სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ჟორდანია, გივი ქევხიშვილი. უსხმულო გლინვის აგრეგატის კრისტალიზაციის ჩამკეტი ფილების დამზადების ტექნოლოგიის დამუშავება. . ჟ. “მეცნიერება და კულტურა” #1, თბილისი, 2012.. 2012წ. #1,, 7 გვ..

ი. ჟორდანია, გივი ქევხიშვილი. უსხმულო გლინვის მეთოდით თხელი ლითონური ფურცლების წარმოების ტექნოლოგიური პარამეტრების განსაზღვრა. ჟ. “საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე”, #3, თბილისი, 2014. 2014წ. #3, 7 გვ..

ი. ჟორდანია, გივი ქევხიშვილი. უსხმულო გლინვის პროცესის ტექნოლოგიური და კონსტრუქციული პარამეტრების ურთიერთკავშირის განსაზღვრა. . ჟ. “საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე” #12, თბილისი, 2012 . 2012წ. #12, 11 გვ. .

ი. ჟორდანია, გივი ქევხიშვილი. უსხმულო გლინვის პროცესის ტექნოლოგიური და კონსტრუქციული პარამეყრების ურთიერთკავშირის განსაზღვრა. ჟ. “საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე” #1, თბილისი, 2013.. 2013წ. #1, 3 გვ..

ნ. ხოლუაშვილი. უფლებამონაცვლეობის ზოგადი მიმოხილვა. ჟურნალი მართლმსაჯულება და კანონი. 2012წ. #2(33) .

გ. ჯანელიძე, ქეთევან მეფარიშვილი. უფლებამოსილებებისა და პასუხისმგებლობების დელეგირების მართვა კომპანიაში. სტუ, შრომები "მართვის ავტომატიზებული სისტემები" . 2015წ. #1(19), 116-121გვ..

ნ. მაისურაძე. უფლებებისა და თავისუფლებების დიალექტიკა, მეტაფიზიკა და ინტეგრალურობა. ილ.ჭავჭავაძს სახ.თბილისის უნ-ტი, სამეცნიერო ძიებანი, 2008.. 2008წ. IVტ., გვ.29-35..

ა. გოჩოლეიშვილი, ზ. ლებანიძე, ა. ქაშაკაშვილი, ფ. ბეჟანოვი. უფლისციხის ამგები ქანების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები. სამთო ჟურნალი. 2002წ. 2(9) .

თ. სანიკიძე. უფლისციხის ისტორიისათვის. ქართველოლოგია. 2008წ. 1, გვ. 24-34. ISNN 1512-4975.

თ. სანიკიძე. უფლისციხის ორსვეტიანი ტაძარი („თამარის დარბაზი“). ქართული ხელოვნების ნარკვევები, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გ. ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. I, გვ. 19–21, 68–69 (ინგლ.).

ი. გუჯაბიძე. უფლისციხის ქვაბულთა სისტემის ტექნიკური პრობლემები . ”კავკასიის მაცნე”. 2002წ. .

დ. ჩიჩუა. უღარიბესი მოსახლეობის ღირსეულად ცხოვრების არქიტექტურული გარემოს უზრუნველყოფისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები, N 1/440, თბლისი 2002. 2002წ. N 1/440.

ნ. თევზაძე, ჯ. მალაღურაძე, დ. ჩიჩუა. უღარიბესი მოსახლეობისათვის ღირსეული არქიტექტურული გარემოს უზრუნველყოფა. სტუ-ის შრომები. 2002წ. #1(440), 78-80.

ე. გვენეტაძე. უშიშროების პრობლემები დიდ ახლო აღმოსავლეთში და სირიის საკითხი. . საისტორიო ვერტიკალები. 2017წ. #35-36.

გ. კალანდაძე, ეპიფანე (ედიშერ) გვენეტაძე. უშიშროების საკითხები წყნარი ოკეანის აუზში. საისტორიო ვერტიკალები. 2018წ. #39-40; ISSN1512-4959.

ო. შონია. უშიშროების სისტემის ორგანიზაციის ძირითადი პრინციპები და მისი დაგეგმვის მოდელი. სტუ-ს შრომები, . 2000წ. N2(430), გვ. 115-123.

პ. ჭიჭაღუა, რ. კაკაურიძე, თ. ჯოჯუა, თ. თურმანიძე, გ. ფუტკარაძე. უშუალოდ ნაგებობაში ბეტონის დრეკადობის მოდულის დასაგენი ულტრაბგერითი ხელსაწყო. სამეცნ. ჟურნ. ,,ენერგია'. 2008წ. #4(48) gv. 99-102 .

რ. კაკაურიძე, პ.ჭიჭაღუა. უშუალოდ ნაგებობებში ბეტონიეს დრეკაობის მოდულის დასადგენი ულტრაბგერითი ხელსაწყო. "ენერგია" #4, 2008წ.. 0წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. უჩინარი და უსისხლო ომი . გაზ. "დილის გაზეთი". 2000წ. # 146 .

თ. ჯაგოდნიშვილი. უცხო ენათა აგრესიულ გარემოცვაში. ჟურნალი „პარალელი“. 1998წ. N1, გვ. 26-31.