სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. გასიტაშვილი. უცხოეთის გზებზე. სალიტერატურო-სამეცნიერო ჟურნალი პარალელი. ეძღვნება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 90 წლისთავს. №4,. 2012წ. .

ბ. ცხადაძე. უცხოელი ავტორები სომხურ-თურქული გენოციდის შესახებ. კრებული: "ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები". 2011წ. #1 (9), 353-362.

რ. სამხარაძე, ი. ოზგანი. უცხოური ენების სწავლების ვირტუალური გარემოს არქიტექტურა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2012წ. 3(44). თბილისი. ISSN 1512-0333.

რ. სამხარაძე, ი. ოზქანი. უცხოური ენების სწავლების ვირტუალური გარემოს კონცეპტუალური მოდელი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2012წ. 2(43). ISSN 1512-0333, გვ. 47-49.

რ. სამხარაძე, ი. ოზქანი. უცხოური ენების სწავლების ვირტუალური გარემოს კონცეპტუალური მოდელი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2012წ. გვ. 47-49. 2(43). ISSN 1512-0333.

გ. ტაბატაძე, გ.ტატიშვილი. უცხოური ინვესტიციების ეფექტიანობის ამაღლების გზები საქართველოს ნავთობგაზმომპოვებელ მრეწველობაში. სამთო ჟურნალი. 2016წ. 1(36) გვ.98-102w.

ზ. გაბისონია. უცხოური ინვესტიციების კონსტიტუციურ-სახელმწიფოებრივი გარანტიების ზოგიერთი საკითხი. ადამიანი და კონსტიტუცია. 2000წ. N2.

ლ. გვაჯაია. უცხოური ინვესტიციების როლი გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნების ინოვაციური განვითარების საქმეში. ჟურნალი ,,ეკონომიკა'' . 2008წ. #1-2, 0.5.

ლ. გვაჯაია. უცხოური ინვესტიციების როლი გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნების ინოვაციური განვითარების საქმეში. ჟ. "ეკონომიკა". 2008წ. #1-2, გვ.გვ. 155-159.

ლ. გვაჯაია, ა.გვარუციძე. უცხოური ინვესტიციების როლი გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნების ინოვაციური განვითარების საქმეში. ჟ. "ეკონომიკა". 2008წ. #1-2, .

ლ. გვაჯაია. უცხოური ინვესტიციების როლი გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებისინოვაციური განვითარების საქმეში. ჟ. "ეკონომიკა". 2008წ. #1-2, გვ.გვ. 155-159.

დ. მაგრაქველიძე. უცხოური ინვესტიციების როლი საქართველოს ეკონომიკის აღორძინებაში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი, . 2009წ. #2(34).

გ. ლობჯანიძე. უცხოური ინვესტიციების როლი საქართველოს სამთო მრეწველობაში. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2002წ. № 3–4, გვ.63–68, 2002.

გ. ლობჟანიძე. უცხოური ინვესტიციების როლი საქართველოს სამთო მრეწველობაში,. ჟურნალი „ეკონომიკა“, № 3–4, გვ.63–68. 2002წ. № 3–4, გვ.63–68.

ლ. გვაჯაია, გვარუციძე. უცხოური ინვესტიციების როლიგარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნების ინოვაციური განვითარების საქმეში. ჯ. "სოციალური ეკონომიკა". 2008წ. #1-2, 155-159.

ლ. გვაჯაია, ა. გვარუციძე. უცხოური ინვესტიციების როლიგარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნების ინოვაციური განვითარების საქმეში. ჟ. "სოციალური ეკონომიკა", . 2008წ. #1-2, გვ.გვ. 155-159.

ზ. გაბისონია. უცხოური ინვესტიციების სამართლებრივი ბაზის შესახებ. სამართალი. 1999წ. N3.

ნ. ოთხოზორია. უცხოური კაპიტალის როლი ფოთი- თბილისის რკინიგზის მშენებლობაში. კავკასიოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი საზოგადოებვი ი ინსტიტუტი . 2005წ. მოამბე XIII. 89-100გვ..

ზ. გაბისონია. უცხოური სამართლის ნორმის არსის დადგენა საერთაშორისო კერძო სამართალში. მართლმსაჯულება და კანონი. 2006წ. N1 (8).

შ. დოღონაძე. უძველესი ქართული სახელმწიფოების მართვის ისტორიიდან. სამეცნიერო ჟურნალი ”საისტორიო ვერტიკალები”. 2005წ. # 7 გვ.23-28.