სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ჩიჩუა. უღარიბესი მოსახლეობის ღირსეულად ცხოვრების არქიტექტურული გარემოს უზრუნველყოფისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები, N 1/440, თბლისი 2002. 2002წ. N 1/440.

ნ. თევზაძე, ჯ. მალაღურაძე, დ. ჩიჩუა. უღარიბესი მოსახლეობისათვის ღირსეული არქიტექტურული გარემოს უზრუნველყოფა. სტუ-ის შრომები. 2002წ. #1(440), 78-80.

ე. გვენეტაძე. უშიშროების პრობლემები დიდ ახლო აღმოსავლეთში და სირიის საკითხი. . საისტორიო ვერტიკალები. 2017წ. #35-36.

გ. კალანდაძე, ეპიფანე (ედიშერ) გვენეტაძე. უშიშროების საკითხები წყნარი ოკეანის აუზში. საისტორიო ვერტიკალები. 2018წ. #39-40; ISSN1512-4959.

ო. შონია. უშიშროების სისტემის ორგანიზაციის ძირითადი პრინციპები და მისი დაგეგმვის მოდელი. სტუ-ს შრომები, . 2000წ. N2(430), გვ. 115-123.

პ. ჭიჭაღუა, რ. კაკაურიძე, თ. ჯოჯუა, თ. თურმანიძე, გ. ფუტკარაძე. უშუალოდ ნაგებობაში ბეტონის დრეკადობის მოდულის დასაგენი ულტრაბგერითი ხელსაწყო. სამეცნ. ჟურნ. ,,ენერგია'. 2008წ. #4(48) gv. 99-102 .

რ. კაკაურიძე, პ.ჭიჭაღუა. უშუალოდ ნაგებობებში ბეტონიეს დრეკაობის მოდულის დასადგენი ულტრაბგერითი ხელსაწყო. "ენერგია" #4, 2008წ.. 0წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. უჩინარი და უსისხლო ომი . გაზ. "დილის გაზეთი". 2000წ. # 146 .

თ. ჯაგოდნიშვილი. უცხო ენათა აგრესიულ გარემოცვაში. ჟურნალი „პარალელი“. 1998წ. N1, გვ. 26-31.

ი. ჩხენკელი. უცხო ენის სწავლების მეთოდი. სტუ, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ”მოამბის” დამატება. შრომები,5 . 2005წ. .

ს. სიგუა. უცხო ქალაქი. ჟურნ. „ჩვენი მწერლობა“, . 2014წ. №10, გვ. 44–46..

ზ. გაბისონია. უცხო ქვეყნის იურიდიულ პირთა უფლებაუნარიანად აღიარების პრობლემა. სამართალი. 2002წ. N2.

ზ. გაბისონია. უცხო ქვეყნის სამართლის ნორმის არსის დადგენის ზოგიერთი ასპექტი საერთაშორისო კერძო სამართალში. მერიდიანი. 2004წ. საიუბ. კრებ. “პროფ. ზურაბ ახვლედიანის 70 წლის იუბილე”.

ი. კვესელავა. უცხო ძალის გამოყენების საკითხი საერთაშორისო და ქართულ პოლიტიკაში. თბილისი, კრებული ,,ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები’’, #2. 2011წ. .

ვ. მუჯირი. უცხოეთის არქიტექტურულ სკოლებში არქიტექტურული პროპედევტიკის ფორმირების ტენდენციები XX საუკუნის მეორე ნახევარში. სტუ განათლება გვ. 256 -261. 2013წ. #2(8) 2013 გვ. 256 -261.

ზ. გასიტაშვილი. უცხოეთის გზებზე. სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი პარალელი. ეძღვნება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 90 წლისთავს. №4,. 2012წ. .

ბ. ცხადაძე. უცხოელი ავტორები სომხურ-თურქული გენოციდის შესახებ. კრებული: "ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები". 2011წ. #1 (9), 353-362.

რ. სამხარაძე, ი. ოზგანი. უცხოური ენების სწავლების ვირტუალური გარემოს არქიტექტურა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2012წ. 3(44). თბილისი. ISSN 1512-0333.

რ. სამხარაძე, ი. ოზქანი. უცხოური ენების სწავლების ვირტუალური გარემოს კონცეპტუალური მოდელი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2012წ. 2(43). ISSN 1512-0333, გვ. 47-49.

რ. სამხარაძე, ი. ოზქანი. უცხოური ენების სწავლების ვირტუალური გარემოს კონცეპტუალური მოდელი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2012წ. გვ. 47-49. 2(43). ISSN 1512-0333.