სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ელიავა, დ. კობეშავიძე ნ. შარაშენიძე. ფილტვების სტრუქტურული და ფუნქციური ცვლილებები ანტენატალურ და პოსტნატალურ ონტოგენეზში. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. III, #3, 2010. 2010წ. 67-71.

ზ. ციცქიშვილი. ფილტრაციის ამოცანის შესახებ წყალშეუღწევი მრუდწირული ფუძის მქონე მიწის კაშხლისათვის. საქ. ტექნიკური უნვერსიტეტის შრომები #1 (447) თბილისი. 2003წ. .

კ. ბზიავა, ი. ყრუაშვილი, ე. კუხალაშვილი, გ. ნატროშვილი, ინაშვილი ირმა. ფილტრაციის თავისებურებანი ნიადაგ-გრუნტებში. გამომცემლობა „უნივერსალი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2012წ. №67, გვ. 226-230.

ე. კუხალაშვილი. ფილტრაციის თავისებურებანი ნიადაგ–გრუნტებში. სამეცნიერო შრომათა კრებული ეძღვნება სტუ–ს 90 წლის იუბილ. 2012წ. .

შ. კუპრეიშვილი, ა. სახვაძე, გ. ომსარაშვილი. ფილტრაციის საწყისი გრადიენტი, როგორც ძირითადი საანგარიშო პარამეტრის-მაქსიმალური მოლეკულური წყალტევადობის ფუნქცია. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2009წ. #25, გვ. 208-211.

შ. კუპრეიშვილი, ნ. მებონია, დ. კავთუაშვილი. ფილტრაციის საწყისი გრადიენტის ექსპერიმენტული კვლევა მაღალდისპერსიულ თიხა სორბენტებში. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2005წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXII, გვ. 161-164.

კ. ბზიავა. ფილტრაციული დანაკარგების განსაზღვრა პერიოდულად მოქმედი არხებიდან მათი წყლით შევსების შემდგომ პერიოდში. სსაუ–ს გამომცელობა, ასპირანტთა და ხარისხის მაძიებელთა სამეცნიერო შრომათა კრებული. 1998წ. ტ. III, გვ. 224-233 .

დ. გურგენიძე, დ. ნამგალაძე. ფილტრაციული დინება გრუნტში ორ მდინარეს შორის, მაგისტრალური ნავთობსადენის ავარიისას დროში ცვლადი დენის დატვირთვის შემთხვევაში. ”საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2006წ. №16 თბილისი.

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო. ფინანსების სწავლების გაუმჯობესების ძირითადი მიმართულებანი საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2011წ. #5(17), გვ,100-110.

ნ. ბებიაშვილი. ფინანსური ანალიზის მნიშვნელობა თანამედროვე პირობებში. ჟურნალი ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2010წ. #12, გვ. 25-28.

ლ. გვენეტაძე. ფინანსური ანგარიშგება და მისი გამოყენება ფირმის მმართველობით საქმიანობაში . „გადასახადები“ სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი . 2007წ. N 9 გვ. 49-53.

ლ. გვენეტაძე, ნანა გალოგრე. ფინანსური ანგარიშგების როლი ფინანსური გადაწყვეტილებების მიღებაში . „გადასახადები“ სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი . . 2007წ. N10 გვ.52-56.

ო. ზუმბურიძე, მ.ზიბზიბაძე. ფინანსური ანგარიშგების უწყისების რეორგანიზება კომპანიის ღიეებულების შეფასების პროცესში. ჟურნალი „განათლება“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. № 2(8). 166-170გვ..

თ. ღამბაშიძე. ფინანსური აქტივების მართვის ალტერნატივები. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. 4–6 3–12.

დ. მაგრაქველიძე. ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების შეფასების ზოგადი პრინციპები აშშ-ში (FASB 115). საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2013წ. #1(45).

ლ. გვენეტაძე. ფინანსური აღრიცხვის ხელოვნება . „გადასახადები“ სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი. 2007წ. N 13 გვ. 49-52.

. ფინანსური აღრიცხვის ხელოვნება. „გადასახადები“ სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი. 2007წ. N 13 გვ. 49-52.

ი. მამალაძე. ფინანსური და ეკონომიკური განვითარების ურთიერთდამოკიდებულების საკითხისათვის. თსუ სტამბა; ჟუნალი "ეკონომისტი". 2014წ. №2; 16-19 გვ.

ზ. ვაშაკიძე, რობაქიძე ი.. ფინანსური და ინვესტიციური ბაზები და მათი ურთიერთკავშირი. . ჟურნალი „ეკონომისტი". თბილისი.. 2010წ. №1-2, გვ. 80-90..

ს. ბლიაძე. ფინანსური დაბანდებების და ძირითადი საშუალებების აღღიცხვა. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა კრებული. ტ.1 1(42) . 2008წ. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. სამეცნიერო შრომათა კრებული. ტ.1 1(42) .