სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. გობეჯიშვილი. ტრეინინგის მნიშვნელობა ადამიანური რესურსების მართვის პროცესში. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2016წ. №11-12, 7.

ზ. ფირანაშვილი, რევიშვილი ლ.. ტრენდიანი სტაციონარული შემთხვევითი პროცესის პროგნოზირების რიცხვითი მეთოდი კუბური სპლაინების გამოყენებით. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი «ინტელექტი». 2002წ. 2(13), გვ. 43-46 .

ჟ. ვარძელაშვილი. ტრიადა ,,სიტყვა-კონცეპტი-სიმბოლო” სამყაროს სურათში . საერთაშორისო კონფერენციის “International Dialog and Linguistic Contacts”მასალები. 2010წ. გვ. 62-68.

გ. ფალავანდიშვილი, მ. მაისურაძე, გ. უგულავა. ტრიაზოლ- და ფურან-შემცველი ახალი ჰეტეროციკლური კონდესირებული სისტემები. სტუ-შრომები. -№2 გვ. 18 - 23. 2012წ. .

მ. მაისურაძე, გ. უგულავა, გ.ფალავანდიშვილი. ტრიაზოლ– და ფურანშემცველი ახალი ჰეტეროციკლური კონდენსირებული სისტემები. სტუ–შრომები. 2012წ. -№2 გვ. 18–23.

ს. სიგუა. ტრილოგია „ბელადის ბედი“. ჟურნ. „პარალელი“, . 2011წ. №1, გვ. 65–69..

ს. სიგუა. ტრილოგია „ბელადის“ ბედი, . ჟურ. „ჩვენი უნივერსიტეტი“, . 2014წ. №26, გვ. 31–36..

ნ. აბულაძე, ნ. აბულაძე, შ. ჯაფარიძე, ი. გურგენიძე. ტრიმელითის მჟავას ადსორბცია ვერცხლისწყალზე წყალხსნარებიდან. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2009წ. ტ.35, N1. გვ.

მ. შენგელია, თ. ქოქრაშვილი. ტრიპლექსური ექსიპლექსები წყალბადის ატომის გადატანის რეაქციებში. „შრომები“. სგმა, თბილისი. 2009. №14. 0წ. 4.

თ. რევაზიშვილი, ლ. თალაკვაძე, ჯ. ლაღიძე. ტრიპტოფანის ახალი პოტენციური ბიოლოგიურად აქტიური წარმოებულების სინთეზი არილვალერიანის მჟავების საფუძველზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. #10 (2) გვ. 155-158.

თ. ეპიტაშვილი. ტრიტიკალე - დიდი შესაძლებლობის სასოფლო - სამეურნეო კულტურა. საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენციის „ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვის“ მასალები. 2013წ. გვ. 194-196.

თ. ეპიტაშვილი. ტრიტიკალეს (×Triticosecale Wittm & A. Camus) ბიოლოგიური თავისებურებანი და სამეურნეო მაჩვენებლები. სამეცნიერო კონფერენციის მასალები - „საქართველოს ფიტოგენეტიკური რესურსი და მისი გაუმჯობესების ინოვაციური ტექნოლოგიები". 2016წ. გვ. 38-48.

თ. ეპიტაშვილი. ტრიტიკალეს ახალი, პერსპექტიული ჰიბრიდები. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის "მოამბე". 2007წ. #19, გვ. 157-159.

თ. ეპიტაშვილი. ტრიტიკალეს ბიოლოგიური და სამეურნეო თავისებურებანი. ჟ. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები" . 2018წ. #1(727), გვ. 30-34,.

თ. ეპიტაშვილი. ტრიტიკალეს ბიოლოგიური და ქიმიური შემადგენლობა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის „მოამბე“ . 2017წ. #2(38), გვ. 15-17.

თ. ეპიტაშვილი. ტრიტიკალეს კულტურა და მისი გამოყენება მაღალი და მდგრადი მოსავლის მისაღებად. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვის” მასალები. 2014წ. გვ. 219-221.

თ. ეპიტაშვილი, ცოტნე სამადაშვილი. ტრიტიკალეს ჰიბრიდებში ყვავილობის ზოგიერთი თავისებურებები. სამეცნიერო შრომათა კრებული "აგრარული მეცნიერების პრობლემები". 2006წ. XXXVI, გვ. 7-10.

თ. ეპიტაშვილი. ტრიტიკალეს ჰიბრიდულ ფორმებში ფენოფაზების განვითარების შესწავლის თავისებურება. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის "მოამბე". 2010წ. #28, გვ. 202-207.

თ. ეპიტაშვილი. ტრიტიკალეს ჰიბრიდული მასალის მინდვრად შეფასება და პერსპექტიული ფორმების გამოყოფა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის "მოამბე". 2006წ. #18, გვ. 131-135.