სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ჩხეიძე, ნ. ხარატიშვილი, დ. ნარიმანაშვილი. ფერად გამოსახულებათა ფრაქტალური შეკუმშვის სტანდარტის შემუშავება JPEG სტანდარტის შესაბამისად. შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები. 2009წ. N 1(6) .

ა. ჩიქოვანი. ფერადი ლითონები და შენადნობები მშენებლობაში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2011წ. # 4 ISSN 1512-0120.

ვ. გორდელაძე. ფერადი ლითონების მომინანქრება. ჟურნალი ,,კერამიკა”. 2004წ. №1(11), თბილისი, გვ. 15-17.

რ.დიაკონიძე, ლ.წულუკიძე, ი.ხუბულავა, გ.ჩახაია. ფერდობებზე მიმდინარე ეროზიული პროცესების საწინააღმდეგო თანამედროვე ღონისძიებები. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო; წყალ¬თა მეურნეობის ინსტიტუტი. . 2010წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული #65; გვ.244-249.

ო. ხარაიშვილი. ფერდობებიდან ნიადაგის ჩამორეცხვის ზოგიერთი საკითხი. საქართველოს მთისა და მთისწინა მიწების მორწყვა, სამეცნიერო შრომათა კრებული საქართველოს სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტი . 1985წ. გვ.50-55.

დუდუ დოხნაძე. ფერდობებიდან ნიადაგის ჩამორეცხვის ზოგიერთი საკითხი . საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, საქართველოს მთისა და მთისწინა მიწების მორწყვა. 1985წ. .

ი. ხუბულავა, ი. ხუბულავა, ნ. ნიბლაძე. ფერდობების ეროზიის საწინააღმდეგო გამაგრება ახალი პოლიკომპლექსის სსბმ-ის გამოყენებით. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, თბილისი. 2009წ. № 64, გვ.166-171.

ხ. კიკნაძე, ნ.ნიბლაძე, ი.ხუბულავა. ფერდობების ეროზიის საწინააღმდეგო გამაგრება ახალი პოლიკომპლექსის სსბმ-ის გამოყენებით. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული თბილისი. 2009წ. .

ლ. იტრიაშვილი, ე.ხოსროშვილი, ნ.ნიბლაძე. ფერდობების ეროზიის საწინააღმდეგო გამაგრება ახალი სტაბილიზატორის გამოყენებით. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრ.კრებული. 2011წ. # 66.

ნ. ნიბლაძე, ნ. ნიბლაძე, ე.ხოსროშვილი. ფერდობების ეროზიის საწინააღმდეგო გამაგრება ახალი სტაბილიზატორის გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული №66. 2011წ. N66, გვ.გვ.77-80.

ი. ყრუაშვილი, დანელია რ.. ფერდობების ეროზიული მდგრადობის საინჟინრო პროგნოზი. აგრარული მეცნიერების პრობლემები , სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული,. 2001წ. თბილისი, გვ. 139-145.

ვ. სამხარაძე. ფერდობზე ეროზიის დამცავი არხისმჭრელის კვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი . 2012წ. გვ/162.

ვ. სამხარაძე, თ. ჯანელიძე. ფერდობზე ეროზიის საწინააღმდეგო არხის მოწყობის ახალი ტექნოლოგია და არხისმჭრელი. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. #66 გვ.185-187.

ვ. სამხარაძე, თ. ჯანელიძე. ფერდობზე ეროზის საწინააღმდეგო არხის მოწყობის ახალიტექნოლოგია - არხისმჭრელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული #68 . 2014წ. შრომათა კრებული #69 გვ.232-236 .

ზ. ჭარბაძე, null. ფერდობზე წყლის ნაკადდამჭერი , ეროზიის საწინააღმდეგო არხის ქანობის დადგენის საკითხისათვის.. ISSN 0130-7061 „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“. 2011წ. მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი N7-9, გვ.63-66-,.

ფ. ლორთქიფანიძე, გ.დოხნაძე, ფ.ლორთქიფანიძე. ფერდობის ეროზიის საიმედოობა კონკრეტულ ფაქტორებზე დამოკიდებულებით. საქართველოს გეოგრაფია. 2008წ. 6-7 გვ.41.

გ. დოხნაძე, null, ლორთქიფანიძე ფ.. ფერდობის ეროზიის საიმედოობა კონკრეტულ ფაქტორებზე დამოკიდებულებით. . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჟურნალი "საქართველოს გეოგრაფია". 2008წ. #6-7, გვ. 41-45.

ზ. ჭარბაძე, ზ. ჭარბაძე. ფერდობის ზღვრული დასაშვები დახრილობა ნიადაგის წყლისმიერი ეროზიის გათვალისწინებით.. წყალთა მეურნეობის და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებილი მიძღვნილი ინსტიტუტის დაარსების 70 წლისთავისადმი. 2000წ. გვ. 67-69.

ზ. ჭარბაძე. ფერდობის მდგრადობა წვიმისმიერი ეროზიის პირობებში. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული.. 2010წ. N 65.

გ. ლუტიძე, გ. არეშიძე. ფერდობის მდგრადობაზე გაანგარიშება გამოფიტული ზედაპირების არსებობისას. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2016წ. N4(43) გვ. 97-99.