სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. თანანაშვილი, ქურდაძე ზ.. ფერმერული მეურნეობის განვითარების თანამედროვე მდგომერეობა, პრობლემები და პერსპექტივები საქართველოში. აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2017წ. N4, გვ.12-17.

თ. ქარქუსაშვილი, ლეგაშვილი ი., გელიაშვილი ზ., ღონღაძე ნ.. ფერმჭერი საღებრის -გამბინის სინთეზის ქვანტურ-ქიმიური აღწერა.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი.. 2006წ. №6(5),504-506..

ნ. ღონღაძე, ზ. გელიაშვილი, თ. ქარქუსაშვილი. ფერმჭერი საღებრის გამბინის სინთეზის კვანტურ–ქიმიური აღწერა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. 2006, 6, 5, 504–506-146.

ზ. გელიაშვილი, თ. ქარქუსაშვილი, ნ.ღონღაძე, ი. ლეგაშვილი. ფერმჭერი საღებრის გამბინის სინთეზის ქვანტურ-ქიმიური აღწერა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ISSN 1512-0686. 2006წ. №5, Vol.6, გვ. 540-542.

ნ. ლომიძე, ა. თარხნიშვილი. ფერომონ „ვერტენოლის“ გამოყენების შედეგები სამცხე–ჯავახეთის ნაძვნარ კორომებში.. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2010წ. 3(38), 2010, გვ. 68–69.

ს. მებონია, ლ.ჩხეიძე, ა.მებონია, ვ.კლდიაშვილი. ფეროშენადნობთა წარმოების აირგამწმე ნდი სისტემის სრულ-ყოფა. სტუ-ს შრომები. 2007წ. №1 (463), .

ლ. ჩხეიძე, ა.მებონია, ვ.კლდიაშვილი, ს.მებონია. ფეროშენადნობთა წარმოების აირგამწმენდი სისტემის სრულყოფა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (შრომები) მეტალურგია. 2007წ. #1(463), გვ. 57-60.

ზ. სიმონგულაშვილი, თ. სანიკიძე, გ. ბუცხრიკიძე, ა. ბეჟანიშვილი. ფეროშენადნობთა წარმოების უსაფრთხოების წესები. საქ. ეკონომ. გან. სამინისტროს (ნორმატიული აქტი). თბილისი. 2008წ. თბილისი, გვ. 64.

ზ. სიმონგულაშვილი, თ სანიკიძე, ა. ბეჟაშვილი, ს. გაბუნია. ფეროშენადნობთა წარმოების უსაფრთხოების წესები. საქ. ეკონომ. განვით. სამინისტრო. თბილისი. . 2009წ. ნორმატიული აქტი.

ო. ნახუცრიშვილი. ფეხმავლები და ქალაქთმშენებლობა. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნიკა". 1974წ. .

მ. ამირიძე. ფეხსაცმლის კალაპოტის დასამუშავებელი ფიალისებური საჭრისის საიარაღო მასალის შერჩევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2010წ. #4 (478).

ი. ნანაძე, ბ. ზაუტაშვილი, ბ. მხეიძე, ნ. ზაუტაშვილი, ი. რაევსკაია. ფთორიანი ნატურალური სასმელი წყლების თავისებურებანი და საქართველოში მათი გამოყენების პერსპექტივები. სამთო ჟურნალი, თბილისი. 2009წ. 2 (23).

ნ. ზაუტაშვილი, ბ.მხეიძე, ი.ნანაძე, ი. რაევსკაია. ფთორიანი ნატურალური სასმელი წყლების თავისებურებანი და საქართველოში მათი გამოყენების პერსპექტივები. სამთო ჟურნალი. 2009წ. 2(23), 76-78 გვ..

ზ. ქვათაძე, თოდუა გ. ფიბონაჩის ერთი ამოცანის შესახებ . საქ. პრეზიდენტის სტიპენდიანტ ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები IV, 33-34 თ.ს.უ. გვ. 33-34. 2002წ. .

გ. თოდუა. ფიბონაჩის ერთი ამოცანის შესახებ. საქ. პრეზიდენტის სტიპენდიანტ ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები.თსუ. 2002წ. #4, 33-34..

რ. გოგიბერიძე. ფიბონაჩის რიცხვები და მათი როლი ბუნების მოვლენებში. მართვის ავტომატიზებული სისტემები, შრომები . 2017წ. N1 (23), გვ. 159-170.

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზ, ტურძელაძე მალხაზ. ფიბრობეტონის ასაკის გავლენა კომპოზიტის ცოცვადობაზე გრეხისას. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებლობა“. 2009წ. #3(14), 30–34გვ.

მ. ტურძელაძე, ნ. ღუდუშაური, ა.საყვარელიძე. ფიბრობეტონის ასაკის გავლენა კომპოზიტის ცოცვადობაზე გრეხისას. მსენებლობა, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი. 2009წ. ISSN 1512-3936, 3(14), გვ. 30–34.

გ. ოთარაშვილი, ს. მებონია. ფიბრობეტონის ლუკის ხუფების დამზაების ტექნოლოგია. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, მეცნიერება და ტექნოლოგიები.. 2016წ. №3(723), გვ. 99-104..

დ. ნოზაძე, ს. მებონია, პ. ეჯიბია, დ. დემეტრაძე, გ. გოგოლაძე. ფიბრობეტონის საკაბელო არხების დამზადება და კვლევა. სტუ-ს შრომები , 2(496), თბილისი, 2015. გვ.129-134. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები.. 2015წ. №2(496), გვ.129-135.