სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ჩხენკელი. უცხო ენის სწავლების მეთოდი. სტუ, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ”მოამბის” დამატება. შრომები,5 . 2005წ. .

ს. სიგუა. უცხო ქალაქი. ჟურნ. „ჩვენი მწერლობა“, . 2014წ. №10, გვ. 44–46..

ზ. გაბისონია. უცხო ქვეყნის იურიდიულ პირთა უფლებაუნარიანად აღიარების პრობლემა. სამართალი. 2002წ. N2.

ზ. გაბისონია. უცხო ქვეყნის სამართლის ნორმის არსის დადგენის ზოგიერთი ასპექტი საერთაშორისო კერძო სამართალში. მერიდიანი. 2004წ. საიუბ. კრებ. “პროფ. ზურაბ ახვლედიანის 70 წლის იუბილე”.

ი. კვესელავა. უცხო ძალის გამოყენების საკითხი საერთაშორისო და ქართულ პოლიტიკაში. თბილისი, კრებული ,,ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები’’, #2. 2011წ. .

ვ. მუჯირი. უცხოეთის არქიტექტურულ სკოლებში არქიტექტურული პროპედევტიკის ფორმირების ტენდენციები XX საუკუნის მეორე ნახევარში. სტუ განათლება გვ. 256 -261. 2013წ. #2(8) 2013 გვ. 256 -261.

ზ. გასიტაშვილი. უცხოეთის გზებზე. სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი პარალელი. ეძღვნება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 90 წლისთავს. №4,. 2012წ. .

ბ. ცხადაძე. უცხოელი ავტორები სომხურ-თურქული გენოციდის შესახებ. კრებული: "ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები". 2011წ. #1 (9), 353-362.

რ. სამხარაძე, ი. ოზგანი. უცხოური ენების სწავლების ვირტუალური გარემოს არქიტექტურა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2012წ. 3(44). თბილისი. ISSN 1512-0333.

რ. სამხარაძე, ი. ოზქანი. უცხოური ენების სწავლების ვირტუალური გარემოს კონცეპტუალური მოდელი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2012წ. 2(43). ISSN 1512-0333, გვ. 47-49.

რ. სამხარაძე, ი. ოზქანი. უცხოური ენების სწავლების ვირტუალური გარემოს კონცეპტუალური მოდელი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2012წ. გვ. 47-49. 2(43). ISSN 1512-0333.

გ. ტაბატაძე, გ.ტატიშვილი. უცხოური ინვესტიციების ეფექტიანობის ამაღლების გზები საქართველოს ნავთობგაზმომპოვებელ მრეწველობაში. სამთო ჟურნალი. 2016წ. 1(36) გვ.98-102w.

ზ. გაბისონია. უცხოური ინვესტიციების კონსტიტუციურ-სახელმწიფოებრივი გარანტიების ზოგიერთი საკითხი. ადამიანი და კონსტიტუცია. 2000წ. N2.

ლ. გვაჯაია. უცხოური ინვესტიციების როლი გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნების ინოვაციური განვითარების საქმეში. ჟურნალი ,,ეკონომიკა'' . 2008წ. #1-2, 0.5.

ლ. გვაჯაია. უცხოური ინვესტიციების როლი გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნების ინოვაციური განვითარების საქმეში. ჟ. "ეკონომიკა". 2008წ. #1-2, გვ.გვ. 155-159.

ლ. გვაჯაია, ა.გვარუციძე. უცხოური ინვესტიციების როლი გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნების ინოვაციური განვითარების საქმეში. ჟ. "ეკონომიკა". 2008წ. #1-2, .

ლ. გვაჯაია. უცხოური ინვესტიციების როლი გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებისინოვაციური განვითარების საქმეში. ჟ. "ეკონომიკა". 2008წ. #1-2, გვ.გვ. 155-159.

დ. მაგრაქველიძე. უცხოური ინვესტიციების როლი საქართველოს ეკონომიკის აღორძინებაში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი, . 2009წ. #2(34).

გ. ლობჯანიძე. უცხოური ინვესტიციების როლი საქართველოს სამთო მრეწველობაში. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2002წ. № 3–4, გვ.63–68, 2002.

გ. ლობჟანიძე. უცხოური ინვესტიციების როლი საქართველოს სამთო მრეწველობაში,. ჟურნალი „ეკონომიკა“, № 3–4, გვ.63–68. 2002წ. № 3–4, გვ.63–68.