სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26196 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. თოფურია, თ.ცინცაზე მ.ცინცაძე ნ.გელოვანი ნ.ბოლკვაძე დ.ლოჩოშვილი. ფარმაცევტულ პრეპარატთა კომპლექსწამოქმნის უნარიანობაზე გამხსნელის გავლენის კვანტურ–ქიმიური შესწავლა. 1.ანტიტუბერკულიოზური პრეპარატი– იზონიკოტინჰიდრაზიდი (ტუბაზიდი). საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. გვ 140–148.

ნ. ბოლქვაძე, თ.ცინცაძე; მ.ცინცაძე; ნ.გელოვანი; ე.თოფურია; დ.ლოჩოშვილი. ფარმაცევტულ პრეპარატთა კომპლექსწარმოქმნის უნარიანობაზე გამხსნელის გავლენის კვანტურ-ქიმიური შესწავლა. 1. ანტიტუბერკულიოზური პრეპარატი-იზონიკოტინჰიდრაზიდი (ტუბაზიდი). საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. ტ.15; # 2 გვ: 140-145.

თ. ცინცაძე, მ. ცინცაძე, ნ. ბოლქვაძე, ე. თოფურია, დ.ლოჩოშვილი. ფარმაცევტულ პრეპარატთა კომპლექსწარმოქმნის უნარიანობაზე გამხსნელის გავლენის კვანტურ-ქიმიური შესწავლა. 1. ანტიტუბერკულოზური პრეპარატი -იზონიკოტინჰიდრაზიდი (ტუბაზიდი). საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2015წ. ტ.15 N2 გვ.140-148.

გ. სულაშვილი, ნ. ფაილოძე, ლევან ვაჩაძე. ფარმაცევტული ბაზრის ინოვაციური სტრატეგია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2013წ. შრომების კრებული, #3 თბილისი, გვ.74-77.

ნ. ფაილოძე, გ. სულაშვილი, ვაჩაძე ლევან. ფარმაცევტული ბაზრის სახელმწიფო რეგულირების სისტემა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომების კრებული, . 2013წ. შრომების კრებული, #3 თბილისი, გვ.71-74.

მ. მარიდაშვილი. ფარმაცევტული ბიზნესის ინოვაციური ასპექტები. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, თბილისი. 2013წ. №2, 2013წ. გვ.116-122..

მ. მარიდაშვილი. ფარმაცევტული ბიზნესის მარკეტინგული კვლევის მეთოდოლოგია, გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. თბილისი, №5. 2015წ. №5, 2015 , გვ. 93-99..

მ. მარიდაშვილი. ფარმაცევტული ბიზნესის მომგებიანობისა და მარკეტინგის ურთიერთკავშირის საკითხი. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. №4, 2014, გვ. 77-83..

მ. მარიდაშვილი. ფარმაცევტული ბიზნესის რენტაბელობის განმსაზღვრელი ფაქტორები. , „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, თბილისი . 2013წ. №3, 2013წ. გვ.184-193. .

მ. მარიდაშვილი. ფარმაცევტული ბიზნესის რენტაბელობის განმსაზღვრელი ფაქტორები. „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, თბილისი. 2013წ. №3, 2013წ. გვ.184-193. .

რ. ქუთათელაძე, ე.კოპლატაძე. ფარმაცევტული პროდუქტების დისტრიბუციის რეგულირების საერთაშორისო სტანდარტები. სტუ-ს შრომები . 2017წ. N3 2017წ.გვ. 158-164.

გ. სულაშვილი, ნ. ფაილოძე, ვაჩაძე ლევან. ფარმაცევტული საწარმოების ინოვაციური პოლიტიკის მარკეტინგი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომების კრებული,#1, თბილისი 2014. 2014წ. შრომების კრებული,#1, გვ. 69-73.

ი. ცომაია, ე. ჭურღულია. ფარმაცევტული საწარმოს პროცესთა კლასიფიკაცია.. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, #5, 2012 წ. გვ. 31-33.. 2012წ. #5, 2012 წ. გვ. 31-33..

ნ. გელოვანი, ნ. სხილაძე. ფარმაციის მაგისტრის ივანე ტყეშელაშვილის წვლილი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი .- . 2007წ. თბ.- N2 .- გვ.239-241..

ნ. ჟველია. ფარსადან გორგიჯანიძის (1626-1696 წწ.) საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მრწამსი. სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი ,,პარალელი’’, თბილისი, . 2013წ. №5, გვ, 212-214.

რ. ოთინაშვილი. ფარული ეკონომიკის ტენდენციები საქართველოში. საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის შრომები. 2012წ. N10, გვ.235-253.

მ. მამნიაშვილი, ჯემალ გახოკიძე. ფარული საგამოძიებო მოქმედებები თუ ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობა. ჟურნ. „სოციალური ეკონომიკა 21-ე საუკუნის აქტუალური პრობლემები“. 2012წ. N6 გვ. 129-137.

მ. მამნიაშვილი. ფარული საგამოძიებო მოქმედებები, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები 13 ჰუმანიტარული და სოციალურ–პოლიტიკურ მეცნიერებათა სერია. . სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2015წ. გვ, 561–582.

ზ. ბოგველიშვილი. ფარული ტარების ცეცხლსასროლი მოწყობილობები. სამხედრო ტექნიკა, თბილისი. 1998წ. №1(6), გვ.46-56 (საიდუმლო).

ა. ჩიქოვანი. ფასადის აგურის ალტერნატივა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, N2(25), 2012. 2012წ. .