სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ყიზილაშვილი. ტურიზმის განვითარების პრობლემები თუშეთში. ეკონომიკა. 2008წ. N 7-8, გვ.96-99.

კ. ყიზილაშვილი. ტურიზმის ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლების გზები თუშეთში. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2016წ. N4, გვ.36-42.

ე. მენაბდე-ჯობაძე, ნათია წიკლაური. ტურიზმის ადგილი ეკონომიკური ზრდის ჰუმანიზაციის პროცესში. ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. 2010წ. ბათუმი-ტრაპიზონი 2010. გვ. 308-313.

ზ. ვაშაკიძე. ტურიზმის ბაზრის განვითარების პერსპექტივები. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა".. 2013წ. #4-5, 4 გვ., .

ქ. ქაჯაია, null. ტურიზმის ბაზრის ფინანსირება და საინვესტიციო პოლიტიკის ძირითადი საკითხები. ჟ. ,,ბიზნეს ინჟინერინგი". 2013წ. N 2, 2013. გვ. 153-155.

ბ. ბარკალაია. ტურიზმის გავლენა ქვეყნის სოციალურ–ეკონომიკურ განვითარებაზე. მე–V საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმი. . 2014წ. # 5. 69-75.

ნ. წიგნაძე. ტურიზმის განვითარება და მისი უსაფრთხოება - მთიანი რეგიონების მდგრადი განვითარების ძირითადი პრიორიტეტი. სამეცნიერო ჟურნალი "სამხედრო თეორია". 2010წ. №2(3).

ხ. ბერიშვილი. ტურიზმის განვითარება თანამედროვე ეტაპზე. ჟურნალი ეკონომიკა. წ. #1. 2006. გვ. 117–123.

მ. მეტრეველი. ტურიზმის განვითარების ინოვაციური მეთოდები კრიზისულ სიტუაციებში. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „ინოვაციები ბიზნესში“. 2010წ. გვ. 180-183.

ნ. ჭიკაიძე. ტურიზმის განვითარების ორგანიზაციულ-ეკონომიკური პრობლემები. ჟ.,,სეუ და მეცნიერება''. 2016წ. N3(3).

ქ. ქაჯაია. ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში ქვეყნის სივრცითი მოწყობის პროექტის გათვალისწინებით. ჟ. ,,ბიზნეს ინჟინერინგი" . 2017წ. N 1-2 გვ.174-178.

შ. მეტრეველი. ტურიზმის განვითარების პროგნოზირების ზოგიერთი საკითხი საქართველოში. I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“/ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2010წ. გამომცემლობა "უნივერსალი" ISBN 978-9941-12-842-4 გვ.689-694.

შ. მეტრეველი, ბ.ბარკალაია. ტურიზმის დარგის პრობლემები და განვითარების პოლიტიკა საქართველოში. I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“/ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2010წ. გამომცემლობა "უნივერსალი" ISBN 978-9941-12-842-4 გვ.22-28.

. ტურიზმის დარგის პრობლემები და განვითარების პოლიტიკა საქართველოში. მე–I საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმი–ტრაპიზონი.. 2010წ. #1. 22-28 .

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ჯიჯავაძე ნ.. ტურიზმის ინდუსტრიის ინვესტიციებით სახელმწიფოებრივი მართვის მსოფლიო გამოცდილება. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2014წ. 7-9.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ჯიჯავაძე ნატო. ტურიზმის ინდუსტრიის ინვესტიციებით სახელმწიფოებრივი მართვის მსოფლიო გამოცდილება. ჟურნალი „ეკონომიკა“,. 2014წ. №7-9.

ხ. ხარხელაური, ნ. მაზიაშვილი. ტურიზმის ინდუსტრიის ტენდენციები საქართველოში. სოციალური ეკონომიკა. 2013წ. N2; გვ 86-91.

ე. ბალიაშვილი. ტურიზმის კლასტერიზაც იის პერსპექტივები საქარ თველოში . ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2016წ. 2016, #7-8.

ნ. ჭიკაიძე. ტურიზმის მდგრადი განვითარების დაგეგმვა. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2010წ. N6.

ე. ბარათაშვილი, ბ.გაბუნია. ტურიზმის მენეჯმენტის ძირითადი მახასიათებლები.. თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა" 0.5 ნ.თ.. 2008წ. #9.