სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25113 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ხ. თოდაძე. ქართულ- ბიზანტიური სამონასტრო ცხოვრების პარალელები. ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ისტორიულ- ეთნოლოგიური ძიებანი. 2013წ. XV, 97-108.

ბ. ცხადაძე. ქართულ-აზერბაიჯანული ლექსიკური შეხვედრები (მოი, მოი). "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2011წ. # 1, (17), 96-104.

ი. კვესელავა. ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის პოლიტიკურ-სამართლებრივი შეფასების საკითხისათვის. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #2. 2002წ. .

ი. კვესელავა. ქართულ-აფხაზური პრობლემები (ინგლისურ ენაზე). თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #17. 2008წ. .

ე. მგალობლიშვილი. ქართულ-ინგლისური ლიტერატურის ურთიერთობებიდან, სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული. ნოდარ დუმბაძის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტი. 2008წ. გვ.176-181.

ლ. გაჩეჩილაძე, ჭოხონელიძე გიორგი. ქართულენოვანი ტექსტების შიფრაციისა და დეშიფ¬რაციის პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება BLOWFISH ალგორითმის საფუძველზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2017წ. №1(23), გვ. 56–63.

ხ. თოდაძე. ქართული სამონასტრო წესები, მოკლე მიმოხილვა. ტექნიკური უნივერსიტეტი, სვეტიცხოველი. 2015წ. 1, 157-158.

კ. ყიზილაშვილი. ქართული ტრადიციები - საქართველოში ტურიზმის განვითარების ფენომენი. . ეკონომიკა. 2008წ. N 11-12 გვ.148-151.

null. ქართული ტრადიციები - საქართველოში ტურიზმის განვითარების ფენომენი. . ,,ეკონომიკა". 2008წ. N 11-12 გვ.148-151.

ვ. ზურაბიშვილი, ნ. უღრელიძე. ქართული ანბანის ერთი სტატისტიკური მახასიათებლის შესახებ.. თბილისი. ტექინფორმი.. 2014წ. რეგისტრაციის № 1289.

თ. ტროყაშვილი. ქართული ანბანის ხმოვანი ასოების წარმოშობისა და შედგენის ვერსია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი შრომათა კრებული. 2017წ. №21, გვერდი 77.

ნ. კანდელაკი, თ. ჩანტლაძე, დ. უგულავა. ქართული ასომთავრული ანბანის კრიპტოანალიზი (მონოგრაფია), . ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2005წ. .

გ. ცერცვაძე. ქართული ასომთავრული ანბანის კრიპტოანალიზი.. ,,ინტელექტი”. 2005წ. .

მ. შელეგია. ქართული ბეჭდური რეკლამის სათავეებთან. ჟ. განათლება, სტუ. 2017წ. N1 (17), .

თ. სტურუა, ა. გაფრინდაშვილი. ქართული ბრაუზერი „Browser G”. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „გლობალიზაცია და ბიზნესი“ . 2016წ. #1, გვ. 166-170.

ნ. სონღულაშვილი. ქართული გამოწვევა და ეროვნული იდენტობა (XX საუკუნის დასაწყისი). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები „მსოფლიო და კავკასია“ თეზისები. 2013წ. .

ფ. დიდებაშვილი. ქართული და ევროპული ფილოსოფიური აზროვნების ურთიერთმიმართების საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ევროინტეგრაციული პროცესების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევის ცენტრი, სამეცნიერო კონფერენცია საქართველო ევროპულ სივრცეში- შრომები. 2011წ. თბილისი 2011, გვ.168-192.

ო. კალანდარიშვილი. ქართული და რუსული ენების ლინგვისტური ბუნება, როგორც ინტერფერენციის საფუძველი. სტუ განათლება . 0წ. სტუ განათლება #2(8), გვ. 42–45, თბ. 2013.

ბ. ცხადაძე. ქართული ეთნონიმები (ამაზონ // ამაზუნ // ამოზონ // ამორძალი). ,,კავკასიის მაცნე’’. 2001წ. #3, გვ. 194-198.

ნ. ხაზარაძე. ქართული ეთნონიმიკის ისტორიისათვის. ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერი კონფერენციის შრომები, . 2011წ. თბილისი, 49-54.