სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. გვაჯაია, ა.გვარუციძე. უცხოური ინვესტიციების როლი გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნების ინოვაციური განვითარების საქმეში. ჟ. "ეკონომიკა". 2008წ. #1-2, .

ლ. გვაჯაია. უცხოური ინვესტიციების როლი გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებისინოვაციური განვითარების საქმეში. ჟ. "ეკონომიკა". 2008წ. #1-2, გვ.გვ. 155-159.

დ. მაგრაქველიძე. უცხოური ინვესტიციების როლი საქართველოს ეკონომიკის აღორძინებაში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი, . 2009წ. #2(34).

გ. ლობჯანიძე. უცხოური ინვესტიციების როლი საქართველოს სამთო მრეწველობაში. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2002წ. № 3–4, გვ.63–68, 2002.

გ. ლობჟანიძე. უცხოური ინვესტიციების როლი საქართველოს სამთო მრეწველობაში,. ჟურნალი „ეკონომიკა“, № 3–4, გვ.63–68. 2002წ. № 3–4, გვ.63–68.

ლ. გვაჯაია, გვარუციძე. უცხოური ინვესტიციების როლიგარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნების ინოვაციური განვითარების საქმეში. ჯ. "სოციალური ეკონომიკა". 2008წ. #1-2, 155-159.

ლ. გვაჯაია, ა. გვარუციძე. უცხოური ინვესტიციების როლიგარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნების ინოვაციური განვითარების საქმეში. ჟ. "სოციალური ეკონომიკა", . 2008წ. #1-2, გვ.გვ. 155-159.

ზ. გაბისონია. უცხოური ინვესტიციების სამართლებრივი ბაზის შესახებ. სამართალი. 1999წ. N3.

ნ. ოთხოზორია. უცხოური კაპიტალის როლი ფოთი- თბილისის რკინიგზის მშენებლობაში. კავკასიოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი საზოგადოებვი ი ინსტიტუტი . 2005წ. მოამბე XIII. 89-100გვ..

ზ. გაბისონია. უცხოური სამართლის ნორმის არსის დადგენა საერთაშორისო კერძო სამართალში. მართლმსაჯულება და კანონი. 2006წ. N1 (8).

შ. დოღონაძე. უძველესი ქართული სახელმწიფოების მართვის ისტორიიდან. სამეცნიერო ჟურნალი ”საისტორიო ვერტიკალები”. 2005წ. # 7 გვ.23-28.

თ. აბუაშვილი, ა. სიჭინავა. უძრავი ქონების ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მეთოდები. საერთაშორისო კონფერენცია ჟურნ. ”ბიზნეს-ინჟინერინგი”, . 2014წ. N1, 5 გვ.,.

შ. ვეშაპიძე. უძრავი ქონების ბაზრის ზოგადი მოდელის ძირითადი ასპექტები. ,,ახალი ეკონომისტი’’. 2012წ. #1, გვ. 24-33.

თ. მახარაშვილი, გ.მახარაშვილი. უძრავი ქონების ბაზრის ჩამოყალიბების ზოგიერთი სამმართლებრივი პრობლემა. სტუ-ს სამეცნიერო კრებული "კამარა". 2005წ. IX 1(4).

მ. ჩხაიძე. უძრავი ქონების მნიშვნელოვნობის შეფასება. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის – “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა” შრომები, თბილისი,. 2011წ. .

თ. ჩიგოგიძე. უძრავი ქონების ობიექტების მონაცემთა სივრცული განაწილების წარმოსახვა CAD სისტემების ცნებებში. შრომები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ISSN 1512-0996. №2(468), 52-54 გვ.

ნ. ჭიკაიძე, ხელაძე თ.. უძრავი ქონების შეფასების საერთაშორისო სტანდარტები და მათი გამოყენება საქართველოში. ჟ.სეუ და მეცნიერება. 2016წ. N5,(5) გვ.63.

მ. ჩიხლაძე, მ.გიგინეიშვილი ო.კეთილაძე. უწონადი მდგომარეობა და მისი გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი განათლება. 2016წ. №2(16) ,7გვ..

ო. კეთილაძე, მ.გიგინეიშვილი მ. ჩიხლაძე. უწონადი მდგომარეობა და მისი გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი განათლება . 2016წ. №2(16),7გვ..

ო. მიქაძე, ჯალიაშვილი თამაზ. უწყვეტად ჩამოსხმული ფოლადის ფურცლიდან მილების წარმოების ინოვაციური კომპლექსის შექმნა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი - GEORGIAN ENGINEERING NEWS, № 1 (vol. 81), 2017. 0წ. № 1 (vol. 81), 2017, გვ. 97-100.