სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. სონღულაშვილი. ქართული ერთობა და მისი იდენტობა აჭარის მაგალითზე (გაზეთი „სამუსლიმანო საქართველო“). კრებული „ტბელობა 2009“. 2009წ. .

ნ. სონღულაშვილი. ქართული ერთობის ჰომოგენიზაციის პროცესი და მისი ასახვა XX საუკუნის პირველი ოცწლეულის ქართულ ბეჭდცურ მედიაში (ენის, ერთიანი საგანმანათლებლო, ეკონომიკური სივრცის, სოციალური ტიხრების მოშლის პერცეფცია). ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2009წ. #2.

ნ. ფხაკაძე, ქორჩილავა დალი. ქართული ეროვნული სამოსის სახეების ინფორმაციული ბაზის დამუშავება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი, ტბილისი, 2012წ.. 2012წ. №3(25), 125-129 გვ..

ბ. ცხადაძე, თ. ჯაგოდნიშვილი. ქართული ზმნის "კომპიუტერული გრამატიკული ლექსიკონის" შედგენის ძირითადი პრინციპები. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. #13 120-124.

ნ. ჯავაშვილი, ლ. სამსონაძე, ლ. მარგველანი. ქართული ზმნის სიტყვაფორმების შესასწავლი დიალოგური კომპიუტერული სისტემა. ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული #9, თბილისი, გვ. 236-255. 2005წ. .

გ. ჩიკოიძე. ქართული ზმნური სუპერ-პარადიგმა, როგორც ამ ერთეულთა კლასიფიკაციის საფუძველი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი “განათლება”. 2012წ. N 2(5), თბილისი, გვ. 77-86.

ხ. გაჩეჩილაძე. ქართული თვითნაბადი ოქროს ქიმიური შედგენილობა. ჟ. ,,საქართველოს ნავთობი და გაზი'' #2 (6), გვ. 107-112. 2002წ. 1512-0457.

ხ. გაჩეჩილაძე, გ.ფრანგულაშვილი. ქართული თვითნაბადი სპილენძის და მისგან დამზადებული მონეტების ქიმიური შედგენილობა. ,,კერამიკა'' 2(14). 2005წ. .

ნ. სონღულაშვილი. ქართული იდენტობა შუა საუკუნეების საქართველოში ნიკოლოზ კათალიკოსის „საკითხავი სუეტისა“-ს მიხედვით. კრებული „დიდაჭარობა 2010“. 2010წ. .

ნ. სონღულაშვილი. ქართული იდენტობის ისტორიის კვლევის წყაროთმცოდნეობითი და მეთოდოლოგიური პრობლემები (XX საუკუნის პირველი ოცწლეულის მემუარული ლიტერატურის მაგალითზე). ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. #10.

ა. სონღულაშვილი. ქართული ისტორიოგრაფიის მნიშვნელოვანი შენაძენი. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2016წ. #1.

ნ. ჩხარტიშვილი, ლ.უჯმაჯურიძე, ლ.მამასახლისაშვილი, ნ. ჩხარტიშვილი. ქართული იშვიათი საღვინე ვაზის ჯიშების თანამედროვე მეთოებით შესწავლის შედეგები და ეკოსისტემებში მათი გადაადგილების პერსპექტივები. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე . 2016წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. ქართული კორუფციის ანატომია 1. გაზ. "დილის გაზეთი". 2000წ. # 87 .

ჰ. კუპრაშვილი. ქართული კორუფციის ანატომია 2. გაზ. "დილის გაზეთი". 2000წ. #88 .

მ. ბაძაღუა. ქართული კრიმინოლოგიისა და მისი ტერმინების ევოლუცია. ჟურნალი "იურისტი". 2016წ. გვერდი 5,თბილისი.

ნ. გომართელი. ქართული კულტურა - ეროვნული იდენტობის ფენომენი. "პარალელი". 2016წ. N8.

ს. გრიგალაშვილი. ქართული კულტურის კერა საფრანგეთში. ჟურნალი -,,კლიო''. 1999წ. № 5 1999.

ს. გრიგალაშვილი. ქართული კულტურის კერები უცხოეთში. ჟურნალი ,,საქართველო-ევროპა-ამერიკა'' - . 1998წ. .

თ. ბლიაძე. ქართული კულტურის ორიგინალურობა.. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“, #30, თბილისი, . 2014წ. .

ზ. ხასაია. ქართული ლექსის ყივჩაღური ნაპერწკალი. Kartvelology ქართველოლოგია. 2016წ. 2016 (3), გვ.37-42.