სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ჯორბენაძე. ფიზიკური პროცესების მონიტორინგი და მართვა სენსორული ქსელების გამოყენებით. ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტი. 2017წ. .

მ. ჩიხლაძე, ნ. თავაძე ო. კეთილაძე. ფიზიკური საქანის იძულებითი რხევა. საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემია, მოამბის“ დამატება განათლება №2, (5) . 2012წ. №2, (5) . 3გვ.

ო. კეთილაძე, ნ. თავაძე მ. ჩიხლაძე. ფიზიკური საქანის იძულებითი რხევა. საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემია, მოამბის“ დამატება განათლება . 2012წ. №2, (5) ,3გვ..

ი. კუტუბიძე. ფილიპე გოგიჩაიშვილი - გამოჩენილი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე, პირველი სახელმწიფო კონტროლიორი. სახელმწიფო და კონტროლი. 2002წ. №2, 12-19გვ.

ვ. სოხაძე, თ. ბაციკაძე. ფილის ბრტყელი დეფორმაცია. პლასტიკური დენადობის ამოცანა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2013წ. №2(29).

თ. ბაციკაძე, ვ. სოხაძე. ფილის ბრტყელი დეფორმაცია. პლასტიკური დენადობის ამოცანა. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2013წ. №2(29).

გ. გურეშიძე, თ. ხმელიძე. ფილის საყრდენი ზონის დეფორმირების მოდელი. " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2012წ. №3(485).

ი. კალანდია. ფილოსოფია - ეპოქის კრიტიკა-ანალიზი და კულტურის თვითცნობიერება. . კრებული „ფილოსოფიის კლასიკური და თანამედროვე პრობლემები“, გამომცემლობა „არხე“, თბილისი, . 2008წ. .

ი. კალანდია. ფილოსოფია - ეპოქის კრიტიკული გააზრება.. კრებული „ფილოსოფია, კულტურა, შემოქმედება“, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, . 2009წ. .

რ. ანდრიაშვილი. ფილოსოფია და მისი სწავლების მნიშვნელობა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება, შრომა. 2009წ. N1(13), გვ. 170-173.

მ. შონია. ფილოსოფიაში ერთი ახალი ტერმინის დამკვიდრებისათვის. პარალელი: სალიტ.-სამეცნ. ჟურნ.. 2011წ. 2, გვ. 200-206.

ი. კალანდია. ფილოსოფიური ანთროპოლოგია - ფილოსოფიის უმნიშვნელოვანესი დარგი.. კრებული: „სიბრძნის აპოლოგია“, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, . 2016წ. .

ზ. ხასაია. ფილოსოფიური დისკუსია მრგვალ მაგიდასთან . მიჯნა . 2016წ. № 1 (4), გვ. 35-43.

ზ. ხასაია. ფილოსოფიური საუბარი მრგვალ მაგიდასთან. Kartvelology ქართველოლოგია. 2014წ. 2014.1.

გ. ელიავა, დ. კობეშავიძე ნ. შარაშენიძე. ფილტვების სტრუქტურული და ფუნქციური ცვლილებები ანტენატალურ და პოსტნატალურ ონტოგენეზში. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #3, 2010. 2010წ. 67-71.

ზ. ციცქიშვილი. ფილტრაციის ამოცანის შესახებ წყალშეუღწევი მრუდწირული ფუძის მქონე მიწის კაშხლისათვის. საქ. ტექნიკური უნვერსიტეტის შრომები #1 (447) თბილისი. 2003წ. .

კ. ბზიავა, ი. ყრუაშვილი, ე. კუხალაშვილი, გ. ნატროშვილი, ინაშვილი ირმა. ფილტრაციის თავისებურებანი ნიადაგ-გრუნტებში. გამომცემლობა „უნივერსალი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2012წ. №67, გვ. 226-230.

ე. კუხალაშვილი. ფილტრაციის თავისებურებანი ნიადაგ–გრუნტებში. სამეცნიერო შრომათა კრებული ეძღვნება სტუ–ს 90 წლის იუბილ. 2012წ. .

შ. კუპრეიშვილი, ა. სახვაძე, გ. ომსარაშვილი. ფილტრაციის საწყისი გრადიენტი, როგორც ძირითადი საანგარიშო პარამეტრის-მაქსიმალური მოლეკულური წყალტევადობის ფუნქცია. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2009წ. #25, გვ. 208-211.

შ. კუპრეიშვილი, ნ. მებონია, დ. კავთუაშვილი. ფილტრაციის საწყისი გრადიენტის ექსპერიმენტული კვლევა მაღალდისპერსიულ თიხა სორბენტებში. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2005წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXII, გვ. 161-164.