სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. გაბისონია. ფიზიკური პირების, როგორც უცხოური ინვესტიციების სუბიექტების, სამართლებრივი სტატუსი. სამართალი. 2000წ. N3.

მ. ჯორბენაძე. ფიზიკური პროცესების მონიტორინგი და მართვა სენსორული ქსელების გამოყენებით. ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტი. 2017წ. .

მ. ჩიხლაძე, ნ. თავაძე ო. კეთილაძე. ფიზიკური საქანის იძულებითი რხევა. საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემია, მოამბის“ დამატება განათლება №2, (5) . 2012წ. №2, (5) . 3გვ.

ო. კეთილაძე, ნ. თავაძე მ. ჩიხლაძე. ფიზიკური საქანის იძულებითი რხევა. საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემია, მოამბის“ დამატება განათლება . 2012წ. №2, (5) ,3გვ..

ი. კუტუბიძე. ფილიპე გოგიჩაიშვილი - გამოჩენილი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე, პირველი სახელმწიფო კონტროლიორი. სახელმწიფო და კონტროლი. 2002წ. №2, 12-19გვ.

ვ. სოხაძე, თ. ბაციკაძე. ფილის ბრტყელი დეფორმაცია. პლასტიკური დენადობის ამოცანა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2013წ. №2(29).

თ. ბაციკაძე, ვ. სოხაძე. ფილის ბრტყელი დეფორმაცია. პლასტიკური დენადობის ამოცანა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2013წ. №2(29).

გ. გურეშიძე, თ. ხმელიძე. ფილის საყრდენი ზონის დეფორმირების მოდელი. " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2012წ. №3(485).

ი. კალანდია. ფილოსოფია - ეპოქის კრიტიკა-ანალიზი და კულტურის თვითცნობიერება. . კრებული „ფილოსოფიის კლასიკური და თანამედროვე პრობლემები“, გამომცემლობა „არხე“, თბილისი, . 2008წ. .

ი. კალანდია. ფილოსოფია - ეპოქის კრიტიკული გააზრება.. კრებული „ფილოსოფია, კულტურა, შემოქმედება“, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, . 2009წ. .

რ. ანდრიაშვილი. ფილოსოფია და მისი სწავლების მნიშვნელობა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება, შრომა. 2009წ. N1(13), გვ. 170-173.

მ. შონია. ფილოსოფიაში ერთი ახალი ტერმინის დამკვიდრებისათვის. პარალელი: სალიტ.-სამეცნ. ჟურნ.. 2011წ. 2, გვ. 200-206.

ი. კალანდია. ფილოსოფიური ანთროპოლოგია - ფილოსოფიის უმნიშვნელოვანესი დარგი.. კრებული: „სიბრძნის აპოლოგია“, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, . 2016წ. .

ზ. ხასაია. ფილოსოფიური დისკუსია მრგვალ მაგიდასთან . მიჯნა . 2016წ. № 1 (4), გვ. 35-43.

ზ. ხასაია. ფილოსოფიური საუბარი მრგვალ მაგიდასთან. Kartvelology ქართველოლოგია. 2014წ. 2014.1.

გ. ელიავა, დ. კობეშავიძე ნ. შარაშენიძე. ფილტვების სტრუქტურული და ფუნქციური ცვლილებები ანტენატალურ და პოსტნატალურ ონტოგენეზში. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #3, 2010. 2010წ. 67-71.

ზ. ციცქიშვილი. ფილტრაციის ამოცანის შესახებ წყალშეუღწევი მრუდწირული ფუძის მქონე მიწის კაშხლისათვის. საქ. ტექნიკური უნვერსიტეტის შრომები #1 (447) თბილისი. 2003წ. .

კ. ბზიავა, ი. ყრუაშვილი, ე. კუხალაშვილი, გ. ნატროშვილი, ინაშვილი ირმა. ფილტრაციის თავისებურებანი ნიადაგ-გრუნტებში. გამომცემლობა „უნივერსალი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2012წ. №67, გვ. 226-230.

ე. კუხალაშვილი. ფილტრაციის თავისებურებანი ნიადაგ–გრუნტებში. სამეცნიერო შრომათა კრებული ეძღვნება სტუ–ს 90 წლის იუბილ. 2012წ. .

შ. კუპრეიშვილი, ა. სახვაძე, გ. ომსარაშვილი. ფილტრაციის საწყისი გრადიენტი, როგორც ძირითადი საანგარიშო პარამეტრის-მაქსიმალური მოლეკულური წყალტევადობის ფუნქცია. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2009წ. #25, გვ. 208-211.