სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23783 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია, ჯ.ნიჟარაძე. ჯდენითი ძაბვები ბეტონში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. №4(15).

ჯ. ნიჟარაძე, ნ.მურღულია. ჯდენითი ძაბვები ბეტონში. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2009წ. №4(15).

მ. შონია. ჯერარსობრივი და არსობრივი ადამიანის ცხოვრებაში. ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა). 2009წ. 2(10), გვ. 230-236.

გ. გაფრინდაშვილი, ს. სანაძე, მ. კეკელიძე. ჯვარისის კაოლინის და ოზურგეთის კაოლინიზირებული ტრაქიტის გამოყენების პერსპექტივები ტიხრული კერამიკის ფუძის შემადგენლობაში. საქ.განათლ.მეცნ. აკადემიის ჟურნალ ,,მოამბის” დამატება. 2009წ. შრომები №1(13), თბილისი, გვ.286-290.

ც. ბასილაშვილი, ტაბატაძე ჯ., ჯანელიძე მ.. ჯვრის წყალსაცავში ჩამდინარე წყლების პროგნოზირება ენგურჰესის უსაფრთხოებისა და ენერგო–ეფექტურობისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, შრომები. 2010წ. გვ. 371 – 373.

მ. ჩხაიძე, სვანიძე რ.გ.. ჯიტერი, მისი გაზომვისა და შეფასების ასპექტები.. Georgian Engineering News. 2012წ. №2, გვ. 34-39..

მ. ჩხაიძე, სვანიძე რ.გ.. ჯიტერის შეფასება თვალის დიაგრამის ანიმაციური მოდელით.. Georgian Engineering News. 2012წ. №3, გვ. 15-21..

მ. ჩხაიძე, სვანიძე რ.გ.. ჯიტერის შეფასების მეთოდოლოგია.. Georgian Engineering News. 2012წ. №2, გვ. 40-44..

ნ. ჟველია. ჯიქი მეკობრეების თარეში საქართველოს სანაპიროზე. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები’’,თბილისი, . 2012წ. №25, გვ. 40-43..

ლ. გვასალია, თ .ფალავანდიშვილი. ჯიშების შენახვის უნარიანობა და ეკოქიმიური ექსპერტიზა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2011წ. თბილისი. 11, №1.

ლ. გვასალია, თ. ფალავანდიშვილი. ჯიშების შენახვის უნარიანობა და ეკოქიმიური ექსპერტიზა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2011წ. ISSN1512-0686, vol 11,№1, 82-88 გვ.

ნ. გომართელი. ჯონ ფორტესკიუს სოციალურ-პოლიტიკური შეხედულებანი. ინტელექტი, #1(7). 2000წ. გვ.113-115.

ლ. კახიანი, ი.ტეფნაძე, ა.ლებანიძე, ლ.ვერულაშვილი. ჯრუჭის წმინდა გიორგის სახ.ეკლესიის აღდგენა–რეკონსტრუქცია. მშენებლობა. 2012წ. N4(27) 114-116.

მ. მილაშვილი, ვ.მჭედლიშვილი. ჯულია მორგანი - პირველი ამერიკელი არქიტექტორი ქალი. . ამერიკის შესწავლის საკითხები. ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკისმცოდნეობის ინსტიტუტი. შრომების კრებული „ამერიკის შესწავლის საკითხები“ # VI. . 2016წ. # VI. თბილისი. 2016 წ. გვ. 258-264..

მ. პაპაშვილი. ჯუსტინო ლივორნოელის ერთი დღემდე უცნობი რელაცია. გამ–ბა "კოლორპაკი", გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი. 2016წ. შრომათა კრებული, №10, გვ.204–216.

ვ. გაბისონია. ჰაერის ეკოლოგიური ანალიზი ქ.თბილისის მაგალითზე. არჩილ ელიასვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2007წ. №11,გვ.69-73.

გ. ცხომელიძე, დ.ძელური. ჰაერის ელ. ფილტრაციის გამოკვლევა მუდმივი დენის მაღალი ძაბვის ბრუნვითი მოძრაობის იონიზაციის მოწყობილობაში. ჯურნალ "ენერგია". 2008წ. N1(45) 57-62 გვერდები .

თ. ხუროძე, A .Nodia, А. Амиранашвили. ჰაერის ექვივალენტურ-ეფექტური ტემპერატურის სკალის გამოყენებადობის შესახებ ქალაქ თბილისის პირობებში.. გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. ტ. LXII .

გ. მელაძე, ჟორჟიკაშვილი ც.. ჰაერის ექსტრემელური ტემპერატურების გავლენა მცენარეთა ზრდა-განვითარებაზე . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები . 2002წ. ტ.105, გვ. 36-43 .