სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ცინცაძე, თ. ბუაჩიძე, ლ. თოფურია. ფერმენტების გასუფთავების თავისებურებანი მედიცინაში და სოფლის მეურნეობაში გამოყენებისას და ლაბორატორიულ და საწაარმოო პირობებში მათი მიღების შედარებითი შეფასება. გაენათის მაცნე. 2014წ. თბილისი ტ.2 N.3 გვ.25-37.

ლ. თოფურია, თ. ბუაჩიძე, თ.ცინცაძე. ფერმენტების გასუფთავების თავისებურებანი მედიცინაში და სოფლის მეურნეობაში გამოყენებისას და ლაბორატორიულ და საწარმოო პირობებში მათი მიღების შედარებით შეფასება. "გეორგიკას", "გაენათის მაცნე". 2014წ. ტ.2, N 3. გვ.25-37.

გ. ელიავა, თ. ბუაჩიძე. ფერმენტების პროდუცენტების სკრინინგის საკითხისათვის. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. I, #1, 2012. 2012წ. 47-53.

მ. სირაძე, ი. ბერძენიშვილი, ნ. გელაძე, ნ. კვინიკაძე . ფერმენტული კატალიზატორის უპირატესობა და თავისებურებანი. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე . 2009წ. თბილისი. N1.

ნ. გელაძე, ი. ბერძენიშვილი, ნ. კვინიკაძე, მ. სირაძე. ფერმენტული კატალიზის უპირატესობა და თავისებურებანი . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე ქიმიის სერია ტომი 35, N 1. 2009წ. .

ლ. ქუთათელაძე, ღვალაძე მ.. ფერმენტული ლიმონის წვენის ზოგიერთი ქიმიური მაჩვენებლების შესახებ. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7.

ლ. ქუთათელაძე, ნანიტაშვილი თენგიზი. ფერმენტული პრეპარატების გამოყენება ხილ-კენკროვანი წვენების წარმოებაში. სსმმ აკადემიის მოამბე. 2008წ. №22.

ე. კალატოზიშვილი. ფერმენტული პრეპარატისა და ფერმენტაციული მაცერაციის ზეგავლენა ღვინის ფიზიკურ-ქიმიურ პარამეტრებზე. აქართველოს ქიმიური ჟურნალი. საქართველოს ქიმიური საზოგადოების ჟურნალი. ქ. თბილისი.. 2011წ. ტომი 2. #2.გვ.173-177; ISSN1512-0686.

გ. გუგულაშვილი, ღვაჩლიანი ვიტალი, ტყეშელაშვილი თამარი. ფერმერებისათვის შავი და მწვანე ჩაის წარმოების ტექნოლოგიური ხაზის დამუშავება. ჩაის, სუბტროპიკული კულტურების და ჩაის მრეწველობის ინსტიტუტის შრომები – სუბტროპიკული კულტურები. 2010წ. 1–4 (261–264). გვ. 344–346.

გ. გაბაიძე. ფერმერთა სწავლება-კონსულტირების პრობლემები და განვითარების პერსპე-ქტივები აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნ. აკადემიის ჟურნალი „მოამბე“,. 2005წ. N14, თბ. 2005 წ. გვ. 31 .

მ. ცინცაძე, ლაჭყეპიანი თენგიზი, ნატროშვილი გიორგი. ფერმერი და საბაზრო ეკონომიკა. თბილისი სასწავლო უნივერსიტეტი მეცნიერება და ცხოვრება. 2016წ. 2(14).

გ. მელაძე. ფერმერულ მეურნეობათა აგრომეტეოროლოგიური მომსახურებისათვის . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2002წ. ტ. 105, გვ. 4-17 .

ნ. ალხანაშვილი, კვარაცხელია ნ.. ფერმერულ მეურნეობებში ბოსტნეულის შრობის შესახებ. ჟურნალი აგრარული ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგია. 2010წ. №4.

ლ. გიგინეიშვილი. ფერმერული მეურნეობებეის პერსპექტივები. . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „კ ვ ა ლ ი“. 2009წ. ი N 1-2, გამომცემლობა „მეცნიერება“თბილისი,2009 წ. .

მ. თანანაშვილი, ქურდაძე ზ.. ფერმერული მეურნეობის განვითარების თანამედროვე მდგომერეობა, პრობლემები და პერსპექტივები საქართველოში. აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2017წ. N4, გვ.12-17.

თ. ქარქუსაშვილი, ლეგაშვილი ი., გელიაშვილი ზ., ღონღაძე ნ.. ფერმჭერი საღებრის -გამბინის სინთეზის ქვანტურ-ქიმიური აღწერა.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი.. 2006წ. №6(5),504-506..

ნ. ღონღაძე, ზ. გელიაშვილი, თ. ქარქუსაშვილი. ფერმჭერი საღებრის გამბინის სინთეზის კვანტურ–ქიმიური აღწერა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2006წ. 2006, 6, 5, 504–506-146.

ზ. გელიაშვილი, თ. ქარქუსაშვილი, ნ.ღონღაძე, ი. ლეგაშვილი. ფერმჭერი საღებრის გამბინის სინთეზის ქვანტურ-ქიმიური აღწერა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ISSN 1512-0686. 2006წ. №5, Vol.6, გვ. 540-542.

ნ. ლომიძე, ა. თარხნიშვილი. ფერომონ „ვერტენოლის“ გამოყენების შედეგები სამცხე–ჯავახეთის ნაძვნარ კორომებში.. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. 2010წ. 3(38), 2010, გვ. 68–69.

ს. მებონია, ლ.ჩხეიძე, ა.მებონია, ვ.კლდიაშვილი. ფეროშენადნობთა წარმოების აირგამწმე ნდი სისტემის სრულ-ყოფა. სტუ-ს შრომები. 2007წ. №1 (463), .