სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23780 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ხელიძე, გ. ყირმელაშვილი. ჰაერის კუმშვის გავლენა ნაკადის დრეკადობის მოდულზე დაწნევიან ჰიდროსატრანსპორტო დანადგარების მილსადენებში. ენერგია . 2008წ. ,#3(47),გვ.78-81.

ს. გოდერძიშვილი. ჰაერის მხრიდან გაწიბოვნებული რეკუპერატორების ეფექტურობის გამოკვლევა სითხის ორგანიზებული ნაკადის შემთხვევაში. ჰიდროინჟინერია, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ISSN 1512-410X. 2007წ. 4(4), გვ. 95-102.

ნ. ჭელიძე. ჰაერის სინოტივე. 2 რუკა. ატლასი. საქართველოს კლიმატური და აგროკლიმატური რესურსები. თბილისი. 2011წ. .

ნ. ბეგალიშვილი, კ. თავართქილაძე, ნ. ნებიერიძე. ჰაერის სინოტივის დამოკიდებულება ტემპერატურაზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ბიულეტენი. 1999წ. 100, N3,გვ.471-473..

ნ. ჭელიძე, კ.თავართქილაძე, ლ.ყურაშვილი. ჰაერის სინოტივის მახასიათებლების მრავალწლიური ცვლილება. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2001წ. № 103. 58-69.

ნ. ხუფენია, მ. ალავერდაშვილი, ნ. კოკაია. ჰაერის ტემპერატურის და ატმოსფერული ნალექების ექსტრემალური მნიშვნელობების სტატისტიკური სტრუქტურა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიური ლაბორატორიის დაკვირვებატა მონაცემების მიხედვით. გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები (საერთაშორისო კონფერენციის მასალები). 2011წ. გვ. 132-137, თბილისი.

გ.ბურჯალიანი. ჰაერის ტემპერატურის ცვლილებების გავლენა წიბოს ეფექტურობის კოეფიციენტზე. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. #2(25),გვ.140-144.

. ჰაერის ფონური ნაკადის მიერ საქართველოს რელიეფის გარსდენის მათემატიკური მოდელირების შედეგები. . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2010წ. 2010, ტ.114, გვ.85-91..

ა. ჯაფარიძე. ჰაიასა - აიას ქვეყანა. სვეტიცხოველი. 2016წ. #2.

ო. ხუციშვილი, გუგუშვილი ა.. ჰამილტონის სისტემების მართვა და ე. ნეტერის თეორემა. . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი”, . 2001წ. #2(10). 46-49გვ. .

გ. ჩიხლაძე, ქ.კაპანაძე. ჰარმონიული რხევების ანალიზი ენერგეტიკული თვალსაზრისით. საქართველოს მა-ს ჟ. "მოამბის" დამატება "შრომები". 2007წ. № 9, გვ. 280-284,.

ი. ირემაშვილი, ა. ეზუგბაია, ზ. ეზუგბაია, კ. კახაძე, ნ. ნიკოლეიშვილი. ჰელიოდამუშავებისას ბეტონში ტემპერატურული ველების ცვლილება და ჩამოყალიბების ხასიათი. ჟურნალი ,,ენერგია". 2007წ. #2(42), გვ.5.

ი. ირემაშვილი, ა. ეზუგბაია, ზ. ეზუგბაია, კ. კახაძე, ნ. ნიკოლაიშვილი. ჰელიოდამუშავებისას ბეტონში ტემპერატურული ველების ცვლილება და ჩამოყალიბების ხასიათი. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2007წ. #2 (42) , გვ. 76–81.

ც. დიასამიძე. ჰელიოენერგეტიკული რესურსები. საქ.ტექ.უნივერსიტეტის ჰმი–ს შრომები, საქართველოს ჰავა 4.გურია. 2011წ. ტ.118.

ც. დიასამიძე. ჰელიოენერგეტიკული რესურსები. ჰმი–ს შრომები, საქართველოს ჰავა 3.სამეგრელო–ზემო სვანეთი. 2010წ. ტ.113.

ა. სოხაძე, გ.გორგასლიძე. ჰელიოსისტემები როგორც ენერგიის მიღების ახალი წყარო. კერამიკა. 2000წ. N1(3) .

გ.გორგასლიზე. ჰელიოსისტემები, როგორც ენერგიის მიღების ახალი წყარო. კერამიკა. 2000წ. (3).