სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. კარბელაშვილი. ტრანსცენდენტული წირების გამოყენება მხატვრული ელემენტების კონსტრუირებაში. ტექინფორმი, თბილისი. 1996წ. .

თ. გველესიანი, ყირიმლიშვილი–დავითაშვილი თ.. ტრანსცენდენტური დისპერ-სიის განტოლების ამოხსნა გამარტივებული მეთოდით სითხის ზედაპირზე მდგარი ტალღების შესწავლის მიზნით. ენერგია . 2008წ. 4(48) (ISSN 1512-0120).

ი. ყრუაშვილი, ე. კუხალაშვილი. ტრაპეციული კვეთის არხში ფილტრაციული ხარჯის განსაზღვრის საანგარიშო მოდელი . სტუ, ჟ. "ჰიდროინჟინერია". 2013წ. #1-2, (15-16), თბილისი, გვ. 70-78.

დ. გუბელაძე. ტრაპეციული კვეთის არხში ფილტრაციული ხარჯის საანგარიშო მოდელი. ჟურნალი „ჰიდროინჟინერია „. 2013წ. N1-2, სტუ,თბილისი გვ.70-74 .

ლ. წულუკიძე. ტრასეკას დერეფნის მიმდებარედ არსებული მოწყვლადი ფერდობის მდგრადობის შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ც. მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2016წ. #71, .

მ. მჭედლიშვილი, ნ. ბარათელი. ტრაქიტებიდან მიღებული ალუმინატური ხსნარების კარბონიზაცია. ჩამომსხმელთა და მასალათმცოდნეთა სამეცნიერო ჟურნალი. 2007წ. №1.

ნ. ბარათელი, მ. მჭედლიშვილი, ლ. გვასალია. ტრაქიტების გადამუ-შავებით მიღებული კარბონატული ხსნა-რების აორთქლება-კრისტალიზაციის პროცესის გამოკლევა. სტუ-ს შრომები . 2009წ. თბილისი. №2.

მ. მჭედლიშვილი, ნ. ბარათელი., ლ. გვასალია. ტრაქიტების გადამუშავებით მიღებული კარბონატული ხსნარების აორთქლება-კრისტალიზაციის პროცესის გამოკლევა.. სტუ-სშრომები. 2009წ. თბილისი. №2 (472)..

ლ. გვასალია, ნ. ბარათელი. ტრაქიტების გადამუშავებით მიღებული კარბონატული ხსნარების აორთქლება-კრისტალიზაციის პროცესის გამოკცლევა. სტუ-ს შრომები, თბილისი. 2009წ. №2 (472).

მ. მჭედლიშვილი, გ.დემურიშვილი. ტრაქიტების კირქვასთან და სოდასთან შემცვარი მასის გამოტუტვის პროცესის ანალიზი. თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი; შრომების კრებული.. 2011წ. ქ. ქუთაისი. .

მ. მჭედლიშვილი, გ. დემურიშვილი. ტრაქიტების კირქვასთან შემცხვარი მასის გამოტუტვის პროცესის ანალიზი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. 11(2),131-134გვ..

ნ. ბარათელი, მ. მჭედლიშვილი. ტრაქიტიდან მიღებული ალუმინატური ხსნარების კარბონიზაცია. საქართ. ჩამომსხმ. და მასალათმც. სამეცნ. ჟურნალი,. 2007წ. თბილისი,60-62.

გ. მაღალაშვილი, ჯ. კაკულია, ლ. ქართველიშვილი, ვ. თოთიბაძე, ნ. ლომიძე. ტრაქტიტების ბიოგადამუშავების შესაძლებლობის დადგენა კალიუმის ნაერთების მიღების მიზნით. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მეორე საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა, მიძღვნილი კალ. ქუთათელაძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. გვ. 139-141.

მ. სამადაშვილი. ტრეინინგების ეფექტიანობის მნიშვნელობა ბიზნესის განვითარებაში. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2013წ. № 3–4, 173–177.

ე. გობეჯიშვილი. ტრეინინგის მნიშვნელობა ადამიანური რესურსების მართვის პროცესში. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2016წ. №11-12, 7.

ზ. ფირანაშვილი, რევიშვილი ლ.. ტრენდიანი სტაციონარული შემთხვევითი პროცესის პროგნოზირების რიცხვითი მეთოდი კუბური სპლაინების გამოყენებით. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი «ინტელექტი». 2002წ. 2(13), გვ. 43-46 .

ჟ. ვარძელაშვილი. ტრიადა ,,სიტყვა-კონცეპტი-სიმბოლო” სამყაროს სურათში . საერთაშორისო კონფერენციის “International Dialog and Linguistic Contacts”მასალები. 2010წ. გვ. 62-68.

გ. ფალავანდიშვილი, მ. მაისურაძე, გ. უგულავა. ტრიაზოლ- და ფურან-შემცველი ახალი ჰეტეროციკლური კონდესირებული სისტემები. სტუ-შრომები. -№2 გვ. 18 - 23. 2012წ. .

მ. მაისურაძე, გ. უგულავა, გ.ფალავანდიშვილი. ტრიაზოლ– და ფურანშემცველი ახალი ჰეტეროციკლური კონდენსირებული სისტემები. სტუ–შრომები. 2012წ. -№2 გვ. 18–23.