სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ბურდული. ფემინისტური ხედვა კრისტა ვოლფის მხატვრულ–მითოლოგიურ დისკურსში. Scripta manent ღია დიპლომატიური ასოც. სამეცნიერო ჟურნალი . 2010წ. #3 , სტუ. 8 გვ. 16-20.

გ. გელაძე, რობიტაშვილი გ.ა., მდინარაძე ჯ.ა., სხირტლაძე ნ.მ.. ფენა ღრუბლის მოდელირება თერმული "კუნძულის" მუდმივი გათბობისას . საქართველოს ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტ.-ის შრომები,. 2010წ. ტ. 114, გვ. 26-31.

ნ. მუმლაძე, null, ნ. ნოზაძე. ფენების გამოყენება პროგრამულ პაკეტ Autocad 2010-ის საშუალებით. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის შრომები. 2010წ. გვ. 50-53.

ი. გოცირიძე, გ. კალანდაძე. ფენილკეტონურიაზე სკრინინგის მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები . 2004წ. #1 (451) .

ი. გოცირიძე. ფენილკეტონურიაზე სკრინინგის მონაცემთა ბაზის სისტემა. ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008”. 2008წ. .

ი. გოგუაძე. ფენის ჰიდრავლიკური გახლეჩის ზონების შეფასება სამთო წნევის ზემოქმედების გათვალისწინებით. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #16, გვ. 96-99 .

თ. ყიფიანი. ფენოვან სისტემებში მართკუთხა სასრული ელემენტის სიხისტის მატრიცის შედგენა განივი ძვრის გათვალისწინებით . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, 1(33). 2009წ. გვ. 150-152.

გ. ყიფიანი, ყიფიანი დ,, ყიფიანი ლ.. ფენოვან სისტემებში სამკუთხა სასრული ელემენტის (სე) სიხისტის მსტრიცის შედგენა განივი ძვრის გათვალისწინებით . ინტელექტუალი, თბილისი. 2009წ. №8 გვ.161-164 (ISSN 1512-2530) .

ვ. ჭანკოტაძე, ელ.აბრამიძე, ე.აბრამიძე. ფენოვანი ელიფსოიდალური გარსების არაწრფივი დეფორმაციის ამოცანების რიცხვითი ამოხსნა დაზუსტებული თეორიის საფუძველზე. სტუ, სამშენებლო ფაკულტეტი, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2015წ. N 2(37),2015, გვ.31-36.

რ. ცხვედაძე. ფენოვანი ფირფიტის სისქისა და მექანიკური მახასიათებლების რაციონალურად შერჩევის შესახებ.. საშენი მასალები და ნაკეთობები. თბილისი.. 1999წ. .

ე. აბრამიძე, ვ. ჭანკოტაძე, ელ. აბრამიძე, მ. ანდღულაძე. ფენოვანი ცილინდრული გარსების არაწრფივი დეფორმაციის ამოცანების რიცხვითი ამოხსნა დაზუსტებული თეორიის გამოყენებით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა“, თბილისი, № 2(25), 2012, გვ.86–92. 2012წ. .

ვ. ჭანკოტაძე, ე.აბრამიძე, მ.ანდღულაძე, ელ. აბრამიძე. ფენოვანი ცილინდრული გარსების არაწრფივი დეფორმაციის ამოცანების რიცხვითი ამოხსნა დაზუსტებული თეორიის გამოყენებით. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. #2 (25), გვ. 86–92.

მ. ანდღულაძე. ფენოვანი ცილინდრული გარსების არაწრფივი დეფორმაციის რიცხვითი ამოხსნა დაზუსტებული თეორიის გამოყენებით. სამეცნიერო ტექნიკური ჯურნალი "მშენებლობა". 2012წ. #2(25).

გ. ყიფიანი, ყიფიანი დავით, , გოგალაძე რომეო. ფენოვანსისტემებში მართკუთხა სასრული ელემენტის სიხისტის მატრიცის შედგენა განივი ძვრის გათვალისწინებით. ინტელექტი. 2009წ. #1(33) Tbilisi. გვ 150-152. (ISSN 1512-0333).

მ.ციცქიშვილი, ნ.ბუაჩიძე,, ც.გოლიაძე. ფენოლები საქართველოს ზედაპირულ წყლებში. ეკოლოგიის პრობლემები. 2006წ. ტ.ჳვ, გვ.243-245, თბილისი.

მ.ციცქიშვილი, ე.შანავა, ლ.ინწკირველი. ფენოლები საქართველოს ზედაპირულ წყლებში. ეკოლოგიის პრობლემები. 2006წ. ტ.ჳვ, გვ.243-245.

მ.ციცქიშვილი, ე.შანავა, ლ.ინწკირველი. ფენოლები საქართველოს ზედაპირულ წყლებში. ეკოლოგიის პრობლემები. 2006წ. ტ.ჳვ, გვ.243-245, თბილისი.

თ. მათითაიშვილი, ა. ჩიქოვანი, ნ. ოჩხიკიძე, ლ. თალაკვაძე, გ. ანთია, ზ. ფაჩულია*, ე. ელიზბარაშვილი. ფენოლების ჟანგვითი შეუღლების ქვანტურ-ქიმიური ასპექტები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. 2015წ. ქიმიის სერია, 40 (1-2), გვ. 36-40.

გ. ლობჟანიძე, გ.თავართქილაძე. ფეოდალური საქართველოს ადგილობრივი მმართველობისა და თვითმმართველობის სამართლებრივი ასპექტები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, . 2016წ. N1, 2016, ქ. თბილისი, გამომც. „ბარტონი“, გვ 11.

ი. ჩხეიძე, ნ. ხარატიშვილი, დ. ნარიმანაშილი. ფერად გამოსახულებათა ფრაქტალური შეკუმშვის სტანდარტის შემუშავება. მართვის ავტომატიზებული სისტემები #1(6). 2009წ. 120.