სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23465 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ც. ლომაია, თამარ ჩახუნაშვილი. ჯანდაცვის რეფორმის შედეგები პირვე-ლადი ჯანდაცვის რგოლის დაწესებუ-ლებებში N 3,4., გვ. 7;. ჟ. ეკონომიკა,. 2016წ. N 3,4., გვ. 7;.

თ. დევიძე. ჯანდაცვის სისტემაში ინვესტიციების მართვა. სოციალური ეკონომიკა. 2015წ. 6 (38), 68-71.

მ. მარიდაშვილი. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ცხოვრების ხარისხის მაჩვენებლები ევროკავშირის ქვეყნებისა და საქართველოს მაგალითზე. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, თბილისი. 2015წ. №5, 2015, გვ. 86-92..

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ჯუმბერ. ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის რეფორმირების დასავლური გამოცდილება და ჩვენი ორიენტირები. საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში. შრომების კრებული. 1997წ. III ტომი, გვ. 198-202.

ნ. ჯვარელია, ნ.მაჭავარიანი. ჯანსაღი საწარმოო გარემო–ჯანსაღი ქალი–ჯანსაღი თაობა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ქალი და ჴჴჲ საუკუნე“-ს შრომები. 2011წ. გვ. 167-170.

ა. სონღულაშვილი. ჯაყოს სიზმრები. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2015წ. #1, გვ. 316-323.

ა. კვალიაშვილი. ჯგუფური ათვისების უნარი სტრუქტურული ანალიზი . ჟურნალი „ინტელექტი“ № 2(25). თბილისი, 4 გვ.. 2006წ. .

ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე. ჯდენითი ძაბვები ბეტონში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. .

თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია, ჯ.ნიჟარაძე. ჯდენითი ძაბვები ბეტონში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. №4(15).

ჯ. ნიჟარაძე, ნ.მურღულია. ჯდენითი ძაბვები ბეტონში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. №4(15).

მ. შონია. ჯერარსობრივი და არსობრივი ადამიანის ცხოვრებაში. ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). 2009წ. 2(10), გვ. 230-236.

გ. გაფრინდაშვილი, ს. სანაძე, მ. კეკელიძე. ჯვარისის კაოლინის და ოზურგეთის კაოლინიზირებული ტრაქიტის გამოყენების პერსპექტივები ტიხრული კერამიკის ფუძის შემადგენლობაში. საქ.განათლ.მეცნ. აკადემიის ჟურნალ ,,მოამბის” დამატება. 2009წ. შრომები №1(13), თბილისი, გვ.286-290.

ც. ბასილაშვილი, ტაბატაძე ჯ., ჯანელიძე მ.. ჯვრის წყალსაცავში ჩამდინარე წყლების პროგნოზირება ენგურჰესის უსაფრთხოებისა და ენერგო–ეფექტურობისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, შრომები. 2010წ. გვ. 371 – 373.

მ. ჩხაიძე, სვანიძე რ.გ.. ჯიტერი, მისი გაზომვისა და შეფასების ასპექტები.. Georgian Engineering News. 2012წ. №2, გვ. 34-39..

მ. ჩხაიძე, სვანიძე რ.გ.. ჯიტერის შეფასება თვალის დიაგრამის ანიმაციური მოდელით.. Georgian Engineering News. 2012წ. №3, გვ. 15-21..

მ. ჩხაიძე, სვანიძე რ.გ.. ჯიტერის შეფასების მეთოდოლოგია.. Georgian Engineering News. 2012წ. №2, გვ. 40-44..

ნ. ჟველია. ჯიქი მეკობრეების თარეში საქართველოს სანაპიროზე. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’,თბილისი, . 2012წ. №25, გვ. 40-43..

ლ. გვასალია, თ .ფალავანდიშვილი. ჯიშების შენახვის უნარიანობა და ეკოქიმიური ექსპერტიზა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. თბილისი. 11, №1.

ლ. გვასალია, თ. ფალავანდიშვილი. ჯიშების შენახვის უნარიანობა და ეკოქიმიური ექსპერტიზა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2011წ. ISSN1512-0686, vol 11,№1, 82-88 გვ.