სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ყიზილაშვილი, შ.ყიზილაშვილი. ტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების პრობლემები საქართველოში. საქართველოს ეკონომიკა. 2008წ. N-6, გვ.61-63.

ბ. ბარკალაია. ტურიზმისა და დაცული ტერიტორიების ურთიერთდამოკიდებულების პრინციპების განსაზღვრა. სტუ–შრომები . 2016წ. #3. 16-21.

ბ. ბარკალაია. ტურიზმისა და დაცული ტერიტორიების ურთიერთდამოკიდებულების პრინციპების განსაზღვრა. სტუ-ს შრომები . 2016წ. #3(501), 0,45 ნ.თ..

ბ. ბარკალაია. ტურიზმისა და დაცული ტერიტორიების ურთიერთდამოკიდებულების პრინციპების განსაზღვრა. სტუ-ს შრომები . 15წ. #3(501), 0,45 ნ.თ. 2016წ..

ბ. ბარკალაია. ტურიზმისა და ეროვნული პარკების ურთიერთდამოკიდებულების ძირითადი პრინციპები. რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი” (სტუ). 2012წ. №4. 0,25ნ.თ..

ზ. ვაშაკიძე, ბ. ბარკალაია. ტურიზმისა და ეროვნული პარკების ურთიერთდამოკიდებულების ძირითადი პრინციპები. ბიზნეს-ინჟინერინგის ჟურნალი . 2012წ. #4, გვ. 141-144.

ბ. ბარკალაია. ტურიზმისა და ეროვნული პარკების ურთიერთდამოკიდებულების ძირიტადი პრინციპები. რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი” (სტუ) . 2012წ. №4. 141-144.

მ. ხარხელი. ტურიზმისა და საკურორტო მეორნეობის განვითარება საქართველოში მსოფლიო გამოცდილების კონტექსტში. ეკონომიკა. 2011წ. N 11-12, 83-89.

შ.ყიზილაშვილი. ტურისტული პროდუქტისა და ტურისტული საქონლის კატეგოერიების რაობის საკითხისათვის. საქართველოს ეკონომიკა. 2008წ. N-10 .

მ. ფირანაშვილი. ტურისტული ატრაქციების და გართობის განვითარება მსოფლიოში და მისი პერსპექტივები საქართველოში . ბათუმი, III საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ''ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი". შრომების კრებული. 2012წ. ISBN 978-9941-17-673-9; გვ.113-118.

ბ. ბარკალაია. ტურისტული ბუნებათსარგებლობა და ეკოლოგია. რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი” (სტუ) . 2013წ. №3. 0,35 ნ.თ..

ბ. ბარკალაია. ტურისტული ბუნებათსარგებლობა და ეკოლოგია. რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი” (სტუ). 2013წ. №3. 86-90.

ქ. ქაჯაია, ბ. ბარკალაია. ტურისტული ბუნებათსარგებლობა და ეკოლოგია. ჟ. ,,ბიზნეს ინჟინერინგი". 2013წ. N 3, გვ. 236-239..

ბ. ბარკალაია. ტურისტული პროდუქტის გაანგარიშება საქართველოში და მისი წილი ეკონომიკაში. სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტისა და ევროპული უნივერსიტეტის საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა”. 2011წ. №6 (16). 055თ..

შ. მეტრეველი, ბ.ბარკალაია. ტურისტული პროდუქტის გაანგარიშება საქართველოში და მისი წილი ეკონომიკაში. ჟურნალი: „სოციალური ეკონოიკა“. 2011წ. ISSN 1987-7471 N6(16). გვ.133-141..

ბ. ბარკალაია. ტურისტული პროდუქტის გაანგარიშება საქართველოში და მისი წილი ეკონომიკაში. სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტისა და ევროპული უნივერსიტეტის საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა” . 2011წ. №6 (16). 133-141.

ლ. კვარაცხელია. ტურისტული პროდუქტის მომხმარებელთა დაჯგუფების განზოგადებული მეთოდი. თბილისი, სტუ, 2015. 2015წ. .

ბ. ბარკალაია. ტურისტული პროდუქტის ფორმირებისათვის ძირით ადი საკითხების განსაზღვრა. ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა” . 17წ. №1–2 , 0,45 ნ.თ..

ბ. ბარკალაია. ტურისტული პროდუქტის ფორმირებისათვის ძირითადი საკითხების განსაზღვრა. ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა”. 2015წ. №1–2 , 0,45 ნ.თ..

ბ. ბარკალაია. ტურისტული პროდუქტის ფორმირებისათვის ძირითადი საკითხების განსაზღვრა. ეკონომოკა. 2015წ. #1-2. 66-73.