სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ზუმბურიძე, მ. ახობაძე, ო.ყიფშიძე. ურბანული სისტემა და ზოგადსისტემური კანონზომიერებები. ჟურნალი „განათლება“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2011წ. № 2. თბილისი.85-89 გვ. .

მ. ახობაძე, ო.ზუმბურიძე, დ. ყიფშიძე. ურბანული სისტემა და ზოგადსისტემური კანონზომიერებანი. "განათლება". 2011წ. N2, გვ. 41-46.

მ. ახობაძე. ურბანული სისტემის მდგრადობა, სტრუქტურული ცვლილებები და ქაოსი. "არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები". 2011წ. N1, გვ. 11-16.

მ. ჯავახიშვილი, გ. სალუქვაძე. ურბანული ტერიტორიის ეკოლოგიური შეფასების სისტემატიზაციის საკითხები. კავკასიის მაცნე . 2003წ. (სპეციალური გამოშვება 2).

. ურბანული ტერიტორიის ეკოლოგიური შეფასების სისტემატიზაციის საკითხები. კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოშვება 2). 2003წ. .90-93 გვ..

გ. სალუქვაძე. ურბანული ტერიტორიის ეკოლოგიური შეფასების სისტემატიზაციის საკითხები. . „კავკასიის მაცნე“ თბილისი, . 2003წ. .

გ. სალუქვაძე. ურბოეკოლოგია. სტუ-ს არქიტექტურის ისტორიის და თეორიის კათედრა, „კამარა“, ქართული არქიტექტურის ისტორიის და თეორიის საკითხები. . 2007წ. №3 (6), თბილისი, .

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, მ. ელიზბარაშვილი. ურეკი შეკვეთილის სანაპირო ზოლის ატმოსფერულ ჰაერში თავისუფალი იოდის შემცველობის განსაზღვრა . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2010წ. #3, გვ. 36.

ნ. ნასყიდაშვილი, ნ. ვაშაყმაძე, მ. ელიზბარაშვილი. ურეკი შეკვეთილის სანაპირო ზოლის ატმოსფერულ ჰაერში თავისუფალი იოდის შემცველობის განსაზღვრა . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2010წ. #3, გვ. 36.

კ. ღურწკაია, თ. ღურწკაია, კ. ღურწკაია. ურთიერთდამოკიდებულებათა მარკეტინგი-ლექციების კურსი. ჟ. სოციალური ეკონომიკა . 2014წ. N3, გვ.198-206.

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო. ურთიერთდამოკიდებულებათა მარკეტინგი-ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N4, გვ. 168-185.

კ. ღურწკაია. ურთიერთდამოკიდებულებათა მარკეტინგი-ლექციების კურსი. სოციალური ეკონომიკა . 2014წ. N4, 168-185.

ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე, პ.შ.მანჯავიძე. ურთიერთიდუქტოტევადურ გარდამქმნელზე აგებული პასიური სიმეტრიული ფილტრები. საქართველოს მეცნ. აკად. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. #5, გვ. 98-100 .

მ. ცერცვაძე, გ. კუბლაშვილი. ურთიერთიდუქტოტევადურ გარდამქმნელზე აგებული რეგულირებადი ფაზამაბრუნები. საქართველოს მეცნ. აკად. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2000წ. გვ. 94-97. .

მ. ცერცვაძე, გ. კუბლაშვილი. ურთიერთინდუქტოტევადოსინური პირველადი გარდამქმნელების აგების პრინციპები. გვ. . საქართველოს მეცნ. აკად. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 1997წ. 70-73. .

გ. კუბლაშვილი, null, ო.ლაბაძე, მ.ცერცვაძე. ურთიერთინდუქტოტევადოსინური პირველადი გარდამქმნელების აგების პრინცირი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 1997წ. .

გ. კუბლაშვილი, null, ო.ლაბაძე, მ.ცერცვაძე, პ.მანჯავიძე. ურთიერთინდუქტოტევადურ გარდამქმნელზე აგებული პასიური სიმეტრიული ფილტრები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2000წ. .

გ. კუბლაშვილი, null, ო.ლაბაძე, მ.ცერცვაძე, პ.მანჯავიძე. ურთიერთინდუქტოტევადურ გარდამქმნელზე აგებული რეგულირებადი ფაზამაბრუნები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2000წ. .

თ. მუსელიანი, აბურჯანია ამბერკი, დარჩია ბადრი, ვაშაკიძე არჩილი. ურთიერთინდუქციის ორმაგი ბუნება. ჟურ."ენერგია". 2006წ. #4(40), gგვ.40–48.

ო. ლაბაძე. ურთიერთინდუქციური გარდამქმნელის იდენტიფიკაცია და მისი როგორც ავტომატური მართვის სისტემების რგოლის მოდელის დადგენა. საქარ¬თველოს ტექნიკური უნივერსი¬ტეტის არჩილ ელიაშვი¬ლის მართვის სისტე-მე¬ბის ინსტიტუტის შრომები. 2012წ. თბილისი, #16,გვ. 89-92.