სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. დარსაველიძე. ფირმაში კრიზისული სიტუაციის დადგომის ნიშნები. ჟურნალი ტრანსპორტი. 2007წ. N-4(28) გვ.57-59.

ა. აბრალავა. ფირმაში მარკეტინგული სამსახურის არსებობის დადებითი და უარყოფითი მხარეები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „სოციალური ეკონომიკა“. 2015წ. N1, გვ. 88-96.

ა. წულაია, ანზორ აბრალავა. ფირმაში მარკეტინგული სამსახურის არსებობის დადებითი თუ უარყოფითი მხარეები . ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა . 2015წ. #1, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გვ. 88-96, .

გ. იაშვილი, ვ. ერმოლაევი. ფირმების და კომპანიების მუშაობის ეფექტურობის შეფასების მეთოდი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა გვ..67-73.

ნ. გეგენავა. ფირმების საგარეო კონკურენტუნარიანობა და მისი ამაღლების სტრატეგიები. ჟურნალი ,,ბიზნეს–ინჟინერინგი“ გამომცემლობა: ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. N1–2 , გვ: 144–146 (2გვ.).

ა. წულაია. ფირმის ბიზნეს-გეგმა და მისი კავშირი მარკეტინგულ პროგრამასთან . ჟურნალი ეკონომიკა . 2016წ. #1-2.

ნ. ბებიაშვილი. ფირმის ბიუჯეტის შესრულების კონტროლი. ჟურნალი `ბიზნესი და კანონმდებლობა". 2012წ. #2, 2012, გვ. 50–53.

ნ. დარსაველიძე. ფირმის ეკონომიკური მდგრადობის ანალიტიკური დიაგნოსტიკა. ეკონომიკა. 2008წ. N 5-6 გვ.212-215.

ნ. დარსაველიძე. ფირმის ეკონომიკური მდგრადობის დიაგნოსტიკა. ეკონომიკა. 2008წ. N 5-6 გვ.172-174.

ლ. გვაჯაია. ფირმის ინოვაციური გარემოს მართვა. ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი "მოამბე". 2017წ. #28, 13-16.

ე. ბალიაშვილი. ფირმის კრედიტუნარიანო ობის შეფასების შესახებ. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2008წ. 2008, #4-6.

ა. წულაია. ფირმის მარკეტინგული სამსახურის ეფექტიანობის შესახებ . საქ.მეცნიერებათა აკადემიის პ.გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული . 2004წ. კრებული.

. ფირმის ოპტიმალურობა.. საერო უნივერსიტეტი "გაენათი". შრომათა კრებული.. 2001წ. თბილისი. გვერდები 29-31.

თ. ღამბაშიძე. ფირმის საერთაშორისო სტრატეგია. სოციალური ეკონომიკა. 2006წ. 4 94–101.

ნ. მჭედლიშვილი, ს.ხუციშვილი, გ.ამილახვარი,. ფირმის საქმიანობის წინასწარი შეფასების მრავალკრიტერიუმიანი ექსპერტული მეთოდი, არამკაფიო სიმრავლეთა თეორიის და MATLAB-ის ბაზაზე.. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2012წ. №4, გვ. 91-97.

ა. აბრალავა, გ. ბიჭიაშვილი. ფირმის სტრატეგიული მართვის განვითარების ეტაპები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „სოციალური ეკონომიკა". 2015წ. N2, გვ. 10-14.

მ. ხარხელი. ფირმის ფასეულობათა ჯაჭვის მართვა. ივ. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი-ეკონომიკა და ბიზნესი. . 2013წ. 5, 187-198.

ნ. ბებიაშვილი. ფირმის ფინანსური დიაგნოსტიკა. ჟურნალი ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2010წ. #6., გვ. 42-44.

ს. ხუციშვილი, ვლ.ჭყონია ე.როსტიაშვილი მ.ცერცვაძე. ფირმის ფუნქციონირების ზოგიერთი პრობლემების სისტემური ანალიზი. რუსთავი-"უნივერსალი". 2008წ. რუსთავის საერო უნივერსიტეტის კონფერენციის "მოხსენებათა კრებული".

თ. ხმელიძე, რ.გიორგობიანი. ფირფიტები სუფთა ღუნვის ახლებური გააზრება . სტუ, შრომები საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2011წ. N1(479) გვ.9-11 2011.