სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო.ქუცნაშვილი, მ.მარდაშოვა. ფერდობის მდგრადობის შეფასება ახალი საკლასიფიკაციო სისტემით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2005წ. №3(457), 91-95გვ..

მ. მარდაშოვა, ო. ქუცნაშვილი. ფერდობის მდგრადობის შეფასება ახალი საკლასიფიკაციო სისტემით. სტუ-ს შრომები, #3(457), გვ. 91-95. 2005წ. ISSN1512-0996.

ო. გელაშვილი, ნ. მუმლაძე. ფერდობმავლის დინამიკური მდგრადობის განტოლება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი, . 2008წ. #1, გვ.15-19.

ო. გელაშვილი, ნ. მუმლაძე. ფერდობმულის მუხლუხა ჯაჭვის კონსტრუქციის გაანგარიშება . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი”, თბილისი, . 2006წ. #1, გვ.20-22.

ზ. ლობჟანიძე, ნინო მებონია. ფერდოს მდგრადი ფორმის ამსახველი ფუნქციონალური დამოკიდებულებანი. სსიპ სტუ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. #69 გვ.172-179.

ზ. გედენიძე, ტ. კვიციანი, გ. ხუციშვილი. ფერდოს მდგრადობის შეფასება მდოვრე მრუდწირულ ზედაპირზე დაცურების შემთხვევაში.. სტუ-ს შრომები. 2008წ. N4 (470);გვ.13-19.

ტ. კვიციანი, გედენიძე ზ., ხუციშვილი გ. . ფერდოს მდგრადობის შეფასება, მდოვრე მრუდწირულ ზედაპირზე დაცურების შემთხვევაში. სტუ-ს შრომათა კრებული. 2008წ. #4(470). . გვ. 13-18..

ტ. კვიციანი, ხუციშვილი გ., ფაჩულია ვ. , გარდაფხაძე თ. . ფერდოს ჩამონაქცევი პრიზმის საშიში დაცურების წირის დიფერენციალური განტოლების შედგენა, ძალთა გარკვეული შეთანწყობის პირობებში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2008წ. #3(10). გვ. 42-48.

ტ. კვიციანი, ხუციშვილი გ., გარდაფხაძე თ. ფერდოს ჩამოშვავებული მასის დაცურების წირის დიფერენციალური განტოლების შედგენა და მისი გამოკვლევა დამატებითი დატვირთვების გათვალისწინებით. . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2009წ. #64. გვ.157-165..

ნ. ხაბეიშვილი, ცალქალამანიძე მარინა. ფერი როგორც ფსიქოლოგიური მახასიათებელი, მისი როლი არქიტექტურული სივრცის ფორმირებისას. "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-5". საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. 2016წ. .

მ. ლეკიშვილი. ფერი-კომუნიკაცია არქიტექტურულ სივრცეში სკოლების მაგალითზე. სტუ-ს სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2015წ. N5; გვ.19-24.

ნ. ხაბეიშვილი. ფერით შექმნილი განწყობილება.. Design review. გამომც.შპს."ფაბლისითი".. 2007წ. N1. გვ.42–51. ISSN 1512-3316.

ლ. ლურსმანაშვილი, მ.თურმანიძე. ფერის აღქმა კოსტუმში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2011წ. N2(21).113-116გვ..

ლ. ქაჯაია, ლ. ქაჯაია, ნ. კუჭუხიძე, ვ. მეხაშიშვილი. ფერმენტაციის გავლენა ნივრის ეთეროვანი ზეთის გამოსავალზე. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2003წ. # 11, გვ. 207 .

გ. ელიავა, თ. ცინცაძე, თ. ბუაჩიძე, ლ. თოფურია. ფერმენტების გასუფთავების თავისებურებანი მედიცინაში და სოფლის მეურნეობაში გამოყენებისას და ლაბო-რატორიულ და საწარმოო პირობებში მათი მიღების შედარებითი შეფასება. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი `გაენათის მაცნე~ (2014 წ. ტ. 2, #3, გამ-ბა `გეორგიკა~). 2014წ. 25-37.

თ. ცინცაძე, თ. ბუაჩიძე, ლ. თოფურია. ფერმენტების გასუფთავების თავისებურებანი მედიცინაში და სოფლის მეურნეობაში გამოყენებისას და ლაბორატორიულ და საწაარმოო პირობებში მათი მიღების შედარებითი შეფასება. გაენათის მაცნე. 2014წ. თბილისი ტ.2 N.3 გვ.25-37.

ლ. თოფურია, თ. ბუაჩიძე, თ.ცინცაძე. ფერმენტების გასუფთავების თავისებურებანი მედიცინაში და სოფლის მეურნეობაში გამოყენებისას და ლაბორატორიულ და საწარმოო პირობებში მათი მიღების შედარებით შეფასება. "გეორგიკას", "გაენათის მაცნე". 2014წ. ტ.2, N 3. გვ.25-37.

გ. ელიავა, თ. ბუაჩიძე. ფერმენტების პროდუცენტების სკრინინგის საკითხისათვის. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. I, #1, 2012. 2012წ. 47-53.

მ. სირაძე, ი. ბერძენიშვილი, ნ. გელაძე, ნ. კვინიკაძე . ფერმენტული კატალიზატორის უპირატესობა და თავისებურებანი. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე . 2009წ. თბილისი. N1.

ნ. გელაძე, ი. ბერძენიშვილი, ნ. კვინიკაძე, მ. სირაძე. ფერმენტული კატალიზის უპირატესობა და თავისებურებანი . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე ქიმიის სერია ტომი 35, N 1. 2009წ. .