სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ღამბაშიძე, ნ. ღვედაშვილი. უმუშევრობის თნამედროვე ტენდენციები და მისი მართვის პერსპექტივები. ეკონომიკა. 2013წ. 7–8 153–167.

გ. გაბაიძე, ს. თურმანიძე. უმუშევრობის მასშტაბები, სტრუქტურა და სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები საქართველოში. სსაუ, სამეც. შრ. კრებული, . 2009წ. ტ. 2 /47/, თბ. 2009 წ. გვ. 98..

გ. გაბაიძე, ს. თურმანიძე. უმუშევრობის პრობლემები საქართვე-ლოში და სამუშაო ძალის მინიმალური ღირებულება. ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“ . 0წ. N2, თბ. 2009წ. გვ. 19.

რ. ქინქლაძე. უმუშევრობის სტატისტიკური შესწავლის მეთოდოლოგიური საკითხები. . ჟ.,,სოციალური ეკონომიკა“. 2011წ. #5-6.

დ. კვარაცხელია. უმუშევრობის შემცირება და დასაქმების დონის ამაღლება. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 65-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული: ”ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე“. 2009წ. გვ.: 94-97, ISBN 978-9941-9060-4-6.

მ. მიქელაშვილი. უმჯობესია ღმერთის იმედი გქონდეს, ვიდრე სიმდიდრისა. ჟურნალი „კარიბჭე“. 2016წ. N25, გვ.58-60.

ი. კუპატაძე, დემენიუკი მაია, უთურაშვილი ეთერი, ალანია ზურაბი. უნაბის ნაყოფის ფიზიკო–ქიმიური მაჩვენებლები. სსმმ აკადემიის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი 7.

ე. უთურაშვილი, კუპატაძე იზოლდა. უნაბის ტექნო-ქიმიური შესწავლა. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი 7.

ნ. ალხანაშვილი, კვარაცხელია ნ.. უნარჩენო და რესურსდამზოგავი ტექნოლოგიები რედუცენტების კრიზისის დაძლევის ეფექტური მიმართულებაა”. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2007წ. ტომი XIX.

თ. შაქარაშვილი, ნ. ბექაური, ნ. შუიკინი. უნდეფანისა და დოდეკანის ძრაული თვისებების გაუმჯობესება . საქართველოს მეცნ. აკადემიის მოამბე, ტ. XXV, № 5. 1960წ. .

თ. ისაკაძე, თ.მეგრელიძე, გ.გუგულაშვილი. უნივერსალური კარადა მაცივარ-კონდიციონერი. სტუ-ს შრომათა კრებული . 2017წ. №3(505)გვ.133-137.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, დ. კურცხალია, შ. მალიძე. უნივერსალური ქართული ჭკვიანი კორპუსი და მასში ჩადგმული სახით მოქმედი აფხაზური, ჩეჩნური, ყაბარდოული, ლეკური და მეგრული თვითგანვითარებადი კორპუსები - შედეგები და პერსპექტივები. ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის გაფართოებული სემინარების მოხსენებები. 2018წ. ტომი 32(იბეჭდება).

ა. ედიბერიძე, ვ. სესაძე. უნივერსიტეტის თანამშრომლობა წარმოებასთან - მიღებული გამოცდილებიდან სტრატეგიის დამუშავებამდე. სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი". 2014წ. გვ. 172-179.

ა. ედიბერიძე, ო. ქართველიშვილი, ვ. სესაძე. უნივერსიტეტის თანამშრომლობა წარმოებასთან – მიღებული გამოცდილებიდან სტრატეგიის დამუშავებამდე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2014წ. 22–25.

ხ. ბარდაველიძე. უნივერსიტეტის მართვის კორპორაციული ინფორმაციული სისტემა ინტერნეტ-პორტალის ბაზაზე . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის თემატური სამეცნიერო შრომების კრებული (პერიოდული ჟურნალი) "მართვის ავტომატიზებული სისტემები". 2009წ. № 2(7).

მ. ოხანაშვილი, ბიტარაშვილი მარიამი. უნიფიცირებული მოდელების აგება ტვირთების მულტიმოდალური გადაზიდვების ბიზნესპროცესების მართვისათვის. სტუ შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები 2016#1(21). 2016წ. გვ.156–164.

ნ. ქაჯაია. უნიფიცირებული ორსაფეხურიანი უმაღლესი განათლების შესახებ. სამეც.–ტექნ.,საინფ.–ანალიტ. რეფერირებული ჟურნ. "საქართველოს ნავთობი და გაზი",. 2003წ. ISSN 1512-0457, N14.

ჯ. ხუნწარია, ლ. ხუნწარია, ვ. აბულაძე. უოლშის გარდასახვის მასივში სიმბოლოთა განლაგების თავისებურებანი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2005წ. №4-6 (630, 631, 632).

ნ. რურუა, თოდუა იპოლიტე. უპირაპირო ლიანდაგის მოწყობა და მდგრადობაზე გაანგარიშება განსაკუთრებულ პირობებში. “ტრანსპორტი”. 2007წ. ISSN 1512-0910 #4 (28) –გვ.10-13..

ნ. რურუა, გ.ჯულაყიძე. უპირაპირო ლიანდაგის სარელსო გადაბმების საანგარიშო ინტერვალში იძულებითი შეყვანის მეთოდის გამოყენების თავისებურებები. “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, . 2014წ. ISSN 1512-3537, 2014, #2(30).–გვ.68-75..