სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. მებონია, ლ.ჩხეიძე, ა.მებონია, ვ.კლდიაშვილი. ფეროშენადნობთა წარმოების აირგამწმე ნდი სისტემის სრულ-ყოფა. სტუ-ს შრომები. 2007წ. №1 (463), .

ლ. ჩხეიძე, ა.მებონია, ვ.კლდიაშვილი, ს.მებონია. ფეროშენადნობთა წარმოების აირგამწმენდი სისტემის სრულყოფა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი (შრომები) მეტალურგია. 2007წ. #1(463), გვ. 57-60.

ზ. სიმონგულაშვილი, თ. სანიკიძე, გ. ბუცხრიკიძე, ა. ბეჟანიშვილი. ფეროშენადნობთა წარმოების უსაფრთხოების წესები. საქ. ეკონომ. გან. სამინისტროს (ნორმატიული აქტი). თბილისი. 2008წ. თბილისი, გვ. 64.

ზ. სიმონგულაშვილი, თ სანიკიძე, ა. ბეჟაშვილი, ს. გაბუნია. ფეროშენადნობთა წარმოების უსაფრთხოების წესები. საქ. ეკონომ. განვით. სამინისტრო. თბილისი. . 2009წ. ნორმატიული აქტი.

ო. ნახუცრიშვილი. ფეხმავლები და ქალაქთმშენებლობა. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნიკა". 1974წ. .

მ. ამირიძე. ფეხსაცმლის კალაპოტის დასამუშავებელი ფიალისებური საჭრისის საიარაღო მასალის შერჩევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2010წ. #4 (478).

ი. ნანაძე, ბ. ზაუტაშვილი, ბ. მხეიძე, ნ. ზაუტაშვილი, ი. რაევსკაია. ფთორიანი ნატურალური სასმელი წყლების თავისებურებანი და საქართველოში მათი გამოყენების პერსპექტივები. სამთო ჟურნალი, თბილისი. 2009წ. 2 (23).

ნ. ზაუტაშვილი, ბ.მხეიძე, ი.ნანაძე, ი. რაევსკაია. ფთორიანი ნატურალური სასმელი წყლების თავისებურებანი და საქართველოში მათი გამოყენების პერსპექტივები. სამთო ჟურნალი. 2009წ. 2(23), 76-78 გვ..

ზ. ქვათაძე, თოდუა გ. ფიბონაჩის ერთი ამოცანის შესახებ . საქ. პრეზიდენტის სტიპენდიანტ ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები IV, 33-34 თ.ს.უ. გვ. 33-34. 2002წ. .

გ. თოდუა. ფიბონაჩის ერთი ამოცანის შესახებ. საქ. პრეზიდენტის სტიპენდიანტ ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები.თსუ. 2002წ. #4, 33-34..

რ. გოგიბერიძე. ფიბონაჩის რიცხვები და მათი როლი ბუნების მოვლენებში. მართვის ავტომატიზებული სისტემები, შრომები . 2017წ. N1 (23), გვ. 159-170.

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზ, ტურძელაძე მალხაზ. ფიბრობეტონის ასაკის გავლენა კომპოზიტის ცოცვადობაზე გრეხისას. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებლობა“. 2009წ. #3(14), 30–34გვ.

მ. ტურძელაძე, ნ. ღუდუშაური, ა.საყვარელიძე. ფიბრობეტონის ასაკის გავლენა კომპოზიტის ცოცვადობაზე გრეხისას. მსენებლობა, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი. 2009წ. ISSN 1512-3936, 3(14), გვ. 30–34.

გ. ოთარაშვილი, ს. მებონია. ფიბრობეტონის ლუკის ხუფების დამზაების ტექნოლოგია. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, მეცნიერება და ტექნოლოგიები.. 2016წ. №3(723), გვ. 99-104..

დ. ნოზაძე, ს. მებონია, პ. ეჯიბია, დ. დემეტრაძე, გ. გოგოლაძე. ფიბრობეტონის საკაბელო არხების დამზადება და კვლევა. სტუ-ს შრომები , 2(496), თბილისი, 2015. გვ.129-134. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები.. 2015წ. №2(496), გვ.129-135.

დ. ნოზაძე, ს. მებონია, პ. ეჯიბია, ა. თუთბერიძე. ფიბრობეტონისგან საგზაო-სადრენაჟე მილების წარმოება და კვლევა. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები.. 2014წ. №3(493), გვ. 34-37.

ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი. ფიგურათა გეომეტრიული თვისებები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2012წ. №2(24) გვ.156-163.

ა. კაპანაძე. ფიზიკის ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკური რეკომენდაციები. . 1986წ. .

ა. კაპანაძე. ფიზიკის ამოცანების ამოხსნის მეთოდური რეკომენდაციები. . 1984წ. .

ა. ესაკია, მაცაბერიძე ლევანი, ჩიჩუა თემური, ლომიძე ილია. ფიზიკის ლაბორატორიული პრაქტიკუმი,მექანიკა და მოლეკულური ფიზიკა,1ნაწილი. სტუ. 2014წ. .