სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ქუთათელაძე, ნანიტაშილი თენგიზი. უალკოჰოლო სასმელების მიღება მინერალური წყლების და მთის წყაროების გამოყენებით. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2009წ. №25.

ლ. ქუთათელაძე, კერესელიძე ლ.. უალკოჰოლო სასმელებისა და მინერალური წყლების წარმოება საქართველოში. ეროვნ. მეურნეობ. აღორძინ. და სრულ¬ყოფის პრობლემები საქ. საბაზრო ეკონ. პირობებში, თბილისი. 2003წ. ტომი 7.

თ. ჭანტურია. უახლესი არქიტექტურის გამომსახველობითი ტენდენციები. სტუ–ს "განათლება". 2012წ. №1(4).

დ. ტაბატაძე, კ. იაშვილი, გ.დათუაშვილი. უბან-უბან არაერთგვაროვანი ღრუტანიანი ცილინდრის გაანგარიშება. ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. N1(24)2012.

რ. პეტრიაშვილი. უბით სატარებელი წიგნი. . ჯურნალი "მიჯნა" . 2016წ. .

მ. კაპანაძე, ი ზედგენიძე, ა.სარუხანიშვილი, მ.მშვილდაძე. უბოროუფტორო გრუნტები და მათი შეჭიდულობა ფოლადთან. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი ,,კერამიკა". 2012წ. N 1 (27), 9 გვ..

ჯ. ხუნწარია, მ. ჯღამაძე, მ. გოგბერაშვილი, რ. მაჩალაძე. უდანაკარგოდ კოდირებული წრფივი გარდასახვის ტრანსფორმანტების დეკოდირების ალგორითმი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები" მოხსენებების კრებული.. 2010წ. გვ. 281-285.

მ. ჭანტურაია. უდანაშაულო დამნაშავენი (ფრანც კაფკას „პროცესი'') . ჟურნალი „ჩვენი მწერლობა''. 2012წ. .

თ. ჭიპაშვილი, მ. კუხალეიშვილი, ი. მეგრელიშვილი, ე. ბულაური. უვირუსო კარტოფილის სათესლე მასალის რეპროდუქცია. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტუალი. 2015წ. ISSN1512 - 2530, გვ 153-160.

ე. ბულაური, მ. კუხალეიშვილი, ი. მეგრელიშვილი, თ. ჭიპაშვილი. უვირუსო კარტოფილის სათესლე მასალის რეპროდუქცია. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტუალი. 2015წ. #30 2015 წ. ISSN 1512-2530 გვ. 156-160.

I. Megrelishvili, მ. კუხალეიშვილი, ე. ბულაური, თ. ჭიპაშვილი,. უვირუსო კარტოფილის სათესლე მასალის რეპროდუქცია. . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“ , . 2015წ. № 30, გვ.153-160..

თ. ჭიპაშვილი, მ. კუხალეიშვილი, ე. ბულაური, ნ. მურვანიძე, თ. შამათავა. უვირუსო კარტოფილის სინჯარის მცენარეების მიღება გამრავლება. აგროინფო. 2008წ. #7(21) გვ. 20-21.

ე. ბულაური, მ. კუხალეიშვილი, ნ. მურვანიძე, თ. ჭიპაშვილი, თ. შამათავა. უვირუსო კარტოფილის სინჯარის მცენარეების მიღება გამრავლება. აგროინფო. 2008წ. 7, (21) გვ 20-21.

მ. კუხალეიშვილი, ე. ბულაური, თ. შამათავა. უვირუსო კარტოფილის სინჯარის მცენარეების მიღება-გამრავლება. აგროინფო. 2008წ. №7(21) გვ. 20-21.

მ. კუხალეიშვილი, I. Megrelishvili, მ. ჩაჩანიძე. უვირუსო კარტოფილის სინჯარის მცენარეების მიღება-გამრავლება. აგროინფო. 2008წ. №4(18) გვ.24-25.

მ. კუბლაშვილი, თ. ამბროლაძე. უზრუნველყოფის თეორიული მრუდების პარამეტრების განსაზღვრა კომპიუტერით უდიდესი დამაჯერებლობის მეთოდის გამოყენების დროს. ჟურნ. "მშენებლობა". 2013წ. #1(28).

ე. შაკიაშვილი. უზუალური ეპითეტი, როგორც მწერლის ენობრივი სურათ-ხატის დეკოდირების ერთ-ერთი მარკერი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“. 2013წ. N1(7), გვ. 80-84.

ე. შაკიაშვილი. უზუალური მეტაფორა, როგორც ინტერტექსტური კავშირების ენობრივი მარკერი გიორგი ლეონიძის „ნატვრის ხეში“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „განათლება“. 2012წ. N1(4), გვ. 120-124.

ლ. ჩიქავა. უთანასწორობა შემოსავლის განაწილებაში და მისი განმსაზღვრელი ფაქტორები.. ჟურნალი ”ეკონომიკა”, № 1. 2008წ. 7 გვ..