სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23780 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ხოტივარი, ილურიძე ნელი, შარაშიძე მ.. ჭიაფერას ფესვებიდან ბიოლოგიურა . სსმმ აკადემიის მოამბე. 2006წ. №15, გვ. 155-157.

ფ. ვერულაშვილი, ლ. კახიანი, ა. ლებანიძე. ჭრუჭის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენა რესტავრაცია. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი,,მშენებლობა". 2012წ. N-4(27) 114-116.

რ. ბაკურაძე, ლ. ნადარეიშვილი, ნ. თოფურიძე, . შარაშიძე, თ. ნაკაიძე, ი. ფავლენიშვილი. ხაზობრივი პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაცია. გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები, თბილისი,. 2012წ. . გვ. 92-98.

ლ. ნადარეიშვილი, რ. ბაკურაძე, ნ. თოფურიძე, . შარაშიძე, თ. ნაკაიძე, ი. ფავლენიშვილი.. ხაზობრივი პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაცია.. გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები, თბილისი, . 2012წ. 92-98.

თ. ბერიძე, ნ. ნიკვაშვილი, ი. ხატისკაცი. ხაზოვან მოდელებშიზედაპირების ასახვის საკითხისათვის. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2008წ. №4.

ი. ფავლენიშვილი, ლ. ნადარეიშვილი, ლ, შარაშიძე. ხაზოვანი პოლიმერების გრადიენტულად ორიენტირებული მდგომარეობა: ფორმირების ზოგიერთი კანონზომიერება, . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, . 2014წ. ტ.14, N1, გვ.48-55.

ბ. ცხადაძე. ხალიბების ნაკვალევს არ ეღალატების. ყოველკვარტალური ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი’’. 2012წ. #1, გვ. 242-244.

გ. აგლაძე, ი. კახნიაშვილი, გ. წურწუმია. ხალკოპირიტის სუსპენზიური ელექტროდის მუშაოის მექანიზმი ანოდური დაჟანგვისას. მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. 1999წ. ტ. 25, # 3–4, 340–342.

ლ. წიკლაური. ხალხთა თანასწორუფლებიანობის და თვითგამორკვევის პრინციპი. საერტაშორისო გამომცემლობა ,,პროგრესი". 2017წ. ISBN 978-9941-9454-1-0.

მ. წულუკიძე, ლილი ბოლქვაძე. ხალხთა კულტურული ტრადიციები და კვების ტიპები. სტუ. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 0წ. 2016№1-2 გვ.379.

ე. კალანდაძე, ნ. იმნაძე. ხალხური არქიტექტურა და თანამედროვეობა. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება შრომები . 2009წ. 1 (13) 317-321 გვ..

ბ. ცხადაძე. ხალხური ეტიმოლოგია და ისტორიული ხსოვნა. "საიუბილეო კრებული". 2011წ. .

ი. ლომიძე, თ. მრევლიშვილი. ხანგრძლივ ექსპლუატაციაში მყოფი მაგისტრალური მილსადენების ტექნიკური მდგომარეობის შეფასება. . 2015წ. 2(74)/.

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზ, ნარიმანიძე ნინო. ხანგრძლივად დატვირთული ბეტონის პუასონის კოეფიციენტის დამოკიდებულება მასალის ტენშემცვლელობაზე. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", "ჰიდროინჟინერია". 2016წ. #1-2(21-22), 23–29გვ.

ე. სადაღაშვილი. ხანგრძლივი შენახვის პირობებში ზოგიერთი პროდუქტის წვენის ქიმიური შემადგენლობის ცვლილების ექსპერიმენტული შესწავლა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2009წ. თბილისი №3 (473). გვ. 32-34 .

თ. ხმელიძე, გ.აბაშიძე, რ.მახვილაძე. ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმირება მშენებლობაში. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი მშენებლობა, . 2006წ. ISSN 1512-3936, N 3,გვ.38.

ნ. რაზმაძე, ლ.ბარდაველიძე, ს.მეტონიძე, ლ.სხირტლაძე. ხანძრის პრევენცია მშენებლობაზე. ჟურნალი `საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2009წ. #24, გვ. 147-154..

თ. მაგრაქველიძე. ხაოიანი ზედაპირების თბოგაცემის პროცესის ფიზიკური მოდელის დაზუსტებისათვის . ა.ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2007წ. თბილისი, N11, გვ.126-131.

თ. მაგრაქველიძე, ნ. ბანცაძე, ნ.ლეკვეიშვილი. ხაოიანობის გეომეტრიული პარამეტრების გავლენა თბოგაცემაზე სარევიან აპარატში სარევისა და თბოგამცემი ზედაპირის სხვადასხვა დონეზე განთავსების შემთხვევაში. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული . 2003წ. თბილისი. N7, გვ.120-124.

ნ. გზირიშვილი, დემეტრაძე ლეილა. ხარაზი და მექალამნეები საქართველოში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი. 2011წ. # 2 (21). გვ. 58.