სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. კუბლაშვილი, null, ო.ლაბაძე, მ.ცერცვაძე, პ.მანჯავიძე. ურთიერთინდუქციურობა შეუღლებულუბნებიან ბრეტყელპარალელურ ამოზნექილ კონტურებს შორის. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია . 1998წ. მოამბე 3, ტომი 157.

ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე, პ. მანჯავიძე. ურთიერთინდუქციურობა შეუღლებულუბნებიან ბრტყელპარალელურ ამოზნექილ კონტურებს შორის. საქართველოს მეცნ. აკად. მოამბე. 1998წ. #3 (ტომი 157). გვ.462-465.

გ. კუბლაშვილი, null, ო.ლაბაძე, მ.ცერცვაძე. ურთიერთინდუქციურობის განსაზღვრა გადაადგილების მოცულობითი ურთიერთინდუქტოტევადოსინური პირველადი გარდამქმნელებისათვის . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 1998წ. .

მ. ცერცვაძე, გ. კუბლაშვილი. ურთიერთინდუქციურობის განსაზღვრა გადაადგილების მოცულობითი ურთიერთინდუქტოტევადოსინური პირველადი გარდამქმნელებისათვის . საქართველოს მეცნ. აკად. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. . 1998წ. გვ. 123-125. .

გ. კოტრიკაძე. ურთიერთკომუტატიურ მატრიცათა სიმრავლის შექმნა და მისი გამოყენება ინფორმაციის დასაცავად. სტუ, შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2009წ. #1(6), გვ:58-61.

ე. ხახუტაშვილი, ე. ხახუტაშვილი. ურთიერთობის თეორია და პიარის ფილოსოფია. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია,ჟურნალ "მოამბის" დამატება.შრომების კრებული.. 2009წ. 1(13);241-245გვ. ISSN #1512-102X.

ე. ხახუტაშვილი, ლ.კაპანაძე. ურთიერთობის თეორია და პიარის ფილოსოფია. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება.შრ.კრ.. 2009წ. 13;241-245გვ. ISSN #1512-102X.

მ. სამადაშვილი. ურთიერთობის ფსიქოლოგიური საფუძვლები მცირე ფირმებში. პედაგოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალი„მოამბე“. 2010წ. გვ.129–132.

ო. ლაბაძე. ურთიერთშექცეული ფუნქციების კომპოზიციის გამოყენება გარდამქმნელის გაწრფიებული გამომავალი მახასიათებელის მისაღებად. საქართველოს მეცნ. აკად. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. #5, გვ.92-94. .

ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე. ურთიერინდუქციურობა სიმეტრიის ღერძის მიმართ მობრუნებულ ნახევარწრეწირულ რკალებს შორის. საქართველოს მეცნ. აკად. მოამბე. 1993წ. #1 (ტომი 147). გვ. 139-141.

შ. ბოსტანაშვილი. ურიდოდ და უდერიდოდ. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი, ”სჯანი”. 2007წ. 7, ISSN 1512-2514.

ი. ქართველიშვილი, ო. შონია, ჯაფარიძე გ., ბერიძე ზ.. უსადენო ლოკალური ქსელების კომპონენტები და სისტემები და მათში მარშრუტიზაციის უსაფრთხოების ამაღლება. სტუ, მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2012წ. #1(12).

ს. მახარაძე. უსადენო სენსორულ ქსელებში მარშრუტიზაციის ალგორითმების კლასიფიკაცია და ანალიზი. ინტელექტუალი. 2018წ. 35, გვ.164-172.

. უსადენო სენსორულ ქსელებში მარშრუტიზაციის ალგორითმების კლასიფიკაცია და ანალიზი. ინტელექტუალი. 2018წ. 35, გვ.164-172.

ს. მახარაძე. უსადენო სენსორული ქსელის სიცოცხლის დროის მაქსიმიზაცია. ინტელექტუალი. 2016წ. #31, გვ.183-188.

. უსადენო სენსორული ქსელის სიცოცხლის დროის მაქსიმიზაცია. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია, ინტელექტუალი. 2016წ. #31, გვ.183-188.

ჯ. ბერიძე, მახარაძე ს.. უსადენო სენსორული ქსელის სიცოცხლის დროის მაქსიმიზაცია. ინტელექტუალი. 2016წ. #31/2016, გვ.183-187.

ი. ქართველიშვილი, ბერიძე ზებური. უსადენო ქსელები და მათი გამოყენების სხვადასხვა სფერო. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტუალი”.. 2012წ. #19.

ნ. არაბული. უსადენო ქსელების კომუნიკაციის პრინციპები და უპირატესობა. დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის შრომები. . 2015წ. .