სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჭიკაიძე, ხელაძე თ.. უძრავი ქონების შეფასების საერთაშორისო სტანდარტები და მათი გამოყენება საქართველოში. ჟ.სეუ და მეცნიერება. 2016წ. N5,(5) გვ.63.

მ. ჩიხლაძე, მ.გიგინეიშვილი ო.კეთილაძე. უწონადი მდგომარეობა და მისი გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი განათლება. 2016წ. №2(16) ,7გვ..

ო. კეთილაძე, მ.გიგინეიშვილი მ. ჩიხლაძე. უწონადი მდგომარეობა და მისი გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი განათლება . 2016წ. №2(16),7გვ..

ო. მიქაძე, ჯალიაშვილი თამაზ. უწყვეტად ჩამოსხმული ფოლადის ფურცლიდან მილების წარმოების ინოვაციური კომპლექსის შექმნა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი - GEORGIAN ENGINEERING NEWS, № 1 (vol. 81), 2017. 0წ. № 1 (vol. 81), 2017, გვ. 97-100.

თ. იაშვილი, გოხელაშვილი მ.. უწყვეტი განათლების სისტემის თანამედროვე გამოწვევები. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2016წ. ტომი I. #4 (40) .

ნ. ოთხოზორია, ზ. აზმაიფარაშვილი, ვ. ოთხოზორია, გუგუნაშვილი ნუგზარ. უწყვეტი ელექტრომომარაგების მაღალი საიმედოობის კრიტიკულობა მონაცემთა დაცვის ცენტრების საინჟინრო ინფრასტრუქტურაში.. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. შრომები. . 2013წ. 2 .

ი. ჟორდანია, გივი ქევხიშვილი, ჯ.ლორია. უწყვეტი სხმულის გამოწევის ძალების დამოკიდებულება კრისტალიზატორის კონუსობაზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, ტ.5, #3, 2011. 2011წ. #3, გვ.97-100.

ი. ჟორდანია, ქევხიშვილი გ., ლორია ჯ.. უწყვეტი სხმულის გამოწევის ძალების დამოკიდებულება კრისტალიზატორის კონუსობაზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2011წ. ტ.5, #3, გვ.97-100.

დ. ტაბატაძე, ზ. მაძაღუა, რ. ცხვედაძე, დ.ჯანყარაშვილი. უჭრი კოჭების გაანგარიშება გამარტივებული მეთოდით.. ჟურნალი "მშენებელი".. 2010წ. # 1(16). 2010. გვ. 17-20. .

დ. ჯანყარაშვილი, ზ. მაძაღუა, დ. ტაბატაძე. უჭრი კოჭების გაანგარიშების გამარტივებული მეთოდი. სამაცნიერო-ტეკნიკური ჟურნალი ”მშენებელი”. 2010წ. # 1(16). გვ. 17-20. .

ზ. მაძაღუა, დ. ტაბატაძე. უჭრი კოჭების გაანგარიშების გამარტივებული მეთოდი.. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა". 2010წ. № 1(16).

ე. ჩხაიძე, მ. ხარაბაძე ნ. ჭიჭინაძე ნ. მუმლაძე ნ. ნადირაშვილი რ. ქაცარავა. უხსნადი ჰიდროგელები მეთაკრილოილ დექსტრანისა და უჯერი პოლიეთერ-ამიდის და ოლიგოამიდოეთერების საფუძველზე (თერმული კონიუგაცია). საქართველოს ქიმიური ჯურნალი. 2008წ. ტ. 8, N1, გვ.33-35 .

ნ. ჭიჭინაძე, ნ. მუმლაძე, ნ. ნადირაშვილი, რ. ქაცარავა. უხსნადი ჰიდროგელები მეთაკრილოილ დექსტრანისა და უჯერი პოლიეთერამიდის და ოლიგოამიდოეთერების საფუძველზე (თერმული კონიუგაცია). საქართველოს ქიმიური ჯურნალი. 2008წ. 8(1), 33-36 .

ნ. ნეფარიძე, დ. ხარაძე, ლ. ყირმელაშვილი. უჯერი ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდი ფუმარის მჟავას, L-ლეიცინისა და 1,6 ჰექსანდიოლის საფუძველზე. სტუ-ს შრომები. 2008წ. N1(467) .

ნ. ნეფარიძე, ე. ჩხაიძე გ. ჭუმბურიძე მ. სირაძე დ. ხარაძე რ. ქაცარავა. უჯერი ბმების შემცველი ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდების სინთეზი, მათი თერმული და მექანიკური თვისებების კვლევა . საქართველოს ქიმიური ჯურნალი. . 2015წ. 15, 2, გვ. 48-56.

ე. ჩხაიძე, ნ. ნეფარიძე გ. ჭუმბურიძე მ. სირაძე დ. ხარაძე რ. ქაცარავა . უჯერი ბმების შემცველი ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდების სინთეზი, მათი თერმული და მექანიკური თვისებების კვლევა . საქართველოს ქიმიური ჯურნალი. 2015წ. ტ.15, N2, გვ.48-56.

მ. სირაძე, ნ. ნეფარიძე , ე. ჩხაიძე . უჯერი ბმების შემცველი ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდების სინთეზი, მათი თერმული და მექანიკური თვისებების კვლევა. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2015წ. თბილისი. №2.

ე. ჩხაიძე, დ. ხარაძე , ნ. ნეფარიძე , ლ.ყირმელაშვილი. უჯერი, ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდი ფუმარის მჟავას, L-ლეიცინისა და 1,6-ჰექსანდიოლის საფუძველზე. სტუ-ს შრომები. 2008წ. №1(467), 48-51.

ხ. ირემაშვილი, კ. გორგაძე, ა.ბაჩინაშვილი. ფაზური გარდაქმნების გამოყენება სატრანსპორტო საშუალებებში.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ტრანსპორტი“. 2006წ. №3-4,გვ26-29. ISSN 1512-0910.

ზერაგია ე., ბიჩინაშვილი ა., ირემაშვილი ხ., ბიჩინაშვილი მ.. ფაზური გარდაქმნების გამოყენება სატრანსპორტო საშუალებებში. თბილისი, ტრანსპორტი. 2006წ. №3-4 (23-24),გვ 26-28.