სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. აბრალავა, გ. ბიჭიაშვილი. ფირმის სტრატეგიული მართვის განვითარების ეტაპები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „სოციალური ეკონომიკა". 2015წ. N2, გვ. 10-14.

მ. ხარხელი. ფირმის ფასეულობათა ჯაჭვის მართვა. ივ. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი-ეკონომიკა და ბიზნესი. . 2013წ. 5, 187-198.

ნ. ბებიაშვილი. ფირმის ფინანსური დიაგნოსტიკა. ჟურნალი ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2010წ. #6., გვ. 42-44.

ს. ხუციშვილი, ვლ.ჭყონია ე.როსტიაშვილი მ.ცერცვაძე. ფირმის ფუნქციონირების ზოგიერთი პრობლემების სისტემური ანალიზი. რუსთავი-"უნივერსალი". 2008წ. რუსთავის საერო უნივერსიტეტის კონფერენციის "მოხსენებათა კრებული".

თ. ხმელიძე, რ.გიორგობიანი. ფირფიტები სუფთა ღუნვის ახლებური გააზრება . სტუ, შრომები საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2011წ. N1(479) გვ.9-11 2011.

რ. გიორგობიანი, თ ხმელიძე, ნ.ბერიშვილი. ფირფიტების სუფთა ღუნვის ახლებური გააზრება. სტუ-ს შრომები . 2011წ. № 1 (479).

ნ. ბერიშვილი, თ.ხმელიძე, რ.გიორგობიანი. ფირფიტების სუფთა ღუნვის ახლებური გააზრება. სტუ-ს შრომები. 2011წ. № 1 (479).

ნ. ბერიშვილი, თ. ბაციკაძე. ფირფიტის ცილინდრული სიხისტის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2010წ. № 4 .

ნ. ბერიშვილი, თ.ბაციკაძე, რ.ჭყოიძე. ფირფიტის ცილინდრული სიხისტის შესახებ. სტუ-ს შრომები. 2010წ. № 4 (478).

რ. გიორგობიანი, გ.რეხვიაშვილი, ნ.ბერიშვილი. ფირფიტის ცილინდრული ღუნვის ახლებური გააზრება. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოვეთვიური სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2010წ. № 4-6.

ნ. ბერიშვილი, რ.გიორგობიანი, გ.რეხვიაშვილი. ფირფიტის ცილინდრული ღუნვის ახლებური გააზრება. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2010წ. № 4_6.

ნ. ჭიკაიძე, გურული შ.. ფისკალური პოლიტიკა და დისციპლინა საქართველოში. ბიზნეს-ინჟინერინგი . 2016წ. N3,გვ.134.

შ. მინჯორაია, ზ.თოლორდავა. ფისკალური პოლიტიკა და ეკონომიკის სახელმწიფოებრივი რეგულირება საბაზრო სისტემაში. ეკონომიკა . 2007წ. ნომერი 3-4. გვერდები 6 .

ნ. ჭიკაიძე, გურული შ.. ფისკალური პოლიტიკის ბუნება გარდამავალი პერიოდის მქონე ქვეყნებში. ჟ.სეუ და მეცნიერება. 2016წ. N5,(5) გვ.216.

ლ. ქოიავა, ნ. წიკლაური, ფ. გეფიძე. ფიტოგენეტიკური რესურსიდან მძიმე ლითონების და რადიონუკლიდების გამომტანი მცენარეების დიფერენცირება. გამომც. ,,ნეკერი“ თბილისი, . 2014წ. 28გ..

. ფიტოგენეტიკური რესურსის გამოყენება საქართველოში. ს.ს.კ. თანამედროვე ეკონომი-კური განვითარების აქტუალუ- რი პრობლემები’’, UDC(უაკ ) 330. 34.0142+338.4 +338.24 (479. 22), პ658, სოხუმის სახ. უ-ტი, თბილისი . 2014წ. გ.243-246.

ქ. ბაციკაძე. ფიტოკოსმეტიკის აქტუალურობა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. SCOPUS CODE 3001 გვ144.

მ. მიქელაძე, მ. გოგებაშვილი. ფიტოცენოზებში შემავალი მცენარეების რადიორეზისტენტობის განსაზღვრის ერთი მათემატიკური მოდელი.. ,,ეკოლოგიის პრობლემები”. 2000წ. ტ. II, 293-298.

ი. ბურდული. ფიურერის მხატვრული კოდი და ნიცსშეს „დისტანციის პათოსი“ პოსტმოდერნისტულ ჭრილში . ხელისუფლება და საზოგადოება. 2012წ. #4(24) tomi I ISBN1512-374X . 11გვ. 119-129.

გ. ვარშალომიძე. ფიქლის გაზი. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2013წ. #28, გვ. 14–23.