სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. დოღონაძე. უძველესი ქართული სახელმწიფოების მართვის ისტორიიდან. სამეცნიერო ჟურნალი ”საისტორიო ვერტიკალები”. 2005წ. # 7 გვ.23-28.

თ. აბუაშვილი, ა. სიჭინავა. უძრავი ქონების ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მეთოდები. საერთაშორისო კონფერენცია ჟურნ. ”ბიზნეს-ინჟინერინგი”, . 2014წ. N1, 5 გვ.,.

შ. ვეშაპიძე. უძრავი ქონების ბაზრის ზოგადი მოდელის ძირითადი ასპექტები. ,,ახალი ეკონომისტი’’. 2012წ. #1, გვ. 24-33.

თ. მახარაშვილი, გ.მახარაშვილი. უძრავი ქონების ბაზრის ჩამოყალიბების ზოგიერთი სამმართლებრივი პრობლემა. სტუ-ს სამეცნიერო კრებული "კამარა". 2005წ. IX 1(4).

მ. ჩხაიძე. უძრავი ქონების მნიშვნელოვნობის შეფასება. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის – “საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა” შრომები, თბილისი,. 2011წ. .

თ. ჩიგოგიძე. უძრავი ქონების ობიექტების მონაცემთა სივრცული განაწილების წარმოსახვა CAD სისტემების ცნებებში. შრომები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ISSN 1512-0996. №2(468), 52-54 გვ.

ნ. ჭიკაიძე, ხელაძე თ.. უძრავი ქონების შეფასების საერთაშორისო სტანდარტები და მათი გამოყენება საქართველოში. ჟ.სეუ და მეცნიერება. 2016წ. N5,(5) გვ.63.

მ. ჩიხლაძე, მ.გიგინეიშვილი ო.კეთილაძე. უწონადი მდგომარეობა და მისი გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი განათლება. 2016წ. №2(16) ,7გვ..

ო. კეთილაძე, მ.გიგინეიშვილი მ. ჩიხლაძე. უწონადი მდგომარეობა და მისი გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი განათლება . 2016წ. №2(16),7გვ..

ო. მიქაძე, ჯალიაშვილი თამაზ. უწყვეტად ჩამოსხმული ფოლადის ფურცლიდან მილების წარმოების ინოვაციური კომპლექსის შექმნა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი - GEORGIAN ENGINEERING NEWS, № 1 (vol. 81), 2017. 0წ. № 1 (vol. 81), 2017, გვ. 97-100.

თ. იაშვილი, გოხელაშვილი მ.. უწყვეტი განათლების სისტემის თანამედროვე გამოწვევები. სტუ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2016წ. ტომი I. #4 (40) .

ნ. ოთხოზორია, ზ. აზმაიფარაშვილი, ვ. ოთხოზორია, გუგუნაშვილი ნუგზარ. უწყვეტი ელექტრომომარაგების მაღალი საიმედოობის კრიტიკულობა მონაცემთა დაცვის ცენტრების საინჟინრო ინფრასტრუქტურაში.. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. შრომები. . 2013წ. 2 .

ი. ჟორდანია, გივი ქევხიშვილი, ჯ.ლორია. უწყვეტი სხმულის გამოწევის ძალების დამოკიდებულება კრისტალიზატორის კონუსობაზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, ტ.5, #3, 2011. 2011წ. #3, გვ.97-100.

ი. ჟორდანია, ქევხიშვილი გ., ლორია ჯ.. უწყვეტი სხმულის გამოწევის ძალების დამოკიდებულება კრისტალიზატორის კონუსობაზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, თბილისი. 2011წ. ტ.5, #3, გვ.97-100.

დ. ტაბატაძე, ზ. მაძაღუა, რ. ცხვედაძე, დ.ჯანყარაშვილი. უჭრი კოჭების გაანგარიშება გამარტივებული მეთოდით.. ჟურნალი "მშენებელი".. 2010წ. # 1(16). 2010. გვ. 17-20. .

დ. ჯანყარაშვილი, ზ. მაძაღუა, დ. ტაბატაძე. უჭრი კოჭების გაანგარიშების გამარტივებული მეთოდი. სამაცნიერო-ტეკნიკური ჟურნალი ”მშენებელი”. 2010წ. # 1(16). გვ. 17-20. .

ზ. მაძაღუა, დ. ტაბატაძე. უჭრი კოჭების გაანგარიშების გამარტივებული მეთოდი.. სამეცნიერო- ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა". 2010წ. № 1(16).

ე. ჩხაიძე, მ. ხარაბაძე ნ. ჭიჭინაძე ნ. მუმლაძე ნ. ნადირაშვილი რ. ქაცარავა. უხსნადი ჰიდროგელები მეთაკრილოილ დექსტრანისა და უჯერი პოლიეთერ-ამიდის და ოლიგოამიდოეთერების საფუძველზე (თერმული კონიუგაცია). საქართველოს ქიმიური ჯურნალი. 2008წ. ტ. 8, N1, გვ.33-35 .

ნ. ჭიჭინაძე, ნ. მუმლაძე, ნ. ნადირაშვილი, რ. ქაცარავა. უხსნადი ჰიდროგელები მეთაკრილოილ დექსტრანისა და უჯერი პოლიეთერამიდის და ოლიგოამიდოეთერების საფუძველზე (თერმული კონიუგაცია). საქართველოს ქიმიური ჯურნალი. 2008წ. 8(1), 33-36 .

ნ. ნეფარიძე, დ. ხარაძე, ლ. ყირმელაშვილი. უჯერი ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდი ფუმარის მჟავას, L-ლეიცინისა და 1,6 ჰექსანდიოლის საფუძველზე. სტუ-ს შრომები. 2008წ. N1(467) .