სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ბალიაშვილი. ფირმის კრედიტუნარიანო ობის შეფასების შესახებ. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2008წ. 2008, #4-6.

ა. წულაია. ფირმის მარკეტინგული სამსახურის ეფექტიანობის შესახებ . საქ.მეცნიერებათა აკადემიის პ.გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული . 2004წ. კრებული.

. ფირმის ოპტიმალურობა.. საერო უნივერსიტეტი "გაენათი". შრომათა კრებული.. 2001წ. თბილისი. გვერდები 29-31.

თ. ღამბაშიძე. ფირმის საერთაშორისო სტრატეგია. სოციალური ეკონომიკა. 2006წ. 4 94–101.

ნ. მჭედლიშვილი, ს.ხუციშვილი, გ.ამილახვარი,. ფირმის საქმიანობის წინასწარი შეფასების მრავალკრიტერიუმიანი ექსპერტული მეთოდი, არამკაფიო სიმრავლეთა თეორიის და MATLAB-ის ბაზაზე.. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2012წ. №4, გვ. 91-97.

ა. აბრალავა, გ. ბიჭიაშვილი. ფირმის სტრატეგიული მართვის განვითარების ეტაპები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „სოციალური ეკონომიკა". 2015წ. N2, გვ. 10-14.

მ. ხარხელი. ფირმის ფასეულობათა ჯაჭვის მართვა. ივ. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი-ეკონომიკა და ბიზნესი. . 2013წ. 5, 187-198.

ნ. ბებიაშვილი. ფირმის ფინანსური დიაგნოსტიკა. ჟურნალი ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2010წ. #6., გვ. 42-44.

ს. ხუციშვილი, ვლ.ჭყონია ე.როსტიაშვილი მ.ცერცვაძე. ფირმის ფუნქციონირების ზოგიერთი პრობლემების სისტემური ანალიზი. რუსთავი-"უნივერსალი". 2008წ. რუსთავის საერო უნივერსიტეტის კონფერენციის "მოხსენებათა კრებული".

თ. ხმელიძე, რ.გიორგობიანი. ფირფიტები სუფთა ღუნვის ახლებური გააზრება . სტუ, შრომები საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2011წ. N1(479) გვ.9-11 2011.

რ. გიორგობიანი, თ ხმელიძე, ნ.ბერიშვილი. ფირფიტების სუფთა ღუნვის ახლებური გააზრება. სტუ-ს შრომები . 2011წ. № 1 (479).

ნ. ბერიშვილი, თ.ხმელიძე, რ.გიორგობიანი. ფირფიტების სუფთა ღუნვის ახლებური გააზრება. სტუ-ს შრომები. 2011წ. № 1 (479).

ნ. ბერიშვილი, თ. ბაციკაძე. ფირფიტის ცილინდრული სიხისტის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2010წ. № 4 .

ნ. ბერიშვილი, თ.ბაციკაძე, რ.ჭყოიძე. ფირფიტის ცილინდრული სიხისტის შესახებ. სტუ-ს შრომები. 2010წ. № 4 (478).

რ. გიორგობიანი, გ.რეხვიაშვილი, ნ.ბერიშვილი. ფირფიტის ცილინდრული ღუნვის ახლებური გააზრება. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოვეთვიური სამეცნიერო რეფერირებული ჟურნალი ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2010წ. № 4-6.

ნ. ბერიშვილი, რ.გიორგობიანი, გ.რეხვიაშვილი. ფირფიტის ცილინდრული ღუნვის ახლებური გააზრება. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2010წ. № 4_6.

ნ. ჭიკაიძე, გურული შ.. ფისკალური პოლიტიკა და დისციპლინა საქართველოში. ბიზნეს-ინჟინერინგი . 2016წ. N3,გვ.134.

შ. მინჯორაია, ზ.თოლორდავა. ფისკალური პოლიტიკა და ეკონომიკის სახელმწიფოებრივი რეგულირება საბაზრო სისტემაში. ეკონომიკა . 2007წ. ნომერი 3-4. გვერდები 6 .

ნ. ჭიკაიძე, გურული შ.. ფისკალური პოლიტიკის ბუნება გარდამავალი პერიოდის მქონე ქვეყნებში. ჟ.სეუ და მეცნიერება. 2016წ. N5,(5) გვ.216.

ლ. ქოიავა, ნ. წიკლაური, ფ. გეფიძე. ფიტოგენეტიკური რესურსიდან მძიმე ლითონების და რადიონუკლიდების გამომტანი მცენარეების დიფერენცირება. გამომც. ,,ნეკერი“ თბილისი, . 2014წ. 28გ..