სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25117 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ხ. თოდაძე. ქართული მილიცია XIX საუკუნეში (ავტორეფერატი). საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2005წ. .

ხ. თოდაძე. ქართული მილიციის შექმნის ისტორიისათვის. კლიო. 2004წ. 24, გვ. 134-140.

ლ. კოტორაშვილი, ბაღათურია ნუგზარ, ბეგიაშილი ნანული, სვანიძე მ.. ქართული მისტელის ქიმიური შედგენილობა. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2005წ. №13, გვ. 46.

ნ. ბეგიაშვილი, ნ. ბაღათურია, ლ. კოტორაშვილი. ქართული მისტელის ქიმიური შედგენილობა . სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2005წ. №13, გვ. 46-47.

ნ. ბეგიაშვილი, ნ. ბაღათურია, ლ. კოტორაშვილი. ქართული მისტელის ქიმიური შედგენილობა . სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2005წ. №13, გვ. 46-47.

ნ. ბეგიაშვილი, ნ. ბაღათურია, ლ. კოტორაშვილი. ქართული მისტელის ქიმიური შედგენილობა. სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2004წ. №12.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი. ქართული მისტელის ქიმიური შედგენილობა. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2004წ. #12.

გ. ძიძიგური. ქართული მიწა–წყლის უცხოელებზე გასხვისების მოსალოდნელი შედეგების შესახებ. განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ,,მოამბის" დამატება, შრომები. 2009წ. 1 (14), გვ.81–84.

თ. თოდუა, ო. ვერულავა, თ. ჟვანია, თ. გვიჩიანი. ქართული ნაბეჭდი სიმბოლოების სტილიზების ერთი ალგორითმის შესახებ. რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი "კომპიუტერული მეცნიერებები და ტექნოლოგიები". 2006წ. #4 (11).

თ. თოდუა. ქართული ნაბეჭდი სიმბოლოების წინასწარი კომპიუტერული დამუშავება. რეცენზირებადი ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი „კომპიუტერული მეცნიერებები და ტექნოლოგიები“. . 2004წ. #1(3).

თ. თოდუა. ქართული ნაბეჭდი სიმბოლოების წინასწარი კომპიუტერული დამუშავება გადასვლების მატრიცის გამოყენებით. სტუ. . 2011წ. .

ო. ვერულავა, მ. ჩხაიძე, ზ.წვერიკმაზაშვილი. ქართული ნაბეჭდი ტექსტების პრეპარირება. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა 2010. 2010წ. 298გვ.

ო. ვერულავა, მ. ჩხაიძე, ზ.წვერიკმაზაშვილი. ქართული ნაბეჭდი ტექსტების სეგმენტაცია. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა. 2010წ. 300გვ.

მ. ამირგულაშვილი. ქართული ნაციონალიზმი XIX საუკუნეში. კულტურა და საზოგადოება. 2013წ. .

მ. ამირგულაშვილი. ქართული ნაციონალიზმის კულტურული საფუძვლები, მოდერნისტული თეორიის ჭრილში. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2010წ. #1 (13), გვ. 4.

ზ. ცოტნიაშვილი. ქართული ნოველა დღეს. ცისკარი. 1996წ. 5-6.

ე. ხახუტაშვილი, ე. ხახუტაშვილი. ქართული ორატორული ხელოვნება. საქართველოს განათ.მეცნიერებათა აკადემია,ჟურნალ "მოამბის" დამატება,შრომების კრებული.. 2009წ. 3(15);122-127გვ, ISSN #1512-102X.

ე. ხახუტაშვილი, ლია კაპანაძე. ქართული ორატორული ხელოვნება. საქ.განათლების მეცნიერებათა აკადემია;საქ.განათლ.მეც.აკადემიის ჟ.მოამბის დამატება შრომები. 2009წ. 3(15); 122-132 გვ. ISSN №1512-102X.

ზ. ოქროსცვარიძე, ლ. ჩხიკვაძე, ი. კახნიაშვილი. ქართული ოქროს ისტორიიდან. . 2009წ. №10, გვ. 200-203 .

გ. ჩხიკვიშვილი, მ. დარჩაშვილი. ქართული პრესის როლი პოლიტიკურ კონფლიქტებში. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2012წ. N3(23), 55-64.