სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

მ. ჩიქავა. მორეციდივე და ქრონიკული აბდომინური ტკივილის ეპიდემიოლოგიური დახასიათება საქართველოს მოზარდთა პოპულაციაში.. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ’’აღმაშენებელი’’, თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი . 2011წ. #11, გვ. 54 – 60..

ა. ზენაიშვილი. მორიგების ინსტიტუტი შრომითი ურთიერთობიდან წარმოშობილ დავებში. . 2013წ. .

ლ. შატაკიშვილი, ი.ლომიძე; გ. ხელიძე; ბ. ბარკალაია. მოსაზრებები მცირე ჰიდროენერგეტიკული რესურსების ათვისებით საქართველოს ჩრდილო-მთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობის შესახებ. (ყაზბეგის რაიონის მაგალითზე). ჰიდროინჟინერია. 2011წ. #1-2(11-12) .

ნ. რურუა, ლ.რუხაძე. მოსაზრებები სარკინიგზო რელსების ელექტროკონტაქტური მეთოდით შედუღების ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ. “მშენებლობა”,. 2016წ. ISSN 1512-3936. #1(40). –გვ.79-81..

თ. თევზაძე, გ.გობეჩია, ს. კანდელაკი. მოსალოდნელი ფერდობული პროცესების პროგნოზი ბჟუჟაჰესის სათავე, ნაგებობაზე.. მეცნიერება და ტექნოლოგიები . 2007წ. გვ. 58_66..

ლ. ჯანუყაშვილი. მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის პრინციპი. შრომათა კრებული, სამოქალაქო სამრთლის პრობლემატიკა, სტუ. 2012წ. .

ლ. ჯანუყაშვილი. მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის ფილოსოფიური და თეორიული საფუძვლები. სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი "თემიდა". 2012წ. N6(8)-2012, გვ. 108-111.

ლ. ჯანუყაშვილი. მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობა. სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი "თემიდა". 2012წ. N 6(8)-2012, გვ. 102-108.

ნ. მაისურაძე. მოსამართლეობის ინსტიტუტის პერსპექტივები საქართველოში.ილ.ჭავჭავაძის სახ. თბილისის უნ-ტი. ილ.ჭავჭავაძის სახ. თბილისის უნ-ტი, სამეცნიერო ძიებანი, 2009.. 2009წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი. მოსაპირკეთებელი ქვები. მათი სახეები და თვისებები. სტუ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ``შრომის დაცვა ეკოლოგია, სამთო საქმე და გეოლოგია``. 2000წ. 6 გვ..

ლ. კეკელიშვილი. მოსახლეობის ზრდისა და კვების პროდუქტების წარმოებას შორის დამოკიდებულებების მათემატიკური მოდელის დამუშავება. წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. გვ.129-132.

ვ. ვარდოსანიძე. მოსახლეობის მონაწილეობა ქალაქგეგმარების პროცესში.. კრ-ში: „თბილისის ქალაქთმშენებლობითი განვითარების მეთოდოლოგიური პრობლემები“. „თბილარქთეორია“.. 2003წ. .

თ. ბაციკაძე, ა.ფრანგიშვილი, ზ.ციხელაშვილი, გ.დოლიძე, ნ.ჩხეიძე. მოსახლეობისა და ტურისტების დასვენებისა და გართობისათვის განკუთვნილი კომპლექსი "დელფინი'-ს პერსპექტიული მოდელი. "მშენებლობა" სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი. 2010წ. №1(16).

ზ. ციხელაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, თ. ბაციკაძე, თ. გველესიანი , ნ. ჩხეიძე, გ.დოლიძე. მოსახლეობისა და ტურისტების კულტურული დასვენებისა და გართობისათვის განკუთვნილი კომპლექსი . სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა",http://www.sheneba.ge №1(16), 4 გვ.. თბილისი. 2010წ. .

მ. დარჩაშვილი. მოქალაქეთა ჩართულობა, როგორც საქართველოში დემოკრატიის დამკვიდრების მნიშვნელოვანი ფაქტორი. USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით და IFES საქართველოს მიერ განხორცელებული პროგრამის „ნდობის გაზრდა საარჩევნო პროცესებისადმი“ (ITEP) ფარგლებში დაბეჭდილი ჟურნალი.. 2014წ. .

ა. ლორია. მოქალაქეობის საკანონმდებლო განმარტების სრულყოფისათვის. ჟურნ. "მართლმსაჯულება და კანონი". 2007წ. .

გ. ვარშალომიძე, ვ. ხითარიშვილი, ნ. კუპრავა. მოცულობითი სასანგრევო ძრავების გაამოყენებით ჭაბურღილების ბურღვის ტექნოლოგია. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #17, გვ. 86–91.

გ. ვარშალომიძე, ვ. ხითარიშვილი, ნ. კუპრავა. მოცულობითი სასანგრევო ძრავების გამოყენებით ჭაბურღილების ბურღვის ტექნოლოგია. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #17, 86-91 გვ..

ნ. მღებრიშვილი. მოძრავი ერთეულების სიჩქარისა და განვლილი მანძილის საზომი მოწყობილობა . ”სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღია სამეცნიერო კონფერენცია”. . 2002წ. .

ნ. მღებრიშვილი, ქ. ქუთათელაძე. მოძრავი შემადგენლობის ამომცნობი სისტემა მრავალფუნქციონალური ინტელექტუალური გადამწოდის გამოყენებით . სტუ-ს სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “მშენებლობა და XXI საუკუნე”. 2005წ. გვ. 203-211.