სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ნანაძე, ბ. ზაუტაშვილი, ბ. მხეიძე, ნ. ზაუტაშვილი, ი. რაევსკაია. ფთორიანი ნატურალური სასმელი წყლების თავისებურებანი და საქართველოში მათი გამოყენების პერსპექტივები. სამთო ჟურნალი, თბილისი. 2009წ. 2 (23).

ნ. ზაუტაშვილი, ბ.მხეიძე, ი.ნანაძე, ი. რაევსკაია. ფთორიანი ნატურალური სასმელი წყლების თავისებურებანი და საქართველოში მათი გამოყენების პერსპექტივები. სამთო ჟურნალი. 2009წ. 2(23), 76-78 გვ..

ზ. ქვათაძე, თოდუა გ. ფიბონაჩის ერთი ამოცანის შესახებ . საქ. პრეზიდენტის სტიპენდიანტ ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები IV, 33-34 თ.ს.უ. გვ. 33-34. 2002წ. .

გ. თოდუა. ფიბონაჩის ერთი ამოცანის შესახებ. საქ. პრეზიდენტის სტიპენდიანტ ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები.თსუ. 2002წ. #4, 33-34..

რ. გოგიბერიძე. ფიბონაჩის რიცხვები და მათი როლი ბუნების მოვლენებში. მართვის ავტომატიზებული სისტემები, შრომები . 2017წ. N1 (23), გვ. 159-170.

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზ, ტურძელაძე მალხაზ. ფიბრობეტონის ასაკის გავლენა კომპოზიტის ცოცვადობაზე გრეხისას. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", „მშენებლობა“. 2009წ. #3(14), 30–34გვ.

მ. ტურძელაძე, ნ. ღუდუშაური, ა.საყვარელიძე. ფიბრობეტონის ასაკის გავლენა კომპოზიტის ცოცვადობაზე გრეხისას. მსენებლობა, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი. 2009წ. ISSN 1512-3936, 3(14), გვ. 30–34.

გ. ოთარაშვილი, ს. მებონია. ფიბრობეტონის ლუკის ხუფების დამზაების ტექნოლოგია. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, მეცნიერება და ტექნოლოგიები.. 2016წ. №3(723), გვ. 99-104..

დ. ნოზაძე, ს. მებონია, პ. ეჯიბია, დ. დემეტრაძე, გ. გოგოლაძე. ფიბრობეტონის საკაბელო არხების დამზადება და კვლევა. სტუ-ს შრომები , 2(496), თბილისი, 2015. გვ.129-134. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები.. 2015წ. №2(496), გვ.129-135.

დ. ნოზაძე, ს. მებონია, პ. ეჯიბია, ა. თუთბერიძე. ფიბრობეტონისგან საგზაო-სადრენაჟე მილების წარმოება და კვლევა. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები.. 2014წ. №3(493), გვ. 34-37.

ი. ხატისკაცი, ნ. ნიკვაშვილი. ფიგურათა გეომეტრიული თვისებები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2012წ. №2(24) გვ.156-163.

ა. კაპანაძე. ფიზიკის ამოცანების ამოხსნის მეთოდიკური რეკომენდაციები. . 1986წ. .

ა. კაპანაძე. ფიზიკის ამოცანების ამოხსნის მეთოდური რეკომენდაციები. . 1984წ. .

ა. ესაკია, მაცაბერიძე ლევანი, ჩიჩუა თემური, ლომიძე ილია. ფიზიკის ლაბორატორიული პრაქტიკუმი,მექანიკა და მოლეკულური ფიზიკა,1ნაწილი. სტუ. 2014წ. .

მ. მეცხვარიშვილი, ი. კალანდაძე, მ. ბერიძე, მ. შოგირაძე. ფიზიკის სწავლების მეთოდიკა. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2017წ. #1(724) 2017.

ი. კუტუბიძე. ფიზიკურ და გონებრივ შრომას შორის არსებითი განსხვავების დაძლევა და მათი ორგანული შერწყმა ადამიანთა საწარმოო საქმიანობაში. მოამბე. 1980წ. №1,99 ტომი,209-215გვ.

გ. იაშვილი, ცინცაძე ა.. ფიზიკური ექსპერიმენტის კვლევის ავტომატიზაციის სისტემა მმართველი ელექტრული გამომთვლელი მანქანით. . სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი”. 2001წ. №3(11), გვ. 51-55.

მ. შენგელია, ვ. მელაძე. ფიზიკური ვაკუუმის ცნების გაგებისათვის. „შრომები“. სგმა, თბილისი. 2009, №13. 0წ. 5.

თ. შარაბიძე. ფიზიკური მეთოდების გამოყენება მანგანუმის წარმოებაში ტექნოლოგიური პროცესის მართვისა და კონტროლის მიზნით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ”მოამბე”. 1999წ. #1. (160) გვ.42-45.

ზ. გაბისონია. ფიზიკური პირების, როგორც უცხოური ინვესტიციების სუბიექტების, სამართლებრივი სტატუსი. სამართალი. 2000წ. N3.