სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ც. ღუდუშაური, უგრეხელიძე ი.. ტყვიის სორბციის კინეტიკის შესწავლა საქართველოს საბადოს ფილიპსიტზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2009წ. #1.

ნ. ბახსოლიანი. ტყვიის ფირფიტები კულულუდან. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები VIII. 2008წ. გვ.33–39.

მ. მჭედლიშვილი, ზ. შერაზადიშვილი,, ნ. შეყრილაძე. ტყვიის, სპილენძის დათუთიის სულფიდების ბუნებრივი ფლოტაციის უნარის გამოკვლევა; . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი; . 2015წ. თბილისი. ტ.15; №2, გვ.103-110..

მ. მჭედლიშვილი, ზ.შერაზადიშვილი,, ნ.შეყრილაძე. ტყვიისა და თუთიის შემცველი ოქროს მადნის ფიზიკური მეთოდებით გამდიდრების პროცესის გამოკვლევა. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი კერამიკა. . 2014წ. თბილისი. №1(31)..

დ. კუპატაძე, მიქელაძე ა, ბასილაძე მ. ტყიბულ-შაორის საბადოზე გადიდებული სისქის ფენების დამუშავება მთელ სისქეზე ჩამოქცევით და დალამვით. "სამთო ჟურნალი". 2009წ. №1(22), გვ. 10-13.

დ. კუპატაძე, ზ. დალაქიშვილი. ტყიბულ-შაორის საბადოს "დასავლეთი-2" შახტის მშენებლობის აღდგენისა და განვითარების პერსპექტივები". "სამთო ჟურნალი". 2006წ. №1-2(16-17), გვ. 14-26.

დ. კუპატაძე. ტყიბულ-შაორის საბადოს გამომუშავებული ველების გავლენა ნაქერალას ქედის ეკოსისტემაზე. "სამთო ჟურნალი". 2011წ. №1(26), გვ. 44-46.

გ. ჯავახიშვილი, გ. ჯავახიშვილი, დ. კუპატაძე. ტყიბულ-შაორის საბადოს გამომუშავებული ველების გავლენა ნაქერალას ქედის ეკოსისტემაზე. სამთო ჟურნალი. 2011წ. №1(26), 44-46 გვ..

ა. აბშილავა, დოლიძე ნანა. ტყიბულ-შაორის საბადოს ნახშირების წვრილმარცვლოვანი შლამების გამოყენების პერსპექტივები. ,,საქართველოს ნავთობი და გაზი“. 2013წ. № 28, 4 გვ..

ა. აბშილავა. ტყიბულ-შაორის საბადოს ნახშირების წვრილმარცვლოვანი შლამების გამოყენების პერსპექტივები. ,,საქართველოს ნავთობი და გაზი“. 2013წ. № 28, 4 გვ..

ა. აბშილავა. ტყიბულ-შაორის საბადოს ნახშირების წვრილმარცვლოვანი შლამების გამოყენების პერსპექტივები. ,,საქართველოს ნავთობი და გაზი“. 2013წ. № 28, 4 გვ..

გ. არაბიძე, ვ.ჯამარჯაშვილი, თ.ჯიშკარიანი. ტყიბულ-შაორის საბადოს ქვანახშირებისა და მათი გაზიფიკაციით მიღებული საწვავი აირების წვის შედეგად ატმოსფეროში გამოტყორცნილი რადიოაქტიური ნივთიერერბების შედარებითი ანალიზი.. ენერგია . 2005წ. #1 (33) გვ.12-16.

ა. აბშილავა, ზ. არაბიძე. ტყიბულ-შაორის საბადოს წვრილმარცვლოვანი ნახშირებისა და შლამების გადამუშავებისა და გამოყენების პერსპექტივები. ,,სამთო ჟურნალი” . 2009წ. #1(22).

გ. მაღალაშვილი, გ. მაღალაშვილი, ზ. გორდეზიანი, ო. ლანჩავა. ტყიბული-შაორის საბადოს ბაზაზე საქართველოს ნახშირის მრეწველობის რესტრუქტურიზაციის პრინციპები და მოსალოდნელი შედეგები. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2008წ. 1-3. გვ. 55-70.

ი. ჟორდანია, რეხვიაშვილი ი. , გორდეზიანი ზ., გობეჩია გ., მაღალაშვილი გ.. ტყიბული-შაორის საბადოს ბაზაზე საქართველოს ნახშირის მრეწველობის რესტრუქტურიზაციის პრინციპები და მოსალოდნელი შედეგები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი. 2008წ. #1-3, გვ.55-69.

დ. კუპატაძე. ტყიბული-შაორის საბადოს გამომუშავებული ველები და გამომუშავებით გამოწვეული დეფორმაციები. სამთო ჟურნალი. 2012წ. 2(29),15-17.

დ. კუპატაძე. ტყიბული-შაორის საბადოს გამომუშავებული ველები და მიერ გამოწვეული დეფორმაციები. თეზისების კრებული. 2010წ. .

ა. სულაძე, ნ.ასლანიკაშვილი, ვ.იორაშვილი. ტყიბული-შაორის საბადოს ნახშირის ფენებიდან მეთანის მოპოვების პერსპექტივების შეფასება . ჟ.: თსუ "მეცნიერება" . 2013წ. №5, გვ. 44-47.

დ. კუპატაძე. ტყიბული-შაორის საბადოს შეფასება მოსალოდნელი ბუნებრივ-ტექნოლოგიური საშიშროების მიხედვით. სამთო ჟურნალი. 2012წ. 2(29),18-19.

გ. არაბიძე, გ. არაბიძე, ვ.ჯამარჯაშვილი, თ.ჯიშკარიანი. ტყიბულის ნახშირის და მისი გაზიფიკაციით მიღებული აირების წვის შედეგად ატმოსფეროსი გამოტყორცნილი მიკროელემენტების შედარებითი ანლიზი. ენერგია. . 2004წ. საიუბილეო გვ 34-39.