სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23733 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. გოგუაძე, ხარებავა შალვა. ჭაბურღილების ბურღვისას მრავალკრიტერიული ამოცანების გადაწყვეტა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #18, გვ. 126-134.

გ. ვარშალომიძე, ვ. ხითარიშვილი, ნ. მაჭავარიანი, ლ. აზმაიფარაშვილი. ჭაბურღილების გამაგრება პროდუქტიული ფენის გახსნისას. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #18, გვ. 98–105.

გ. ვარშალომიძე, ი. გოგუაძე. ჭაბურღილების დამთავრების ინტერვალების ჰიდროდინამიკური მოდელირება (ლოგოკით განვითარებული) . საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2008წ. #22, 190-206 გვ..

ვ. ხითარიშვილი, გ. ვარშალომიძე, ნ. მაჭავარიანი, ლ. აზმაიფარაშვილი. ჭაბურღილების დამთავრებისას ღია ლულის სანგრევისპირა ზონის ქიმიური გაწმენდის ახალი მეთოდები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #16, გვ. 98–105.

ნ. მეფარიშვილი, ნ. მაჭავარიანი, ვ. ხითარიშვილი. ჭაბურღილების დაცემენტებისათვის საჭირო ცემენტის ხსნარში ქვიშის რაოდენობის და წყლის მოთხოვნილებას შორის დამოკიდებულების დადგენა. შრომები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. N 4(478).

ნ. მაჭავარიანი, ვ. ხითარიშვილი. ჭაბურღილების დაცემენტებისათვის საჭირო ცემენტის ხსნარში ქვიშის რაოდენობის და წყლის მოთხოვნილებას შორის დამოკიდებულების დადგენა. შრომები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. N 4(478).

ვ. ხითარიშვილი, გ. ვარშალომიძე. ჭაბურღილების დაცემენტებისას პერლიტის, როგორც ცემენტზე აქტიური დანამატის გამოყენება. სამთო ჟურნალი . 2013წ. #1(30), გვ.5.

გ. ტაბატაძე, მ.ხადური,მ.ბერაია/ბ.ტაბატაძე. ჭაბურღილების კაპიტალური რემონტების დაფინანსების ეფექტიანობის შესახებ. ჟურნალი „საქართველოს ნავთობი და გაზი“, . 2005წ. №15, 2005, გვ.25–32;.

ი. გოგუაძე. ჭაბურღილის ამორეცხვის პროცესის მოდელირება ბურღვის დროს. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2005წ. #13, 85-91 გვ..

ი. გოგუაძე. ჭაბურღილის დამთავრება დებიტის ოპტიმიზაციით ფენის გახსნის ზედაპირის გაზრდით. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2010წ. #26, 45-52 გვ.

ვ. ხითარიშვილი, ნ. მაჭავარიანი. ჭაბურღილის დაცემენტებისათვის საჭირო ცემენტის ხსნარში ქვიშასა და წყალმოთხოვნილებას შორის დამოკიდებულების დადგენა. სტუ–ს შრომები. 2010წ. #4(478), გვ.4.

გ. ვარშალომიძე, ნ. მაჭავარიანი, ვ. ხითარიშვილი, მ. წურწუმია. ჭაბურღილის თანამედროვე დასაცემენტებელი დანადგარები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2008წ. #22, გვ.263–273.

ვ. ხითარიშვილი, ი. გოგუაძე. ჭაბურღილის ფენთან ჰიდროდინამიკური კავშირის გაუმჯობესების ტექნიკური და ტექნოლოგიური საშუალებები. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2012წ. #27, გვ. 72–81.

ი. გოგუაძე. ჭაბურღილში დაუბალანსებელი ბურღვის ჰიდროდინამიკა. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #15, 95-109 გვ..

ი. გოგუაძე. ჭაბურღილში ფლუიდის მოდენის დინამიკის მათემატიკური მოდელი. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2003წ. #3(7), 118-120.

ი. კეცხოველი. ჭავჭავაძე და XIX საუკუნის ქველმოქმედი თავადაზნაურობა” . სამეც. კრებ. ,,ანალები” გამომც. ,,უნივერსალი”. 2007წ. გვ. 84-110.

უ. ზვიადაძე, ხ. ავალიანი, მ. მარდაშოვა. ჭალადიდის ნავთობსაძიებო მოედნის ჰიდროგეოქიმიური თავისებურებები. სტუ-ს შრომები, #2(476), გვ. 48-52. 2010წ. ISSN1512-0996.

მ. მარდაშოვა, უ. ზვიადაძე, ხ. ავალიანი. ჭალადიდის ნავთობსაძიებო მოედნის ჰიდროგეოქიმიური თავისებურებები. სტუ-ს შრომები, . 2010წ. ISSN1512-0996, #2(476), გვ. 48-52.

ზ. დანელია, მ. თოფურია გ. მელიქიძე. ჭალურ და კალაპოტური ნაკადებში საშუალო სიჩქარეების საანგარიშო განტოლებათა სისტემის ამოხსნის მეთოდიკა . მშენებლობა სამეცნიერო -ტექნიკური ჟურნალი თბილისი. 2009წ. #1(12) გვ.79-83.

ა. რობიტაშვილი, ო. ნატროშვილი. ჭარბი პაკეტების დაყოფის ალგორითმები მათი დროითი ხანგრძლივობების მიხედვით. Georgian enginering news. 2016წ. №3 (vol 79) 35-36.