სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. შენგელია, ე. შენგელია, თ. ფალავანდიშვილი, ე.გვასალია. ტყიბულის ქვანახშირის გამამდიდრებელი კომბინატის საწარმოო ნარჩენების სორბციული უნარი და გამოყენების შესაძლებლობა. GEORGIA CHEMICAL JOURNAL. 2009წ. 8(4) 385-386.

ლ. გვასალია, ე. შენგელია, მ.წვერავა, თ. ფალავანდიშვილი. ტყიბულის ქვანახშირის გამდიდრების კომბინატის ნარჩენების სორბციული უნარი და მათი ადსორბციული შესაძლებლობები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2008წ. ტ.8, №4.

ე. შენგელია, მ. წვერავა, თ. ფალავანდიშვილი, ლ. გვასალია. ტყიბულის ქვანახშირის გამდიდრების კომბინატის ნარჩენების სორბციული უნარი და მათი ადსორბციული შესაძლებლობები.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. თბილისი. №8(4).

ლ. გვასალია, ე. შენგელია. ტყიბულის ქვანახშირის ფიქალების ფაზური შემადგენლობა და მათი ადსორბციული შესაძლებლობები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2008წ. ტ.9, №1.

ა. აბშილავა, ზ. არაბიძე, დ. ტალახაძე. ტყიბულჰესის წყალსაცავიდან მყარი წვრილმარცვლოვანი ქვანახშირის მოპოვების ტექნოლოგია. სტუ-ს შრომები . 2003წ. #6 (439) .

ა. აბშილავა, დოლიძე ნანა. ტყიბულ–შაორის საბადოს ნახშირების წვრილმარცვლოვანი შლამების გამდიდრების და გაუწყლოების ზოგიერთი საკითხები. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2017წ. № 1’ 17.

დ. გუბელაძე. ტყის დაცვითი ღონისძიებები და წყლისმიერი ეროზიული პროცესები. ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება „ . 2017წ. 2(16 ) ტომი , თსაუ, თბილისი.გვ.100-105.

თ. პატარქალაშვილი, თ. პატარქალაშვილი, ნაკაიძე ე. . ტყის დაცვის ეკოლოგიური პრობლემები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2000წ. #4-6, 6 გვ..

ი. ჟორდანია, ნაკაიძე ე. , თ.პატარქალაშვილი. ტყის დაცვის ეკოლოგიური პრობლემები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2000წ. #4-6, 3 გვ..

ლ. გიგინეიშვილი, ნ.ყარალაშვილი. ტყის ინვენტარიზაციის ამორჩევით-სტატისტიკური მეთოდი და მის „გ ი ს“ ტექნოლოგიით რეალიზების მაგალითი. სამეცნიერო-ტექნიკური ურნალი „ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“. 2017წ. N 2(39) 2017.

თ. ხმელიძე, თ.ვანიშვილი. ტყის პროდუქტების მრეწველობაში გამოყენების ეკონომიკური ეფექტურობა. სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2012წ. N4 გვ:129-132 2012.

თ. პატარქალაშვილი. ტყის რესურსები წიგნში: საქართველოს ბუნებრივი რესურსები. თბილისი, მეცნიერება. 2015წ. .

თ. პატარქალაშვილი. ტყის როლი გარემოს ეკოლოგიურ სტაბილიზაციაში. ბიზნეს ენჟინერინგი. 2013წ. №3 .

თ. პატარქალაშვილი, ლ.ზედგენიძე. ტყის საკუთრების ფორმების შესახებ . მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2005წ. #7-9, 5 გვ..

ნ. კობახიძე, მ.სალუქვაძე. ტყის საფარის როლო თოვლის ზვავების ფორმირებაში. საქ-ოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2015წ. ტ.121, თბილისი, გვ.27-30.

მ. სალუქვაძე, ნ.კობახიძე. ტყის საფარის როლო თოვლის ზვავების ფორმირებაში. საქ-ოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2015წ. ტ.121, თბილისი, გვ.27-30.

თ. შუბლაძე, ნ. წიგნაძე, შუბლაძე შალვა. ტყის ხანძრების კლასიფიკაცია და გარემოზე ზემოქმედება. სტუ-ს ნაგებობების, სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი. 2017წ. ISSN-1987-801X.

ლ. ქუთათელაძე, null. უალკოჰოლო სასმელები ბავშვთა კვებაში. სოც. პედიატრ. დაცვის ფონდის ჟურ. თბილისი. 2006წ. #8-3-2.

ლ. ქუთათელაძე, ქუთათელაძე გოჩა. უალკოჰოლო სასმელების დამზადება კვების მრეწველობის მეორადი პროდუქტებიდან. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 0წ. .

ლ. ქუთათელაძე, ქუთათელაძე გოჩა. უალკოჰოლო სასმელების დამზადება მინერალური წყლების `დმანისი~ და `საირმის~ გამოყენებით. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7.