სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ელიავა, ი. შანიძე ნ. ბობოხიძე ა. შარაბიძე მ. ლომაია ნ. მესხი. ულტრაბგერის გამოყენება სამკურნალო მიზნით. თბილისის საერო უნივერსიტეტის “გაენათი” სამეცნიერო შრომათა საუბილეო კრებული თბილისი_2006. 2006წ. 44-45.

თ. ლაფერაშვილი, მ. ელიზბარაშვილი, ო. კვიციანი, ლაფერაშვილი დავით. ულტრაიისფერი გამოსხივების მავნე ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობაზე და UV ნახევრადგამტარიანი დოზიმეტრი. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2014წ. 3(717), 76-80.

თ. დარსაველიძე. ულტრაიისფერი და წითელი ლაზერის დას[ივების გავლენა ფუზარიოზის ბიოლოგიურ ეფექტურობაზე. აგრარული მეცნიერების პრობლემები სამეც=შრომების კრებული. 1998წ. 67_70.

გ. ჩიხლაძე, ქ. კაპანაძე. ულტრაიისფერი ფოტოელექტრონული და ლაზერული კორელაციური სპექტრო-სკოპია ბიოლოგიური ნანოობიექტების კვლევაში. ჟ. `განათლება”, სტუ, . 2016წ. №1, (16).

თ. შარაშენიზე, ვ. ლორთქიფანიძე, უ. კავთიაშვილი, ა. გოჩოლეიშვილი. უმარტივესი ტიპის წყალშემცველი ფეთქებადი ნივთიერებების ემულსიის პარამეტრების კვლევა. ”სამთო ჟურნალი”. 2011წ. 1(26), 96-98 გვ..

ა. გოჩოლეიშვილი, ვ. ლორთქიფანიძე, უ. კავთიაშვილი. უმარტივესი ტიპის წყალშემცველი ფეთქებადი ნივთიერებების ემულსიის პარამეტრების კვლევა. სამთო ჟურნალი. 2011წ. 1(26), 96-98 გვ..

თ. სუხიაშვილი. უმაღლეს სასწავლებელში სტუდენტთა დასაქმების მართვის ავტომატიზებული სისტემის დამუშავება.. სტუ-ს შრომები, 2012, # 1(12), გვ. 176-180.. 0წ. .

თ. სუხიაშვილი. უმაღლეს სასწავლებლებში სასწავლო პროცესის ორგანიზების მართვის ავტომატიზებული სისტემის დამუშავება. . სტუ-ს შრომები, , . 2007წ. №2(3), გვ. 114-120. .

გ. ბელთაძე. უმაღლეს სკოლაში საგნის სწავლების ორგანიზაციის სტრატეგიული მოდელირება. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”. მოხსენებათა კრებული, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, . 2008წ. 2008, გვ. 71-76. ISBN: 978-9941-14-191-1.

ა. ასათიანი. უმაღლესი განათლება და ბიზნესი - რეალობა და პერსპექტივები. ჟურნალი „საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე". 2016წ. #15, გვ.76-82.

მ. ჩხეიძე. უმაღლესი განათლებით სტუდენტთა კმაყოფილებისა და სწავლის პროცესში ჩართულობის კვლევა. საქართველოს უნივერსიტეტი. 2016წ. .

ა. ასათიანი. უმაღლესი განათლების მენეჯმენტის სამართლებრივი ასპექტები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრა-ქტიკული ჟურნალი ,,ცხოვრება და კანონი“. 2013წ. #2(22), გვ. 39–47.

ნ. ქაჯაია, დ. ბლუაშვილი. უმაღლესი განათლების პირობებში სამთო ინჟინერ–გეოლოგის მომზადების პრობლემების შესახებ (რუს. ენაზე). საინფ. სამეცნიერო–საინჟინრო ანალიტიკური . 2005წ. N1 (14).

ლ. მეტრეველი. უმაღლესი განათლების სისტემაში დისტანციური სწავლების ეფექტურობის ამაღლების გზები. „ინტელექტი“. 2006წ. N1(25), გვ. 279-281.

მ. დინუაშვილი. უმაღლესი მათემატიკის სწავლების ზოგიერთი კონცეფციის შესახებ. შრომები (საქ.განათლ.მეცნ.აკადემიის ჟურნალ “მოამბის” დამატება). 2010წ. №2 (17),12-18.

ნ. ჩხაიძე. უმაღლესი მათემატიკის სწავლების მიზნებისა და ამოცანების შესახებ აგრარული მეცნიერებისა და აგროსერვისის ინჟინერინგის ფაკულტეტზე.. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტუალი". 2015წ. ტ. N 29 გვ. 90-99.

ლ. გაჩეჩილაძე, მ. კიკნაძე. უმაღლესი მათემატიკის სწავლების პროგრამული უზრუნველყოფის სტრუქტურა. საქარ¬თვე¬ლოს ტექნიკური უნი¬ვერ¬სი¬ტე¬ტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2015წ. №19. გვ. 159-163.

ლ. გაჩეჩილაძე. უმაღლესი მათემატიკის სწავლების საინფორმაციო სისტემა. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. „ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2015წ. №1, გვ. 185-187.

მ. ბარბაქაძე, გოგალაძე რომეო. უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა გრაფიკული დისციპლინების სწავლების სამსახურში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური ჟურნალი "განათლება". ISSN №1512-102X. 0წ. 2013 წლის №1(7); გვ.9-14..

ნ. გელოვანი, ნ. სხილაძე. უმაღლესი ფარმაცევტული განათლების სამჭედლო საქართველოში . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, . 2006წ. ტ.6, (3), 350-356 .