სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23465 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გუგულაშვილი. ჰერმეტული როტაციული კომპრესორის ექსპერიმენტული კვლევა. ხანძთა – პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი. ქუთაისი–თბილისი. 2008წ. 1 (6). გვ. 116–118.

ი. ჩხეიძე, ს. ოქრომჭედლიშვილი. ჰერსტის მაჩვენებლის მეთოდის მიხედვით დროითი პროცესების სტოქასტიურობის დონის შეფასება. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2012წ. #2(13) .

რ. პატარაია, ი. ლომიძე, თ. არშბა, გ. ხელიძე. ჰესებიდან სანიტარულ–ეკოლოგიური წყლის გაშვების სიდიდის დადგენის საკითხები. "საქართველოს საინჟინრო სიახლენი". 2013წ. №2(70).

ნ. კოდუა, ა.ახვლედიანი. ჰესების მშენებლობის ინვესტირების რისკ-ფაქტორები გამოწვეული მდინარის ჩამონადენის ალბათური ბუნებით. ელექტროჟურნალი Energyonline . 2009წ. #1 2009.

ა. ახვლედიანი, ნ.კოდუა, ვ.შარიქაძე. ჰესების მშენებლობის ინვესტირების რისკ-ფაქტორები, გამოწვეული მდინარის ჩამონადენის ალბათური ბინებით. Energoline. 2009წ. #1 .

ა. გოგოლაძე, ა.ახვლედიანი, გ.ახვლედიანი. ჰესის აღჭურვა ინვენსტირების ლიზინგური სქემის გამოყენებით. ჰიდროინჟინერია თბილისი. 2008წ. #2(6) გვ. 102-115.

ჯ. ქერქაძე, დ.ვ. ერისთავი ,, ა.რ. გოგიშვილი, , ა.ვ. სარუხანიშვილი,, მ.კ. გუგეშიძე.. ჰეტეროგენული სისტემების თერმოდინამიკური შეფასების ალგორითმის მათემატიკური მოდელი. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2017წ. № 2 (vol. 82), 2017, გვ. 59-67..

დ.ვ. ერისთავი ა.რ. გოგიშვილი ა.ვ. სარუხანიშვილი მ.კ. გუგეშიძე. ჰეტეროგენული სისტემების თერმოდინამიკური შეფასების ალგორითმის მათემატიკური მოდელი. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2017წ. № 2 (vol. 82), 2017, გვ. 59-67..

. ჰეტეროგენული სისტემების თერმოდინამიკური შეფასების ალგორითმის მათემატიკური მოდელი. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2017წ. № 2 (vol. 82), 2017, გვ. 59-67..

. ჰეტეროგენული სისტემების თერმოდინამიკური შეფასების ალგორითმის მათემატიკური მოდელი. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2017წ. № 2 (vol. 82), 2017, გვ. 59-67..

. ჰეტეროგენული სისტემების თერმოდინამიკური შეფასების ალგორითმის მათემატიკური მოდელი. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2017წ. № 2 (vol. 82), 2017, გვ. 59-67..

მ. გუგეშიძე, ერისთავი დ.ვ, გოგიშვილი ა.რ.. ჰეტეროგენული სისტემების თერმოდინამიკური შეფასების ალგორითმის მათემატიკური მოდელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2017წ. ტ.82. N2 , 2017.გვ.59-67.

ერისთავი დ.ვ, გოგიშვილი ა.რ. ჰეტეროგენული სისტემების თერმოდინამიკური შეფასების ალგორითმის მათემატიკური მოდელი. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2017წ. ტ.82. N2 , 2017.გვ.59-67.

დ. ერისთავი, ა. გოგშვილი, ა. სარუხანიშვილი, მ. გუგეშიძე, ჯ. ქერქაძე. ჰეტეროგენული სიტემების თერმოდინამიკის შეფასების ალგორითმის მათემატიკური მოდელი . საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2017წ. #2, ტ.# 82, 2017. გვ.145-153.

ე. მაცაბერიძე. ჰეტეროგენური სისტემების თერმოდინამიკური შეფასების ალგორითმის მათემატიკური მოდელი. Georgian Engineering News.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. No.2 ,(vol.82)2017 International Engineering Academy.Georgian Engineering academy.

თ. ცინცაძე, ნ. გეგეშიძე, ნ. კილასონია, გ. მანველიძე. ჰექსამეთილენტეტრაამინთან (უროტროპინთან) თუთიის და კადმიუმის კოორდინაციული ნაერთები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. ტ.9. №3. გვ. 204-205.

ე. თოფურია, ნ.გეგეშიძე, ნ.კილასონია, გ.მანველიძე. ჰექსამეთილენტეტრაამინთან (უროტროპინთან) თუთიის და კადმიუმის კოორდინაციული ნაერთები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2009წ. 2009, ტ.9 N3 გვ.204–205.

ე. თოფურია, მ.ცინცაძე ა.მამულაშვილი რ.კლდიაშვილი თ. ტუსიაშვილი გ.ცინცაძე ი.გველესიანი. ჰექსამეთილენტეტრაამინთან (ჰმტა) ლითონთა ნიტრატული კოორდინაციული ნაერთები. ქომიის სერია. 2013წ. ტ39 N1-2.

რ. კლდიაშვილი, გ.ცინცაძე, ე.თოფურია, ა.მამულაშვილი, თ.ტუსიაშვილი, ი.გველესიანი. ჰექსამეთილენტეტრაამინთან (ჰმტა) ლითონთა ნიტრატული კოორდინაციული ნაერთები. საქართველოს მეცნიერ აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2013წ. ტომი 39, N1-2, გვ.4.