სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. სიგუა. ტრილოგია „ბელადის ბედი“. ჟურნ. „პარალელი“, . 2011წ. №1, გვ. 65–69..

ს. სიგუა. ტრილოგია „ბელადის“ ბედი, . ჟურ. „ჩვენი უნივერსიტეტი“, . 2014წ. №26, გვ. 31–36..

ნ. აბულაძე, ნ. აბულაძე, შ. ჯაფარიძე, ი. გურგენიძე. ტრიმელითის მჟავას ადსორბცია ვერცხლისწყალზე წყალხსნარებიდან. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია . 2009წ. ტ.35, N1. გვ.

მ. შენგელია, თ. ქოქრაშვილი. ტრიპლექსური ექსიპლექსები წყალბადის ატომის გადატანის რეაქციებში. „შრომები“. სგმა, თბილისი. 2009. №14. 0წ. 4.

თ. რევაზიშვილი, ლ. თალაკვაძე, ჯ. ლაღიძე. ტრიპტოფანის ახალი პოტენციური ბიოლოგიურად აქტიური წარმოებულების სინთეზი არილვალერიანის მჟავების საფუძველზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2010წ. #10 (2) გვ. 155-158.

თ. ეპიტაშვილი. ტრიტიკალე - დიდი შესაძლებლობის სასოფლო - სამეურნეო კულტურა. საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენციის „ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვის“ მასალები. 2013წ. გვ. 194-196.

თ. ეპიტაშვილი. ტრიტიკალეს (×Triticosecale Wittm & A. Camus) ბიოლოგიური თავისებურებანი და სამეურნეო მაჩვენებლები. სამეცნიერო კონფერენციის მასალები - „საქართველოს ფიტოგენეტიკური რესურსი და მისი გაუმჯობესების ინოვაციური ტექნოლოგიები". 2016წ. გვ. 38-48.

თ. ეპიტაშვილი. ტრიტიკალეს ახალი, პერსპექტიული ჰიბრიდები. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის "მოამბე". 2007წ. #19, გვ. 157-159.

თ. ეპიტაშვილი. ტრიტიკალეს ბიოლოგიური და სამეურნეო თავისებურებანი. ჟ. „მეცნიერება და ტექნოლოგიები" . 2018წ. #1(727), გვ. 30-34,.

თ. ეპიტაშვილი. ტრიტიკალეს ბიოლოგიური და ქიმიური შემადგენლობა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის „მოამბე“ . 2017წ. #2(38), გვ. 15-17.

თ. ეპიტაშვილი. ტრიტიკალეს კულტურა და მისი გამოყენება მაღალი და მდგრადი მოსავლის მისაღებად. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვის” მასალები. 2014წ. გვ. 219-221.

თ. ეპიტაშვილი, ცოტნე სამადაშვილი. ტრიტიკალეს ჰიბრიდებში ყვავილობის ზოგიერთი თავისებურებები. სამეცნიერო შრომათა კრებული "აგრარული მეცნიერების პრობლემები". 2006წ. XXXVI, გვ. 7-10.

თ. ეპიტაშვილი. ტრიტიკალეს ჰიბრიდულ ფორმებში ფენოფაზების განვითარების შესწავლის თავისებურება. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის "მოამბე". 2010წ. #28, გვ. 202-207.

თ. ეპიტაშვილი. ტრიტიკალეს ჰიბრიდული მასალის მინდვრად შეფასება და პერსპექტიული ფორმების გამოყოფა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის "მოამბე". 2006წ. #18, გვ. 131-135.

თ. ლოლაძე, თ. ლოლაძე ც. ლოლაძე. ტროპების ფუნქცია ინგლისურ პრესაში. თსუ საერთაშორისო საზოგადოებრივ-სამეცნიერო ჟურნალი ორნატი. ISSN 1987-6467. 2010წ. №4, 77–85 გვ..

ა. ნადირაძე, ლ.ჯიმშელეიშვილი. ტროტუარის ფილების დამზადების ვიბროდაწნეხვის ტექნოლოგია. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი . 2006წ. #1(37) ISSN 1512-0120.

ა. გაგნიძე, თ. ნატრიაშვილი, დ. დემეტრაძე. ტურბინების როტორების ფრთების პროფილირებული ნამზადების მიღება რადიალური მოჭიმვის მეთოდით. ჟურნალი ”ენერგია”. 2010წ. #3, 5 გვ. .

მ. რაზმაძე, ბერიშვილი ზაური. ტურბოგენერატორების სტატორის გრაგნილის გაცივების სისტემა და სპილენძის კოროზია. ჟურნალი "ენერგია". 2012წ. #3( 63) გვ. 27–32.

ლ. პაპავა, ზ.ბერიშვილი. ტურბოგენერატორების სტატორის გრაგნილის გაცივების სისტემა და სპილენძის კოროზია. ენერგია N3 2012 წელი.. 2012წ. გვ.27–32..

ი. ცქვიტინიძე, ჯ. ბერიძე. ტურბოკოდების გამოყენება მობილური კავშირის სისტემების პირდაპირ არხებში. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ - „შრომები“. 2010წ. № 1 , გვ.41-43.