სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ტროყაშვილი. ქართული ანბანის ხმოვანი ასოების წარმოშობისა და შედგენის ვერსია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი შრომათა კრებული. 2017წ. №21, გვერდი 77.

ნ. კანდელაკი, თ. ჩანტლაძე, დ. უგულავა. ქართული ასომთავრული ანბანის კრიპტოანალიზი (მონოგრაფია), . ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2005წ. .

გ. ცერცვაძე. ქართული ასომთავრული ანბანის კრიპტოანალიზი.. ,,ინტელექტი”. 2005წ. .

მ. შელეგია. ქართული ბეჭდური რეკლამის სათავეებთან. ჟ. განათლება, სტუ. 2017წ. N1 (17), .

თ. სტურუა, ა. გაფრინდაშვილი. ქართული ბრაუზერი „Browser G”. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „გლობალიზაცია და ბიზნესი“ . 2016წ. #1, გვ. 166-170.

ნ. სონღულაშვილი. ქართული გამოწვევა და ეროვნული იდენტობა (XX საუკუნის დასაწყისი). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები „მსოფლიო და კავკასია“ თეზისები. 2013წ. .

ფ. დიდებაშვილი. ქართული და ევროპული ფილოსოფიური აზროვნების ურთიერთმიმართების საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ევროინტეგრაციული პროცესების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევის ცენტრი, სამეცნიერო კონფერენცია საქართველო ევროპულ სივრცეში- შრომები. 2011წ. თბილისი 2011, გვ.168-192.

ო. კალანდარიშვილი. ქართული და რუსული ენების ლინგვისტური ბუნება, როგორც ინტერფერენციის საფუძველი. სტუ განათლება . 0წ. სტუ განათლება #2(8), გვ. 42–45, თბ. 2013.

ბ. ცხადაძე. ქართული ეთნონიმები (ამაზონ // ამაზუნ // ამოზონ // ამორძალი). ,,კავკასიის მაცნე’’. 2001წ. #3, გვ. 194-198.

ნ. ხაზარაძე. ქართული ეთნონიმიკის ისტორიისათვის. ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერი კონფერენციის შრომები, . 2011წ. თბილისი, 49-54.

. ქართული ეთნონიმიკის ისტორიისათვის, რეზიუმე ინგლისურ ენაზე, ქართველოლოგიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. . 2011წ. 49-54, გვ. .

ლ. ჩიქავა. ქართული ეკონომიკური მეცნიერების რაინდი.. თსუ გამომცემლობა. ჟურნალი ”ეკონომიკა და ბიზნესი”, № 5. 2010წ. 8 გვ..

ა. სონღულაშვილი. ქართული ემიგრაცია და რეპატრიაციის პროცესი საუკუნის 40-50-იან წლებში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2008წ. #8, გვ.235-240.

თ. აფხაიძე. ქართული ემიგრაციის ფურცლები- ივლიანე ხაინდრავა . ,,საისტორიო ვერტიკალები". 2012წ. #24 გვ 264-266.

ა. სონღულაშვილი. ქართული ენის ბედი თუ უბედობა. პარალელი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. #7, გვ. 86-106.

ლ. სამსონაძე, ლ. ლორთქიფანიძე, ნ. ჯავაშვილი, ნ. ამირეზაშვილი. ქართული ენის განმარტებით-კომბინატორული ლექსიკონის გენერატორი . . 2012წ. ბათუმის II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში. თეზისები . გვ.115-116, .

ბ. ცხადაძე. ქართული ენის დიალექტური მეტყველება და დიალექტური ლექსიკა 1. µ ბგერის არსებობისათვის ქართული ენის დასავლურ და სამხრულ კილოებში (იმერული, გურული, ლეჩხუმური, რაჭული, აჭარული, ტაოკლარჯული ქართული ენის აღმოსავლურ დიალექტებთან და სამწერლობო ქართულთან მიმართებით). სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი ,,პარალელი’’. 2012წ. #4, გვ. 205-218.

ბ. ცხადაძე, კ. ფხაკაძე, თ. თევზაძე, გ. ნადიბაიძე, ვ. ფხაკაძე. ქართული ენის ლოგიკა და ზოგადი უნარები _ ამოცანებისა და სავარჯიშოების კრებული დამხმარე მეთოდური მითითებებით . . 2006წ. გვ. 95-101.

ნ. ოთხოზორია. ქართული ენის საკითხი ქალაქ ფოთში ქართული პრესის მიხედვით (XIXს. ბოლოს და XXს.დასაწყისში). სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის მსოფლიო ისტორიის კათედრის კრებული. 2004წ. 84-87გვ..

ბ. ცხადაძე. ქართული ეპიგრაფიკული ძეგლების შესწავლის ისტორია (1970 წლამდე). პალეოგრაფიუოლ-ენათმეცნიერული ანალიზი. თბილისის ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის კულტურისა და ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2002წ. #1, გვ. 64-75..