სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. შავლაყაძე, ქ.დადიანი, ლ. მაისაია, თ. სუპატაშვილი. ფოთის ჭარბტენიანი ნიადაგების კვლევა ქიმიური მელიორაციის მიზნით. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ც. მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული #71. 2016წ. #71, გვ. 126-127.

ა. სულამანიძე, მ. ხუციშვილი, გ. დადიანიძე. ფოლადების 12Х3СМФЮТ (ДИ-46), 12Х4СМФЮТ (ДИ-47) ცხელი ბზარებისადმი მიდრეკილების შესწავლა . საქ. მეცნ. ეროვნ. აკად. ”მაცნე”, ქიმიის სერია. 2008წ. N4, ტ..34გვ.485-486.

მ. ხუციშვილი, ა. სულამანიძე, გ. დადიანიძე . ფოლადების 12Х3СМФЮТ (ДИ-46), და 12Х4СМФЮТ (ДИ-47) ცხელი ბზარებისადმი Mმიდრეკილების შესწავლა . საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე ქიმიის სერია. - . . 2007წ. ტომი 34. - #4. – 2008. გვ. 485-486.

ა. ჩიქოვანი, დ.თევზაძე. ფოლადის არმატურის კოროზია ბეტონში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" 0175,თბილისი,მ.კოსტავას 68. 2008წ. # 2 ISSN 1512-3936.

ა. გორდეზიანი, ნ.კენჭიაშვილი, გ.გორდეზიანი, ს.ყურაშვილი. ფოლადის ზედაპირის დანაფარების შედგენილობის გავლენა ლაზერის სხივის შთანთქმაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2008წ. №3 (469), გვ.18-22.

ნ.კენჭიაშვილი, გ.გორდეზიანი, ს.ყურაშვილი. ფოლადის ზედაპირის დანაფარების შედგენილობის გავლენა ლაზერის სხივის შთანთქმაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2008წ. №3 (469), გვ.18-22.

რ. იმედაძე, ლ.იმედაძე, თ.მაღრაძე. ფოლადის კოლოფის ფორმის გადახურვები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2010წ. #4 გვ.69-71 ISSN 1512-3936.

თ. მაღრაძე. ფოლადის კოლოფის ფორმის გადახურვები.. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~. 2010წ. თბილისი, #4(19) 2010წ, .

ა. ჩიქოვანი. ფოლადის კონსტრუქციების დამზადების და მონტაჟის დეფექტები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“, N4(60) 2011. 2011წ. .

ა. ჩიქოვანი. ფოლადის კონსტრუქციების დამზადების და მონტაჟის დეფექტები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2011წ. # 4 ISSN 1512-0120.

კ. ჭურაძე, ლ. ცკვიტინიძე, მ. გრძელიშვილი. ფოლადის კოროზიამედეგობა გამომწვარი თიხების დანამატიანი ცემენტ-ქვიშია დუღაბის ფენის ქვეშ.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი" N2 თბილისი:2001. გვ.31-33. 2001წ. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ტრანსპორტი" N2 თბილისი:2001. გვ.31-33.

თ. ცერცვაძე, ბ.გოგიჩაშვილი აჩიკო პაპიაშვილი. ფოლადის უწყვეტი ჩამოსხმის დროს ლითონურ ნამზადებში ნახშირბადისა და გოგირდის განაწილების მათემატიკური მოდელირება. სამთო ჟურნალი. 2016წ. N 1(34).

ხ. გორჯოლაძე, ნ. ბერიშვილი. ფოლადის შედგენილი განივკვეთის კოჭების გაანგარიშების ახლებური ხერხი.. . ენერგია (სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი).. 2007წ. ISSN 1512-0120, 3-4(43-44)/2007, გვ. 63-67...

ბერიშვილი ნოდარი. ფოლადის შედგენილი განივკვეთის მქონე შედუღებული კოჭების გაანგარიშების ახლებური ხერხი. ჟურნ. "ენერგია", თბილისი. 2007წ. #3-4 (43-44), გვ. 63-67.

ბ. სურგულაძე, სვიანაძე. ფოლადის წინასწარდაძაბული ჩარჩოვანი კონსტრუქცია. მშენებლობა. 2016წ. №4(43).

ბ. სურგულაძე, ლ. ფირყულაშვილი, სვიანაძე. ფოლადის წინასწარდაძაბული ჩარჩოვანი კონსტრუქცია. ჟურნალი "მშენებლობა". 2016წ. N4(43) 2016.

ნ. ბერიშვილი, ხ.გორჯოლაძე. ფოლდის შედგენილი განივკვეთის მქონე შედუღებული კოჭების გაანგარიშების ახლებური ხერხი. ჟურნალი ”ევრიკა”. 2007წ. № 3-4 (43-44).

ლ. ჩხენკელი. ფონეტიკური ინტენფერენცია ქართველი სტუდენტების მეტყველებაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2009წ. შრომები, 1(13); 57–60.

გ. კაიშაური. ფორთოხლის ნატურალური ვაჟინი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალი "მოამბე თბ.". 2015წ. 34. მაისი. გვ. 309 - 310.

გ. კაიშაური, თ. ძნელაძე. ფორთოხლის წვენის ძირითადი ხარისხობრივი მაჩვენებლების შესწავლა მისი შემდგომი გადამუშავების მიზნით. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის "მოამბე". 2012წ. ტ.31, გვ.225-226.