სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ბერიძე, ტ. კიკვაძე. ფინანსური რისკების შეფასება და საინვესტიციო გადაწყვეტილებები ეკონომიკური კრიზისის პირობებში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია"გლობალიზაცია, მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია\\\\\\\". 2009წ. გვ. 180-183.

მ. ჩინჩალაძე, ანა კურტანიძე. ფინანსური ურთიერთობის არსთან და ფუნქციებთან დაკავშირებული სადისკუსიო საკითხები.. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. . 2014წ. .

თ. ბერიძე, ნ. მაქაცარია, ლ. ბერიძე. ფინანსური შედეგების აუდიტის საკითხებისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ახალი ეკონომისტი“. 2012წ. #2 (25), გვ. 27-31.

რ. ქინქლაძე, თინა ჯოლბორდი, ნინო აბესაძე. ფინანსურ–ეკონომიკური ანალიზის განვითარების პერსპექტივები. ჟ.,,საქართველოს ეკონომიკა". 2006წ. #2.

ნ. ნატროშვილი. ფინველის კოლიბაქტერიოზისა და პულოროზის აღმძვრელთა ანტიოტიკების მგრძნობელობა. აგრარული მეცნიერების პრობლემები სამეცნიერო შრომათა კრებული XXXIII გვ 180-182. 2005წ. 2005წ. XXXIII .

ცქვიტინიძე ზ.. ფიონური მოვლენების ზემოქმედების თავისებურებანი კოლხეთის დაბლობის ატმოსფერული ჰაერის ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე.. კრებული: მეტეოროლოგიის პრობლემები - თბ., ჰმი-ს შრომები, N 114, გვ.99-103. 2010წ. N 114, გვ.99-103..

მ. კაპანაძე. ფირმათა კლასტერები გლობალურ ინოვაციურ ეკონომიკაში,. ჟურნ. „ახალი ეკონომისტი“ . 2012წ. N 1 2012 22-26გვ.

ნ. დარსაველიძე. ფირმაში კრიზისული სიტუაციის დადგომის ნიშნები. ჟურნალი ტრანსპორტი. 2007წ. N-4(28) გვ.57-59.

ა. აბრალავა. ფირმაში მარკეტინგული სამსახურის არსებობის დადებითი და უარყოფითი მხარეები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „სოციალური ეკონომიკა“. 2015წ. N1, გვ. 88-96.

ა. წულაია, ანზორ აბრალავა. ფირმაში მარკეტინგული სამსახურის არსებობის დადებითი თუ უარყოფითი მხარეები . ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა . 2015წ. #1, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გვ. 88-96, .

გ. იაშვილი, ვ. ერმოლაევი. ფირმების და კომპანიების მუშაობის ეფექტურობის შეფასების მეთოდი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა გვ..67-73.

ნ. გეგენავა. ფირმების საგარეო კონკურენტუნარიანობა და მისი ამაღლების სტრატეგიები. ჟურნალი ,,ბიზნეს–ინჟინერინგი“ გამომცემლობა: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. N1–2 , გვ: 144–146 (2გვ.).

ა. წულაია. ფირმის ბიზნეს-გეგმა და მისი კავშირი მარკეტინგულ პროგრამასთან . ჟურნალი ეკონომიკა . 2016წ. #1-2.

ნ. ბებიაშვილი. ფირმის ბიუჯეტის შესრულების კონტროლი. ჟურნალი `ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2012წ. #2, 2012, გვ. 50–53.

ნ. დარსაველიძე. ფირმის ეკონომიკური მდგრადობის ანალიტიკური დიაგნოსტიკა. ეკონომიკა. 2008წ. N 5-6 გვ.212-215.

ნ. დარსაველიძე. ფირმის ეკონომიკური მდგრადობის დიაგნოსტიკა. ეკონომიკა. 2008წ. N 5-6 გვ.172-174.

ლ. გვაჯაია. ფირმის ინოვაციური გარემოს მართვა. ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი "მოამბე". 2017წ. #28, 13-16.

ე. ბალიაშვილი. ფირმის კრედიტუნარიანო ობის შეფასების შესახებ. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2008წ. 2008, #4-6.

ა. წულაია. ფირმის მარკეტინგული სამსახურის ეფექტიანობის შესახებ . საქ.მეცნიერებათა აკადემიის პ.გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული . 2004წ. კრებული.

. ფირმის ოპტიმალურობა.. საერო უნივერსიტეტი "გაენათი". შრომათა კრებული.. 2001წ. თბილისი. გვერდები 29-31.