სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. შარაშენიზე, ვ. ლორთქიფანიძე, უ. კავთიაშვილი, ა. გოჩოლეიშვილი. უმარტივესი ტიპის წყალშემცველი ფეთქებადი ნივთიერებების ემულსიის პარამეტრების კვლევა. ”სამთო ჟურნალი”. 2011წ. 1(26), 96-98 გვ..

ა. გოჩოლეიშვილი, ვ. ლორთქიფანიძე, უ. კავთიაშვილი. უმარტივესი ტიპის წყალშემცველი ფეთქებადი ნივთიერებების ემულსიის პარამეტრების კვლევა. სამთო ჟურნალი. 2011წ. 1(26), 96-98 გვ..

თ. სუხიაშვილი. უმაღლეს სასწავლებელში სტუდენტთა დასაქმების მართვის ავტომატიზებული სისტემის დამუშავება.. სტუ-ს შრომები, 2012, # 1(12), გვ. 176-180.. 0წ. .

თ. სუხიაშვილი. უმაღლეს სასწავლებლებში სასწავლო პროცესის ორგანიზების მართვის ავტომატიზებული სისტემის დამუშავება. . სტუ-ს შრომები, , . 2007წ. №2(3), გვ. 114-120. .

გ. ბელთაძე. უმაღლეს სკოლაში საგნის სწავლების ორგანიზაციის სტრატეგიული მოდელირება. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”. მოხსენებათა კრებული, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, . 2008წ. 2008, გვ. 71-76. ISBN: 978-9941-14-191-1.

ა. ასათიანი. უმაღლესი განათლება და ბიზნესი - რეალობა და პერსპექტივები. ჟურნალი „საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე". 2016წ. #15, გვ.76-82.

მ. ჩხეიძე. უმაღლესი განათლებით სტუდენტთა კმაყოფილებისა და სწავლის პროცესში ჩართულობის კვლევა. საქართველოს უნივერსიტეტი. 2016წ. .

ა. ასათიანი. უმაღლესი განათლების მენეჯმენტის სამართლებრივი ასპექტები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრა-ქტიკული ჟურნალი ,,ცხოვრება და კანონი“. 2013წ. #2(22), გვ. 39–47.

ნ. ქაჯაია, დ. ბლუაშვილი. უმაღლესი განათლების პირობებში სამთო ინჟინერ–გეოლოგის მომზადების პრობლემების შესახებ (რუს. ენაზე). საინფ. სამეცნიერო–საინჟინრო ანალიტიკური . 2005წ. N1 (14).

ლ. მეტრეველი. უმაღლესი განათლების სისტემაში დისტანციური სწავლების ეფექტურობის ამაღლების გზები. „ინტელექტი“. 2006წ. N1(25), გვ. 279-281.

მ. დინუაშვილი. უმაღლესი მათემატიკის სწავლების ზოგიერთი კონცეფციის შესახებ. შრომები (საქ.განათლ.მეცნ.აკადემიის ჟურნალ “მოამბის” დამატება). 2010წ. №2 (17),12-18.

ნ. ჩხაიძე. უმაღლესი მათემატიკის სწავლების მიზნებისა და ამოცანების შესახებ აგრარული მეცნიერებისა და აგროსერვისის ინჟინერინგის ფაკულტეტზე.. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტუალი". 2015წ. ტ. N 29 გვ. 90-99.

ლ. გაჩეჩილაძე, მ. კიკნაძე. უმაღლესი მათემატიკის სწავლების პროგრამული უზრუნველყოფის სტრუქტურა. საქარ¬თვე¬ლოს ტექნიკური უნი¬ვერ¬სი¬ტე¬ტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2015წ. №19. გვ. 159-163.

ლ. გაჩეჩილაძე. უმაღლესი მათემატიკის სწავლების საინფორმაციო სისტემა. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. „ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2015წ. №1, გვ. 185-187.

მ. ბარბაქაძე, გოგალაძე რომეო. უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა გრაფიკული დისციპლინების სწავლების სამსახურში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური ჟურნალი "განათლება". ISSN №1512-102X. 0წ. 2013 წლის №1(7); გვ.9-14..

ნ. გელოვანი, ნ. სხილაძე. უმაღლესი ფარმაცევტული განათლების სამჭედლო საქართველოში . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, . 2006წ. ტ.6, (3), 350-356 .

ზ. ნაცვლიშვილი, ცერცვაძე გ.. უმაღლესი წყვილიანი სფერული ხუთრგოლა მექანიზმის სინთეზი ბრტყელი მოდელირების საფუძველზე. ჟურნალი ''გამოყენებითი მექანიკის პრობლემები''. 2004წ. #3 .

მ. გურამიშვილი. უმთავრესი ქართული პარადიგმა: ენა, მამული, სარწმუნოება, . ჟ.სვეტიცხოველი. 2011წ. N.2,.

ვ. გეგენავა. უმნიშვნელოვანესი მეცნიერული კვლევისა და ტექნოლოგიების პროგნოზის დამუშავება საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სისტემაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი კომისიის ანგარიში. 1998წ. 32 გვ. (ხელნაწერი).

ნ. ოთხოზორია, ანანიაშვილი ნათელა. უმოკლესი გზების ძიება გრაფებში და რეალიზაცისთან დაკავშირებული ანონსი.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტე. შრომათა კრებული. . 2012წ. #16.