სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26228 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ჭარბაძე, ზ. ჭარბაძე. ფერდობის ზღვრული დასაშვები დახრილობა ნიადაგის წყლისმიერი ეროზიის გათვალისწინებით.. წყალთა მეურნეობის და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებილი მიძღვნილი ინსტიტუტის დაარსების 70 წლისთავისადმი. 2000წ. გვ. 67-69.

ზ. ჭარბაძე. ფერდობის მდგრადობა წვიმისმიერი ეროზიის პირობებში. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული.. 2010წ. N 65.

გ. ლუტიძე, გ. არეშიძე. ფერდობის მდგრადობაზე გაანგარიშება გამოფიტული ზედაპირების არსებობისას. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2016წ. N4(43) გვ. 97-99.

ო.ქუცნაშვილი, მ.მარდაშოვა. ფერდობის მდგრადობის შეფასება ახალი საკლასიფიკაციო სისტემით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2005წ. №3(457), 91-95გვ..

მ. მარდაშოვა, ო. ქუცნაშვილი. ფერდობის მდგრადობის შეფასება ახალი საკლასიფიკაციო სისტემით. სტუ-ს შრომები, #3(457), გვ. 91-95. 2005წ. ISSN1512-0996.

ო. გელაშვილი, ნ. მუმლაძე. ფერდობმავლის დინამიკური მდგრადობის განტოლება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი, . 2008წ. #1, გვ.15-19.

ო. გელაშვილი, ნ. მუმლაძე. ფერდობმულის მუხლუხა ჯაჭვის კონსტრუქციის გაანგარიშება . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი”, თბილისი, . 2006წ. #1, გვ.20-22.

ზ. ლობჟანიძე, ნინო მებონია. ფერდოს მდგრადი ფორმის ამსახველი ფუნქციონალური დამოკიდებულებანი. სსიპ სტუ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. #69 გვ.172-179.

ზ. გედენიძე, ტ. კვიციანი, გ. ხუციშვილი. ფერდოს მდგრადობის შეფასება მდოვრე მრუდწირულ ზედაპირზე დაცურების შემთხვევაში.. სტუ-ს შრომები. 2008წ. N4 (470);გვ.13-19.

ტ. კვიციანი, გედენიძე ზ., ხუციშვილი გ. . ფერდოს მდგრადობის შეფასება, მდოვრე მრუდწირულ ზედაპირზე დაცურების შემთხვევაში. სტუ-ს შრომათა კრებული. 2008წ. #4(470). . გვ. 13-18..

ტ. კვიციანი, ხუციშვილი გ., ფაჩულია ვ. , გარდაფხაძე თ. . ფერდოს ჩამონაქცევი პრიზმის საშიში დაცურების წირის დიფერენციალური განტოლების შედგენა, ძალთა გარკვეული შეთანწყობის პირობებში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2008წ. #3(10). გვ. 42-48.

ტ. კვიციანი, ხუციშვილი გ., გარდაფხაძე თ. ფერდოს ჩამოშვავებული მასის დაცურების წირის დიფერენციალური განტოლების შედგენა და მისი გამოკვლევა დამატებითი დატვირთვების გათვალისწინებით. . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2009წ. #64. გვ.157-165..

ნ. ხაბეიშვილი, ცალქალამანიძე მარინა. ფერი როგორც ფსიქოლოგიური მახასიათებელი, მისი როლი არქიტექტურული სივრცის ფორმირებისას. "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-5". საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. 2016წ. .

მ. ლეკიშვილი. ფერი-კომუნიკაცია არქიტექტურულ სივრცეში სკოლების მაგალითზე. სტუ-ს სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2015წ. N5; გვ.19-24.

ნ. ხაბეიშვილი. ფერით შექმნილი განწყობილება.. Design review. გამომც.შპს."ფაბლისითი".. 2007წ. N1. გვ.42–51. ISSN 1512-3316.

ლ. ლურსმანაშვილი, მ.თურმანიძე. ფერის აღქმა კოსტუმში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2011წ. N2(21).113-116გვ..

ლ. ქაჯაია, ლ. ქაჯაია, ნ. კუჭუხიძე, ვ. მეხაშიშვილი. ფერმენტაციის გავლენა ნივრის ეთეროვანი ზეთის გამოსავალზე. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2003წ. # 11, გვ. 207 .

გ. ელიავა, თ. ცინცაძე, თ. ბუაჩიძე, ლ. თოფურია. ფერმენტების გასუფთავების თავისებურებანი მედიცინაში და სოფლის მეურნეობაში გამოყენებისას და ლაბო-რატორიულ და საწარმოო პირობებში მათი მიღების შედარებითი შეფასება. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი `გაენათის მაცნე~ (2014 წ. ტ. 2, #3, გამ-ბა `გეორგიკა~). 2014წ. 25-37.

თ. ცინცაძე, თ. ბუაჩიძე, ლ. თოფურია. ფერმენტების გასუფთავების თავისებურებანი მედიცინაში და სოფლის მეურნეობაში გამოყენებისას და ლაბორატორიულ და საწაარმოო პირობებში მათი მიღების შედარებითი შეფასება. გაენათის მაცნე. 2014წ. თბილისი ტ.2 N.3 გვ.25-37.

ლ. თოფურია, თ. ბუაჩიძე, თ.ცინცაძე. ფერმენტების გასუფთავების თავისებურებანი მედიცინაში და სოფლის მეურნეობაში გამოყენებისას და ლაბორატორიულ და საწარმოო პირობებში მათი მიღების შედარებით შეფასება. "გეორგიკას", "გაენათის მაცნე". 2014წ. ტ.2, N 3. გვ.25-37.