სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. ფიტოგენეტიკური რესურსის გამოყენება საქართველოში. ს.ს.კ. თანამედროვე ეკონომი-კური განვითარების აქტუალუ- რი პრობლემები’’, UDC(უაკ ) 330. 34.0142+338.4 +338.24 (479. 22), პ658, სოხუმის სახ. უ-ტი, თბილისი . 2014წ. გ.243-246.

ქ. ბაციკაძე. ფიტოკოსმეტიკის აქტუალურობა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. SCOPUS CODE 3001 გვ144.

მ. მიქელაძე, მ. გოგებაშვილი. ფიტოცენოზებში შემავალი მცენარეების რადიორეზისტენტობის განსაზღვრის ერთი მათემატიკური მოდელი.. ,,ეკოლოგიის პრობლემები”. 2000წ. ტ. II, 293-298.

ე. ბულაური, წეროძე ხ.ო., კუხალეიშვილი მ. ი., მაისურაძე მ. გ. ფიტოჰორმონების და პიროლ შემცველი ტეტრაციკლური ნაერთების გავლენა კარტოფილის და ჭარხლის ზრდა- განვითარებაზე. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი სსს. 2017წ. 4,17 ISSN 1512-0287, # 4 გვ. 73-76 თბილისი.

ი. ბურდული. ფიურერის მხატვრული კოდი და ნიცსშეს „დისტანციის პათოსი“ პოსტმოდერნისტულ ჭრილში . ხელისუფლება და საზოგადოება. 2012წ. #4(24) tomi I ISBN1512-374X . 11გვ. 119-129.

გ. ვარშალომიძე. ფიქლის გაზი. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2013წ. #28, გვ. 14–23.

თ. ჯაგოდნიშვილი. ფიქრია ზანდულელის ხსოვნის წიგნი. ”ქართული ფოლკლორი”. 2010წ. 5, (XXI), gv. 228-238.

ნ. ღიბრაძე, ხახუტაშვილი ელისაბედი, ყურაშვილი იზოლდა. ფიჭური კავშირგაბმულობის კომპანიის განვითარების სტრატეგიის შეფასება. ჟურნალი "განათლება". 2015წ. #2, გვ. 172-175.

მ. ონიანი. ფლოტაციის პროცესის მართვა რეჟიმული სიდიდის მიხედვით. "სამთო ჟურნალი". 2007წ. # 1-2(18-19).

მ. ონიანი. ფლოტაციის პროცესის მართვა რეჟიმული სიდიდის მიხედვით. "სამთო ჟურნალი". 2007წ. #1-2(18-19), გვ.12-14.

მ. ონიანი, გ.ბუცხრიკიძე. ფლოტაციის პროცესის მახასიათებლები. "სამთო ჟურნალი". 2000წ. #2(5), გვ.50-51.

მ. ონიანი, ენაგელი როინ. ფლოტაციის პროცესის ოპტიმიზაცია რეჟიმული სიდიდით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2016წ. #4 (502).

მ. ონიანი, მ. ონიანი. ფლოტაციის პროცესის ოპტიმიზაცია წრფივი დაპროგრამების მეთოდით. "სამთო ჟურნალი". 2002წ. #1(8),48-49.

მ. ონიანი. ფლოტაციის პროცესის ოპტიმიზაციის საკითხისათვის. "სამთო ჟურნალი". 1999წ. #1(3), გვ.41-42.

გ. ელიავა, თ. ბუაჩიძე ლ. თოფურია, ე. თოფურია. ფლოტაციური დანადგარების მუშაობის თავისებურებანი საკვები საფუარის წარმოების დროს. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი `გაენათის მაცნე~ (2015 წ. ტ. 2, #4, გამ-ბა `გეორგიკა~). 2015წ. 28-41.

თ. ბუაჩიძე, ლ. თოფურია, ე. თოფურია. ფლოტაციური დანადგარების მუშაობის თავისებურებანი საკვები საფუარის წარმოების დროს. სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი `გაენათის მაცნე~ (2015 წ. ტ. 2, #4, გამ-ბა `გეორგიკა~). 2015წ. 28-41.

ლ. თოფურია, გ. ელიავა, თ. ბუაჩიძე, ე. თოფურია. ფლოტაციური დანადგარების მუშაობის თავისებურებანი საკვები საფუარის წამოების დროს. "გეორგიკა", "გაენათის მაცნე". 2015წ. ტ.2, N 4 გვ. 28-41.

ე. თოფურია, გ.ელიავა, თ.ბუაჩიძე ლ.თოფურია . ფლოტაციური დანადგარების მუშაობის თავისებურებანი საკვები საფუარის წარმოების დროს . სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი "გაენატის მაცნე". 2015წ. ტ.2 N4 28–41 .

ნ. მაისურაძე, ქ. ქოიავა, ნ. ბერაძე. ფლუიდების ფიზიკურ-ქიმიური მახასიათებლების ცვლილება სამგორი-პატარძეულისა და სამგორის სამხრეთ თაღის საბადოების დამუშავების პროცესში. ენერგია. 2012წ. 1(61), 105-107.