სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ალხანაშვილი, კვარაცხელია ნ.. უნარჩენო და რესურსდამზოგავი ტექნოლოგიები რედუცენტების კრიზისის დაძლევის ეფექტური მიმართულებაა”. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2007წ. ტომი XIX.

თ. შაქარაშვილი, ნ. ბექაური, ნ. შუიკინი. უნდეფანისა და დოდეკანის ძრაული თვისებების გაუმჯობესება . საქართველოს მეცნ. აკადემიის მოამბე, ტ. XXV, № 5. 1960წ. .

თ. ისაკაძე, თ.მეგრელიძე, გ.გუგულაშვილი. უნივერსალური კარადა მაცივარ-კონდიციონერი. სტუ-ს შრომათა კრებული . 2017წ. №3(505)გვ.133-137.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, დ. კურცხალია, შ. მალიძე. უნივერსალური ქართული ჭკვიანი კორპუსი და მასში ჩადგმული სახით მოქმედი აფხაზური, ჩეჩნური, ყაბარდოული, ლეკური და მეგრული თვითგანვითარებადი კორპუსები - შედეგები და პერსპექტივები. ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის გაფართოებული სემინარების მოხსენებები. 2018წ. ტომი 32(იბეჭდება).

ა. ედიბერიძე, ვ. სესაძე. უნივერსიტეტის თანამშრომლობა წარმოებასთან - მიღებული გამოცდილებიდან სტრატეგიის დამუშავებამდე. სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2014წ. გვ. 172-179.

ა. ედიბერიძე, ო. ქართველიშვილი, ვ. სესაძე. უნივერსიტეტის თანამშრომლობა წარმოებასთან – მიღებული გამოცდილებიდან სტრატეგიის დამუშავებამდე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2014წ. 22–25.

ხ. ბარდაველიძე. უნივერსიტეტის მართვის კორპორაციული ინფორმაციული სისტემა ინტერნეტ-პორტალის ბაზაზე . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის თემატური სამეცნიერო შრომების კრებული (პერიოდული ჟურნალი) "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2009წ. № 2(7).

მ. ოხანაშვილი, ბიტარაშვილი მარიამი. უნიფიცირებული მოდელების აგება ტვირთების მულტიმოდალური გადაზიდვების ბიზნესპროცესების მართვისათვის. სტუ შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები 2016#1(21). 2016წ. გვ.156–164.

ნ. ქაჯაია. უნიფიცირებული ორსაფეხურიანი უმაღლესი განათლების შესახებ. სამეც.–ტექნ.,საინფ.–ანალიტ. რეფერირებული ჟურნ. "საქართველოს ნავთობი და გაზი",. 2003წ. ISSN 1512-0457, N14.

ჯ. ხუნწარია, ლ. ხუნწარია, ვ. აბულაძე. უოლშის გარდასახვის მასივში სიმბოლოთა განლაგების თავისებურებანი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2005წ. №4-6 (630, 631, 632).

ნ. რურუა, თოდუა იპოლიტე. უპირაპირო ლიანდაგის მოწყობა და მდგრადობაზე გაანგარიშება განსაკუთრებულ პირობებში. “ტრანსპორტი”. 2007წ. ISSN 1512-0910 #4 (28) –გვ.10-13..

ნ. რურუა, გ.ჯულაყიძე. უპირაპირო ლიანდაგის სარელსო გადაბმების საანგარიშო ინტერვალში იძულებითი შეყვანის მეთოდის გამოყენების თავისებურებები. “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, . 2014წ. ISSN 1512-3537, 2014, #2(30).–გვ.68-75..

ნ. რურუა, ლ.რუხაძე. უპირაპირო ლიანდაგში რელსების ჩადუღების გზით სარელსო გადაბმების დეფექტური ადგილების აღდგენის ტექნოლოგიის შერჩევა. “მშენებლობა”,. 2015წ. ISSN 1512-3936, #2(37). –გვ.87-91. .

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. ურარტულ-ხურიტულ-ვაინახურ-ქართული რამდენიმე ლექსემის ერთობისათვის (1.ხურ,ჰური,ური,ურარტუ,ხურიტული. 2. სერი). "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2010წ. #2 (14), 64-71.

. ურარტული ეპიგრაფიკული ძეგლების SAL/MUNUS, SAL/GAŠAN. "საისტორიო ვერტიკალები", სტუ. 2016წ. N 34, გვ. 4 .

ნ. ბახსოლიანი, ნ. ხაზარაძე. ურარტული ეპიგრაფიუკული ძეგლებისSAL/MUNUS, SALGAŠAN. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. #34.

ნ. ბახსოლიანი. ურარტუს ქალაქები. სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები IV. 2009წ. გვ.32-37.

უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა, ნ. პაპიაშვილი. ურბანიზებულ ცენტრებში ნაგებობათა მშენებლობის და ექსპლუატაციის საინჟინრო-ჰიდროგეოლოგიური პირობები. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #10-12, გვ.31-35. 2007წ. ISSN 0130-7061.

მ. მარდაშოვა, უ. ზვიადაძე, ნ. პაპიაშვილი. ურბანიზებულ ცენტრებში ნაგებობათა მშენებლობის და ექსპლუატაციის საინჟინრო-ჰიდროგეოლოგიური პირობები. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #10-12, გვ.31-35. 2007წ. ISSS 0130-7061.

თ. თევზაძე, ს. კანდელაკი. ურბანიზირებული მშენებლობის საინჟინრო_გეოლოგიური ასპექტები ქ. თბილისის ტერიტორიაზე. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. სსიპ ჰიდროგეოლოგიისა და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი შრომათა კრებული, ტომი XVI მიძღვნილი იოსებ ბუაჩიძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი . 2007წ. გვ. 164_167..