სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. აბუაშვილი. უსარქველო ერთნახვრეტიანი ცილინდრულ-მკვეთარული აირმანაწილებელი მექანიზმი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები. 2001წ. #5 (438).

ლ. ჯიქიძე. უსასრულო მბრუნავი ფოროვანი ფირფიტის მახლობლობაში სუსტადგამტარი სითხის არასტაციონარული მაგნიტოჰიდროდინამიკური დინება ცვლადი ელექტროგამტარებლობის შემთხვევაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო–რეფერირებადი ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2004წ. №1-3, გვ.49-53.

ი. ქართველიშვილი. უსაფრთხო კავშირის არხის აგების ასპექტები ვირტუალური კერძო ქსელის (VPN) ბაზაზე. რეცენზირებადი ელექტორნული სამეცნიერო ჟურნალი: კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები. . Nო.4(44) [2014.12.31]. 2014წ. ISSN 1512-1232.

ა. ნევეროვი, ი. ბოჭორიშვილი. უსაფრთხო მანძილის გაანგარიშება ასაფეთქებელი სამუშაოების წარმოებისას. სტუ-ს შრომები. 2010წ. გვ. 217-219.

ა. ნევეროვი. უსაფრთხო მანძილის გაანგარიშება მუხტების დეტონაციის საშიშროების აცილების მიზნით. სამთო ჟურნალი. 2010წ. N2(25), გვ.82-83.

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი, ა.ნევეროვი. უსაფრთხო მანძილის გაანგარიშება მუხტების დეტონაციის საშიშროების აცილების მიზნით. სამთო ჟურნალი. 2011წ. #2(25), 4 გვ..

ა. ნევეროვი, ბოჭორიშვილი ნაომი. უსაფრთხო მანძილის გაანგარიშება საჰაერო დარტყმითი ტალღის ფრონტში ჭარბი წნევის გათვალისწინებით. სამთო ჟურნალი. 2011წ. N1(26), p112.

ნ. ბოჭორიშვილი, ა.ნევეროვი. უსაფრთხო მანძილის გაანგარიშება სჰაერო დარტყმითი ტალღის ფრონტში ჭარბი წნევის გათვალისწინებით. სმეცნიერო საინჟინრო საინფორმაციო ანალიზური ჟურნალი. 2011წ. #1(26), 3 გვ..

ა. ნევეროვი. უსაფრთხო მანძილის განსაზღვრა მუხტების აფეთქებისას წყალქვეშ. სამთო ჟურნალი. 2010წ. N1(24) გვ.88-90.

ნ. მაჭავარიანი, ან. ნევეროვი. უსაფრთხო მანძილის განსაზღვრა მუხტების აფეთქებისას წყალქვეშ. სამთო ჟურნალი. 2010წ. №1(24).

ნ. ბოჭორიშვილი, ნ.მაჭავარიანი, ა.ნევეროვი. უსაფრთხო მანძილის განსაზღვრა მუხტების აფეთქებისას წყალქვეშ. საინფორმაციო ანალიზური სამთო ჟურნალი. 2010წ. #1(24).

რ. ოთინაშვილი. უსაფრთხოება და თქვენი ბიზნესი. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2011წ. #5, გვ....

რ. ოთინაშვილი, ბარათაშვილი ევგენი. უსაფრთხოება, როგორც ბიზნესის მენეჯმენტის შემადგენელი ნაწილი. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. N1,გვ.191-195.

ე. ბარათაშვილი. უსაფრთხოება- ბიზნესის მენეჯმენტის შემადგენელი ნაწილი. ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი’’ №1, 191-194 გვ, 2013წ. 2013წ. №1, 191-194 გვ, 2013წ.

მ. ჩხაიძე. უსაფრთხოების დაცვის მექანიზმები - ბიომეტრია და კრიპტოგრაფია. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2013წ. 1(65), გვ.25-27.

ა. აბშილავა, დ. ტალახაძე. უსაფრთხოების ზოგადი მოთხოვნები სასარგებლო წიაღისეულის მამდიდრებელ ფაბრიკებში ტექნოლოგიური პროცესებისა და მოწყობილობების მიმართ. სამთო ჟურნალი. 2017წ. N 1(38), 5 გვ..

პ. ქარჩავა, ნინო ნარიმანიძე, მაკა ოდილაძე, თამარ ბურჭულაძე, თამუნა ხვედელიძე. უსაფრთხოების კომპონენტები ქსელის სისტემური პროგრამებისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2016წ. #20, გვ. 210-213.

გ. ჯანელიძე, რ. ესიავა. უსაფრთხოების მართვის სისტემებში კრიტიკული სიტუაციების პროგნოზირების თავისებურებების განსაზღვრა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო პედაგოგიური ჟურნალი "განათლება". 2013წ. N2 (8) გვ.161–166 2013წ.

ო. შონია, ნ. ცომაია. უსაფრთხოების პოლიტიკა: შემუშავება და რეალიზაცია. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. სტუ-ს შრომები, თბ., . 2010წ. N118, 97-100 .

მ. წიქარიშვილი, ჯ.ბახტაძე, ს.ბლიაძე. უსაფრთხოების სისტემების დამუშავების მეთოდები საფრენი აპარატებისათვის . მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2002წ. #10-12.