სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჩხაიძე. უმაღლესი მათემატიკის სწავლების მიზნებისა და ამოცანების შესახებ აგრარული მეცნიერებისა და აგროსერვისის ინჟინერინგის ფაკულტეტზე.. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტუალი". 2015წ. ტ. N 29 გვ. 90-99.

ლ. გაჩეჩილაძე, მ. კიკნაძე. უმაღლესი მათემატიკის სწავლების პროგრამული უზრუნველყოფის სტრუქტურა. საქარ¬თვე¬ლოს ტექნიკური უნი¬ვერ¬სი¬ტე¬ტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2015წ. №19. გვ. 159-163.

ლ. გაჩეჩილაძე. უმაღლესი მათემატიკის სწავლების საინფორმაციო სისტემა. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. „ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2015წ. №1, გვ. 185-187.

მ. ბარბაქაძე, გოგალაძე რომეო. უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა გრაფიკული დისციპლინების სწავლების სამსახურში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური ჟურნალი "განათლება". ISSN №1512-102X. 0წ. 2013 წლის №1(7); გვ.9-14..

ნ. გელოვანი, ნ. სხილაძე. უმაღლესი ფარმაცევტული განათლების სამჭედლო საქართველოში . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, . 2006წ. ტ.6, (3), 350-356 .

ზ. ნაცვლიშვილი, ცერცვაძე გ.. უმაღლესი წყვილიანი სფერული ხუთრგოლა მექანიზმის სინთეზი ბრტყელი მოდელირების საფუძველზე. ჟურნალი ''გამოყენებითი მექანიკის პრობლემები''. 2004წ. #3 .

მ. გურამიშვილი. უმთავრესი ქართული პარადიგმა: ენა, მამული, სარწმუნოება, . ჟ.სვეტიცხოველი. 2011წ. N.2,.

ვ. გეგენავა. უმნიშვნელოვანესი მეცნიერული კვლევისა და ტექნოლოგიების პროგნოზის დამუშავება საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სისტემაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი კომისიის ანგარიში. 1998წ. 32 გვ. (ხელნაწერი).

ნ. ოთხოზორია, ანანიაშვილი ნათელა. უმოკლესი გზების ძიება გრაფებში და რეალიზაცისთან დაკავშირებული ანონსი.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტე. შრომათა კრებული. . 2012წ. #16.

ნ. კიკნაძე, ჟ. ორაგველიძე. უმუშევართა კომპლექსური შესწავლა და სამუშაოს მსურველთა შრომითი მოწყობის სრულყოფა. საქ. ტექ. უნივერსიტეტი შრომები №4(428) 1999 წ.. 0წ. 128-131 გვ..

გ. ცაავა. უმუშევრობა და მისი დაძლევის გზები საქართველოში. . „საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის“ . 2013წ. გვ. 197 – 198.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. უმუშევრობის დინამიკა საქართველოში. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2016წ. #1-2 2016 წელი გვ.164-168.

თ. ღამბაშიძე, ნ. ღვედაშვილი. უმუშევრობის თნამედროვე ტენდენციები და მისი მართვის პერსპექტივები. ეკონომიკა. 2013წ. 7–8 153–167.

გ. გაბაიძე, ს. თურმანიძე. უმუშევრობის მასშტაბები, სტრუქტურა და სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები საქართველოში. სსაუ, სამეც. შრ. კრებული, . 2009წ. ტ. 2 /47/, თბ. 2009 წ. გვ. 98..

გ. გაბაიძე, ს. თურმანიძე. უმუშევრობის პრობლემები საქართვე-ლოში და სამუშაო ძალის მინიმალური ღირებულება. ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“ . 0წ. N2, თბ. 2009წ. გვ. 19.

რ. ქინქლაძე. უმუშევრობის სტატისტიკური შესწავლის მეთოდოლოგიური საკითხები. . ჟ.,,სოციალური ეკონომიკა“. 2011წ. #5-6.

დ. კვარაცხელია. უმუშევრობის შემცირება და დასაქმების დონის ამაღლება. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 65-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული: ”ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე“. 2009წ. გვ.: 94-97, ISBN 978-9941-9060-4-6.

მ. მიქელაშვილი. უმჯობესია ღმერთის იმედი გქონდეს, ვიდრე სიმდიდრისა. ჟურნალი „კარიბჭე“. 2016წ. N25, გვ.58-60.

ი. კუპატაძე, დემენიუკი მაია, უთურაშვილი ეთერი, ალანია ზურაბი. უნაბის ნაყოფის ფიზიკო–ქიმიური მაჩვენებლები. სსმმ აკადემიის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი 7.

ე. უთურაშვილი, კუპატაძე იზოლდა. უნაბის ტექნო-ქიმიური შესწავლა. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი 7.