სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ვანიშვილი, გოცირიძე ლაშა. შედეგზე ორიენტირებული ბიუჯეტირება: არსი, თავისებურებანი, მექანიზმი. ეკონომიკა, ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი. 2011წ. #7-8, გვ,98-108.

ნ. კენჭიაშვილი, ზ. მჭედლიშვილი. შედუღების მანქანის ვოლტ-ამპერული მახასიათებლების ანალიზური გამოსახვა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2012წ. ISSN 1512-0287 #3, გვ. 49-51. .

ზ. საბაშვილი, ზ. მჭედლიშვილი. შედუღების მანქანის ვოლტ-ამპერული მახასიათებლების ანალიზური გამოსახვა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2012წ. N3(63) გვ. 49-52.

ნ. რაზმაძე, ნ. რაზმაძე, ზ.ძოძიშვილი, მ.ლურსმანაშვილი. შედუღების რკალის გაწყვეტისას წიდის წინაღობის გაცივების დროზე დამოკიდებულების გამოკვლევა. ჟურნ. `საქართველოს ნავთობი და გაზი~. 2006წ. #16, გვ. 116-119..

მ. ლურსმანაშვილი, ძოძიშვილი ზურაბი. შედუღების რკალის გაწყვეტისას წიდის წინაღობის გაცივების დროზე დამოკიდებულების გამოკვლევა. სამეცნიერო ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2006წ. #16. თბილისი.

ნ. ბოჭორიშვილი, ზ.ძოძიშვილი, ნ.რაზმაძე, მ.ლურსმანაშვილი. შედუღების რკალის გაწყვეტისას წიდის წინაღობის გაცივების დროზე დამოკიდებულების გამოკვლევა. საქართველოს ნავთობი და გაზი,. 2006წ. #6, გვ.5.

გ. ომსარაშვილი, არჩილ სახვაძე. შევსებულ წყალსაცავში მეწყრული მასივის შეჭრის სიჩქარის განსაზღვრა (წყალსაცავი მდ. ლაკბეზე). საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებუ- ლი. 2010წ. ტომი 3, No 4, გვ.(53).

ზ. დანელია, მ. თოფურია გ. მელიქიძე. შეზის კოეფიციენტის და საშუალო სიჩქარეების დადგენა კალაპოტური და ჭალური ნაკადების ურთიერთქმედების შემთხვევაში . მშენებლობა სამეცნიერო -ტექნიკური ჟურნალი თბილისი. 2009წ. #1(12) გვ. 72-78.

ი. მამალაძე, თ. აბუაშვილი. შეთანხმებათა მრავალფეროვნება განვითარებულ საბაზრო ეკონომიკაში. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა". 2014წ. №6; 122-126 გვ.

ზ. შანავა. შეიარაღებული ძალების დაგეგმვის, პროგრამირებისა და ბიუჯეტირების სისტემის მართვის პროცესები. სამეცნიერო ჟურნალი „სამხედო თეორია“. 2010წ. # 2.

თ. ნუცუბიძე. შეიცან თავი შენი. „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2012წ. N2(22), გვ. 25--28.

ნ. ოვსიანიკოვა. შეიძლება თუ არა თანამდებობის პირმა მიიღოს საჩუქარი . ბიზნესი და კანონმდებლობა, სპეცგამოცემა - ბუღალტრული კონსულტატი . 2005წ. #1, გვ.73-74..

ნ. ოვსიანიკოვა. შეიძლება თუ არა თანამდებობის პირმა მიიღოს საჩუქარი. . ბიზნესი და კანონმდებლობა, სპეცგამოცემა ბუღალტრული კონსულტატი . 2005წ. #1, გვ.73-74..

თ. ლომინაძე, ნ. ლომინაძე. შეკვეთების ოპტიმალური პროტფელის შედგენის ამოცანა რესურსებზე არამკაცრი შეზღუდვების პირობებში . შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები, №2(7), გამომცემლობა ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. .

თ. ლომინაძე, ნ. ლომინაძე. შეკვეთების შესრულების მიმდევრობის ოპტიმიზაციის ამოცანა რამდენიმე საწარმოო უბნის შემთხვევაში . ქესჟ: კომპიუტერული მეცნიერება და ტელეკომუნიკაცია, რეცენზირებადი ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი, N1(24). 2010წ. .

თ. ლომინაძე. შეკვეთების შესრულების მიმდევრობის ოპტიმიზაციის ამოცანები . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მართვის პრობლემების ინსტიტუტი (ქ. მოსკოვი), სამეცნიერო შრომები. 1996წ. .

გ. ნაცვლიშვილი, დოღონაძე ი.. შეკიდული ჭერის მრავალფუნქციური აკუსტიკური ელემენტები. საქართველოს ქალაქების განვითარება და რეკონსტრუქცია ISSN 0201-1469. 1990წ. № 12, 108 გვ..

გ. გურეშიძე, თ. ხმელიძე გ. ქავთარია ი. ხმელიძე. შეკუმშულ – გაღუნული ხის ელემენტების გაანგარიშების წინაპირობები სხვადასხვა ტიპის არაწრფივი დამოკიდებულებების გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2012წ. №4(27).

თ. ხმელიძე, გ. გურეშიძე, გ.ქავთარია, ი.ხმელიძე. შეკუმშულ-გაღუნული ხის ელემენტების გაანგარიშების წინაპირობები სხვადასხვა ტიპის არაწრფივი დამოკიდებულებების გათვალისწინებით. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. N4(27) გვ:34-41 2012.

ნ. ბერიშვილი, რ.ჭყიოძე, რ.გიორგობიანი, მ.მუხიგულაშვილი. შეკუმშული ღეროების განივკვეთის ზომების განსაზღვრა გრძივი ღუნვის მახასიათებლის მიხედვით. სამეცნიერო-ექნიკური ჟურნალი ”მშენებლობა”. 2009წ. № 2 (13).