სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. მაცაბერიძე, ვ.გორდელაძე, ნ.რაჭველიშვილი. უთიხო შლიკერები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. Vol.12 No2 2012 ISSN1512-0686. გვ.137-140.

ნ. რაჭველიშვილი. უთიხო შლიკერები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 20012წ. გვ. 137-140. ISNN 1512-0686.

ვ. გორდელაძე, ნ. რაჭველიშვილი, ა. სარუხანიშვილი, ე. მაცაბერიძე. უთიხო შლიკერები. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი №12 (2) . 2012წ. თბილისი, გვ. 137-140.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, კ. ღურწკაია, სილაგაძე ა.. უილიამ პეტი- „პოლიტეკონომიის კოლუმბი“. ჟურნალი „ეკონომიკა“, . 2012წ. N 9-10.

ზ. ვაშაკიძე, მერაბ მიქელაიშვილი. უილიამ პეტის, როგორც კლასიკური პოლიტიკური ეკონომიის ერთ-ერთი ფუძემდებლის ეკონომიკური შეხედულებები. ჟურნალი „ბიზნეს ინჟინერინგი". 2012წ. #1 (2), 4 გვერდი..

ქ. გიორგობიანი. უილიამ ჰერსტი და ჯოზეფ პულიტცერი-ორი უდიდესი ამერიკელი მედიამაგნატი. სტუ. საქ. განათ. მეცნ. აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2010წ. N2 (17). გვ. 82-87.

ო. თედორაძე, გ.შხვაცაბაია. უინერციო მჭრელ აპარატიანი ჩაის საკრეფი აპარატი . საქ.სსი-ის შრომები. 1993წ. ტ.192; 23-27 გვ..

ა. ლორია. უკანონო იმიგრაციის სახეები და მათი გამომწვევი მიზეზები საქართველოში. საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი. 2013წ. # 2.

ო. ლაბაძე. უკოლექტორო სინქრონული გენერატორის აგების მეთოდი.. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები.. 2009წ. #13, გვ. 100-106.

ი. შავთვალიშვილი. უკონტაქტო კონდუქტომეტრის მათემათიკური მოდელის შემუშავება მაგნიტოგამტარის პარამეტრების გამოყენებითენერგია. ენერგია. 2017წ. 2(82).

ნ. ლებანიძე-ასათიანი. უკონტაქტო კონდუქტომეტრის მათემატიკური მოდელის შემუშავება მაგნიტოგამტარის პარამეტრების გამოყენებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2017წ. თბილისი 2017, 2(82), გვ. 94-97, 4 თაბახის გვერდი.

ო. ლაბაძე. უკონტაქტო სამპოზიციური დინამიური ინდიკატორის მართვის მეთოდი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2013წ. თბილისი, #17, გვ. 66-70.

მ. ცერცვაძე, თ. ლაბაძე, პ. მანჯავიძე. უკონტაქტო სამპოზიციური დინამიური ობიექტის აგების ფიზიკური საფუძვლები და თავისებურებანი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2012წ. #16, გვ. 83-88.

გ. ლობჟანიძე. უკრაინის ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართლებრივი ასპექტები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, . 2012წ. N1, 2012, ქ. თბილისი, გამომც. „ბარტონი“,გვ12..

ვ. შუბითიძე. უკრაინის კრიზისი და მესამე მსოფლიო ომის პრელუდიები. საისტორიო ვერტიკალები. 2015წ. 30.

ვ. ხორავა, კოხრეიძე გ., ფრანგიშვილი გრ., ტეტუნაშვილი ე.,. უკუ გამმართველ-ინვერტორულ აგრეგატებში ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პრო-ცესების მათემატიკური მოდე-ლირება დროის საკომუტაციო ინტერვალებში წევის ძრავის რეკუპერაციული დამუხრუჭების პირობებში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“. 2016წ. თბილისი 2016 №3(79). გვ.24-29. .

გ. კოხრეიძე, ვასილ ხორავა, გრიგოლ ფრანგიშვილი, ეთერ ტეტუნაშვილი. უკუ გამმართველ-ინვერტორულ აგრეგატებში ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესების მათემატიკური მოდელირება დროის საკომუტაციო ინტერვალებში წევის ძრავის რეკუპერაციული დამუხრუჭების პირობებში.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2016წ. №3(79).გვ,24-29.

გ. ჯავახიშვილი, ქსოვრელი რობინზონი. უკუქცევით-წინსვლითი ვიბროამგზნების ძირითადი პარამეტრების გაანგარიშება. სსაუ სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2009წ. ტ.2,#3(48); გვ.75-79.

დ. ფურცხვანიძე. ულტრაბგერითი გადამწოდით საწარმოო რობოტისათვის მგრძნობელობის მინიჭება. მოხს. თეზისები. საკავშ. სამეც.–ტექნ. კონფ. ადაპტური რობოტები–82. 1982წ. ნალჩიკი, გვ40–41.