სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ვაშაკიძე, მერაბ მიქელაიშვილი. უილიამ პეტის, როგორც კლასიკური პოლიტიკური ეკონომიის ერთ-ერთი ფუძემდებლის ეკონომიკური შეხედულებები. ჟურნალი „ბიზნეს ინჟინერინგი". 2012წ. #1 (2), 4 გვერდი..

ქ. გიორგობიანი. უილიამ ჰერსტი და ჯოზეფ პულიტცერი-ორი უდიდესი ამერიკელი მედიამაგნატი. სტუ. საქ. განათ. მეცნ. აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2010წ. N2 (17). გვ. 82-87.

ო. თედორაძე, გ.შხვაცაბაია. უინერციო მჭრელ აპარატიანი ჩაის საკრეფი აპარატი . საქ.სსი-ის შრომები. 1993წ. ტ.192; 23-27 გვ..

ა. ლორია. უკანონო იმიგრაციის სახეები და მათი გამომწვევი მიზეზები საქართველოში. საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი. 2013წ. # 2.

ო. ლაბაძე. უკოლექტორო სინქრონული გენერატორის აგების მეთოდი.. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები.. 2009წ. #13, გვ. 100-106.

ი. შავთვალიშვილი. უკონტაქტო კონდუქტომეტრის მათემათიკური მოდელის შემუშავება მაგნიტოგამტარის პარამეტრების გამოყენებითენერგია. ენერგია. 2017წ. 2(82).

ნ. ლებანიძე-ასათიანი. უკონტაქტო კონდუქტომეტრის მათემატიკური მოდელის შემუშავება მაგნიტოგამტარის პარამეტრების გამოყენებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2017წ. თბილისი 2017, 2(82), გვ. 94-97, 4 თაბახის გვერდი.

ო. ლაბაძე. უკონტაქტო სამპოზიციური დინამიური ინდიკატორის მართვის მეთოდი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2013წ. თბილისი, #17, გვ. 66-70.

მ. ცერცვაძე, თ. ლაბაძე, პ. მანჯავიძე. უკონტაქტო სამპოზიციური დინამიური ობიექტის აგების ფიზიკური საფუძვლები და თავისებურებანი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2012წ. #16, გვ. 83-88.

გ. ლობჟანიძე. უკრაინის ადგილობრივი თვითმმართველობის სამართლებრივი ასპექტები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, . 2012წ. N1, 2012, ქ. თბილისი, გამომც. „ბარტონი“,გვ12..

ვ. შუბითიძე. უკრაინის კრიზისი და მესამე მსოფლიო ომის პრელუდიები. საისტორიო ვერტიკალები. 2015წ. 30.

ვ. ხორავა, კოხრეიძე გ., ფრანგიშვილი გრ., ტეტუნაშვილი ე.,. უკუ გამმართველ-ინვერტორულ აგრეგატებში ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პრო-ცესების მათემატიკური მოდე-ლირება დროის საკომუტაციო ინტერვალებში წევის ძრავის რეკუპერაციული დამუხრუჭების პირობებში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“. 2016წ. თბილისი 2016 №3(79). გვ.24-29. .

გ. კოხრეიძე, ვასილ ხორავა, გრიგოლ ფრანგიშვილი, ეთერ ტეტუნაშვილი. უკუ გამმართველ-ინვერტორულ აგრეგატებში ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესების მათემატიკური მოდელირება დროის საკომუტაციო ინტერვალებში წევის ძრავის რეკუპერაციული დამუხრუჭების პირობებში.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია". 2016წ. №3(79).გვ,24-29.

გ. ჯავახიშვილი, ქსოვრელი რობინზონი. უკუქცევით-წინსვლითი ვიბროამგზნების ძირითადი პარამეტრების გაანგარიშება. სსაუ სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2009წ. ტ.2,#3(48); გვ.75-79.

დ. ფურცხვანიძე. ულტრაბგერითი გადამწოდით საწარმოო რობოტისათვის მგრძნობელობის მინიჭება. მოხს. თეზისები. საკავშ. სამეც.–ტექნ. კონფ. ადაპტური რობოტები–82. 1982წ. ნალჩიკი, გვ40–41.

გ. ელიავა, ი. შანიძე ნ. ბობოხიძე ა. შარაბიძე მ. ლომაია ნ. მესხი. ულტრაბგერის გამოყენება სამკურნალო მიზნით. თბილისის საერო უნივერსიტეტის “გაენათი” სამეცნიერო შრომათა საუბილეო კრებული თბილისი_2006. 2006წ. 44-45.

თ. ლაფერაშვილი, მ. ელიზბარაშვილი, ო. კვიციანი, ლაფერაშვილი დავით. ულტრაიისფერი გამოსხივების მავნე ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე და UV ნახევრადგამტარიანი დოზიმეტრი. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2014წ. 3(717), 76-80.

თ. დარსაველიძე. ულტრაიისფერი და წითელი ლაზერის დას[ივების გავლენა ფუზარიოზის ბიოლოგიურ ეფექტურობაზე. აგრარული მეცნიერების პრობლემები სამეც=შრომების კრებული. 1998წ. 67_70.

გ. ჩიხლაძე, ქ. კაპანაძე. ულტრაიისფერი ფოტოელექტრონული და ლაზერული კორელაციური სპექტრო-სკოპია ბიოლოგიური ნანოობიექტების კვლევაში. ჟ. `განათლება”, სტუ, . 2016წ. №1, (16).