სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

პ. ქარჩავა, ასანიშვილი გურამ. DHCPv6 პროტოკოლის ერთი გაუმჯობესების შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2014წ. #18, გვ. 234-238.

ასანიშვილი გურამ. DHCPv6 პროტოკოლის ერთი გაუმჯობესების შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2014წ. #18, გვ. 234-238.

T. Mebuke. Diachronic Study of Narrative Structure. . Verbal Communication Techniques. . 2014წ. International Conference Proceedings. Tbilisi 2014, pp. 128-133.

M. Nikoladze, ო. ტუსიშვილი, ნ. მეძმარიაშვილი. DIAGRAMS OF STIFFNESS CHARACTERISTICS IN CROSS-SECTIONS OF DDEPLOYABLE PANTOGRAPH SYSTEM IN TRANSFORMATION PROCESS. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "PROBLEMS OF MECHANICS". 2013წ. Tbilisi, №4(53 ), pp. 93-98.

Sh. Tserodze, N. Tsignadze, O. Tusishvili, M. Nikoladze, A. Chapodze, N. Medzmariashvili, N. Gudushauri. Diagrams stiffness characteristics in cross-section of deployable pantograph systems in transformation process. International scientific journal of IFToMM “Problems of Mechanics”, ISSN 1512-0740. 2013წ. Tbilisi, №4(53 ), pp. 93-98.

Sh.Werodze, N. Tsignadze, O. Tusishvili, M. Nikoladze, N. Medzmariashvili, A. Gudushauri. Diagrams stiffness characteristics in cross-section of deployable pantograph systems in transformation process. . International scientific journal of IFToMM “Problems of Mechanics”, ISSN 1512-0740. 2013წ. Tbilisi.# 4(53). pp.93-98.

გ. ჯანელიძე, რ. ესიავა. dialogisa da msjelobis manqanuri realizeba kriminalist ikur informatikaSi. saqarTvelos ganaTlebis mecnier ebaTa akademiis jurnali “moambe” Ddamateba . 2007წ. @# 9 (343 – 348) .

R. Tkhinvaleli, A.Kvitashvili. L.Natapov. Diamond Depozit Prognosis Using Neuron Networ k. proc. Institut of Cybernetics Geirgian Academy od Sciences. 2004წ. v.3.,n 1-2 pp. 129-135.

ი. ბურდული. Die „Ideen von 1914“ und die Bühne von Bertolt Brecht. სტუ ევროპული კვლევების ცენტრი საერთასორისო სიმპოზიუმის მასალები . 2014წ. #3. 8 გვ. ჩაბარებულია.

L. Chkhartishvili. Dielectric properties of inhomogeneous crystalline semiconductors. Trans. GTU. 2007წ. 4(466), 64-69.

Z. Kiguradze, T. Jangveladze. Difference Scheme for One System of Nonlinear Parabolic Integro-Differential Equations. Appl. Math. Inform. Mech. 2016წ. V.21, N1, 107-123.

G. Berikelashvili. Difference schemes for a mixed boundary value problem of the static theory of elasticity in a rectangle. (Russian). Theory and numerical methods of calculating plates and shells, Vol. II ( Tbilis. Gos. Univ.). 1984წ. pp. 33-36.

G. Berikelashvili, N. Khomeriki. Difference schemes for one fully nonlocal boundary-value problem. International Workshop QUALITDE 2013. 2013წ. .

T. Mebuke. Different Approaches to Intentionality and Text Interpretation. Verbal Communication Techniques. 2012წ. International Conference Proceedings. Tbilisi, Georgia 2012 pp. 167-173.

N. Tsignadze. Different scheme of arranging reflective surface in deployable space reflector antenna.. Международный научный журнал «Проблемы механики». 2016წ. №4(65).

M. Sanikidze, E. Medzmariashvili, L. Scialino, J. Santiago-Prowald, C. Mangenot, N. Tsignadze, T. Kikava. Different scheme of arranging reflective surface in deployable space reflector antenna. International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Sciens. International scientific jouenal “Problems of mechanics”. 2016წ. #4(65), pp. 35-41, Tbilisi, ISSN 1512-0740.

ს. შარაშენიძე, G. Sharashenidze, P. Kurtanidze, M. Akhalbedashvili, T. Dundua, G. Usanetashvili,. Differential equations of additional contact-break movement of electric frain motor car brake leverage transmission. . “Problems of Mechanics”, ISSN 1512-0740,. 2010წ. Tbilisi, 2010, N 4 (41), pp. 47-58..

G. Sharashenidze, P. Kurtanidze, M. Akhalbedashvili, T. Dundua, G. Usanetashvili, S. Sharashenidze.. Differential equations of additional contact-break movement of electric frain motor car brake leverage transmission.. “Problems of Mechanics”, ISSN 1512-0740,. 2010წ. Tbilisi, 2010, N 4 (41), pp. 47-58..

K. Kotetishvili, Kevanishvili G.Sh.Kevanishvili I.G.. Diffraction of H-polarized Wave at the Strip. Georgian Engineering News (GEN). 2006წ. № 2, , pp. 11-15.

G. Chixladze, G.Sh.Kevanishvili, I.Kikvadze. Diffraction of H10 Wave at the System of Dielectric Layer and of Cylinder. საქართველოს მა-ს "მოამბე". 1997წ. ტ.156, 3.