სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23465 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. კაპანაძე. “საქართველოს აგრარული სექტორი კრიზისის პირობებში“. ჟურნ. “ეკონომისტი”, . 2009წ. N 4 2009 56-59.

ჟ. მამასახლისი. “საქართველოს მდინარეთა წყალდიდობის პროგნოზირება არსებული ინფორმაციული უზრუნველყოფის პირობებში”. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2007წ. #111, გვ.30-37.

ვ. მოსიაშვილი. “საქართველოს მიკროეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პრობლემები”, . ი ჟურნალი “აღმაშენებელი”, . 207წ. პერიოდული სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი “აღმაშენებელი”, #3. გვ.: 102-109. თბ., 2007..

ი. კოკოლაშვილი. “საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გეოლოგია პალეონტოლოგიის პროფ. გ. ხარატიშვილის სახელობის მუზეუმი”.. სამთო ჟურნალი. 2011წ. # 2(27) გვ. 108-110 .

მ. მეტრეველი, ბელა ხოტენაშვილი. “საქართველოს ტურიზმის რეგიონული განვითარების მნიშვნელობა”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნირო შრომების კრებული . 2016წ. #2, გვ. 43-48 .

მ. მეტრეველი, ირინა გოგორიშვილი. “საქართველოს ტურისტული ბაზრის განვითარების დონე და მდგრადი ზრდის მიმართულებები”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის საინჟინრო-ეკონომიკის დეპარტამენტის ეკონომიკური განვითარების და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „IEC 2014 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“. 2014წ. გვ. 241-247.

ზ. გაბისონია. “საჯარო წესრიგის” ცნების გამოყენების ზოგიერთი საკითხი საერთაშორისო კერძო სამართლის დოქტრინაში. მერიდიანი. 2003წ. საიუბ. კრებ. “სახელმწიფოსა და სამართლის აქტუალური პრობლემები. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის 80 წლის იუბილე”.

მ. ჩეჩელაშვილი, ე. ბარათაშვილი, ი. მახარაშვილი. “სერვის-მენეჯმენტის თანამედროვე ფასეულობები და საგნობრივი სფეროს საზღვრები” . ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, № 4, თბილისი, . 2014წ. .

ა. ფურცელაძე, ვ. ტარასაშვილი. “სინათლის გავრცელება არასტაცინარულ მადეპოლარიზებელ სისტემაში”. კონფერენციის მასალები: "ინფორმაციის ჰოლოგრაფიული და ოპტიკური ჩაწერა, შენახვა და დამუშავება, HOLOOPTO-2008". 2008წ. გვ. 12-14.

თ. ძაძამია, ცერცვაძე ლ, ჩუტკერაშვილი დ, პეტრიაშვილი შ., ღლონტი ლ.. “სპილენძისა და მანგანუმის შემცველი ქანებიდან მადნებიდან და წარმოების ნარჩენებიდან ლითონების მიკრობიოლოგიური ექსტრაქციისას გამოყოფილი აირების შედგენილობა ” . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2014წ. N1 (491) გვ. 93-97.

ლ. ღლონტი, ჩუტკერაშვილი დ., ძაძამია თ., ცერცვაძე ლ., პეტრიაშვილი შ.. “სპილენძისა და მანგანუმის შემცველი ქანებიდან მადნებიდან და წარმოების ნარჩენებიდან ლითონების მიკრობიოლოგიური ექსტრაქციისას გამოყოფილი აირების შედგენილობა ”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 2014წ. I.

თ. ბაციკაძე, რ.ცხვედაძე. “სტუ”-ს სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის კათედრის დაარსებიდან დღემდე გაჭიმვასა და კუმშვაზე სხვადასხვა დრეკადობის მოდულის ღრუტანიანი ცილინდრების გაანგარიშება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2010წ. №1(17).

N. Bochorishvili. “სწავლების მეთოდების გამოყენება”. გ.თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული.. 2016წ. №6 თბილისი2016 საერთაშორისო სამეცნიერო კრებული გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი.

ი. ღარიბაშვილი, რ. იმედაძე. “სხმული ასფალტის იატაკი". სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“. 2012წ. №2(25).

ვ. დავითაია. “ტენდერი იაფად მგალობელ ბულბულზე”. 14.XI.2008.. “საქართველოს რესპუბლიკა”. . 2008წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი. “ტექსტი როგორც ინფორმაციის ფორმა“.. განათლება.. 2012წ. ISSN.1512-102 X. #1(4)გვ.80-82..

ვ. დავითაია. “ტრაგედიის პირისპირ დარჩენილი არქიტექტორი”. 2005.. ჟ. “არქიდეა”.. 2005წ. # 1..

მ. მეტრეველი, ბელა ხოტენაშვილი. “ტურიზმის გავლენა მსოფლიო ეკონომიკაზე” . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნირო შრომების კრებული . 2015წ. #4, 18-25 გვ. .

მ. მეტრეველი, გიორგი ჯაბნიძე. “ტურიზმის დარგის განვითარების ძირითადი ტენდენციები და მიმართულებები მსოფლიოში. ჟურნალი ეკონომიკა. 2017წ. #1, გვ., 232-241.

ნ. ბოჭორიშვილი. “უცხოენის სწავლების მეთოდური ასპექტები“ .. .საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ “მოამბის“ დამატება.. 2007წ. ISSN #1512-102X. შრომები, 9.გვ.39-43..