სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ოთარაშვილი, ს. მებონია. ფიბრობეტონის ლუკის ხუფების დამზაების ტექნოლოგია. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, მეცნიერება და ტექნოლოგიები.. 2016წ. №3(723), გვ. 99-104..

დ. ნოზაძე, ს. მებონია, პ. ეჯიბია, დ. დემეტრაძე, გ. გოგოლაძე. ფიბრობეტონის საკაბელო არხების დამზადება და კვლევა. სტუ-ს შრომები , 2(496), თბილისი, 2015. გვ.129-134. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები.. 2015წ. №2(496), გვ.129-135.

დ. ნოზაძე, ს. მებონია, პ. ეჯიბია, ა. თუთბერიძე. ფიბრობეტონისგან საგზაო-სადრენაჟე მილების წარმოება და კვლევა. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები.. 2014წ. №3(493), გვ. 34-37.

ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი. ფიგურათა გეომეტრიული თვისებები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2012წ. №2(24) გვ.156-163.

ა. კაპანაძე. ფიზიკის ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკური რეკომენდაციები. . 1986წ. .

ა. კაპანაძე. ფიზიკის ამოცანების ამოხსნის მეთოდური რეკომენდაციები. . 1984წ. .

ა. ესაკია, მაცაბერიძე ლევანი, ჩიჩუა თემური, ლომიძე ილია. ფიზიკის ლაბორატორიული პრაქტიკუმი,მექანიკა და მოლეკულური ფიზიკა,1ნაწილი. სტუ. 2014წ. .

მ. მეცხვარიშვილი, ი. კალანდაძე, მ. ბერიძე, მ. შოგირაძე. ფიზიკის სწავლების მეთოდიკა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2017წ. #1(724) 2017.

ი. კუტუბიძე. ფიზიკურ და გონებრივ შრომას შორის არსებითი განსხვავების დაძლევა და მათი ორგანული შერწყმა ადამიანთა საწარმოო საქმიანობაში. მოამბე. 1980წ. №1,99 ტომი,209-215გვ.

გ. იაშვილი, ცინცაძე ა.. ფიზიკური ექსპერიმენტის კვლევის ავტომატიზაციის სისტემა მმართველი ელექტრული გამომთვლელი მანქანით. . სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი”. 2001წ. №3(11), გვ. 51-55.

მ. შენგელია, ვ. მელაძე. ფიზიკური ვაკუუმის ცნების გაგებისათვის. „შრომები“. სგმა, თბილისი. 2009, №13. 0წ. 5.

თ. შარაბიძე. ფიზიკური მეთოდების გამოყენება მანგანუმის წარმოებაში ტექნოლოგიური პროცესის მართვისა და კონტროლის მიზნით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ”მოამბე”. 1999წ. #1. (160) გვ.42-45.

ზ. გაბისონია. ფიზიკური პირების, როგორც უცხოური ინვესტიციების სუბიექტების, სამართლებრივი სტატუსი. სამართალი. 2000წ. N3.

მ. ჯორბენაძე. ფიზიკური პროცესების მონიტორინგი და მართვა სენსორული ქსელების გამოყენებით. ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტი. 2017წ. .

მ. ჩიხლაძე, ნ. თავაძე ო. კეთილაძე. ფიზიკური საქანის იძულებითი რხევა. საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემია, მოამბის“ დამატება განათლება №2, (5) . 2012წ. №2, (5) . 3გვ.

ო. კეთილაძე, ნ. თავაძე მ. ჩიხლაძე. ფიზიკური საქანის იძულებითი რხევა. საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემია, მოამბის“ დამატება განათლება . 2012წ. №2, (5) ,3გვ..

ი. კუტუბიძე. ფილიპე გოგიჩაიშვილი - გამოჩენილი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე, პირველი სახელმწიფო კონტროლიორი. სახელმწიფო და კონტროლი. 2002წ. №2, 12-19გვ.

ვ. სოხაძე, თ. ბაციკაძე. ფილის ბრტყელი დეფორმაცია. პლასტიკური დენადობის ამოცანა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2013წ. №2(29).

თ. ბაციკაძე, ვ. სოხაძე. ფილის ბრტყელი დეფორმაცია. პლასტიკური დენადობის ამოცანა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2013წ. №2(29).

გ. გურეშიძე, თ. ხმელიძე. ფილის საყრდენი ზონის დეფორმირების მოდელი. " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2012წ. №3(485).