სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ტაბატაძე, გ.ტატიშვილი. უცხოური ინვესტიციების ეფექტიანობის ამაღლების გზები საქართველოს ნავთობგაზმომპოვებელ მრეწველობაში. სამთო ჟურნალი. 2016წ. 1(36) გვ.98-102w.

ზ. გაბისონია. უცხოური ინვესტიციების კონსტიტუციურ-სახელმწიფოებრივი გარანტიების ზოგიერთი საკითხი. ადამიანი და კონსტიტუცია. 2000წ. N2.

ლ. გვაჯაია. უცხოური ინვესტიციების როლი გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნების ინოვაციური განვითარების საქმეში. ჟურნალი ,,ეკონომიკა'' . 2008წ. #1-2, 0.5.

ლ. გვაჯაია. უცხოური ინვესტიციების როლი გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნების ინოვაციური განვითარების საქმეში. ჟ. "ეკონომიკა". 2008წ. #1-2, გვ.გვ. 155-159.

ლ. გვაჯაია, ა.გვარუციძე. უცხოური ინვესტიციების როლი გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნების ინოვაციური განვითარების საქმეში. ჟ. "ეკონომიკა". 2008წ. #1-2, .

ლ. გვაჯაია. უცხოური ინვესტიციების როლი გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებისინოვაციური განვითარების საქმეში. ჟ. "ეკონომიკა". 2008წ. #1-2, გვ.გვ. 155-159.

დ. მაგრაქველიძე. უცხოური ინვესტიციების როლი საქართველოს ეკონომიკის აღორძინებაში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი, . 2009წ. #2(34).

გ. ლობჯანიძე. უცხოური ინვესტიციების როლი საქართველოს სამთო მრეწველობაში. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2002წ. № 3–4, გვ.63–68, 2002.

გ. ლობჟანიძე. უცხოური ინვესტიციების როლი საქართველოს სამთო მრეწველობაში,. ჟურნალი „ეკონომიკა“, № 3–4, გვ.63–68. 2002წ. № 3–4, გვ.63–68.

ლ. გვაჯაია, გვარუციძე. უცხოური ინვესტიციების როლიგარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნების ინოვაციური განვითარების საქმეში. ჯ. "სოციალური ეკონომიკა". 2008წ. #1-2, 155-159.

ლ. გვაჯაია, ა. გვარუციძე. უცხოური ინვესტიციების როლიგარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნების ინოვაციური განვითარების საქმეში. ჟ. "სოციალური ეკონომიკა", . 2008წ. #1-2, გვ.გვ. 155-159.

ზ. გაბისონია. უცხოური ინვესტიციების სამართლებრივი ბაზის შესახებ. სამართალი. 1999წ. N3.

ნ. ოთხოზორია. უცხოური კაპიტალის როლი ფოთი- თბილისის რკინიგზის მშენებლობაში. კავკასიოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი საზოგადოებვი ი ინსტიტუტი . 2005წ. მოამბე XIII. 89-100გვ..

ზ. გაბისონია. უცხოური სამართლის ნორმის არსის დადგენა საერთაშორისო კერძო სამართალში. მართლმსაჯულება და კანონი. 2006წ. N1 (8).

შ. დოღონაძე. უძველესი ქართული სახელმწიფოების მართვის ისტორიიდან. სამეცნიერო ჟურნალი ”საისტორიო ვერტიკალები”. 2005წ. # 7 გვ.23-28.

თ. აბუაშვილი, ა. სიჭინავა. უძრავი ქონების ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მეთოდები. საერთაშორისო კონფერენცია ჟურნ. ”ბიზნეს-ინჟინერინგი”, . 2014წ. N1, 5 გვ.,.

შ. ვეშაპიძე. უძრავი ქონების ბაზრის ზოგადი მოდელის ძირითადი ასპექტები. ,,ახალი ეკონომისტი’’. 2012წ. #1, გვ. 24-33.

თ. მახარაშვილი, გ.მახარაშვილი. უძრავი ქონების ბაზრის ჩამოყალიბების ზოგიერთი სამმართლებრივი პრობლემა. სტუ-ს სამეცნიერო კრებული "კამარა". 2005წ. IX 1(4).

მ. ჩხაიძე. უძრავი ქონების მნიშვნელოვნობის შეფასება. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის – “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა” შრომები, თბილისი,. 2011წ. .

თ. ჩიგოგიძე. უძრავი ქონების ობიექტების მონაცემთა სივრცული განაწილების წარმოსახვა CAD სისტემების ცნებებში. შრომები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ISSN 1512-0996. №2(468), 52-54 გვ.