუთაისის სახ. უნივერსიტეტის შრომები, ტ. 40. 2010წ. გვ.21-29.