სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23780 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ტ. კვიციანი, მალასიძე გ., , შარიქაძე ჯ., ა.გორგოძე . – მეცნიერი და პედაგოგი. . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2007წ. #2(5). თბილისი, 2007. გვ. 115-116..

ვ. მოსიაშვილი. ‘ინვესტიციების ეფექტიანობის გამოვლენის ფორმები“,. ჟურნალი “აღმაშენებელი”,. 2010წ. სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი “აღმაშენებელი”,გვ.: 59-65. #8. თბ., 2010.

რ. ენაგელი, მ. ქიტოშვილი. ‘მანგანუმის მადნის დალექვის პროცესის ალბათობითი მოდელი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `ენერგია~. 2010წ. 3(55), გვ65-70.

ზ. კვინიკაძე, ა. შავგულიძე, ნ.მუმლაძე. ‘’აფინური თვალსაჩინო გამოსახულებების’’ გამოყენება სამთო - სამარკშეიდერო პრაქტიკის კონკრეტულ მაგალითებში. ჟურნალი ‘’ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. #1 (13). 15 .

ზ. კვინიკაძე, ა. შავგულიძე, ნ.მუმლაძე. ‘’აფინური თვალსაჩინო გამოსახულებების’’ გეომეტრიიული საფუძვლები. ჟურნალი ‘’ინტელექტი’’. 2008წ. №3(32), 11.

R. Gotsiridze. ’Virtual Communication:Unique Opportunity for Language Learning”. scripta manent. 2013წ. Third International Conference On Education, English Language Teaching, English Language and Literature, pp. 208-215.

T. Kortua. “ Adaptive Usage of Main Resources in MIMO Cognitive Radio Networks” . Georgian Engeneering News . 2014წ. No( 2) Vol.70, .

მ. დათაშვილი. “ ადამიანური კაპიტალის სტრუქტურა და სახეობები „. ჟურნალი ეკონომიკა. 0წ. 2017 № 5.

ი. ჩხენკელი. “ კულტურათაშორისი დიალოგი”. . საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი 2015. 2015წ. .

მ. დარჩაშვილი. “1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმი საქართველოში”, . ჟურნალი “ხელისუფლება და საზოგადოება” . 2011წ. 10 გვერდი.

ვ. დავითაია. “62 მილიონ დოლარად უსახურობა?!” 31 მაისი, 2005.. “საქართველოს რესპუბლიკა”.. 2005წ. .

N. Gamsaxurdia. “A Study of Georgian Students’ Attitude and Knowledge about the Post-Civil Rights Era in the United States ”. . IBSU Scientific Journal . 0წ. Vol 4. No 1 (2010) pp.81-88.

თ. შამათავა, თ. შამათავა, K.Nadiradze, N.Topuridze. “Antibiotics and the microbe-antagonists as a means for treatment plant diseases” . 9 th International cong ress of Plant Pathology Torino (Italy) . 2008წ. .

R. Gotsiridze. “Approaches to Language Teaching”. სამეცნიერო შრომები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 4, გვ.94-97.

R. Gotsiridze. “Benefits of the student-centered method”. Scripta manent,#2 (34), . 2017წ. Tbilisi, p.19-22,.

რ. გრიგოლია, A. Lettieri, V. Loia. “Cellular logic based automata” . Proceedings of Institute of Cybernetics. 2002წ. vol. 2, N 1-2, 2002. .

R. Gotsiridze. “Characteristics of the nomination of computer terminological system”. scripta manent. 2016წ. #3 (31).

რ. გრიგოლია. “Co-products of Heyting algebras”. Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute. 2006წ. vol. 140 (2006), 83-89.

რ. გრიგოლია. “Co-products of three-element Heyting algebras”. Bulletin of Georgian Academy of Sciences. 2005წ. vol. 172, N. 2, 2005.

R. Gotsiridze. “Computer Mediated Communication”. First International Research Conference at the faculty of Education - On Education, English Language Teaching, English Language and Literature, IBSU . 2011წ. pp.87-91.