სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. იაშვილი, გოხელაშვილი მ.. უწყვეტი განათლების სისტემის თანამედროვე გამოწვევები. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2016წ. ტომი I. #4 (40) .

ნ. ოთხოზორია, ზ. აზმაიფარაშვილი, ვ. ოთხოზორია, გუგუნაშვილი ნუგზარ. უწყვეტი ელექტრომომარაგების მაღალი საიმედოობის კრიტიკულობა მონაცემთა დაცვის ცენტრების საინჟინრო ინფრასტრუქტურაში.. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. შრომები. . 2013წ. 2 .

ი. ჟორდანია, გივი ქევხიშვილი, ჯ.ლორია. უწყვეტი სხმულის გამოწევის ძალების დამოკიდებულება კრისტალიზატორის კონუსობაზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, ტ.5, #3, 2011. 2011წ. #3, გვ.97-100.

ი. ჟორდანია, ქევხიშვილი გ., ლორია ჯ.. უწყვეტი სხმულის გამოწევის ძალების დამოკიდებულება კრისტალიზატორის კონუსობაზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2011წ. ტ.5, #3, გვ.97-100.

დ. ტაბატაძე, ზ. მაძაღუა, რ. ცხვედაძე, დ.ჯანყარაშვილი. უჭრი კოჭების გაანგარიშება გამარტივებული მეთოდით.. ჟურნალი "მშენებელი".. 2010წ. # 1(16). 2010. გვ. 17-20. .

დ. ჯანყარაშვილი, ზ. მაძაღუა, დ. ტაბატაძე. უჭრი კოჭების გაანგარიშების გამარტივებული მეთოდი. სამაცნიერო-ტეკნიკური ჟურნალი ”მშენებელი”. 2010წ. # 1(16). გვ. 17-20. .

ზ. მაძაღუა, დ. ტაბატაძე. უჭრი კოჭების გაანგარიშების გამარტივებული მეთოდი.. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა". 2010წ. № 1(16).

ე. ჩხაიძე, მ. ხარაბაძე ნ. ჭიჭინაძე ნ. მუმლაძე ნ. ნადირაშვილი რ. ქაცარავა. უხსნადი ჰიდროგელები მეთაკრილოილ დექსტრანისა და უჯერი პოლიეთერ-ამიდის და ოლიგოამიდოეთერების საფუძველზე (თერმული კონიუგაცია). საქართველოს ქიმიური ჯურნალი. 2008წ. ტ. 8, N1, გვ.33-35 .

ნ. ჭიჭინაძე, ნ. მუმლაძე, ნ. ნადირაშვილი, რ. ქაცარავა. უხსნადი ჰიდროგელები მეთაკრილოილ დექსტრანისა და უჯერი პოლიეთერამიდის და ოლიგოამიდოეთერების საფუძველზე (თერმული კონიუგაცია). საქართველოს ქიმიური ჯურნალი. 2008წ. 8(1), 33-36 .

ნ. ნეფარიძე, დ. ხარაძე, ლ. ყირმელაშვილი. უჯერი ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდი ფუმარის მჟავას, L-ლეიცინისა და 1,6 ჰექსანდიოლის საფუძველზე. სტუ-ს შრომები. 2008წ. N1(467) .

ნ. ნეფარიძე, ე. ჩხაიძე გ. ჭუმბურიძე მ. სირაძე დ. ხარაძე რ. ქაცარავა. უჯერი ბმების შემცველი ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდების სინთეზი, მათი თერმული და მექანიკური თვისებების კვლევა . საქართველოს ქიმიური ჯურნალი. . 2015წ. 15, 2, გვ. 48-56.

ე. ჩხაიძე, ნ. ნეფარიძე გ. ჭუმბურიძე მ. სირაძე დ. ხარაძე რ. ქაცარავა . უჯერი ბმების შემცველი ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდების სინთეზი, მათი თერმული და მექანიკური თვისებების კვლევა . საქართველოს ქიმიური ჯურნალი. 2015წ. ტ.15, N2, გვ.48-56.

მ. სირაძე, ნ. ნეფარიძე , ე. ჩხაიძე . უჯერი ბმების შემცველი ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდების სინთეზი, მათი თერმული და მექანიკური თვისებების კვლევა. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. თბილისი. №2.

ე. ჩხაიძე, დ. ხარაძე , ნ. ნეფარიძე , ლ.ყირმელაშვილი. უჯერი, ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდი ფუმარის მჟავას, L-ლეიცინისა და 1,6-ჰექსანდიოლის საფუძველზე. სტუ-ს შრომები. 2008წ. №1(467), 48-51.

ხ. ირემაშვილი, კ. გორგაძე, ა.ბაჩინაშვილი. ფაზური გარდაქმნების გამოყენება სატრანსპორტო საშუალებებში.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი“. 2006წ. №3-4,გვ26-29. ISSN 1512-0910.

ზერაგია ე., ბიჩინაშვილი ა., ირემაშვილი ხ., ბიჩინაშვილი მ.. ფაზური გარდაქმნების გამოყენება სატრანსპორტო საშუალებებში. თბილისი, ტრანსპორტი. 2006წ. №3-4 (23-24),გვ 26-28.

გ. მურჯიკნელი. ფაზური მოდულირებული სიგნალების დემოდულატორის ჩაკეტილი საყრდენი რხევების მაფორმირებლის გამოკვლევის ალგორითმის დამუშავება. სტუ. 1990წ. .

ა. გოჩოლეიშვილი, მ. ჯაში. ფართო სანგრევით გაყვანის დროს უბის ნახშირის სანგრევის ჭაბურღილებით მონგრევის ინიცირების მეთოდის დადგენა. სამთო ჟურნალი. 2005წ. 2(15), გვ. 26-29.

ე. თოფურია, თ.ცინცაზე მ.ცინცაძე ნ.გელოვანი ნ.ბოლკვაძე დ.ლოჩოშვილი. ფარმაცევტულ პრეპარატთა კომპლექსწამოქმნის უნარიანობაზე გამხსნელის გავლენის კვანტურ–ქიმიური შესწავლა. 1.ანტიტუბერკულიოზური პრეპარატი– იზონიკოტინჰიდრაზიდი (ტუბაზიდი). საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. გვ 140–148.

ნ. ბოლქვაძე, თ.ცინცაძე; მ.ცინცაძე; ნ.გელოვანი; ე.თოფურია; დ.ლოჩოშვილი. ფარმაცევტულ პრეპარატთა კომპლექსწარმოქმნის უნარიანობაზე გამხსნელის გავლენის კვანტურ-ქიმიური შესწავლა. 1. ანტიტუბერკულიოზური პრეპარატი-იზონიკოტინჰიდრაზიდი (ტუბაზიდი). საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. ტ.15; # 2 გვ: 140-145.