სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. კუტუბიძე, ბ. ცხადაძე. ქართული სახელმწიფო, კაცობრიობა და გლობალიზაცია მეცნიერულ თვალსაწიერში. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2014წ. №2.

დ. ცუცქირიძე. ქართული სახელმწიფოს მოწყობის ფარნავაზისეული კონცეფციისათვის (ისტორიულ შედარებითი და კონფლიქტოლოგიური ასპექტები),. განათლება. 2011წ. № 1, გვ.70–75.

ნ. ბეგიაშვილი, ნ. ბაღათურია. ქართული სახელმწიფოს ნივთიერების მაგისტრატურის გზა კვების მრეწველობაზე გადის. სსმმ აკადემია სამეცნიერო შრომათა კრებული ტომი . 2004წ. №7.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია. ქართული სახელმწიფოს ნივთიერების მაგისტრატურის გზა კვების მრეწველობაზე გადის. სსმმ აკადემია სამეცნიერო შრომათა კრებული ტომი . 2004წ. # 7.

ლ. უჯმაჯურიძე, ნ.ჩხარტიშვილი, ვ.კვალიაშვილი, დ. მაღრაძე. ქართული სელექციური საღინე ვაზის ახალი ჯიშები.. „ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვის“ მასალები. . 2013წ. 223-225გვ.

ლ. მარგველანი. ქართული სიტყვაფორმის პრეფიქსული ნაწილის მორფოლოგიური ანალიზის ალგორითმის შესახებ. . 1999წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. გვ. 161-167..

ნ. სონღულაშვილი. ქართული სოციალური გარემო 1900-1921 წლებში (გლეხობა). ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის ინსტიტურის შრომები. 2011წ. #5.

ა. თუშიშვილი, მ.თუშიშვილი. ქართული ტექსტის გარდაქმნა მეტყველების კომპილაციური სინთეზის დროს. სტუ არჩილ ელაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2015წ. NI9: 115-118. .

ა. თუშიშვილი, მ.თუშიშვილი, რ.ერემიან. ქართული ტექსტის კომპილაციური სინთეზის ერთი ალგორითმის რეალიზაციის შესახებ. სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2016წ. N20: 153-156.

ა. თუშიშვილი, მ.თუშიშვილი, null. ქართული ტექსტის კომპილაციური სინთეზის ზოგიერთი თავისებურებების შესახებ. სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2017წ. N21: 138-141.

მ. შელეგია. ქართული ტრაგიკომედია. ჟ. განათლება, სტუ. 2012წ. N 2 (5), გვ. 73-76.

ბ. ცხადაძე, თ. ჯაგოდნიშვილი. ქართული ფრაზეოლოგიზმის სტრუქტურის თანამედროვე ხედვა. ჟურნალი "განათლება". 2011წ. #1, 176-180.

გ. ცაავა. ქართული ფულადი ერთეულის ისტორიული რეტროსპექტივა . ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია.. 2014წ. გვ. 186 – 199.

გ. ცაავა. ქართული ფულადი ერთეულის ისტორიული რეტროსპექტივა . „მეცნიერება და ცხოვრება“,. 2014წ. N 2 (10) - გვ. 35-43..

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე, ბ.ფიჩხაია. ქართული ქიმიის კლასიკოსი. თსუ შრომები 363. 2009წ. ქიმია.გვ.82-90.

თ. წერეთელი. ქართული ღვინის ექსპორტის მარკეტინგული კვლევა. ბიზნეს ინჟინერინგი. 2014წ. N3 თბილისი 2014 საქართველო გვ.187-189.

ლ. კოტორაშვილი, ბაღათურია ნუგზარ, ბეგიაშვილი ნანული, მარდალეიშვილი მზია, სვანიძე მ. . ქართული ღვინოების ნატურალობის მაჩვენებლების შესახებ. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2003წ. №11, გვ. 40.

ნ. ბეგიაშვილი, ნ. ბაღათურია, ლ. კოტორაშვილი. ქართული ღვინოების ნატურალობის მაჩვენებლების შესახებ. სსმმ აკადემიის "მოამბე". 2003წ. №11.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ლ. კოტორაშვილი. ქართული ღვინოების ნატურალობის მაჩვენებლების შესახებ. სსმმ აკადემიის . 2003წ. #11.

თ. ხოხობაშვილი, კიკალიშვილი ანანო. ქართული ჩვეულებითი სამართალი და გენდერი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. #2, გვ. 163-167.