სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. გელაშვილი, ი. ჩხეტია, ნ. ბუთხუზი. Development of logistical system of freight nrffic on transport. International scientific journal “PROBLEMS of MECHANICS”, Tbilisi, . 2009წ. №1(34), 57-59pg.

L. Gachechiladze, M. TEVDORADZE, L. GACHECHILADZE, M. KALABEGISHVILI. Development of Methodology of the Bank Branches’ Optimal Placement. International Black Sea University.. 2018წ. Journal of Business. Volume 7 Issue 1. 2018. ISSN: 2233-369X e-ISSN: 2346-8297.

R. Samkharadze, M. TEVDORADZE, L. GACHECHILADZE, M. KALABEGISHVILI. Development of Methodology of the Bank Branches’ Optimal Placement. Journal of Business, International Black Sea University. 2018წ. Volume 7, Issue 1, 45-48, ISSN: 2233-369X, e-ISSN: 2346-8297.

R. Samkharadze, D. Chikovani. Development of Structure of Expert System on the Basis of Solution of Conflicts among Production Rules. Scientific Journal of International Black Sea University. Tbilisi. 2010წ. Volume 4, Issue 2. p. 157-167.

M. Zoraniani. Deviation as a Means of Foregrounding in Language. სამეცნიერო ჟურნალი Scripta Manent, თბილისი. 2015წ. №2 (26), pp. 39-43.

პ. ქარჩავა, ასანიშვილი გურამ. DHCPv6 პროტოკოლის ერთი გაუმჯობესების შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2014წ. #18, გვ. 234-238.

ასანიშვილი გურამ. DHCPv6 პროტოკოლის ერთი გაუმჯობესების შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2014წ. #18, გვ. 234-238.

T. Mebuke. Diachronic Study of Narrative Structure. . Verbal Communication Techniques. . 2014წ. International Conference Proceedings. Tbilisi 2014, pp. 128-133.

M. Nikoladze, ო. ტუსიშვილი, ნ. მეძმარიაშვილი. DIAGRAMS OF STIFFNESS CHARACTERISTICS IN CROSS-SECTIONS OF DDEPLOYABLE PANTOGRAPH SYSTEM IN TRANSFORMATION PROCESS. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "PROBLEMS OF MECHANICS". 2013წ. Tbilisi, №4(53 ), pp. 93-98.

Sh. Tserodze, N. Tsignadze, O. Tusishvili, M. Nikoladze, A. Chapodze, N. Medzmariashvili, N. Gudushauri. Diagrams stiffness characteristics in cross-section of deployable pantograph systems in transformation process. International scientific journal of IFToMM “Problems of Mechanics”, ISSN 1512-0740. 2013წ. Tbilisi, №4(53 ), pp. 93-98.

Sh.Werodze, N. Tsignadze, O. Tusishvili, M. Nikoladze, N. Medzmariashvili, A. Gudushauri. Diagrams stiffness characteristics in cross-section of deployable pantograph systems in transformation process. . International scientific journal of IFToMM “Problems of Mechanics”, ISSN 1512-0740. 2013წ. Tbilisi.# 4(53). pp.93-98.

გ. ჯანელიძე, რ. ესიავა. dialogisa da msjelobis manqanuri realizeba kriminalist ikur informatikaSi. saqarTvelos ganaTlebis mecnier ebaTa akademiis jurnali “moambe” Ddamateba . 2007წ. @# 9 (343 – 348) .

R. Tkhinvaleli, A.Kvitashvili. L.Natapov. Diamond Depozit Prognosis Using Neuron Networ k. proc. Institut of Cybernetics Geirgian Academy od Sciences. 2004წ. v.3.,n 1-2 pp. 129-135.

ი. ბურდული. Die „Ideen von 1914“ und die Bühne von Bertolt Brecht. სტუ ევროპული კვლევების ცენტრი საერთასორისო სიმპოზიუმის მასალები . 2014წ. #3. 8 გვ. ჩაბარებულია.

L. Chkhartishvili. Dielectric properties of inhomogeneous crystalline semiconductors. Trans. GTU. 2007წ. 4(466), 64-69.

Z. Kiguradze, T. Jangveladze. Difference Scheme for One System of Nonlinear Parabolic Integro-Differential Equations. Appl. Math. Inform. Mech. 2016წ. V.21, N1, 107-123.

G. Berikelashvili. Difference schemes for a mixed boundary value problem of the static theory of elasticity in a rectangle. (Russian). Theory and numerical methods of calculating plates and shells, Vol. II ( Tbilis. Gos. Univ.). 1984წ. pp. 33-36.

G. Berikelashvili, N. Khomeriki. Difference schemes for one fully nonlocal boundary-value problem. International Workshop QUALITDE 2013. 2013წ. .

T. Mebuke. Different Approaches to Intentionality and Text Interpretation. Verbal Communication Techniques. 2012წ. International Conference Proceedings. Tbilisi, Georgia 2012 pp. 167-173.

N. Tsignadze. Different scheme of arranging reflective surface in deployable space reflector antenna.. Международный научный журнал «Проблемы механики». 2016წ. №4(65).