სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ჯავახიშვილი, გ. სალუქვაძე. ურბანული ტერიტორიის ეკოლოგიური შეფასების სისტემატიზაციის საკითხები. კავკასიის მაცნე . 2003წ. (სპეციალური გამოშვება 2).

. ურბანული ტერიტორიის ეკოლოგიური შეფასების სისტემატიზაციის საკითხები. კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოშვება 2). 2003წ. .90-93 გვ..

გ. სალუქვაძე. ურბანული ტერიტორიის ეკოლოგიური შეფასების სისტემატიზაციის საკითხები. . „კავკასიის მაცნე“ თბილისი, . 2003წ. .

გ. სალუქვაძე. ურბოეკოლოგია. სტუ-ს არქიტექტურის ისტორიის და თეორიის კათედრა, „კამარა“, ქართული არქიტექტურის ისტორიის და თეორიის საკითხები. . 2007წ. №3 (6), თბილისი, .

ნ. ვაშაყმაძე, ნ. ნასყიდაშვილი, მ. ელიზბარაშვილი. ურეკი შეკვეთილის სანაპირო ზოლის ატმოსფერულ ჰაერში თავისუფალი იოდის შემცველობის განსაზღვრა . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2010წ. #3, გვ. 36.

ნ. ნასყიდაშვილი, ნ. ვაშაყმაძე, მ. ელიზბარაშვილი. ურეკი შეკვეთილის სანაპირო ზოლის ატმოსფერულ ჰაერში თავისუფალი იოდის შემცველობის განსაზღვრა . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2010წ. #3, გვ. 36.

კ. ღურწკაია, თ. ღურწკაია, კ. ღურწკაია. ურთიერთდამოკიდებულებათა მარკეტინგი-ლექციების კურსი. ჟ. სოციალური ეკონომიკა . 2014წ. N3, გვ.198-206.

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო. ურთიერთდამოკიდებულებათა მარკეტინგი-ლექციების კურსი. ჟ.სოციალური ეკონომიკა. 2014წ. N4, გვ. 168-185.

კ. ღურწკაია. ურთიერთდამოკიდებულებათა მარკეტინგი-ლექციების კურსი. სოციალური ეკონომიკა . 2014წ. N4, 168-185.

ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე, პ.შ.მანჯავიძე. ურთიერთიდუქტოტევადურ გარდამქმნელზე აგებული პასიური სიმეტრიული ფილტრები. საქართველოს მეცნ. აკად. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. #5, გვ. 98-100 .

მ. ცერცვაძე, გ. კუბლაშვილი. ურთიერთიდუქტოტევადურ გარდამქმნელზე აგებული რეგულირებადი ფაზამაბრუნები. საქართველოს მეცნ. აკად. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2000წ. გვ. 94-97. .

მ. ცერცვაძე, გ. კუბლაშვილი. ურთიერთინდუქტოტევადოსინური პირველადი გარდამქმნელების აგების პრინციპები. გვ. . საქართველოს მეცნ. აკად. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 1997წ. 70-73. .

გ. კუბლაშვილი, null, ო.ლაბაძე, მ.ცერცვაძე. ურთიერთინდუქტოტევადოსინური პირველადი გარდამქმნელების აგების პრინცირი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 1997წ. .

გ. კუბლაშვილი, null, ო.ლაბაძე, მ.ცერცვაძე, პ.მანჯავიძე. ურთიერთინდუქტოტევადურ გარდამქმნელზე აგებული პასიური სიმეტრიული ფილტრები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2000წ. .

გ. კუბლაშვილი, null, ო.ლაბაძე, მ.ცერცვაძე, პ.მანჯავიძე. ურთიერთინდუქტოტევადურ გარდამქმნელზე აგებული რეგულირებადი ფაზამაბრუნები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2000წ. .

თ. მუსელიანი, აბურჯანია ამბერკი, დარჩია ბადრი, ვაშაკიძე არჩილი. ურთიერთინდუქციის ორმაგი ბუნება. ჟურ."ენერგია". 2006წ. #4(40), gგვ.40–48.

ო. ლაბაძე. ურთიერთინდუქციური გარდამქმნელის იდენტიფიკაცია და მისი როგორც ავტომატური მართვის სისტემების რგოლის მოდელის დადგენა. საქარ¬თველოს ტექნიკური უნივერსი¬ტეტის არჩილ ელიაშვი¬ლის მართვის სისტე-მე¬ბის ინსტიტუტის შრომები. 2012წ. თბილისი, #16,გვ. 89-92.

ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე, პ. მანჯავიძე. ურთიერთინდუქციურობა კუთხური გადაადგილების სამკოორდინატულ ნახევარსფერულ პირველად გარდამქმნელში. საქართველოს მეცნ. აკად. მოამბე. 1997წ. 1 (ტომი 156). გვ. 90-93.

ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე, პ.მანჯავიძე. ურთიერთინდუქციურობა საერთო ცენტრის მქონე წრიულ და სფერულ ზედაპირებზე ბრტყელ-პარალელურად განლაგებულ ნახევარწრეწირულ კონტურებს შორის. საქართველოს მეცნ. აკად. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2005წ. #9, გვ. 165-167.

მ. ცერცვაძე. ურთიერთინდუქციურობა ღერძულსიმეტრიულად წანაცვლებულ ნახევარწრეწირულ რკალებს შორის.. სტუ-ის შრომები . 1993წ. 2 (395) გვ. 104-108. .