სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ცინცაძე, ნ. დადიანი, ქ.ომიაძე. ფურიეს მწკრივის კოეფიციენტების გამოთვლის ალგორითმის პროგრამული გადაწყვეტა Matlab-ის საშუალებით . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული, . 2017წ. #21, გვ. 90-94.

თ. ბარამაშვილი, ჯ. უფლისაშვილი. ფურცელგადამცემი მოწყობილობის მექანიზმის კონსტრუირება . გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი. 2010წ. #1(19), გვ. 5-9., უაკ 681.3.

ნ. ნათბილაძე, გ. ხატიაშვილი. ფურცელგამსწორებელი მექანიზმის კინემატიკური ანალიზი. . ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა ,სამ-ტექ ჟურ N3 (31). 2014წ. 6 გვ.

მ. შელეგია. ფურცლები ლიტერატურული წარსულიდან. ჟურნალი კრიტიკა. 1989წ. N1, გვ. 87-91.

თ. ჭეიშვილი, გ.ლოლაძე. ფურცლოვანი მინის ვიტრაჟები და ახალი შედგენილობის მინამასალები მინის დეკორირებისათვის. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. №13( 1), გვ. 1-4..

გ. ლოლაძე, თ.ჭეიშვილი. ფურცლოვანი მინის ვიტრაჟები და ახალი შედგენილობის მინამასალების მინის დეკორირები-სათვის. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. # 13(1), თბილისი, გვ.1-4.

მ. ცინცაძე, ნ. ნატროშვილი. ფუტკრის მოწამვლა. თბილისი სასწავლო უნივერსიტეტი მეცნიერება და ცხოვრება. 2016წ. 1(13).

გ. ლოლაძე, ვ.გორდელაძე, ვ.კობალაძე. ფუძე მინანქრები წყალტუბოს ადგილმდებარეობის გრანიტის და მინის ლეწის ბაზაზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. # 13(1), თბილისი, გვ.5-7.

ვ. გორდელაძე, გ. ლოლაძე, ვ. კობალაძე. ფუძე მინანქრები წყალტუბოს ადგილმდებარეობის გრანიტისა და მინის ლეწის ბაზაზე. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი №13 (1) . 2013წ. თბილისი, გვ. 5-7.

ნ. გახოკიძე, მამუკა მაისურაძე. ფუძემდებლური ბენზიმიდაზოლ- და [b]ანელირებული თიოფენშემცველი კონდენსირებული სისტემა მოსალოდნელი ანტიტუბერკულოზური და ანტივირუსული აქტივობით.. სტუ – შრომები. . 2008წ. №4 გვ 58-61. .

მ. მაისურაძე, ხოშტარია თ. გახოკიძე ნ.. ფუძემდებლური ბენზიმიდაზოლ- და [b]ანელირებული თიოფეშემცველი კონდენსირებული სისტემა მოსალოდნელი ანტიტუბერკულოზური და ანტივირუსული აქტივობით.. სტუ – შრომები. . 2008წ. -№4 გვ 58-61.

თ. კვაჭაძე, გ. სარიშვილი. ფუძის და საძირკვლის დეფორმაციის განსაზღვრა შრეობრივი შეჯამებისა და მიმდევრობითი მიახლოების მეთოდით. მშენებლობა. 2007წ. 3(6), გვ. 43-47.

ბ. გვასალია, თ. კვაჭაძე, დ. კვაჭაძე. ფუძის და საძირკვლის ერთობლივი დეფორმაციის გაანგარიშების თანამედროვე მეთოდები. მშენებლობა. 2007წ. 1(4), გვ 88–95.

თ. კვაჭაძე, დ.ე.კვაჭაძე, ბ.გვასალია. ფუძის და საძირკვლის ერთობლივი დეფორმაციის გაანგარიშების თანამედროვე მეთოდები. მშენებლობა. 2007წ. 1(4), გვ. 88-95.

გ. ბერუაშვილი, კ.მირაზანაშვილი. ფხვიერი კვების პროდუქტების მტვრიანობის განსაზღვრა. გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები. თბილისი. 2012. 0წ. გვ. 238-242.

ზ. ჯაფარიძე, null, გოროძე გიზო, ბანცაძე არჩილი. ფხვიერი მასალების ექსტრაქტორი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “სურსათის უვნებლობის პრობლემები” შრომათა კრებული. 2009წ. ISBN 978-9941-0-1424-6. თბილისი, გვ. 250-253 .

თ. ისაკაძე, თ.მეგრელიძე, გ.გუგულაშვილი. ფხვიერი მასალების ვიბრომდუღარე ფენაში საშრობი მანქანა მუშა აგენტის პულსატორით. სტუ-ს შრომათა კრებული . 2017წ. №3(505)გვ.126-132.

გ. ბერუაშვილი, ზ.ჯაფარიძე,კ.მირაზანაშვილი. ფხვიერი მასალების რეოლოგიური მახასიათებლების განმსაზღვრელი ხელსაწყო. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. ''მოაზროვნე''. 2006წ. №3 34-40 გვ..

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, გ. გოლეთიანი. ფხვიერი პროდუქტების დამხარისხებელი მანქანების მუშაობის ეფექტურობის განმსაზღვრელი კოეფიციენტი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომათა კრებული. 2006წ. გამოშვება 16. გვ. 36–40.