სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. აბშილავა. ტყიბულ-შაორის საბადოს ნახშირების წვრილმარცვლოვანი შლამების გამოყენების პერსპექტივები. ,,საქართველოს ნავთობი და გაზი“. 2013წ. № 28, 4 გვ..

ა. აბშილავა. ტყიბულ-შაორის საბადოს ნახშირების წვრილმარცვლოვანი შლამების გამოყენების პერსპექტივები. ,,საქართველოს ნავთობი და გაზი“. 2013წ. № 28, 4 გვ..

გ. არაბიძე, ვ.ჯამარჯაშვილი, თ.ჯიშკარიანი. ტყიბულ-შაორის საბადოს ქვანახშირებისა და მათი გაზიფიკაციით მიღებული საწვავი აირების წვის შედეგად ატმოსფეროში გამოტყორცნილი რადიოაქტიური ნივთიერერბების შედარებითი ანალიზი.. ენერგია . 2005წ. #1 (33) გვ.12-16.

ა. აბშილავა, ზ. არაბიძე. ტყიბულ-შაორის საბადოს წვრილმარცვლოვანი ნახშირებისა და შლამების გადამუშავებისა და გამოყენების პერსპექტივები. ,,სამთო ჟურნალი” . 2009წ. #1(22).

გ. მაღალაშვილი, გ. მაღალაშვილი, ზ. გორდეზიანი, ო. ლანჩავა. ტყიბული-შაორის საბადოს ბაზაზე საქართველოს ნახშირის მრეწველობის რესტრუქტურიზაციის პრინციპები და მოსალოდნელი შედეგები. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2008წ. 1-3. გვ. 55-70.

ი. ჟორდანია, რეხვიაშვილი ი. , გორდეზიანი ზ., გობეჩია გ., მაღალაშვილი გ.. ტყიბული-შაორის საბადოს ბაზაზე საქართველოს ნახშირის მრეწველობის რესტრუქტურიზაციის პრინციპები და მოსალოდნელი შედეგები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. თბილისი. 2008წ. #1-3, გვ.55-69.

დ. კუპატაძე. ტყიბული-შაორის საბადოს გამომუშავებული ველები და გამომუშავებით გამოწვეული დეფორმაციები. სამთო ჟურნალი. 2012წ. 2(29),15-17.

დ. კუპატაძე. ტყიბული-შაორის საბადოს გამომუშავებული ველები და მიერ გამოწვეული დეფორმაციები. თეზისების კრებული. 2010წ. .

ა. სულაძე, ნ.ასლანიკაშვილი, ვ.იორაშვილი. ტყიბული-შაორის საბადოს ნახშირის ფენებიდან მეთანის მოპოვების პერსპექტივების შეფასება . ჟ.: თსუ "მეცნიერება" . 2013წ. №5, გვ. 44-47.

დ. კუპატაძე. ტყიბული-შაორის საბადოს შეფასება მოსალოდნელი ბუნებრივ-ტექნოლოგიური საშიშროების მიხედვით. სამთო ჟურნალი. 2012წ. 2(29),18-19.

გ. არაბიძე, გ. არაბიძე, ვ.ჯამარჯაშვილი, თ.ჯიშკარიანი. ტყიბულის ნახშირის და მისი გაზიფიკაციით მიღებული აირების წვის შედეგად ატმოსფეროსი გამოტყორცნილი მიკროელემენტების შედარებითი ანლიზი. ენერგია. . 2004წ. საიუბილეო გვ 34-39.

თ. გაბადაძე, ზ. სადუნიშვილი, ი.სულაძე. ტყიბულის ნახშირის ნაცრის შემცველი ცემენტების თვისებების და მათი სიმტკიცის ზრდის საშუალებები. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. . 2012წ. №12 (1), გვ.5-8.

მ. წვერავა, ლ. გვასალია, თ. ფალავანდიშვილი, ე. შენგელია. ტყიბულის ქვანახშირის გამამდიდრებელი კომბინატის ნარჩენების სორბციული უნარის შესწავლა მძიმე მეტალების მიმართ . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. №8(4), 385-386.

თ. ფალავანდიშვილი, ლერი გვასალია, მაია წვერავა. ტყიბულის ქვანახშირის გამამდიდრებელი კომბინატის ნარჩენების სორბციული უნარის შესწავლა მძიმე მეტალების მიმართ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ. 8, #4, გვ.387–389.

მ. წვერავა, ლ. გვასალია,, თ.ფალავანდიშვილი. ტყიბულის ქვანახშირის გამამდიდრებელი კომბინატის საწარმოო ნარჩენების სორბციული უნარი და გამოყენების შესაძლებლობა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2008წ. №8(4). .

თ. ფალავანდიშვილი, ლერი გვასალია, მაია წვერავა, ევგენია შენგელია. ტყიბულის ქვანახშირის გამამდიდრებელი კომბინატის საწარმოო ნარჩენების სორბციული უნარი და გამოყენების შესაძლებლობა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. ტ. 8, #4, გვ.385–386.

ე. შენგელია, ე. შენგელია, თ. ფალავანდიშვილი, ე.გვასალია. ტყიბულის ქვანახშირის გამამდიდრებელი კომბინატის საწარმოო ნარჩენების სორბციული უნარი და გამოყენების შესაძლებლობა. GEORGIA CHEMICAL JOURNAL. 2009წ. 8(4) 385-386.

ლ. გვასალია, ე. შენგელია, მ.წვერავა, თ. ფალავანდიშვილი. ტყიბულის ქვანახშირის გამდიდრების კომბინატის ნარჩენების სორბციული უნარი და მათი ადსორბციული შესაძლებლობები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2008წ. ტ.8, №4.

ე. შენგელია, მ. წვერავა, თ. ფალავანდიშვილი, ლ. გვასალია. ტყიბულის ქვანახშირის გამდიდრების კომბინატის ნარჩენების სორბციული უნარი და მათი ადსორბციული შესაძლებლობები.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. თბილისი. №8(4).

ლ. გვასალია, ე. შენგელია. ტყიბულის ქვანახშირის ფიქალების ფაზური შემადგენლობა და მათი ადსორბციული შესაძლებლობები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2008წ. ტ.9, №1.