სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. უსადენო სენსორული ქსელის სიცოცხლის დროის მაქსიმიზაცია. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია, ინტელექტუალი. 2016წ. #31, გვ.183-188.

ჯ. ბერიძე, მახარაძე ს.. უსადენო სენსორული ქსელის სიცოცხლის დროის მაქსიმიზაცია. ინტელექტუალი. 2016წ. #31/2016, გვ.183-187.

ი. ქართველიშვილი, ბერიძე ზებური. უსადენო ქსელები და მათი გამოყენების სხვადასხვა სფერო. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტუალი”.. 2012წ. #19.

ნ. არაბული. უსადენო ქსელების კომუნიკაციის პრინციპები და უპირატესობა. დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის შრომები. . 2015წ. .

ი. ქართველიშვილი. უსადენო ქსელების ტიპები და მათი გამოყენების ასპექტები. სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი `გლობალიზაცია და ბიზნესი~, სპეციალური გამოშვება #2, თბილისი, 2017 წ.. 2017წ. .

ი. ქართველიშვილი. უსადენო ქსელების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხები. სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი `გლობალიზაცია და ბიზნესი~, სპეციალური გამოშვება #3, თბილისი, 2017 წ.. 2017წ. .

ო. შონია, ქართველიშვილი ი., ბერიძე ზ., დიდმანიძე ი.. უსადენო ქსელების უსფრთხოების მხარდამჭერი ავტომატიზებული სისტემის აგება. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. .

გ. გამდლიშვილი, ვ. ადამია. უსადენო ქსელებში გამოყენებული მოდულაციის ტექნიკის და აუტენტიფიკაციის მექანიზმების განხილვა. მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2015წ. N1(19),გვ.69.

თ. აბუაშვილი. უსარქველო ერთნახვრეტიანი ცილინდრულ-მკვეთარული აირმანაწილებელი მექანიზმი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები. 2001წ. #5 (438).

ლ. ჯიქიძე. უსასრულო მბრუნავი ფოროვანი ფირფიტის მახლობლობაში სუსტადგამტარი სითხის არასტაციონარული მაგნიტოჰიდროდინამიკური დინება ცვლადი ელექტროგამტარებლობის შემთხვევაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო–რეფერირებადი ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2004წ. №1-3, გვ.49-53.

ი. ქართველიშვილი. უსაფრთხო კავშირის არხის აგების ასპექტები ვირტუალური კერძო ქსელის (VPN) ბაზაზე. რეცენზირებადი ელექტორნული სამეცნიერო ჟურნალი: კომპიუტერული მეცნიერებანი და ტელეკომუნიკაციები. . Nო.4(44) [2014.12.31]. 2014წ. ISSN 1512-1232.

ა. ნევეროვი, ი. ბოჭორიშვილი. უსაფრთხო მანძილის გაანგარიშება ასაფეთქებელი სამუშაოების წარმოებისას. სტუ-ს შრომები. 2010წ. გვ. 217-219.

ა. ნევეროვი. უსაფრთხო მანძილის გაანგარიშება მუხტების დეტონაციის საშიშროების აცილების მიზნით. სამთო ჟურნალი. 2010წ. N2(25), გვ.82-83.

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი, ა.ნევეროვი. უსაფრთხო მანძილის გაანგარიშება მუხტების დეტონაციის საშიშროების აცილების მიზნით. სამთო ჟურნალი. 2011წ. #2(25), 4 გვ..

ა. ნევეროვი, ბოჭორიშვილი ნაომი. უსაფრთხო მანძილის გაანგარიშება საჰაერო დარტყმითი ტალღის ფრონტში ჭარბი წნევის გათვალისწინებით. სამთო ჟურნალი. 2011წ. N1(26), p112.

ნ. ბოჭორიშვილი, ა.ნევეროვი. უსაფრთხო მანძილის გაანგარიშება სჰაერო დარტყმითი ტალღის ფრონტში ჭარბი წნევის გათვალისწინებით. სმეცნიერო საინჟინრო საინფორმაციო ანალიზური ჟურნალი. 2011წ. #1(26), 3 გვ..

ა. ნევეროვი. უსაფრთხო მანძილის განსაზღვრა მუხტების აფეთქებისას წყალქვეშ. სამთო ჟურნალი. 2010წ. N1(24) გვ.88-90.

ნ. მაჭავარიანი, ან. ნევეროვი. უსაფრთხო მანძილის განსაზღვრა მუხტების აფეთქებისას წყალქვეშ. სამთო ჟურნალი. 2010წ. №1(24).

ნ. ბოჭორიშვილი, ნ.მაჭავარიანი, ა.ნევეროვი. უსაფრთხო მანძილის განსაზღვრა მუხტების აფეთქებისას წყალქვეშ. საინფორმაციო ანალიზური სამთო ჟურნალი. 2010წ. #1(24).